Politiker lägger pengar på krig och maktkamp istället för på klimat och miljö

publicerad 6 september 2022
- av Hans Sternlycke
Joe Biden and Jens Stoltenberg (NATO). Handout by U.S. Department of Defense, Pentagon

OPINION. Klimatet är nästan frånvarande i valdebatten. Miljön har gjorts till propaganda för kärnkraftverk - trots dålig driftsäkerhet (i Frankrike är hälften stående), att tiden för att bygga nytt är lång, och att kostnaderna för det, liksom energipriserna, är flera gånger högre än för med vind och sol, och trots att de alls inte räddar klimatet. Gruvor och bygge ger höga koldioxidutsläpp. Spillvärmen och de radioaktiva gaserna bidrar också till klimathotet.

Världen har egentligen ingen energikris. Den är politiskt skapad av Väst och kan ge världsdepression genom blockaden mot Ryssland, som kanske skadar oss mer. Landet kan nu sälja sin olja till högre pris än innan till Indien och Kina istället.

En diplomatisk lösning var möjlig, men Biden ville inte. USA hoppades att genom att provocera fram ett ställföreträdande krig i Ukraina kunna knäcka och behärska Ryssland.

När Sovjet upphörde och Warzawapakten upplöstes lovades Ryssland att inga amerikanska baser skulle läggas bortanför ett Tyskland som fick enas. I stället blev det 25 stycken. Och Sverige deltar i politiken genom att gå med i NATO och ställa oss under ett land som stått för flertalet krig och statskupper sedan andra världskriget. Kanske lyckas USA nu också – men till vilka kostnader och lidanden?

När vår existens hotas av hur vi behandlat klimat och miljö lägger vi pengar på krig och maktkamp istället för på våra verkliga problem, som vi har så kort tid att lösa - om vi vill kunna överlämna en jord värd att leva i till våra barn.

Stanford University har i en rapport omfattande 145 länder visat att det vore möjligt att ersätta all fossilenergi, och med 80 procent klart till 2030, utan att använda kärnkraft.

Samtidigt skulle energibehovet minskas 56 procent, eftersom fossila energisystem i sig kräver mycket energi. Det skulle vara mycket lönsamt och ge återbetalningstider på mellan 10 månader och fem och ett halvt år.

Valdebatt strider mot väderkvarnar i stället för att vara rationell.

Text: Hans Sternlycke