Uppläxade FN-länder fördömer folkomröstningarna i östra Ukraina men tungviktare står på Rysslands sida

publicerad 14 oktober 2022
- Kristoffer Hell
United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

ANALYS. I en röstning i FN:s generalförsamling den 13 oktober 2022, röstade 143 länder för att fördöma folkomröstningarna i östra Ukraina, trots att över 90% av befolkningen i de fyra regionerna röstade för att regionerna uppgår i den Ryska Federationen. Fem länder röstade nej och 35 avstod från att rösta. Ytterligare 10 länder valde att inte ens närvara.

FN: “FN:s generalförsamling antog en resolution som fördömer Rysslands “illegala så kallade folkomröstningar” i regioner inom Ukrainas internationellt erkända gränser, och kräver att den upphäver sin annekteringsdeklaration.”

FN-röstning om folkomröstningarna i östra Ukraina, 2022.
FN-röstning om folkomröstningarna i östra Ukraina, 2022. Källa UN News

De länder som avstod från att rösta alternativt som anser att folkomröstningen var legitim var: Algeriet, Armenien, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Centralafrika, Kina, Kongo, Kuba, Nordkorea, Djibouti, El Salvador, Ekvatorialguinea, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Guinea, Honduras, Indien, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Mali, Mongoliet, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Ryssland, São Tomé och Príncipe, Sydafrika, Sydsudan, Sudan, Sri Lanka, Syrien, Tajikistan, Thailand, Togo, Turkmenistan, Uganda, Tanzania, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam och Zimbabwe.

Analys

En översikt över länder som direkt eller indirekt verkar stå på Rysslands sida visar att rör sig om några av de största länderna i världen som Kina, Indien, Pakistan, Kongo och Tanzania.

Knappt hälften av länderna i Afrika stödjer direkt eller indirekt Ryssland och de övriga länderna i Afrika som går emot Ryssland indikerar vilka länder som fortfarande styrs från europeiska stater.

ArcanumSkolan 2024

Europa som helhet går som förväntat emot Ryssland och FN beläget i New York kallar också lika förväntat folkomröstningarna i östra Ukraina för illegala.

Politiskt fulspel

Översikten visar även att många av de typiska opponenterna mot USA står på Rysslands sida direkt eller indirekt. Här återfinns länder som tex: Kuba, Venezuela, Kina, El Salvador, Iran och Syrien.

Enligt Rysslands FN-ambassadör hotades medlemsstaterna i FN att rösta till nackdel för Ryssland. Det framgår i en TV-sändning på RT.

Politico skriver att amerikanska, europeiska och andra allierade tjänstemän använde kalkylblad, telefonsamtal, sociala kanaler, personliga möten och offentliga kommentarer för att övertyga länder att rösta emot Ryssland i FN:s generalförsamling, enligt sju västerländska tjänstemän och två analytiker med kunskap om diskussionerna.

Alla länder utsattes för hård press att “rösta rätt”. The Indian Express skriver om hur ledningen i Indien utsattes för hård press från båda hållen vilket gjorde att Indien som medlemsstat i FN valde att varken rösat ja eller nej.

Politico skriver även att en hög brittisk diplomat beskrev kampanjen mot Ryssland som en “massiv lobbying” som involverar nästan alla nivåer av USA:s diplomatiska infrastruktur. Allt handlar om att stärka den västerländska försöket att isolera Ryssland och Vladimir Putin, skriver Nahal Toosi och Ryan Heath för Politico.

Text: Kristoffer Hell och Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *