Opinion: Återvandring stoppar systemkollapsen i Sverige

publicerad 3 september 2022
- Gästskribent
Andreas Feymark och Jeff Ahl
Andreas Feymark och Jeff Ahl
Andreas Feymark och Jeff Ahl. Foton: Kenny Boufadene (Expo.se) och Carl Ridderstråle (licens: CC BY-SA 4.0). Montage:NewsVoice

OPINION. Efter decennier av massinvandring, från i huvudsak utomeuropeiska länder, befinner sig Sverige nu i en systemkollaps. En stor del av Sveriges offentliga resurser går till att bekosta hutlösa mängder med bidrag till utomeuropeiska invandrare, resurser som istället hade kunnat läggas på sjukvården, äldreomsorgen, skolan, infrastruktursatsningar och skattesänkningar.

Text: Andreas Feymark och Jeff Ahl, partistyrelseledamöter i Alternativ för Sverige (AfS)

Handelns Forskningsinstitut konstaterade i en rapport att hälften av alla utrikes födda fortfarande var arbetslösa efter 15 år i landet. Gruppen som studerades var i åldern 21-50 år när de anlände till Sverige. Att det tar vuxna människor 15 år för att komma i arbete är totalt underkänt och efter så lång tid var det ändå bara hälften av dem som lyckats skaffa någon form av arbete. Hade samma siffra gällt för den svenska och nordiska delen av befolkningen hade Sverige förvandlats till ett U-land.

Invandrare som har kommit hit som bidragsturister måste återvandra, antingen frivilligt eller genom tvång och vi räknar med att de absolut flesta kommer behöva tvångsavvisas.

Återvandringen behöver omfatta såväl de med uppehållstillstånd som de med medborgarskap, invandrare som endast kommit hit för att leva av svensk välfärd ska få sina medborgarskap indragna. Lagar måste ändras och Sverige måste lämna de internationella konventioner som står i vår väg för att vi ska kunna dra in medborgarskap.

Invandringen har även inneburit att kriminella klaner etablerat sig i Sverige, klaner som stämplats som systemhotande av polisen. Vi får läsa nästintill dagligen om nya skjutningar, nu senast om en mamma och ett barn som hamnat i de kriminellas korseld och blivit skjutna.

Ofta är dessa kriminella gäng kopplade till en utländsk klan. Dessa klaner måste tvingas ut från landet. Alla i klanerna är inte aktivt kriminella, men alla i de olika klanerna arbetar för att klanen ska ta över det lokala samhället de verkar i. Vi ser alltså en ockupation av svenskt territorium.

Det räcker inte att bara att riva upp medborgarskap och uppehållstillstånd för de klanmedlemmar som begår brott. Alla i klanen som på minsta sätt har stöttat de kriminella, eller bedrivit minsta lilla form av subversiv verksamhet för att ta över det lokala samhället, ska skickas hem. Är det minderåriga som begått brott, då måste hela familjen utvisas eftersom minderåriga av förklarliga skäl inte kan utvisas ensamma.

Detta gäller även andra generationens invandrare som begår grov brottslighet eller ägnar sig åt subversiv verksamhet riktat mot den svenska staten. Vi har ingen moralisk skyldighet att husera utländska subversiva klaner på svenskt territorium.

Inget parti i riksdagen är i närheten av att föreslå dessa nödvändiga åtgärder och göra Sverige tryggt och svenskt igen. Inget parti i Sveriges riksdag kommer kunna stoppa den grova och numera subversiva kriminaliteten. Inget riksdagsparti kommer kunna stoppa den systemkollaps välfärden är i.

Sverigedemokraterna säger att de nöjer sig med att minska invandringen till EU:s miniminivå, de menar alltså att invandringen i praktiken ska fortsätta. Moderaterna och Socialdemokraterna är båda rörande överens om att massinvandring är något önskvärt – bara vi får ”integrationen” att fungera.

Det enda parti som har den politik som krävs för att stoppa den systemkollaps Sverige befinner sig i är Alternativ för Sverige. En röst på Alternativ för Sveriges är en röst för ett tryggt och svenskt Sverige!

Text: Andreas Feymark och Jeff Ahl, partistyrelseledamöter i Alternativ för Sverige (AfS)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att skutan inte har sjunkit sedan länge, får vi nog tacka ett väldigt konservativt folk för. Man har jobbat och låtit sig beskattas av socialister och bankirer i hur många år som helst, men folket har hållit skutan flytande trots torpedering, minsprängning och lömska borrningar, rent röveri, laststölder, mm..
  Snacka om en folksjäl, vars enda “synd” varit tillit!!

  • Ja, det visar också den inneboende kraften hos det svenska folket! Vilket rikt och framgångsrikt land vi kommer bli när mångkulturen avvecklas.

   • Ursäkta mig, jag var alldeles för snabb. Skrev en kommentar och efter 20 minuter så hittade jag inte kommentaren men den är godkänd och synlig nu. Jag skulle avvaktat längre innan jag kastade ur mig anklagelser Fortsätt med det ni gör, ni och Nya Dagbladet ligger på topp tre listan över informationssidor på nätet

 • Hur tänker AfS göra med alla de invandrare som inte är kriminiella utan är ett biologiskt hot mot det svenska folkets överlevnad? Att bara skicka hem kriminella invandrare kommer inte göra Sverige svenskt igen

  • Vi vill skicka hem de som kommit hit som bidragsturister, som dumpar löner, de som inte anpassar sig (lärt sig svenska t.ex.), som inte kunnat styrka sin identit men ändå fått medborgskap eller uppehållstillstånd och de som begått brott. Det vill säga den överväldigande majoriteten av alla utomeuropeiska invandrare.

   Det kommer innebära att Sverige blir etniskt och kulturellt homogent igen. Däremot kommer inte den lilla minoritet som anpassat sig fullt ut tvingas hem, däremot kommer så klart de att uppmuntras till frivillig återvandring. Många kommer åka hem frivilligt när “Somalitown” upphör att existera m.m.

   • …först massinvandring och sedan planerat folkmord med falska “vacciner” på order av World Ecenomic Forum, bra att ni försöker få så många röster som möjligt, även om det blir så att ni inte kommer in i Riksdagen nu så får ni ändå rejält med inflytande när Trump kommer tillbaka 2024, hans Team kommer att se till att starta nya Nurnbergs-processer mot dom politiker som “lytt order” från World Ecenomic Forum, vilket bland annat innebär att hela nuvarande riksdagen kan bli försatta är spel…

 • Intressant artikel att begrunda över. Bidragsturisterna måste återvandra hmm hur har ni Alternativ för Sverige tänkt det ska gå till? Tror ni dessa länder tar emot dem?

  Sedan vem vågar att tala om Islam och Koranen förutom Rasmus Paludan? Med den religionen i vårt land har vi sett frukten.

  Dvs massvåldtäkter, grövre våldsbrott osv för inte är Islam fredens religion.

  Muhammed var en krigsherre och våldtäktsman samt en pedofil.

  Så när man har en sådan förebild som profet vad blir det för frukt av det?

  Det här har vi öppnat upp för i vårt land..

  Sverige är nu det mest otrygga land i Europa att bo i som jag förstått av brottsstatistiken.

  Våra Politiker i Rosenbad är landsförrädare de har förstört vårt land och lurat dem.

  Stoppas Vaccinationsprogrammet omgående och ställ ansvariga politiker till domstol för folkmord.

  Svenska Politiker har blod på sina händer.

  Och alla aborter man tar lätt på. Det är människoliv vi pratar om glöm inte det!

  Så Alternativ för Sverige här har ni mycket att ta tag i och lycka till!

 • Nej, återvandring löser inget. De med medborgarskap och som sköter sig, har Sverige nu ett ansvar för.

  Det enda som löser ngt är 1/ stoppa globalisternas grepp om vårt Land och om Väst (lakejerna och dess notoriska ‘arbetsgivare’ har sagt att väst ska skuldsättas till döds, någon av dom sa att när folk accepterat ‘vccnrn’ är det ridå för dem,, så skulder och ‘mediciner’ till döds är deras recept för their dark reset 2/ inför direktdemokrati, vilket jag inte läst ngt om i afs partiprogram 3/ stoppa omedelbart all fortsatt invandring till vårt Land, och satsa på dom som bor här 4/ återinför det självklara yrkesansvaret för ‘de folkvalda’ 5/ inför hårdast tänkbara straff för korruption och pedofili, samt deltagande i sekreta orgs som bildergs, cfr, triltrl komm osvosv 6/ släng ut alla som anlänt sedan 5år tillbaka och som inte ‘hedrat’ sitt nya medborgarskap med annat än kriminella handlingar, dvs inför medborgarskap på prov, t ex 5år som det var förr 7/ bryt förbindelserna med alla centralistiska globalist och monopolistorgs 8/ se till att ha ett årligt budgetöverskott så statsskulden till fullo kan betalas av, och frihet fr globalisternas ränteslavsystem kan ske 9/ reparera det sedan 25år tillbaka förstörda energiförsörjningssystemet, bygg kärnkraftverk och stäng nordpol/kilowattauktionen 10/ stoppa chemtrailbesprutningen 11/ åtskilliga andra åtgärdanden

  • 1. Nu pratade vi inte om skötsamma individer utan bidragsturister och kriminella. Deras medborgskap måste dras in

   2. Jo, vi har visst direktdemokratiska inslag i samhället som en del i vår politik. Då har du inte läst vårt partiprogram.

   3. Utövrr tvingande omfattande återvandring är självklart stoppad asylrelaterad invandring ett måste. Även de asylanter som smiter in som arbetskraftsinvandring.

   • Ok tack. I er artikel nämns det människor som har medborgarskap men som inte kommit i arbete, el att det tagit för lång tid. Vi ska komma ihåg att den svenska arbetsmarknaden successivt plockats isär (som alla andra karaktäristiska som hör ihop med en Nationalstat), allt i enlighet med globalisternas och the enemies within plan för Sverige och övr västländer relaterat till the dark reset. Således kan ingen, vare sig infödda el nyanlända som fått sitt medborgrskap men inget t ex arbete, hjälpa att Landets egna ‘politiker’ är 5ekolonnare som möjliggör och utför förstörelen av vårt Hemland.
    2/ det är inte direktdemokratiska inslag som är intressant, utan direkt Folkstyre i alla Landets och för medborgarna relevanta frågor. Helheten alltså, samtliga frågor, vilket kan innebära 20-25 samhällsbärande frågor/år. Konsekvensen blir en självutbildad befolkning (vilket inte de 349, minus kanske några tycken, öht vill ska ske). Inga ytterligare frågor av rikskaraktär ska på sikt behövas i ett välfungerande rike, vilket också leder till att antalet ‘politiker’, tjpersoner och lagar kan reduceras till ett minimum
    3/ tvingande återvandring av kriminella, inkl de som har missbrukat sitt medborgarskap innan en 5års prövoperiod gått ut

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *