När ska koldioxid få sitt rätta plats i klimatdebatten?

publicerad 31 oktober 2022
- av Tege Tornvall
Mars idag och tidigare. Bildkälla: NASA:s Goddard Space Flight Center

KLIMATDEBATT. Oavsett vem som sagt eller skrivit något och var något står att se eller läsa gäller följande enkla fakta om klimatet. De sammanfattar den vetenskapliga rapport som FN:s klimatpanel IPCC utgår från och illa förvränger i sina förhandlingar om hur utlovade 100 miljarder USD per år skall finansieras och fördelas.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans | Bildkälla: NASA:s Goddard Space Flight Center

Klimatet är hur varmt eller kallt det är i den marknära atmosfären (där vi lever) över längre tid med vindar, moln och nederbörd som effekter. Enda yttre värmekälla är Solen.

Den marknära atmosfärens temperatur beror på hur mycket kortvågig solvärme som når jordytans land och särskilt hav. Hinder för detta är moln och stoft i atmosfären, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot polerna.

Därtill komprimerar Jordens gravitation atmosfären med värmande effekt nedåt. Varm luft stiger, kyls, sjunker igen och fyller ut från stigande varm luft i ständigt växelspel. Så skapas vindar.

Från värmda hav kommer vattenånga, som bildar moln. Haven som värmetermostat och molnen som skylande resp. kylande genom nederbörd styr klimatet i ett kaotiskt samspel, omöjligt att modellera i aldrig så kraftfulla datorer.

Atmosfärens sammansättning spelar mindre roll

Venus och Mars har 95-96 procent koldioxid i atmosfären. På Venus närmare Solen är den 93 gånger tätare än vår med 480 graders medeltemperatur. På Mars längre bort med mindre massa är atmosfären bara 0,006 procent så tät som här med 68 minusgraders medeltemperatur.

På Jorden är atmosfären 78 procent kväve, 21 procent syre, 0,9 procent argon samt 0,1 procent andra gaser. En av dem är koldioxid med 0,04 procent – som nu påstås kunna farligt värma atmosfären.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Fel punktuation. Dvs ska va Punkt mll Högre makten, och därefter kommer..konspiratörerna med liten bokstav. konspiratörerna tillhör den lägsta i tillvaron..ingenting annat och där är deras tillhåll.

  Förstår Folket inte vad Vi de facto är utsatta för.. ; .Citat E Snowden, hur väcker man folk som sover..och hur väcker man folk som låtsas sova..,, slut cit

 • Sk klimatfrågan om ett sk problem, existerar inte. Det är ånyo narrtativbegrepp sprunget ur tavistock språket. Det är och förblir en sk makrofråga som Människan inte kan råda över, bara den Högre makten Konspiratörerna veet detta, och därför månglar de ut ‘budskapet’ om att Vi kan göra något åt Klimatet..Packet veet att Vi iinte kan göra shitt, men de får Oss att fumla i blindo, göra som de säger, slösa med vår energi och därmed inte ägna oss åt det som är Viktigt; vem f…n är konspiratörerna .

  Det Vi kan göra något åt, är Miljön och inget annat. Det är mikrofrågan, dock kan Vi inte göra något åt att de just nu håller på o kapar jordbruksmarken (Holland ex) samt besprutar himlavalvet med chemtrails. Men det kommer Vi veta, o då ska de få betala det fulla priset och sedan ska de lämna quitto på att de förstått.

 • Klimatalarmet är en bluff, det finns bara miljöförstöring. Det i sin tur orsakas av dom globala företagen som producerar allt vi inte behöver.
  Klimatalarmet generar ofantliga summor till typ black rock och deras ägare. Genom olika klimatskatter i diverse länder..

 • Fel punktuation. Dvs ska va Punkt mll Högre makten, och därefter kommer..konspiratörerna med liten bokstav. konspiratörerna tillhör den lägsta i tillvaron..ingenting annat och där är deras tillhåll.

  Förstår Folket inte vad Vi de facto är utsatta för.. ; .Citat E Snowden, hur väcker man folk som sover..och hur väcker man folk som låtsas sova..,, slut cit

 • Sk klimatfrågan om ett sk problem, existerar inte. Det är ånyo narrtativbegrepp sprunget ur tavistock språket. Det är och förblir en sk makrofråga som Människan inte kan råda över, bara den Högre makten Konspiratörerna veet detta, och därför månglar de ut ‘budskapet’ om att Vi kan göra något åt Klimatet..Packet veet att Vi iinte kan göra shitt, men de får Oss att fumla i blindo, göra som de säger, slösa med vår energi och därmed inte ägna oss åt det som är Viktigt; vem f…n är konspiratörerna .

  Det Vi kan göra något åt, är Miljön och inget annat. Det är mikrofrågan, dock kan Vi inte göra något åt att de just nu håller på o kapar jordbruksmarken (Holland ex) samt besprutar himlavalvet med chemtrails. Men det kommer Vi veta, o då ska de få betala det fulla priset och sedan ska de lämna quitto på att de förstått.

 • Klimatalarmet är en bluff, det finns bara miljöförstöring. Det i sin tur orsakas av dom globala företagen som producerar allt vi inte behöver.
  Klimatalarmet generar ofantliga summor till typ black rock och deras ägare. Genom olika klimatskatter i diverse länder..

 • Maximum av värmestrålningen avges för varje del av infraröda spektrum från en höjd över markytan där irfotonerna har grovt räknat 50% chans att läcka ut i rymden.
  Dvs där det är halvgenomskinligt för den våglängden.
  Det är ett faktum oberoende av alla datorsimuleringar.
  För 0,04% CO2 inträffar detta till mycket stor del i troposfären där temperaturgradienten är negativ.
  Därför avtar den maximala utstrålningen när man tillför mer CO2 och det halvgenomskinliga tillståndet flyttas uppåt där det är lite kallare. Det är skälet till att man kan slå fast att CO2 har en värmande effekt.
  De komplicerade datasimuleringarna används för att beräkna nettot när även återkopplingen från vattnet tas med
  Om man kallar den rena verkan från CO2 för (dT/dc) så kan man om man vill bokföra nettoverkan som (dT/dc)/(1-f)
  där f är ett tal som kvantifierar återkopplingen.
  Datasimuleringarnas resultat innebär att f ligger mellan tex 0,5 och 0,75 dvs en stor men inte noggrannt bestämd positiv återkoppling.

  • CO2 har ju genom den paleoklimatiska-historien aldrig haft någon större påverkan på jordens temperatur så varför tillskrivs denna spårgas plötsligt närmast mirakulös inverkan på jordens klimat? CO2 är bara trams och ett sätt för politiker och globalister att skinna vanligt folk på deras pengar! Debatten är konstgjord och drivs av icke vetenskapliga “forskare” som tjänar grova pengar på bluffen.

 • Jag har uppfattningen att “klimatet” inte är något problem på det sättet som “klimatalarmisterna” påstår.
  Det är förvisso intressant med vilken sammansättning atmosfären har på Venus, Jorden, och Mars, men vad har det för bäring på “klimatfrågan”?
  “Klimatalarmisterna” skulle ju kunna hävda att sammansättningen på Venus och Mars är irrelevanta och att de 0,04% koldioxid på jorden är en katastrof.

  Mao är jag bara lite frågande inför denna artikels syfte och relevans i frågan.

  • Jag tror syftet med artikeln är att visa att hög Co2 inte alltid betyder hög temperarur i atmosfären som de flesta medier i världen vill få oss att tro.

   Exempelvis har vi haft 100fallt högre nivå av Co2 i våran atmosfär men samtidigt haft istid(lägre temperatur).

   Hur kommer det sig då att Co2 denna gång betyder högre temp men tidigare har högre Co2 varit synonymt med lägre temp och högre temp.

 • Maximum av värmestrålningen avges för varje del av infraröda spektrum från en höjd över markytan där irfotonerna har grovt räknat 50% chans att läcka ut i rymden.
  Dvs där det är halvgenomskinligt för den våglängden.
  Det är ett faktum oberoende av alla datorsimuleringar.
  För 0,04% CO2 inträffar detta till mycket stor del i troposfären där temperaturgradienten är negativ.
  Därför avtar den maximala utstrålningen när man tillför mer CO2 och det halvgenomskinliga tillståndet flyttas uppåt där det är lite kallare. Det är skälet till att man kan slå fast att CO2 har en värmande effekt.
  De komplicerade datasimuleringarna används för att beräkna nettot när även återkopplingen från vattnet tas med
  Om man kallar den rena verkan från CO2 för (dT/dc) så kan man om man vill bokföra nettoverkan som (dT/dc)/(1-f)
  där f är ett tal som kvantifierar återkopplingen.
  Datasimuleringarnas resultat innebär att f ligger mellan tex 0,5 och 0,75 dvs en stor men inte noggrannt bestämd positiv återkoppling.

  • CO2 har ju genom den paleoklimatiska-historien aldrig haft någon större påverkan på jordens temperatur så varför tillskrivs denna spårgas plötsligt närmast mirakulös inverkan på jordens klimat? CO2 är bara trams och ett sätt för politiker och globalister att skinna vanligt folk på deras pengar! Debatten är konstgjord och drivs av icke vetenskapliga “forskare” som tjänar grova pengar på bluffen.

 • Hur är det Tege, medborgarna vägrar att erkänna att de blivit lurade. Vaccin bluffen kommer att bevisa det,

 • Jag har uppfattningen att “klimatet” inte är något problem på det sättet som “klimatalarmisterna” påstår.
  Det är förvisso intressant med vilken sammansättning atmosfären har på Venus, Jorden, och Mars, men vad har det för bäring på “klimatfrågan”?
  “Klimatalarmisterna” skulle ju kunna hävda att sammansättningen på Venus och Mars är irrelevanta och att de 0,04% koldioxid på jorden är en katastrof.

  Mao är jag bara lite frågande inför denna artikels syfte och relevans i frågan.

  • Jag tror syftet med artikeln är att visa att hög Co2 inte alltid betyder hög temperarur i atmosfären som de flesta medier i världen vill få oss att tro.

   Exempelvis har vi haft 100fallt högre nivå av Co2 i våran atmosfär men samtidigt haft istid(lägre temperatur).

   Hur kommer det sig då att Co2 denna gång betyder högre temp men tidigare har högre Co2 varit synonymt med lägre temp och högre temp.

 • Hur är det Tege, medborgarna vägrar att erkänna att de blivit lurade. Vaccin bluffen kommer att bevisa det,

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *