Studier: Cancertumörer är ofta fulla med bakterier och mikrosvamp

publicerad 3 oktober 2022
- av Torbjörn Sassersson red.

CANCERVÅRD. Forskare som granskat tusentals tumörprover har funnit en tydlig koppling mellan cancer och mikrober i ett rikt ekosystem som kallas tumörmikrobiom. Nu kan det krävas att hela cancervården tänker om. Är kemoterapi och strålning dåliga metoder för att eliminera cancer?

Cancerbiologen Lian Narunsky Haziza verksam vid Weizmann Institute of Science i Israel, är ytterligare en forskare som upptäckt kopplingen cancer och mikrober, vid sidan av pionjärer som dr Erik Enby. Haziza säger att en cancertumör kan innehålla miljontals mikrober, som var och en representerar dussintals arter.

Forskarna visar på en tydlig ängslan att världen nu ska tro att mikrober i själva verket kan vara orsaken till cancertillväxt (red anm).

Nature:

"Tumörer av olika typer av cancer innehåller olika arter av mikroskopiska eller encelliga svampar, och att undersöka vilka arter som finns kan en dag vara användbart för att diagnostisera cancer eller förutsäga dess förlopp, enligt två studier publicerade i Cell den 29:e september.

"Det är fascinerande att titta på svampar i cancermiljön", säger Ami Bhatt, en mikrobiomspecialist vid Stanford University i Kalifornien. Men hon varnar för att studierna bara tyder på att det finns ett samband mellan svamparter och vissa cancerformer - de visar inte om svamparna är direkt ansvariga för cancerprogression eller inte."

Bakterier och svampmikroorganismer spelar en avgörande roll i det mänskliga mikrobiomet. Det finns en delikat balans av mikrober som lever inuti kroppen, förklarar forskarna. Detta är sedan tidigare känd kunskap, men den har länge varit begränsad och förbisedd.

Lian Narunsky Haziza, privat foto
Lian Narunsky Haziza, privat foto

Cancerbiologen Lian Narunsky Haziza vid Weizmann Institute of Science i Rehovot, Israel och hennes kollegor har därför katalogiserat svamppopulationer i mer än 17.000 vävnads- och blodprover som representerar 35 typer av cancer.

“I think this is an ecosystem,” säger Haziza. “It means the cancer cells are not alone.”

Nature förklarar sammanhangen:

"Som väntat fanns svampar, inklusive flera typer av jäst, i alla typer av cancer som ingick i studien, men vissa arter var kopplade till olika utfall, beroende på cancertyp. Till exempel var förekomsten av Malassezia globosa, en svamp som tidigare har associerats med cancer i bukspottkörteln, kopplad till avsevärt minskad överlevnadsgrad vid bröstcancer, fann forskarna.

Genom att också karakterisera bakterierna i tumörerna fann Narunsky Haziza och hennes kollegor att de flesta typer av svampar hade vissa bakteriearter som de tenderade att samexistera med, vilket innebär att tumören kan gynna både svamp- och bakterietillväxt - till skillnad från typiska miljöer, där svampar och bakterier konkurrerar om delade resurser."

New York Times:

"Under de senaste två decennierna har forskare kartlagt mikroberna i människokroppen genom att fiska efter deras DNA i munspinnar, hudavskrapningar och avföring. Dessa undersökningar har identifierat tusentals arter som lever ofarligt i en frisk person, totalt cirka 38 biljoner celler. Många organ som en gång troddes vara sterila visade sig ha sina egna mikrobiomer."

Forskningen är inte ny

År 2020 visade flera forskarlag att tumörer är hemvist för olika typer av bakterier och nya studier visar att tumörer också är hem för många arter av mikrosvampar.

Den svenska läkaren dr Erik Enby studerade dessa fenomen under mer än 30 år och genom att behandla blodet på cancersjuka kunde hans ordination också bota cancer. Många patienter har vittnat om sina tillfrisknanden.

Enbys teser togs emot med skepsis och direkt attacker mot Enby som person och läkare. Robert Ashberg hängde ut honom i TV3 som en slags Dracula. Trots detta fortsatte Enby att envetet hjälpa sjuka människor ända fram till sin död 2022.

En bedömning är att den samlade läkemedelsindustrin, som styr sjukvårdens metoder, kommer att vara extremt obenägen att överge kemoterapi och strålbehandling eftersom dessa metoder är djupt inrotade i dagens sjukvård och de nya rönen visar även att dessa grova behandlingsmetoder under alla år baserats på felaktiga medicinska uppfattningar om cancerns uppkomst.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat