Jens Jerndal: 8 riksdagspartier tog order från främmande makt

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 8 september 2022
- Jens Jerndal
Riksdagen, plenisalen. License: CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons

OPINION. Hur kan man rösta på något enda av de åtta riksdagspartierna när man betänker att samtliga begått förräderi mot sitt land och alla de medmänniskor som röstat på dem?

Text: Jens Jerndal | #valet2022

Detta genom att direkt eller indirekt ta order från främmande makt. Order som gått ut på att för miljarder av skattebetalarnas pengar inköpa experimentella genmanipulerande injektioner som falskt påståtts vara vaccin, och som i tillverkarlandet USA lagstridigt nödgodkänts på falska premisser, för att stoppa en icke-existerande pandemi?

I synnerhet som ingen i dessa partier ens lyft ett finger för att ifrågasätta läkemedelsverkets grovt lögnaktiga försäkran att dessa icke-vaccin är både godkända, säkra och effektiva, när de i själva verket visat sig vara biovapen, som både dödar och svårt skadar en stor del av de injicerade. Och som inte ens skyddar mot att få covid-19, eller mot smittspridning. Enligt nu gjorda officiella medgivanden från tillverkarna själva.

Dessa injektioner har därtill visat sig orsaka missfall hos en hög procent av de gravida kvinnor som försäkrats att de inget hade att frukta av det falska “vaccinet”. Injektionerna misstänks därtill på goda grunder orsaka permanent sterilitet hos både kvinnor och män. Trots att rapporter om allt detta framkommit från en lång rad oberoende experter över hela världen. Rapporter som visserligen inte rapporterats i våra toppstyrda mainstream media.

Det rör sig om i stort sett otestade experimentella “medicinska” behandlingar – inte vaccin enligt gällande både juridiska och medicinska definitioner av vad som menas med ett vaccin.

För att utföra sådana behandlingar kräver både lag och bindande internationella konventioner skriftligt “informed consent” av myndiga personer vid sina sinnens fulla bruk efter fullständig information om alla risker och tänkbara biverkningar. Vilket bl.a. innebär att ingen omyndig får utsättas för dem, alltså inga barn.  Dessutom krävs noggrann vetenskaplig uppföljning av varje deltagares reaktioner.

Alla som på något sätt medverkat i detta kriminella övergrepp på Sveriges befolkning, direkt eller indirekt, har gjort sig skyldiga till allvarliga brott mot svensk lag och flera internationella bindande överenskommelser, bl.a. Nürnberg-konventionen. De tyska läkare och andra som i rättegången i Nürnberg efter andra världskriget befanns skyldiga dömdes till döden och avrättades.

Själv är jag förvisso motståndare till dödsstraff, då jag anser att endast Naturen – eller Gud  – skall ha makt över liv och död. Men livstids straffarbete förefaller mig ett lämpligt straff för landsförräderi och brott mot mänskligheten av det slag vi talar om här.

Alltså: Ingen hederlig människa med ansvarskänsla bör med gott samvete kunna rösta på någon som gjort sig skyldig till sådana grova brott – eller ens någon som bara underlåtit att undersöka fakta och slå larm.

Det värsta är att detta brott fortsätter, trots allt som nu framkommit, och trots många formella skrivelser från informerade läkare och jurister till berörda myndigheter med information om fakta i målet. Som, såvitt jag vet, inte besvarats.

Medan jag skrev detta den 5 september mottog jag i min brevlåda en ny uppmaning att ”ta ytterligare en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Det ska ha gått 4 månader sedan din senaste dos”

Märk, att man nu slutat räkna doser. Nu är det inte längre fråga om en tredje eller fjärde dos. Nu heter det ”ytterligare en påfyllnadsdos” 4 månader efter den senaste.

Och man har nyligen beställt ytterligare miljontals nya “doser” på skattebetalarnas bekostnad. Möjligheten att åberopa ”god tro” i fråga om icke-vaccinet är sedan länge förverkad.

Därtill kommer att ”vaccinet” inköpts på grundval av hemliga avtal med tillverkarna, som vi de betalande ”försökskaninerna” inte får del av förrän de flesta av oss är döda – om tio år. Detta är alltså en demokrati, där befolkningen inte får veta vad de betalat för med sina skatter för sin egen hälsa. På order av en främmade makt.

Inte heller får vi veta vad ”vaccinet” innehåller! – Patenthemlighet åberopas. Men vi skall snällt kavla upp och låta oss injiceras med okända ingredienser som vi nu vet redan dödat hundratusentals människor, och allvarligt skadat miljoner över hela världen! – Enligt officiell statistik, märk väl! – Statistik som man f.ö. på grund av forskning och erfarenhet vet, bara upptar en liten del av de verkliga fallen.

Den som vill rösta med hedern i behåll, har alltså bara två alternativ: 

 • Antingen att rösta på ett hederligt parti som inte är representerat i Riksdagen,
 • Eller att rösta blankt för att markera att det inte längre finns något enda parti i vårt avlånga land man anser värt att rösta på.

För mig är det ofattbart att detta skall ha kunnat inträffa i Sverige, men det är bara att konstatera: det ofattbara har hänt. Det går inte att göra det ohänt, men det går att säga NEJ till en fortsättning på den inslagna vägen.

Text: Jens Jerndal


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Nya tvärpolitiska partiet MoD startade som en reaktion mot de övergrepp som skett och sker med covid-19 som ursäkt. Vi är tvärpolitiska och samlar människor från höger till vänster som enats för att stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati tillsammans.
  Skriv under uppropet för att stoppa sprutorna här och bli medlem om du vill stödja vårt arbete!

  https://partietmod.se/stoppa-mRNA

  Med vänlig hälsning,
  Andreas Sidkvist, ordf MoD

 • Och för dom som har svårt att förstå – B-52

  Jag röstar inte alls sedan flera val. Att delta i valet är att legitimera ett system som redan har fallit i opinionsbildarnas händer. Privatkontrollerad massmedia.

  • Just B-52:rna både över riksdagen och kungliga slottet var en styrkedemonstration: här är det vi som bestämmer (över er) och gör ni inte som vi vill, kommer vi tillbaka med fullastade plan. Den enda militärmakt som skulle kunna försvara er är den ryska ha, ha….

 • En frisk eller död person genererar inga pengar till Big Pharma, därför ska medicinen ges så länge den lever och kan/ska betala till sin egen död…helst långsamt under många år.
  USA är det största landet som knaprar piller i en masse, och de rullar fram mer och mer….av skräpmaten, EU/västvärlden är också på god väg av detta.

 • Det är en hopplös dröm att man fortsätter med samma mönster och tror att nån förändring ska ske. Förändring sker med att mönstret ändras. Att få in flera partier i riksdagen ger ingen förändring.

  • Mina artiklar om den organiserade ondskan:
   https://newsvoice.se/author/savalle/

   Här ser vi hur WEF och prästerskapet går hand i hand:
   https://holyseemission.org/contents/press_releases/55e34d372bbb38.44896435.php

   Ni som tror att uppkommlingar som Rockefeller och Rothschild, Gates m.fl. står bakom allt detta onda som nu rullas upp, bör betänka att den ekonomiska eliten ALDRIG släpper fram uppkomlingar som står emot dem. De har haft den ekonomiska makten i många hundra år.

   Katolska kyrkan har tillskansat sig ofattbar rikedom och byggt upp enormt mäktiga organisationer, såsom alla hemliga riddarordnar och sällskap samt en mängd formellt icke-kyrkliga organisationer som FN och WEF.

   Katolska kyrkan samverkar med kungahus och högadel, City of London, Washington D.C. och nationalstaten Schweiz, där deras banker är.

   • Under Andra Vatikankonciliet, som hölls i fyra sessioner mellan 1962 och 1965, lade Katolska kyrkan helt om sin strategi. Utan att ta avstånd från alla de hundratals förbannelser mot oliktänkande som stadfästes vid romersk-katolska kyrkans kyrkomöten 1545–1563, som benämns Tridentinska kyrkomötet, framfördes tekniker för att erövra all livsåskådning med “ulv i fårakläder”.

    Det är intressant att just denna teknik implementerats i Fabian Society:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society

    Så här ser deras symbol ut:
    https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fabian_Society_coat_of_arms.svg

    Detta mynnade ut i det så kallade “ekumeniska samarbetet”.

    Matteus 7:15:
    Akta er för falska profeter. De kommer till er förklädda till får men är i verkligheten glupska vargar.

    Innan “ödmjuke” påve Franciskus intog scenen kunde det se ut så här:
    https://www.youtube.com/watch?v=tFySLiIxI04&t=258s

   • Haha, ‘uppkomlingar’..Har de två kabalklanerna (inkl 10-15 parasitsläkter till) stulit sig till motsvarande mll 5-8quadriljoner kr (10 upphöjt 15 nollr) då är de knappast uppkomlingar. Och det har skett med början sedn 1690 med boe och sedn fed 200år senare..Ja, de är knappast några rookies. De kan sno åt sig vilken politisk el ‘religiös’ enklav som helst, 500-1000ggr om, miinst,, hehe uppkomlingar,,

   • Glöm inte Wallenbergs, som är Europas mäktigaste industrifamilj. Ericsson 5G, kontrollerar mycket av världens telekominfrastruktur, AstraZeneca, etc

    • Wallenbergs, Rockefellers, Rothschields och alla de andra mäktiga finansfamiljerna är del av ett nutida feudalt maktsystem som lyder under Katolska kyrkan – precis som på medeltiden.

     Dessa nutida vasaller är också riddare, precis som de var då. Det finns en mängd riddarordnar och de konvergerar i Katolska kyrkan.

     I Sverige finns Serafimerorden. Kolla upp symbolen i mitten på medaljen:
     https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Seraphim

     Det är Jesuitordens symbol.

     • Intressant, men kan du bara kort förklara varför dessa finansfamiljer skulle LYDA under Katolska kyrkan?

      • Om du hade postat mitt inlägg om 666 och Vildjurets Märke och 666 hade du förstått.
       -Men så är det om man är lite för ifrig och har kristalltanten och yogamammor som sina lärare.
       -Eller grindvakter, vilka ska kontrollera om det “bär iväg för mycket”.
       Skökan sitter på Babylon=Pengasystemet.
       Vildjuret är det skökan sitter på=Hon styr över.

       Vilket är en imponerande bedrift för en hora!

       En sån brukar som regel arbetade med båda händerna upptagna.
       Men inte här!
       -Här är skökan (dvs PÅVE_SYSTEMET) högst bara delaktigt med EN HAND.
       Tydligt nog för herr redaktören?

       Jag kanske inte bör berätta vad hon gör med den andra handen.
       Något som kristalltanter och yogamammor inte behöver oroa sig för.
       -Sorry, finns inga fina ord att linda in det i.
       Sanningen ÄR vad den är.

      • Jag ska försöka att ge ett kort svar på det, Torbjörn.

       Katolska kyrkan har arbetat intensivt på att återta sin forna makt, som helt grundade sig på tvång och förvillelse. Det har skett genom de hemliga ordnar och hemliga sällskap som är knutna till den. De arbetar helt i bakgrunden.

       I boken “Rulers of Evil” beskriver Tupper Saussy hur Rothschields kom att tjäna Rom:

       “In September 1769, Prince William appointed Meyer Amschel Rothschild of nearby Frankfurt to transact some of his financial affairs in the capacity of Crown Agent. Aware that the Roth¬ schilds are an important Jewish family, I looked them up in Ency¬ clopedia Judaica and discovered that they bear the title “Guardians of the Vatican Treasury.” The Vatican Treasury, of course, holds the imperial wealth of Rome.”

       Alla de riktigt mäktiga familjerna är underordnade Katolska kyrkan. De är samtidigt vasaller och “halmgubbar” för att avleda uppmärksamheten.

       Katolska kyrkan beskriver i INTER MIRIFICA hur de ska kontrollera all media.
       Här ser vi “mediakungen” Robert Murdock, som formellt sett “äger” TV-kanaler och tidningar över hela världen, blir slagen till riddare:
       https://www.youtube.com/watch?v=Jexwed-B7QI
       (USA: LOS ANGELES: RUPERT MURDOCH AWARDED PAPAL KNIGHTHOOD)

 • Det är en av de viktigaste texterna jag läst, tillsammans med Michael Yeadons som skrevs på Newsvoice nyligen, då det kommer fr personer som jobbat med ‘dom’. Jag menar aldrig medarbetarna som betalar sina räkningaroch försörjer sina familjer, de är iinte involverade, utan ‘dom’.

  Injektionskriget mot världsbefolkningen, samt nu det inkommande energikriget (tillsammans med de världskrigen de startat, samt de minst ytterligare 20milj de mördat i sina fnjatokampanjer för att försöka erhålla sitt världsimperium a la’ newworlddisorder, oneworld’gowernment’, the dark reset enl svabbens rotchld/rockefellr ‘wef’ och resten av de centralistiska orgsen) är de makabra förräderierna som nu i princip samtliga väst’politikjer’ är delaktiga i.

  Står Vi emot denna svallvåg, kan det vara en av de sista fr massmördarna. Värstascenariot är att det är början.. Själv tror jag inte det, då parasiterna troligen gått i betongväggen när de gav sig på Ryssland (som iinte är forna bolsjevikunionen), och därmed också Kina, Iran, Libanon, Syrien, Ungern, Venezuela, Serbien och många många fler länder. Det är Patriotiska länder, för sina Nationalstater för att kunna vara föör sina Innevånare.

  Så, tack för texten Jens

 • Tack Jens för en mycket bra och sann artikel.
  Skrämmande ta mej fan….
  Jag resonerar samma som dig och kommer inte rösta på något av dessa 8 st riksdagspartier utan röstar helt enkelt på Alternativ För Sverige!

 • https://www.bitchute.com/video/yLXl3QXB5S2K/
  YOUNG HEARTS FAILING [EP. 01-21 / COMPILATION]
  COV-ID CLOT SHOT INJECTS / MYOCARDITIS

  https://odysee.com/@HumanitysVault:a/Covid-vaccine-effects—DEATH:1?lid=4032f1eed46b0d0127dbff298adcee418c46b019
  Covid vaccine effects – DEATH (PLAYLIST – 206 vids)

  https://odysee.com/@HumanitysVault:a/400-(FOUR-HUNDRED)-athletes-collapsed-from-the-Covid-vaccine-2021-2022:0
  400 (FOUR HUNDRED) athletes collapsed from the Covid vaccine 2021-2022

  https://stevekirsch.substack.com/p/ill-pay-you-50k-if-you-can-explain?utm_source=profile&utm_medium=reader2
  I’ll pay you $50K if you can explain to us how we got it wrong
  I’m hoping someone qualified is willing to spend a couple of hours to show us on camera how we got it wrong about the COVID vaccines. In return for your time, I’m willing to pay you up to $50,000.

  Steve Kirsch
  Aug 31

 • Frånsett all idioti som makten utsätter oss för så har något annat
  hänt i sensomras. Som mottaglig för vissa energier känner jag av hur de förändras, eftersom jag påverkas av dem. T.ex när pandemin började i okt 2019 kände jag av enegiförändringen INNAN media berättade om den. Sedan ändrades den igen kraftigt i början av aug 2022, nu i positiv riktning. Detta utanför maktens spel med människor.

 • Oavsett, så rösta alltid på ett parti. Välj åtminstone ett av de nya småpartierna. Och notera att “blankröstning” är att bidra till att röstfusk är möjligt!

  • Skulle vara intressant att höra hur att inte överhuvudtaget rösta eller blankröstning kan bidra till röstfusk???

  • Men snälla. “Valet” är redan bestämt på förhand. Ni som fortsätter att “rösta” bidrar återigen till systemets bibehållande.

 • Att inte rösta blir en barometer på hur det politiska läget är. Det blir fler och fler som inte röstar för att det gör ingen skillnad vem man röstar på, åttaklövern för samma politik.
  Det finns ingen opposition till sittande regering, vilka det än är.

  Nån av dom nya småpartierna kan på papperet ha bra frågor dom vill driva, men hur stor möjlighet finns för ett parti som kommer strax över 4% att påverka utan att kohandla bort sitt budskap.

 • Roten till det onda som vidlåder världen är den anglosaxiska uppfinningen liberalism som rättfärdigar alla former av omoral som man kommer undan med.
  Anglosaxernas regler innefattar så väl högavlönade kollektiv av jurister som, när oligarkin har tvingat igenom lagar till sin fördel, använder juridisk makt och när inga korrupta lagar hjälper tillgriper dom alla varianter av fiffel
  Deras rikedom kommer sig, även förutom Covid, av fiffel.
  William Enhdahl visar hur anglosaxerna nu har sett till att deras korrupta vasaller har hjälpt till att avreglera energimarknaden så att anglosaxerna i vanlig ordning använder futures dvs spekulerar i framtida prisvariationer och därigenom parasiterar på Europas befolkning.
  Att våra politiker sprider att det är Rysslands fel visar hur politikerna tar regi utifrån och anser det vara normalt.
  Dessa liberaler från helvetet korrumperar ett antal politiker i andra länder som sen går deras ärenden.
  I Sverige har dom sina agenter, medvetna eller omedvetna, i alla medier.
  Miljöpartister och andra är nog mest korkade liksom många journalister men detta korrupta system finns ju överallt inom imperiet så det är skapat så av anglosaxerna.
  Deras centralbankssystem var avsett att köra över världens demokratier och har fungerat som avsett.

  • I det stora hela har du rätt, men nej. Det är iinte det anglosaxiska, utan det handlar om de två klaner o resten av smäcket som Dirigerar det anglosaxiska. Men allt detta vet vi, och jag förstår vad du åsyftar. Där börjar allt och slutar allt (final battle, sorry to say it) r/t allas vår nuvarande situation, och de gör aallt för att dölja det. Tills de, som de själva säger, ; vi ska ge oss tillkänna när det är dags..hehe what a parasites

 • Varför bestrider inte en enig läkarkår socialisternas monopol på “LIV och HÄLSA”?
  Eller finns det läkare som avsiktligt inte vill mänsklighetens bästa?

  • Du är besatt av att kalla allt du ogillar för socialism. Det urvattnar språket och blandar bort korten beträffande den PRIVATA makt som är den verkliga aktören!

 • Instämmer

  Anser även att vaccin är åt helvete rent allmänt men det här med ”genterapi” måste vara på en synnerlig hög nivå.

  Menar att människor kan få för sig mycket dumt, som tex i att imitera ”en sjukdomsalstrande partikel” typ men man kan undra vem som lärt dem om DNA nedgradering

  Fader förlåt dem för de vet icke vad de gör. I Jesus Namn.Amen

  SD2022

 • Absolut rätt! Ge inte era röster till något av de politiska partierna sittandes i riksdagen. Alla är dom korrupta och skall bytas ut.

 • Vad, “Ofta” Är det så här, dom som förespråkar, att man inte skall rösta. tänker många gånger taktiskt, att man vinner politiken, genom, att människor inte röstar, för då ökar våra Chanser att vinna valet, därför en stor massa inte röstar .
  Man brukar förespråka, att en icke röst, är ändå en röst, men så är det inte.
  Har en ställt sig utanför politikens atmosfär, så är det ingen röst, åt Politiken utan avsägande från en röst, även om det påverkar vardagen, just vad politiker gör. själva Jehovas vittnen, ställer sig utanför politiken, av deras Tros uppfattningar, medan Nya partier vill in i Rikdagen. Nyans och så vill någon starta upp, slags gräsrots rörelse som heter MOD, eller liknande, som Miljöpartiet en gång var, där gräsrötter samlades.
  visst tjänar folk grova pengar, på att folk icke kommer rösta, framför allt i toppen, de kommer skåla i vanlig ordning, på något sätt.
  Och då kallas det politiker förakt, oftast, om man nyser sådana tankar. Men åt andra hållet, låter det inte så mycket, om det inte griper tag, och drabbar medelklassen, eftersom all politik och Journalistik rörelse förmåga handlar om den gruppen,
  I stort sätt, är det så.
  Men en icke röst, kommer påverkas av politiken, så läs ändå, genom parti programmen, ta reda på saker ändå, även om man icke röstar.

 • Instämmer 100%. Det kan tilläggas att myndigheterna förbjöd försäljning av beprövade och fungerande mediciner som Hydroxychloroquine och Ivermectin.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *