Kristoffer Hell: Därför mördades Olof Palme

-

ANALYS. Den stora frågan är inte vem som mördade Sveriges statsminister Olof Palme den 28:e februari 1986, utan varför. För att förstå det är en beprövad utgångspunkt en annan fråga. Cui Bono – Vem tjänade på det? Vem tjänade på att Olof Palme togs ur tiden när så skedde? Här öppnar sig ett hav av möjligheter – åtminstone vid första anblick.

Text: Kristoffer Hell

Olof Palme och Europa. Grafik: Kristoffer Hell
Olof Palme och Europa. Grafik: Kristoffer Hell

Om mordet var ett familjedrama, som påståtts, krävs insikter i offrets privatliv. Om mordet var inrikespolitiskt motiverat, krävs detaljinsikter av annat slag. Om mordet hade ett utrikes- eller säkerhetspolitiskt motiv förutsätts ett tredje slag av förståelse. Om graden av omstriddhet är en indikator, är den riktning blodspåren leder uppenbar.

Olof Palmes planhalva var den internationella politikens, där han julen 1972 gjorde storstilad entré när han i TV jämställde USA med Hitlertyskland på grund av dess bombningar av den nordvietnamesiska huvudstaden Hanoi.

Christer Petterson var en “ensam galning” utan motiv som i tingsrätten dömdes för mordet. I hovrätten friades han. Det skedde trots att Olofs hustru pekade ut just Pettersson som den person som höll i vapnet som dödade hennes man.

Vad var det samtliga jurister i den eniga hovrätten visste när de trots detta friade Pettersson?

SLOC under kalla kriget. Grafik: Kristoffer Hell
SLOC under kalla kriget. Grafik: Kristoffer Hell

Motivet och de riktiga gärningsmännens identiteter?

Läsaren kommer att skonas den intellektuella tortyren av ännu ett utdraget resonemang om varför den ena eller andra hypotesen skulle vara mer trolig än någon annan och helt enkelt ges lösningen rakt av.

Ubåtskränkningar 1976 1994. Grafik: Kristoffer Hell
Ubåtskränkningar 1976 1994. Grafik: Kristoffer Hell

Därför mördades Olof Palme

Olof Palme mördades av CIA på uppdrag av det amerikanska imperiets ledarkader. På den svenska sidan sågs den dåvarande SÄPO-chefen under mordnatten agera försvarsspelare och krishanterare för komplotten – ett slags konspirationens yttre försvar [1].

När det kommer till konspirationens ”tekniker” – de som utförde själva mordet – så stod det tidigt klart att polisutredningen gjort sitt bästa för att trolla bort vittnesmål som pekade ut ett antal identifierade poliser i civila kläder som befann sig i det omedelbara närområdet för mordet, vid tiden för mordet. En av dessa sågs av två vittnen vara beväpnad med ett handeldvapen och utrustad med en walkietalkie [2].

Den personen sitter i dag i riksdagen.

Sett lite på avstånd, är det inte svårt att skönja konturerna av satelliter som utanför arbetstiden frilansar för en privat kommandocentral knuten till Wallenbergsfärens egen lilla nattväktarstat – samma inofficiella stat i staten som med ett enkelt litet brev tjugofem år senare kan få en svensk regeringen att på befallning fara upp i givakt bryta mot regler för svensk vapenexport [3].

För USA var mordet kulmen på en flera år lång psykologisk operation mot Sverige syftande till att lägga om och anpassa Sveriges säkerhets- och utrikespolitiska kurs så att den bättre passade det amerikanska imperiets expansionsplaner.

Kontexten var tre och ett halvt år med ubåtskränkningar som konservativa delar av det svenska etablissemanget låtsades kom från Warszawapakten men som mer insiktsfulla bedömare verkar ha förstått var en amerikansk psykologisk operation mot Sverige – en operation som genomfördes av flott- och specialenheter från NATO-länder.

Sverige 1986

Att Sverige 1986 var ett land i vilket det lömska hatet och den huvudlösa rädslan uppnått hysteriska höjder räcker det med att bläddra i tidningar från den tiden för att förstå.

Grundtonen i kampanjen slogs an 1982, toppade 1987 och varade fram till 1995 – tre år efter Sovjetunionens upplösning och sex år efter att muren fallit.

Som alltid med psykologiska operationer krävs att journalister lydigt spelar sin roll, vilket skedde. Medieuppbådet som rapporterade från ubåtsjakten i Hårsfjärden hade inte kunnat vara mer massivt.

Hela världen var där.

Redan då, hösten 1982, ombesörjde nyckelpersoner inom det svenska försvaret och statsledningen att den svenska marinen aldrig skulle sänka en enda av inkräktarna.

Den utredning som tillsattes (SOU 1983:13) kidnappades av två amerikanska inflytelseagenter, den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt (då en ung riksdagsman) och den tidigare försvarsministern Sven Andersson, som snabbt pekade ut Sovjetunionen.

Det sätt på vilket ubåtsfenomenet de kommande tre och ett halvt åren – mellan hösten 1982 och våren 1986 – spelades upp i Sverige resulterade i en till slut fanatisk misstro mot Olof Palme, som till och med anklagades för att vara en aktiv sovjetisk inflytelseagent.

Det vill säga samma sak som Bildt senare anklagats för att vara, fast i andra väderstrecket.

Det retoriska crescendot nåddes innan julen 1985 när tolv sjöofficerare anförda av en kommendörkapten vid namn Hans von Hofsten offentligt förklarade sitt misstroende mot statsministern.

I ett annat land än Sverige hade händelsen för konspiratörerna resulterat i åtal, degradering eller avsked.

Palme nöjde sig med att förklara att det var viktigare att regeringen i den uppståndna situationen kunde lita på officerskåren än tvärtom.

Drygt två månader senare, strax innan Palme skulle sätta sig i på ett plan till Moskva för att försöka reparera de ansträngda förbindelserna med Sovjetunionen som de av CIA dirigerade ubåtskränkningarna orsakat, mördades han.

Vad var det den svenska nattväktarstaten var så rädd att Palme skulle göra i Moskva?

Det här var slutklämmen i den protestnot regeringen Palme överlämnade till Sovjetunionen med anledning av 1982/83 års ubåtsutredning (SOU 1983:13) där Sovjet pekades ut som ansvarigt:

Den svenska regeringen begär av Sovjetunionens regering att den till den sovjetiska marinen ger sådana instruktioner att kränkningarna av svenskt territorium upphör.

Mottagaren var i själva verket USA och det här var beskedet: upphör med kränkningarna eller så kan den svenska regeringen komma att be Sovjetunionen om praktisk hjälp med att stoppa era ubåtar.

Vad hade hänt om Olof Palme på en presskonferens under sitt Moskvabesök presenterat bevis på att kränkningarna dirigerades från USA och bad Washington upphöra med dem?

Vad hade hänt om Palme återupprepat innehållet i “protestnoten” från 1983 och bett Moskva göra för Sverige vad den svenska marinen uppenbarligen saknade vilja att göra – att tvinga upp eller sänka de kränkande NATO-ubåtarna?

Det är värt att notera att begreppet som användes inte var den sovjetiska flottan, utan marinen, vilket inkluderade marinkårssoldater, det vill säga de beryktade sovjetiska spetznatsförbanden.

Vad som utspelade sig under ytan i den svenska ankdammen på 1980-talet var att USA genom ubåtskränkningarna manövrerade sina kontakter inom den svenska nattväktarstaten in i ett hörn där deras handlingsalternativ syntes ha reducerats till att antingen döda statsministern eller riskera att Sverige hamnade på “fel sida” i USA:s europeiska maktekvation – där fel sida skulle inneburit en neutralitet som mer liknade Österrikes eller Finlands.

Även om en sådan renodling av den svenska neutraliteten inte hade inneburit några större förändringar för svenskarnas vardag, så var detta alternativ fullständigt oacceptabelt för USA av maktpolitiska skäl [4].

Vad CIA troligen inte behövde förklara för den svenska säkerhetspolisen var att försök av Sverige att lämna den amerikanska fålla regeringen Erlander parkerade landet i på femtiotalet, skulle sluta med statskupp eller krig.

Vad som möjliggjorde för CIA att ro i land den här psykologiska operationen var Sveriges schizofrena säkerhetspolitik där statsledningen under det kalla kriget öppet försäkrade att Sverige var neutralt och alliansfritt, men bakom lyckta dörrar agerade som NATO-allierad.

Tidningsklipp från 1980-talet om ubåtskränkningarna.
Tidningsklipp från 1980-talet om ubåtskränkningarna. Montage: Kristoffer Hell

Förutom det svenska försvarets assimilering in i det amerikanska imperiets krigsplanläggning i Europa, de specialbyggda flygplatserna kapabla att ta emot USA:s största militära transportplan, den direkta kommunikationslänken mellan det svenska försvaret och US Air Forces förläggning i västtyska Wiesbaden.

Den var avsedd att koordinera det svenska flygvapnet med amerikanska bombplan på väg över Sverige för att stampa sönder vad som i dag heter Ryssland.

Sveriges socialdemokratiske statsminister Tage Erlander och hans radarpartner utrikesministern Östen Undén hade också att ta ställning till om Sverige skulle bygga egna atombomber. Sverige hade onekligen den tekniska kompetensen att bygga sådana effektiva avskräckningsvapen.

Resultatet blev att Sverige efter amerikanska påtryckningar avstod. I gengäld förklarade USA att Sverige befann sig under samma kärnvapenparaply som också skyddade Västeuropas öppna NATO-medlemmar [5].

Eftersom avskräckning bara fungerar om den som planerar ett anfall i förväg är bekant med vad som kan ske, måste någon först informera Moskva om den svenskamerikanska överenskommelsen.

Då svenska påståenden om att Sverige befann sig under “paraplyet” inte hade imponerat, föll lotten på USA att informera den sovjetiska statsledningen om den svensk-amerikanska kärnvapenöverenskommelsen.

Det var det här arrangemanget – baserat på en gigantisk offentlig lögn – som låg i vågskålen om Olof Palme satte sin fot i Moskva och gjorde allvar av sina påståenden om att normalisera de förbindelser med Moskva som CIA och NATO genom ubåtskränkningskampanjen mot Sverige, gjort sitt bästa för att underminera.

Konspirationen

Att konspirationen att mörda Olof Palme hade minst sju månaders framförhållning indikeras av tajmingen av händelser runt hans planerade resa till Moskva.

Den 7:e augusti 1985 informerades allmänheten om det planerade statsbesöket.

Dagen innan, den 6:e augusti, släppte SÄPO via sitt inofficiella organ Expressen en “hemlig rapport” med innebörden att Olof Palme hotades till livet av Kurdistans arbetarparti PKK.

Läsare gamla nog att minnas mordet minns också att PKK var just den grupp som Stockholmspolisen hängde ut som skyldiga till mordet omedelbart efter att Palme skjutits i ihjäl.

När det här “kurdspåret” körts i botten, och det tog länspolismästare Hans Holmér ett år att lyckas med det, grävde polisen fram en “ensam galning” utan motiv vid namn Christer Pettersson (se artikelns inledning).

Det går här att skönja en arbetsfördelning mellan den svenska säkerhetspolisen och CIA. Säkerhetspolisen är underkonsulten som presenterar en relativt intellektuell lösning på syndabocksfrågan: en påstådd “terrorgrupp” utan resurser att värja sig från anklagelserna och som man redan har ett ont öga till.

När det spåret magplaskar lägger sig amerikanarna i detaljarbetet och ser till att man använder det standardrecept som fungerat bra i USA vid politiska mord: en “ensam galning” – Christer Pettersson, men konspirationerna är fler.

Förutom konspirationen att mörda landets statsminister finns också konspirationen att mörka denna verklighet för eftervärlden. Den konspirationen lever fortfarande.Det är därför krafter än i dag så rabiat framhärdar med att ubåtarna kom från en främmande makt som försvann ur tiden för över två decennier sedan.

Text: Kristoffer Hell, författare till boksviten “Västs Mörka Hjärta: 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan”, “Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen” och “Covid 1984”.

Artikeln ovan är ett kapitel ur boken Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala dikaturen från 2014

Referenser

  1. ”Inuti Labyrinten”, Poutiainen, Kari & Poutiainen Pertti (1995).
  2. En av de tidigaste publicerade böckerna som baserades på försök att bl a spåra upp av polisen hotade, mobbade eller ignorerade vittnen var KPLM(r):s ”Mordet på Palme och polisspåret” från 1989.
  3. http://www.expressen.se/nyheter/wallenbergs-brev-ledde-tillsaudiaffaren/
  4. En genomgång av sovjetiska publikationer på 1980-talet indikerar att Moskvas önskan var just en omläggning av Sveriges “natoneutralitet” till en modell som mer överensstämde med den neutralitet som fördes av bl a Österrike. Jmf. Pavlov, B., “A RELIABLE BASIS FOR GOODNEIGHBOURLY RELATIONS” International Affairs (Russia) 1985:7, 96.
  5. Ds 1994:138, sid 26 (Finansdepartementet).
NewsVoice
NewsVoicehttps://newsvoice.se
NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.

41 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

41 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Marcus Gullberg
29 oktober 2022 kl 20:52

En annan infallsvinkel.

Palme-släkten är så långt från ordinär som man kan komma men få människor känner till detta intressanta faktum. Där finns Palme-släktingar som agerat ledande bolsjeviker, kommunister, nazister, spioner, advokater etc och varit verksamma över stora delar av planeten i ledande ställning i olika länder och diktaturer. På tal om globalismens ledande familjer. Sverige, Indien, Finland, Storbritannien, Ryssland och Tyskland är ett axplock av länder där Palme påverkat politiken. Palme-släkten måste rimligen känna till narrativet och planerna hos de ledande krafterna och Palme som pratade så mycket kritiserade aldrig med ett ord Mao Zedongs folkmord eller kulturrevolutionen I Kina för att nämna ett intressant exempel. Sverige var alltid extremt stödjande till KKP från dag ett av deras tyranniska diktatur.

Med tanke på hur mycket rök det var runt Palme-mordet samt att så många av hans släktingar lyckats dominera världspolitiken under så lång tid så kan man ju fundera på vilka resurser han måste haft att tillgå från olika länder. Hans bakgrund inom militär underrättelsetjänst var väl inte oväsentlig om han tex ville försvinna och när han planerade sin politiska karriär i unga år.

https://blog.zaramis.se/2011/02/28/olof-palme-sakerhetsagenten

Erik Forsman
25 oktober 2022 kl 11:57

Här har alltså Pia Hellertz ansträngt sig, läst och tillochmed recenserat Kristofers tarvliga små pamflettstumpar på hennes stora och kända hemsida http://www.piahellertz.com/Bocker.htm, vilket är det samma som att få gratisreklam och vad är tacken? Jo ”tandlösa 80-plussare”.

Tarvligt, lågt och plumpt. Vittnar om en förnedrande nedsättande människosyn. En attityd som inte hör hemma på NewsVoice. Detta är inte bra. 

Erik Forsman
24 oktober 2022 kl 13:43

Går man på Pias länk https://www.youtube.com/watch?v=NA7lFN9Z2Zg så uppger Hedberg att cirka 50 människor har minst livet under mystiskt omständigheter i spåret av Palmemordet (räknar man med Estonia kanske över 100) och allt för att dölja sanningen; varför, varför skulle man då spara på mördaren som måste ses som där svagaste länken i kedjan? Anti Avsan som gärningsman? Det är så fel som det kan bli. 

Det kanske inte finns någon gärningsperson för det kanske inte var ett mord?

Last edited 1 månad sedan by Erik Forsman
Charlie
Charlie
Gäst
24 oktober 2022 kl 08:47

Detta var innan min tid, men var det inte snack om Israel också?

Erik Forsman
23 oktober 2022 kl 11:33

Bo Theutenberg har i en alla sina intervjuer klart och tydligt medgivit att han sett bevis för ryska ubåtar på svensk vatten men även beskrivt hur dessa upptäcktes.

Det intressanta är inte om det fanns natoubåtar, hur många utan att det fanns sovjetiska. Debatten går liksom i baklås när de ställs mot varandra, vilket är meningslöst. Det innebär ju inget hot mot Sverige om det finns en eller hundra Natoutbåtar utan att det fanns utbåtar från Sovjetunionen. Vax gjorde sin sp fall på svensk vatten? U137 glöms liksom bort.

Kristoffer Hell
Kristoffer Hell
Gäst
Reply to  Erik Forsman
23 oktober 2022 kl 18:50

Uppenbarligen utgjorde NATO:s ubåtar i svenska vatten ett enormt problem – det slutade med mordet på en statsminister.

Du skriver “medgivit” men detta är fel. Det skall vara “påstod.”

Det var nämligen rätt uppenbart att Theutenberg på den här tiden hade en roll som erinrade om Carl Bildts: att mörka, ljuga och agera grindvakt.

Kanske delade han din anmärkningsvärda uppfattning att inte ens 100 natoubåtar i svenska vatten hade varit ett problem.

Regeringens politik under det Kalla Kriget var att de enda ubåtar som skall finnas på svenska vatten är svenska.

Detta var innebörden i neutraliteten.

“Alla länder har en armé. Sin egen eller någon annans.”

— Mao Tse-Tung

Erik Forsman
Reply to  Kristoffer Hell
24 oktober 2022 kl 12:20

Kristoffer, du är lite för ung för att förstå. Då var det inget problem NATO ubåtar, men i dag är en annan tid, det är vad du måste förstå. Ni som inte växte upp under hotat från sovjetunionen förstår inte. Vi som gjorde militärtjänstgöring månader efter U127 förstår.

Palmes pojkar som Theutenberg benämnde dom, var kanske inte alla sovjetiska spioner men dock prosovjetiska och därför fiender till Sverige.   

Kristoffer Hell
Kristoffer Hell
Gäst
Reply to  Erik Forsman
24 oktober 2022 kl 17:57

Wow.

Ont om riktiga argument, så Erik Forsman spelar ålderskortet.

Erik – hur gammal är du?

Det är väl bara tandlösa 80-plussare som kan spela det kortet?

Erik Forsman
Reply to  Kristoffer Hell
25 oktober 2022 kl 09:28

Väldigt arrogant uttalande och till lika förnedrande för de 80+ här i disfusionen; tänker närmast på vännen Pia, som jag hyser oändligt mycket större respekt för, vilket alla borde göra som gjorts sig omaket att läst igenom hela hennes digra produktion. 

Förväntar mig en ursäkt här.

Ladulås
Ladulås
Gäst
Reply to  Erik Forsman
24 oktober 2022 kl 14:13

Du är uppenbarligen en varm anhängare av NATO (North Atlantic Terror Organization). Därmed sitter du fastspikad i den välregisserade verklighet, det Matrix, som det AngloAmerikanska Imperiet konstruerat för västvärlden.

Detta Matrix byggdes upp efter VK1.2, men fick en rejäl spricka, när USAs folkmord i Vietnam blev känt, genom dåtidens sanningssökande journalisters (saliga i åminnelse) förtjänstfulla arbeten. Efter misslyckandet i Vietnam, 1975, uppstod behov av rehabilitering av USAs skamfilade fasad.

Upp kom i USA den strålande idén med ubåtskränkningar. Med den svenska marinen nedsållad med NATO-märkta femtekolonnare, började spektaklet. Till sin hjälp hade man också den amerikanske mullvaden Carl Bildt, som ju även senare gjort en ‘strålande’ insats i mörkläggningen av Estonia-sänkningen.

Ladulås
Ladulås
Gäst
Reply to  Ladulås
24 oktober 2022 kl 14:15

Tillägg:

Som ett led i reparationsarbetet, av detta krackelerade Matrix, har tumskruvarna dragits åt hårt inom media, inte bara i Sverige. Med papegojartad upprepning av direktiven från ‘The Deep State’, den maffia som styr USA, sjunger den så disciplinerade mediakören numera unisont samma entoniga visa överallt.

Ytterligare ett angreppsmål i Sverige gällde det svenska värnpliktsförsvaret – den verkliga Fredsrörelsen i vårt land. Med hjälp av den svenska vänstern (marxister, liberaler och idioter) och väldresserade medier, övertygades svenskarna att lägga ned det svenska försvaret och tömma de svenska beredskapslagren.

Jag har full förståelse för din ängslan. Inte heller jag vill ha mitt land sönderbombat, så som serbier, irakier, libyer och andra folk fått uppleva i sina länder. Men man behöver inte slicka terrorgangsternas rövar, för att slippa det – man kan beväpna sig själv.

“Si vis pacem, para bellum” = Den som vill ha fred, förberede krig.

Erik Forsman
Reply to  Ladulås
24 oktober 2022 kl 14:37

He, he… Herregud, komentatoren har uppenbarligen gått alldeles vilse. Här haglar projektioner. Varför inte fråga mig istället?

Pia Hellertz
23 oktober 2022 kl 09:00

Kristoffer, har du läst Claes Hedbergs böcker, framförallt den senaste “Ett lurat folk – Teatermordet på Olof Palme”? Claes har grävt i över 10 år i alla detaljer, träffat vittnen som berättar om sina upplevelser och de stämmer inte med den offentliga historien om mordet. Vittnen såg Palme i Frankrike DAGEN EFTER MORDET.
Det mesta av det du skriver stämmer så långt jag har kunskaper att förstå, MEN Palme lyckades få bli räddad ut ur landet för att slippa bli mördad. Han lär ha levt i Ryssland.
https://www.youtube.com/watch?v=NA7lFN9Z2Zg

Erik Forsman
Reply to  Pia Hellertz
24 oktober 2022 kl 12:21

Ja Pia det kan säkerligen vara så också.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
22 oktober 2022 kl 14:38

Tack för ett intressant inlägg i debatten.

Den personen sitter i dag i riksdagen”.

Får man fråga vem hen är? Vi som är lata och inte orkar leta.

Tycker det är ett intressant fenomen att nåstan vad saken än gäller så är mäniskor antingen för eller emot. Och att detta för eller emot ofta innebär för eller emot den motståndare som målas ut.

Är man för NATO, är man emot Ryssland. Är man emot NATO är man för Ryssland osv. Det verkar hos människan finnas någon slags default mode som alltid innebär att man måste vara emot och se en fiende i någon, kanske för att ge sig själv en identitet?

Lösningen alla folk på jorden borde vara överens om, utom den lilla klick som tjänar på det, borde väl vara deeskalering? Att alla dessa maktcentran krymps samtidigt så ingen behöver växa för att skydda sig mot de andra.

Förståelse för situationen är väl en bra början! Och det här senariot är väl rätt troligt. Därmed inte sagt att Palme inte var rutten, eller att jag vill ha Putte som pappa. Tror jag skulle klara mig utmärkt utan NATO, Biden och Putin.

Men man vet väl aldrig?

Demo2demo
Demo2demo
Gäst
Reply to  Josef Persson
22 oktober 2022 kl 20:19

Moderat – Anti Avsan (estländare) med walkie-talkie som igenkändes av 2 kvinnor som gick förbi och även pratade med han…..https://sv.wikipedia.org/wiki/Anti_Avsan

Erik Forsman
Reply to  Demo2demo
23 oktober 2022 kl 08:56

Gamla skåpmat. Från första gången jag läst om Anti Avsan för många år sedan som tänkbar gärningsman var jag ytterst tveksam. Mins jag rätt var det väl Sven Anér som lade fram teorin; tveksam då hela berättelsen avviker allt för mycket från gängse mönster.

Detta är spekulativt, men åtskilliga kungar, kejsare, presidententer etc (som Palme måste jämställas med) har genom historien blivit likviderade och alltid av en komplott från maktens närmaste män. Planeringen sker i två akter: före och efter attentatet och den som hållit i vapnet eller utfört dådet har oftast varit en rätt betydelselös individ man lätt kunnat avvara efteråt för att kapa alla lösa ändar. Den centrala personen är ju gärningsman som i de fall har tillåtits överleva (framför allt om personen är smart) har försäkrat sig om diverse hållhakar som en egen livförsäkring är för riskfyllt att låta leva. Anti är helt fel person. Har för mycket kontakter inom polisen som varande en av basebollligandans gruppchefer. Alldeles för smart och farlig för att använda, helt enkelt för riskfyllt. Nej bättre men en losser som inte förstår vikten av att skydda sig själv efteråt, en man lätt kunna taga av daga efteråt.

Erik Forsman
Reply to  Erik Forsman
23 oktober 2022 kl 10:21

Säga vad man vill om Lee Harvey Oswald men han är den perfekta assassin. Läs om honom på: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lee_Harvey_Oswald en psykisk instabil person med stort samhällshat, utan logiskt support eller stabila kontakter eller allianser till föga nytta för någon. Anti Avsan är helt enkelt fel person.

Kristoffer Hell
Kristoffer Hell
Gäst
Reply to  Erik Forsman
23 oktober 2022 kl 19:32

JFK mördades av en “ensam galning” vid namnet Lee Harvey Oswald?

Fantastiskt.

För alla andra finns Corbettreports dokumentär (och en massa andra):

https://www.corbettreport.com/meet-lee-harvey-oswald-sheep-dipped-patsy/

Erik Forsman
Reply to  Kristoffer Hell
24 oktober 2022 kl 13:13

Kristoffer du missförstår omedvetet. Tagga ner lite. Du uppfylls av din egen mission och är därför oförmågan att se något annat än vad du själv producerar. Titta i stället förutsättningslöst och alla kan ja fel.

Jag skriver inte att Lee Harvey Oswald är JFK mördare eller att attentatet bergigs av en ensam mördare utan som en jämförelse om den perfekta assassin en som man kan undvara (helst lura) och i det sammanhanget är Anti Avsan så långt bort man kan komma.

Kristoffer Hell
Kristoffer Hell
Gäst
Reply to  Erik Forsman
24 oktober 2022 kl 18:26

Låter som att tankeverksamheten gått i baklås för dig här.

EF: “Jag skriver inte att Lee Harvey Oswald är JFK mördare”

Jo det gör du, för om Oswald inte sköt JFK så är han ju inte en “assassin.”

Du inkluderar också i kommentaren en länk till en artikel som omfamnar påståendet att Oswald vad den som dödade JFK.

Erik Forsman
Reply to  Kristoffer Hell
25 oktober 2022 kl 09:21

Du har inte gjort din research Kristoffer. Hade du gjort det hade du känt till att Oswald var misstänkt för flera mordförsök. Detta borde du veta; uppgifterna finns tillgängligt i ett otal amerikanska frisläppta statspapper bara att gå in och läsa.

Det är så det kan gå det när man i sin okunnighet som drar (felaktiga) slutsatser på grund av bristande bildning.

Demo2demo
Demo2demo
Gäst
Reply to  Josef Persson
22 oktober 2022 kl 20:29

Vem är Anti Avsan? | Palmemordet | Dekorima-mannen | Polisspåret | Baseballigan
https://www.youtube.com/watch?v=sYE6N-Kbomo

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  Demo2demo
22 oktober 2022 kl 20:43

Tack!

 EU-nämndenförsvarsutskottetutrikesutskottet och Riksrevisionens styrelse”

Ja ganska logiskt!

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  Demo2demo
22 oktober 2022 kl 20:53

Det här var ju också intressant från samma kanal!

https://www.youtube.com/watch?v=O7hVixcg8LA

De goda Wallenbergarna verkar vara med i perferin igen av någon konstig anledning……

Demo2demo
Demo2demo
Gäst
Reply to  Josef Persson
22 oktober 2022 kl 21:52

just det….

Göran Johansson
Göran Johansson
Gäst
Reply to  Josef Persson
22 oktober 2022 kl 22:06

Wallenberg och Ericsson är snart rökta. Omvärlden börjar förstå vad dom ställt till dom senaste hundra åren.
Åker världen runt och mutar, när dom väl ställs inför rätta i Sverige så får dom inga straff.
Nu aktuella med Ericsson´s mutor till ISIS som utreds av USA.

Ulf ClaréusD
Reply to  Göran Johansson
23 oktober 2022 kl 07:40

Jovisst är dom rökta, kalkade och pantade!
Svenska staten= den djupa svenska staten=Stockholmsbyråkratin, som allt sedan Axel Oxenstiernas dagar styrt “vårt” land genom några kända släkter. Wallenbergs Ericsson, med representation i sådär 185 länder och dessutom sedan lång tid tillbaka, utgör en spionstat som samarbetar med Five Eyes, Nine Eyes och själv är del i Fourteen Eyes (osäker på siffrorna), partners till USA och dess D S.
“Kalla Kriget” har varit tidernas bästa affärsidé; som VI betalat.
(Referens: Carl Norberg. Finns på nätet)

jonnyjonson
jonnyjonson
Gäst
Reply to  Ulf Claréus
23 oktober 2022 kl 09:31

Hehe, javisst o kolla in näst sista bondfilmen och hur gruppen med skrämsel och terrordåd försöker få in kontinenter, länder och individer i fållanfällan. Dock, hur mycket man än idylliskt önskar att bond o ‘mi6, cia’ ska kämpa för folket, så är de såklart bara ett globalistredskap. Filmerna, vilka som helst, fortsätter dock att propagera motsatsen, haha

Erik Forsman
22 oktober 2022 kl 10:49

U137 också från NATO?

Två månader efter incidenten ryckte jag in i det militära så nära Warszawapakten man kan komma. Fi är förkortning på fienden på militäraspråk och det var aldrig frågan om något annat än just Ryssland, inte NATO.

Kristoffer Hell
Kristoffer Hell
Gäst
Reply to  Erik Forsman
22 oktober 2022 kl 11:07

Vad jag minns av de böcker och memoarer jag läst skyllde ubåtskaptenen på instrumenten, som enligt krigsdagboken tydligen visade helt uppåt väggarna fel vid just det här tillfället.

Tillfällighet eller framgångsrik amerikansk telekrigföring?

Om det var en tillfällighet kan det ju vara som så att händelsen blev inspirationen för USA att, med start ett år senare, via ubåtskränkningskampanjen 1982-1994 knuffa Sverige all närmare NATO.

Wikipedias svenska artikel:

https://sv.wikipedia.org/wiki/U_137#Felnavigering

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Erik Forsman
22 oktober 2022 kl 12:14

Ola Tunanders bok navigationsexperten visar tydliga indikationer på att U137, som den kallas av oss var ett samarbetsprojekt, mellan USA Sverige och Sovjet. Enligt min uppfattning mutades Sovjet av USA att med vårt samarbete sätta ubåten på grund och mutan bestod av att det tillfälligt avbrutna US/USSR Trade and Economic Council skulle återupptas vilket skedde. Det var Afghanistankriget där Sovjet av Brzezinsky provocerades att gå in, som gjorde att det projektet pausades. Tidigare förkortades projektet USTEC men den termen betyder nu ngt helt annat. From 1972 hade Noxon lovat Sovjet alla produkter och tjänster som de önskade från USAs Fortune 500 dvs från gräddan av USAs företag. Det dokumentet fanns till beskådan på internet i arkivet för JBS men har nu rensats bort. Det generösa erbjudandet följde efter att Sovjet hade fiskat upp Apollo 13 tom ur havet och senare låtit USA komma och hämta den i Sovjet. USTEC pågick från 1973 till 1989 med sagda korta avbrott.

Erik Forsman
Reply to  petergrfstrm
22 oktober 2022 kl 14:16

Vad jag har hört från div källor fanns navigeringsbojar på botten utlagda av dåvarande Ryssland, som svensk intelligensia flyttade in på svensk vatten. Alltså provocerande fram händelse. Så svaret att det var en felnavigering stämmer alltså. Återstår att Sovjetunionen lade ut dessa bojar.

jonnyjonson
jonnyjonson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
23 oktober 2022 kl 07:47

Haha Erik, utgår fr att du är ironisk. caspar weinberg, ngn blablaminister sade,,”det var vi såklart”.. I krig, vad är det första ockupanterna ger sig på..tv, radio tidningar..Vad har skett idag.., all ‘media’ är totalt monopoliserat (samma sak som att ockupera) för att kunna manipulera människor fram o tillbaks. Det är bara tack vare altMedier som denna vi befinner oss på och många övr, som weinbergs uttalanden når fler än ‘the inner circle, the round table’..

hehe ‘the round table..Maymay

Lisbeth
Lisbeth
Gäst
22 oktober 2022 kl 09:15

En svensk journalist var i USA och intervjuade dåvarande amerikanska utrikesministern Caspar Weinberger. Jag såg denna intervju på tv. Weinberger sa med ett uttryck av självklarhet i ansiktet. DET VAR VI såklart. På frågan om vilkas ubåtar det var som var i Sverige och ‘störde’ bla för att kolla hur alert det svenska försvaret var. Jag har aldrig förstått hur denna intervju undgått svenska folket.

Benny H
Benny H
Gäst
Reply to  Lisbeth
22 oktober 2022 kl 10:05

Precis som med NS2 så erkänner USA sina brott men i Sverige så är indoktrineringen så djup att ingen ens verkar begripa när man från USA erkänner sin subversiva verksamhet helt öppet. Det hela är mycket märkligt precis som marinens hemligstämplande av alla bevis eftersom de visste att det var Nato som skickade ubåtarna.

Kristoffer Hell
Kristoffer Hell
Gäst
Reply to  Benny H
22 oktober 2022 kl 18:34

Läste för många år sedan en rapport från försvarsmaktens högkvarter där man bett yngre officerare göra en analys om ubåtskränkningarna.

Det här var på den tiden kränkningarna ännu pågick.

Infallsvinkeln var alltså möjliga motiv (inte fysiska bevis – andra sysslade väl med det).

Visst hade Sovjet motiv att “kränka” svenskt territorialvatten: i sammanhanget krigsplanering – men att detta då alltid borde ha skett under största möjliga tystnad.

Efter att alla möjliga och omöjliga motiv gåtts igenom stod de här (då) yngre svenska officerarna ansikte mot ansikte med verkligheten att en del av kränkningarna saknade militärt motiv och bara kunde förklaras som någon form av masspsykologisk operation.

Det förmodade syftet var att påverka allmänhet och beslutsfattare i Sverige.

Så vitt jag minns spekulerade rapporten inte i vilket land eller stormakt som hade kunnat tjäna på kränkningarna i kategorin “psykologisk operation”.

Vet inte vilken klassificering den här rapporten har i dag.

—-

Vad få verkar känna till, eller i vart fall talar om, är att den svenska kungliga flottans yttersta lojalitet inte står till Sverige, utan till kungahuset.

Flottan är, och var, Carls XVI:s personliga vapenslag.

Så var det i alla fall under det kalla kriget.

Lars Olsson
Lars Olsson
Gäst
Reply to  Lisbeth
25 oktober 2022 kl 10:23

En slagning på nätet gav det här på AP. av
HARALD MOLLERSTROM March 8, 2000: ”   STOCKHOLM, Sweden (AP) _ Former U.S. Defense Secretary Caspar Weinberger said Tuesday that Sweden allowed NATO submarines to enter its waters to test Sweden’s coastal defenses during the Cold War, despite its long-standing policy of neutrality.
Hela artikeln. https://apnews.com/article/f0a9cfd83c430978e6545b902f1160d2

elsa.best
elsa.best
Gäst
22 oktober 2022 kl 09:10

Tur i alla fall att Sverige inte blev en direkt lydstat till USSR.

Benny H
Benny H
Gäst
Reply to  elsa.best
22 oktober 2022 kl 10:00

I stället blev Sverige en lydstat under globalismen vilket vi ser konsekvenserna av idag med massinvandring, kriminalitet, ekonomin körd i botten m m där Bryssel och Washington styr och ställer efter behag. Sverige hade nog gjort bäst i att behålla sin starka militär och agerat blivit mer oberoende. Redan på 1980-talet var Sovjet redan i stora problem och hade ingen kapacitet att skaffa nya lydstater då de själva redan höll på att upplösas av inre problem.

Kristoffer Hell
Kristoffer Hell
Gäst
Reply to  elsa.best
22 oktober 2022 kl 10:20

Också tur att Sverige inte invaderas av ondskefulla martianer eller sociopat-reptiler från Saturnus. Speciellt om de som ser ut som ödlan i filmen Alien från 1979, för den var verklig läskig.

——-

Tillbaka till verkligheten, närmare bestämt artikelns fontnot 4: En genomgång av sovjetiska publikationer på 1980-talet indikerar att Moskvas önskan var just en omläggning av Sveriges “natoneutralitet” till en modell som mer överensstämde med den neutralitet som fördes av bl a Österrike. 

De strategiska huvuddragen är inte olik situationen i Ukraina 2022: ett grannland som under ameirkansk påverkan börjar utgöra ett hot mot Ryssland.

Putin har sagt att svenskt NATO-medlemskap inte är ett problem i sig.

NATO-medlemskapet kan bli ett problem om, eller när, USA börja bygga upp stridskrafter på svenskt territorium på sådant sätt att det från Moskva börjar likna förberedelser inför en invasion.

Det vill säga just det som provocerade fram fram Rysslands särskilda militäroperation i Ukrainas rysktalande östliga delar.

Det sista Zelensky gjorde, innan ryska militärfordon började rulla in i Donbass, var ju att hota Ryssland med kärnvapen.

Undrar vad regimen Kristerssons position är därvidlag?

NewsVoice
NewsVoicehttps://newsvoice.se
NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV