Rysk förbjuden olja strömmar in i Europa via kusten i Grekland

publicerad 10 september 2022
- av NewsVoice
Den indiska oljetankern "Jag Lok" levererar olja till en grekisk tankbåt. Foto: Nikkei.com

OLJEEKONOMI. Offshore-handeln med råolja via Grekland har varit skyhög den senaste tiden, skriver tidningen Nikkei, systertidning till brittiska Financial Times.

Foto: Riho Nagao, Nikkei.com

Under de senaste sex månaderna har dussintals tankfartyg överfört olja längs Greklands kust med tankfartyg från Ryssland. Kort därpå anländer fartyg till europeiska hamnar, rapporterade Nikkei på onsdagen. Tidningens analys visar att det bara fanns ett sådant överföringsfartyg förra året.

"Att överföra olja mellan fartyg till sjöss för att dölja dess ursprung kan fortsätta även efter att ett oljeembargo träder i kraft", skriver tidningen.

Nikkei avslöjar att den 24 augusti fotograferades en överföring av olja från ett tankfartyg till ett annat i Lakoniska viken nära södra Grekland. Ett tankfartyg var enligt uppgift den grekiskt registrerade Sea Falcon, som lämnade hamnen i Ust-Luga i nordvästra Ryssland den 4 augusti. Den andra var den indiska flaggade Jag Lok, som avgick från den turkiska hamnen i Aliaga, också den 4 augusti. Mindre båtar omringade tankfartygen och hjälpte till med överföringen, enligt rapporten.

Under sex månader fram till den 22 augusti har Nikkei bekräftat 175 överföringar utanför den grekiska kusten med tankfartyg från Ryssland. Det var bara nio sådana överföringar under samma period förra året, stod det. Refinitiv-data visar att Ryssland exporterat 23,86 miljoner fat olja för överföringar från fartyg till fartyg utanför Grekland. Under samma period förra året skeppades 4,34 miljoner fat för liknande överföringar.

Nikkei spårade fartygens rutter och bekräftade att 89 tankfartyg anlände till hamnar, jämfört med endast tre sådana ankomster 2021. Av dessa anlände 41 till hamnar i Grekland, Belgien och på andra håll i Europa, skrev man och noterade att två tankfartyg var i kontakt med hamnar i Storbritannien.

Analysen lyfte fram den avgörande roll som vattnen nära Grekland spelar som ett nav för oljetransporter mellan Ryssland och Europa.

Text: RT.com | Översättning: NewsVoice

Källor och relaterat