Extinction Rebellion – Rebeller mot utrotning eller för?

publicerad 4 september 2022
- Tege Tornvall
Extinction Rebellion, 2019,Vancouver, Canada. Foto: Margarita Young. Licens: Shutterstock (ID: 1574654236), redaktionell.

OPINION. Till klimatdebattens mest aktiva aktörer hör föreningen Extinction Rebellion. Den verkar genom ”civil olydnad”, i praktiken utanför lagens gränser. Med direkta kopplingar till Miljöpartiet, även om MPs ledning officiellt tar avstånd.

Text: Tege Tornvall 

Medlemmarna är rebeller mot – eller kanske för? – utrotning. De tror att Jordens växt- och djurliv hotas av massutrotning som följd av vad mänskligheten har för sig.

Mot detta protesterar Extinction Rebellion genom att hålla demonstrationer och massmöten, blockera gator och torg, ockupera byggnader, hindra misshagliga verksamheter och genom andra aktioner som stör vanliga människors liv och arbete.

Extinction Rebellions information tyder på så starkt ogillande av hur vanligt folk lever med bilfärder, flygresor, kött i kosten och annat, att man kan frukta att deras ”extinction” (utrotande) även kan vändas mot personer med annan uppfattning.

I våras  skrev två Extinction Rebellion-representanter från Falun en insändare mot flyg i allmänhet och flyg på Borlänges, Moras och Sälens flygplatser i synnerhet. De påstod att flyg påverkar klimatet lika mycket som Sveriges privatbilism.

Men den marknära atmosfärens temperatur beror på hur mycket solvärme som når land och hav samt även på hur Jordens gravitation komprimerar atmosfärens massa med värmande effekt nedåt.

Hinder för solvärmen är moln och stoft i atmosfären, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot polerna. Oavsett vilka gaser atmosfären har. Om vi kör bil, flyger, åker sparkstötting eller äter hö eller råbiff spelar ingen roll.

Avgörande är molnbildning, som påverkas av samspelet mellan solvind och kosmisk instrålning. Mindre solvind ger mer kosmisk instrålning och mer moln och nederbörd. Mer solvind minskar kosmisk instrålning och mängden moln.

Sedan den periodvis kalla Lilla Istiden har mer solvind minskat kosmisk instrålning och mängden moln. Atmosfären har globalt värmts en dryg grad. Värmda hav har gasat ut mer koldioxid. Det har gynnat Jordens växtlighet.

Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och svält – med reservation för covid och Ukraina.

Det visar fakta som FN:s klimatpanel IPCC har tillgång till för sin sammanfattning för beslutsfattare. Rapporterna är uttalat osäkra om mänsklig klimatpåverkan. Men panelen skärper i slutna förhandlingar denna osäkerhet till 95-procentig visshet för mänsklig påverkan.

Politiker och media tar IPCC:s sammanfattning för gällande vetenskap utan att söka bakomliggande fakta. I efterhand anpassar IPCC fakta efter sammanfattningen. Det är det som upprör allt fler forskare.

Text: Tege Tornvall 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq