Mobilstrålningens hälsorisker som systemmedia inte vill prata om – Folkets Radio

publicerad 6 september 2022
- av Gästskribent
Mona Nilsson, sep 2022. Foto: eget verk

ELEKTROSMOG. Mona Nilsson driver Strålskydsstiftelsen, som informerar om hälso- och miljörisker kopplade till elektromagnetisk strålning och verkar för ökat fokus på dessa frågor.

I den här intervjun pratar hon om hur industrin tagit närmast fullständig kontroll över narrativet under det gångna decenniet. Mona Nilsson menar att de forskare som påvisat att det finns allvarliga hälsorisker med mobilstrålning i princip aldrig får komma till till tals längre i mainstreamjournalistiken och att de ignoreras av de ansvariga myndigheterna.

Mona berättar också om en artikel om den första studien i världen på hälsokonsekvenser av 5G, som hon medförfattade tidigare i år och som Ericsson, i ett mail till redaktionen försökte få avpublicerad.

Text och intervju: Per Shapiro, Folkets Radio (stöd gärna kanalen: 123 405 89 39)