Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

När ska koldioxid få sitt rätta plats i klimatdebatten?

publicerad 31 oktober 2022
- Tege Tornvall
Mars idag och tidigare. Bildkälla: NASA:s Goddard Space Flight Center

KLIMATDEBATT. Oavsett vem som sagt eller skrivit något och var något står att se eller läsa gäller följande enkla fakta om klimatet. De sammanfattar den vetenskapliga rapport som FN:s klimatpanel IPCC utgår från och illa förvränger i sina förhandlingar om hur utlovade 100 miljarder USD per år skall finansieras och fördelas.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans | Bildkälla: NASA:s Goddard Space Flight Center

Klimatet är hur varmt eller kallt det är i den marknära atmosfären (där vi lever) över längre tid med vindar, moln och nederbörd som effekter. Enda yttre värmekälla är Solen.

Den marknära atmosfärens temperatur beror på hur mycket kortvågig solvärme som når jordytans land och särskilt hav. Hinder för detta är moln och stoft i atmosfären, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot polerna.

Därtill komprimerar Jordens gravitation atmosfären med värmande effekt nedåt. Varm luft stiger, kyls, sjunker igen och fyller ut från stigande varm luft i ständigt växelspel. Så skapas vindar.

Från värmda hav kommer vattenånga, som bildar moln. Haven som värmetermostat och molnen som skylande resp. kylande genom nederbörd styr klimatet i ett kaotiskt samspel, omöjligt att modellera i aldrig så kraftfulla datorer.

Atmosfärens sammansättning spelar mindre roll

Venus och Mars har 95-96 procent koldioxid i atmosfären. På Venus närmare Solen är den 93 gånger tätare än vår med 480 graders medeltemperatur. På Mars längre bort med mindre massa är atmosfären bara 0,006 procent så tät som här med 68 minusgraders medeltemperatur.

På Jorden är atmosfären 78 procent kväve, 21 procent syre, 0,9 procent argon samt 0,1 procent andra gaser. En av dem är koldioxid med 0,04 procent – som nu påstås kunna farligt värma atmosfären.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq