Ny strålskyddskommission: Stoppa 5G-utbyggnaden för att skydda människor och miljö

publicerad 20 oktober 2022
- av Mona Nilsson
"Sändarbuske" (fram och baksida) bredvid mobilmast i Opede, Provence, Frankrike, feb 2020. Foto: Torbjörn Sassersson

TEKNIK & HÄLSA. Gällande gränsvärden för strålning från trådlös teknik skyddar inte människor och djur från visad skadlig påverkan. Det är slutsatsen som en grupp forskare drar efter en genomgång av de senaste 25 årens forskningsresultat.

Forskarna som ingår i en nybildad kommission, begär att allmänheten informeras om riskerna, nuvarande gränsvärden skärps och att ytterligare utbyggnad av 5G stoppas samt att nya gränsvärden även skyddar djurlivet mot skadlig påverkan.

Den nya organisationen The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) publicerar idag en vetenskaplig artikel i tidskriften Environmental Health med titeln “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”.

De 16 forskare och läkare med expertis inom området från USA, Europa, Asien, Australien och Sydamerika, som ingår i den nya organisationen, har  gått igenom de senaste 25 årens forskning om skadliga effekter av strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning). De drar därvid slutsatsen att nuvarande gränsvärden (även kallat referensvärden) för tillåten strålning från ICNIRP  som gäller i EU och Sverige och från FCC som gäller i USA, vilar på felaktiga antaganden samt saknar skydd mot en mängd visade skadliga effekter.

Forskarna konstaterar att ICNIRP och FCC på felaktiga grunder avvisat hundratals forskningsrapporter som dokumenterat skadliga hälsoeffekter vid nivåer som i många fall vida understiger de nivåer som rekommenderas av ICNIRP och FCC.

“Många studier har visat att låga nivåer av strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress och signifikanta skadliga effekter inklusive kardiomyopati, cancer, DNA-skador, skadlig neurologisk påverkan och skadliga effekter på spermier”, säger ICBE-EMF:s ordförande dr Ronald Melnick med en bakgrund som toxikolog hos amerikanska ”National Toxicology Program” inom den amerikanska myndigheten NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences).

I den nya vetenskapliga artikeln bemöter ICBE-EMF de antaganden som ligger till grund för gällande gränsvärden eller referensvärden. De två främsta antagandena, vilka motbevisats i stor omfattning under de senaste 25 åren, är att skadliga effekter endast skulle kunna uppstå då strålningen är så intensiv att den på kort tid värmer upp vävnad samt att inga effekter uppstår under det gränsvärde som baserats på detta första antagande.

En undersökning genomförd av amerikanska flottan (US Navy Department) i början av 1980-talet då ett fåtal djur exponerades för intensiv strålning under 60 minuter, ska ha legat till grund för de gränsvärden som gäller för dygnetruntexponering under längre tid för alla människor oavsett ålder och individuell känslighet idag.

Scientists Call for Moratorium on 5G After Study Shows Regulators Ignoring Health Risks of Radiation

Detta gravt felaktiga antagande leder till att varken yrkesarbetare, särskilt känsliga delar av befolkningen och befolkningen i allmänhet  skyddas mot skadlig hälsopåverkan. Gällande gränsvärden har inte heller övervägt skadlig påverkan på djurlivet av strålningen.

Forskningen har visat att strålning vid nivåer understigande ICNIRP:s och FCC:s gränsvärden orsakar många skadliga effekter på levande varelser, exempelvis oxidativ stress, DNA-skador, cancer,  skadliga effekter på hjärnan och på spermier samt förändrat beteende. Forskning har även redovisat förhöjd risk för hjärntumör och sköldkörtelcancer av mobilanvändning.

Stoppa vidare utbyggnad av 5G

Ingen vidare utbyggnad av 5G bör ske innan studier av påverkan av 5G har genomförts anser ICBE-EMF. Nya betydligt lägre gränsvärden måste tas fram som beaktar de många vetenskapliga resultat som visar klara belägg för skadlig påverkan vid nivåer långt under gällande gränsvärden och utan påverkan från varken militär- eller telekomindustrin. Följande åtta rekommendationer ges :

 • Skydd av barn och gravida kvinnor bör prioriteras
 • Gällande gränsvärden måste sänkas
 • Tillverkare bör uppmuntras att utveckla säkrare teknik
 • Allmänheten bör informeras om möjliga hälsorisker och utbildas i hur riskerna minskas
 • Läkarkåren bör utbildas om sjukdomar som kan orsakas av strålning och hur patienter bör behandlas
 • Myndigheter och regeringar bör finansiera forskning som är oberoende från industrins inflytande
 • Media bör redovisa experters intressekonflikter när de citeras eller intervjuas
 • Lågstrålande områden bör inrättas för de som är särskilt känsliga (electrohypersensitivity/EHS/elöverkänslighet)

Mer information finns på Strålskyddsstiftelsen.se

Text: Mona Nilsson


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag har fortfarande inte sett någon utreda hur de lågfrekventa magnetfält som vanligen förekommer i all trådlös teknologi bidrar till de symptom människor rapporterar.
  Jag frågade Hardell en gång på hans webbsida men han såg kanske inte den frågan.
  Jag har tjatat om det i åratal men har bara sett det nämnas i en enda artikel och aldrig fått någon respons av andra.
  De smarta elmätarna lärde jag mig nyss pulserar med 4Hz. Vanliga mobiler med 200Hz och Wifi och bluetooth har andra lågfrekventa pulsationer. Det gör att dom drar mest ström med den låga frekvensen och strålar ut lågfrekventa magnetfält som inte har något med den högfrekventa strålningen att göra.
  Eftersom strömmen ofta kommer via nätspänningsledningar kan dessa lågfrekventa fält tänkas även stråla ut från mycket större ‘antenner’.
  Det är otillfredsställande att saken inte berörs av någon sakkunnig.

  • Robert O Beckers gammla bok “The body Electric” har bra info om de lägre frekvenserna. Som han ser det så är det de lägre frekvenserna runt 0 till 200 Hz som de frekvenser vi har i kroppen, pulsen och hjärnan alfa, beta och theta vågor osv som är mest störande. Problemet blir när man sätter en lågfrekvent pulsning, som tex RAKEL spektaklet på runt 17 Hz på en högfrekvent bärvåg som tar pulsen djupare in i kroppen.

   “lågfrekventa magnetfält som inte har något med den högfrekventa strålningen att göra”. Som jag ser det så här de med varandra att göra. Men visst ger olika komponenter i tekniken upphov till allehanda olika fält på olika frekvenser.

   Men för mig står det bortom all tvivel att människor reagerar på det högfrekventa spektrat då jag träffat säkert över hundra strålskadade individer som reagerar på avlägsna strålkällor.

   • Jag instämmer i att det verkar som låga frekvenser är viktiga och det är därför viktigt att det blir utrett ordentligt.
    Lågfrekvent modulation av högfrekvens är inte samma sak som ett lågfrekvent magnetfält som härrör från strömförsörjningen även om det är precis samma frekvens.
    Men båda kanske kan tänkas ge symptom ändå.
    Jag har sett en uppgift om att det för lågfrekvens elöverkänslighet är själva omslaget som stör men inte den kontinuerliga vågen.
    Det är viktigt att utreda om det omslaget kan ha med den lågfrekventa pulsen från strömförsörjningen att göra.
    Jag har inte sett det nämnas att dom motbevisat det.
    Jag har ingen förutfattad mening utan skulle bara vilja att det skapas klarhet om saken.

    • Östen Johansson som skrivit boken “Frekvenskänslig” hade tidigare ett företag som hette Elmiljö Nord. Han sålde ett “transformatorfilterskåp”. De som installerade det fick enfas ren ström utan övertoner och spikar. Många elöverkänsliga som installera det uppgav då att de tålde elmiljön även utan traditionell elsanering.

     Själv har jag dock ingen erfarenhet av ett sådant system.

     Men det är helt klart transienterna/spikarna som är den mest störande komponenten, liksom vissa frekvenser verkar gå i resonans med vissa biologiska strukturer. Framförallt om socialistregimen deponerat kvicksilver i din vävnad så du blivit en utmärkt antenn. Eller numera grafenoxid.

     Visst borde det utredas närmare, men mobillobyn (läs SSM) tittar uteslutande på de studier där man tagit bort pulsningen på signalen, eller har “ren” labratorieström. Medvetet, eller omedvetet?

     • SSM ser kanske ingen skillnad pa In Vivo och In Vitro. Kanske finns vi alla mer eller mindre i spektrat labbratta. Kolla in Royal Rife och hans jobb for hundra ar sedan inom medicin, barvag ca 30 kHz och pulser pa runt 300. Givetvis blev han skandaliserad och tystad. Money talks.

  • De lagfrekventa pulserna finns i medvetandeplanet, jmfr mkultra och hackspetten pa 7Hz som avslojades for manga decennier sedan. Principiellt ar det att ju hogre frekvens, desto kortare avstand eller hogre effekt kravs och som idag tydligt kan ses i 5G. Om man har frekvenser under Schumann 7,8 Hz sa innebar det utomplanetarisk kommunikation. Kolla med Elon Musk kanske. 4Hz ligger i djupsomnsfasen nagonstans. Brainwashing. Samt att massor av datatrafik idag moduleras via elnatet. Letar du efter sakkuniga, kolla med Eric Dollard.

 • Jag har fortfarande inte sett någon utreda hur de lågfrekventa magnetfält som vanligen förekommer i all trådlös teknologi bidrar till de symptom människor rapporterar.
  Jag frågade Hardell en gång på hans webbsida men han såg kanske inte den frågan.
  Jag har tjatat om det i åratal men har bara sett det nämnas i en enda artikel och aldrig fått någon respons av andra.
  De smarta elmätarna lärde jag mig nyss pulserar med 4Hz. Vanliga mobiler med 200Hz och Wifi och bluetooth har andra lågfrekventa pulsationer. Det gör att dom drar mest ström med den låga frekvensen och strålar ut lågfrekventa magnetfält som inte har något med den högfrekventa strålningen att göra.
  Eftersom strömmen ofta kommer via nätspänningsledningar kan dessa lågfrekventa fält tänkas även stråla ut från mycket större ‘antenner’.
  Det är otillfredsställande att saken inte berörs av någon sakkunnig.

  • Robert O Beckers gammla bok “The body Electric” har bra info om de lägre frekvenserna. Som han ser det så är det de lägre frekvenserna runt 0 till 200 Hz som de frekvenser vi har i kroppen, pulsen och hjärnan alfa, beta och theta vågor osv som är mest störande. Problemet blir när man sätter en lågfrekvent pulsning, som tex RAKEL spektaklet på runt 17 Hz på en högfrekvent bärvåg som tar pulsen djupare in i kroppen.

   “lågfrekventa magnetfält som inte har något med den högfrekventa strålningen att göra”. Som jag ser det så här de med varandra att göra. Men visst ger olika komponenter i tekniken upphov till allehanda olika fält på olika frekvenser.

   Men för mig står det bortom all tvivel att människor reagerar på det högfrekventa spektrat då jag träffat säkert över hundra strålskadade individer som reagerar på avlägsna strålkällor.

   • Jag instämmer i att det verkar som låga frekvenser är viktiga och det är därför viktigt att det blir utrett ordentligt.
    Lågfrekvent modulation av högfrekvens är inte samma sak som ett lågfrekvent magnetfält som härrör från strömförsörjningen även om det är precis samma frekvens.
    Men båda kanske kan tänkas ge symptom ändå.
    Jag har sett en uppgift om att det för lågfrekvens elöverkänslighet är själva omslaget som stör men inte den kontinuerliga vågen.
    Det är viktigt att utreda om det omslaget kan ha med den lågfrekventa pulsen från strömförsörjningen att göra.
    Jag har inte sett det nämnas att dom motbevisat det.
    Jag har ingen förutfattad mening utan skulle bara vilja att det skapas klarhet om saken.

    • Östen Johansson som skrivit boken “Frekvenskänslig” hade tidigare ett företag som hette Elmiljö Nord. Han sålde ett “transformatorfilterskåp”. De som installerade det fick enfas ren ström utan övertoner och spikar. Många elöverkänsliga som installera det uppgav då att de tålde elmiljön även utan traditionell elsanering.

     Själv har jag dock ingen erfarenhet av ett sådant system.

     Men det är helt klart transienterna/spikarna som är den mest störande komponenten, liksom vissa frekvenser verkar gå i resonans med vissa biologiska strukturer. Framförallt om socialistregimen deponerat kvicksilver i din vävnad så du blivit en utmärkt antenn. Eller numera grafenoxid.

     Visst borde det utredas närmare, men mobillobyn (läs SSM) tittar uteslutande på de studier där man tagit bort pulsningen på signalen, eller har “ren” labratorieström. Medvetet, eller omedvetet?

     • SSM ser kanske ingen skillnad pa In Vivo och In Vitro. Kanske finns vi alla mer eller mindre i spektrat labbratta. Kolla in Royal Rife och hans jobb for hundra ar sedan inom medicin, barvag ca 30 kHz och pulser pa runt 300. Givetvis blev han skandaliserad och tystad. Money talks.

  • De lagfrekventa pulserna finns i medvetandeplanet, jmfr mkultra och hackspetten pa 7Hz som avslojades for manga decennier sedan. Principiellt ar det att ju hogre frekvens, desto kortare avstand eller hogre effekt kravs och som idag tydligt kan ses i 5G. Om man har frekvenser under Schumann 7,8 Hz sa innebar det utomplanetarisk kommunikation. Kolla med Elon Musk kanske. 4Hz ligger i djupsomnsfasen nagonstans. Brainwashing. Samt att massor av datatrafik idag moduleras via elnatet. Letar du efter sakkuniga, kolla med Eric Dollard.

 • Jag titta på den här igår, det var lite traumatiserande! Men jag har väl återhämtat mig.

  https://www.youtube.com/watch?v=kN-0gm7zYac

  Men det här är alltså samma politiker som stått och tittat på när trådlös teknik fortsatt byggas ut i rasande takt.

  “Och att man skall införa ett tjänstemannansvar, som inebär att våra experter blir mer försiktiga och rädda” ( Elin Söderberg MP) Det skulle alltså vara något negativt? Hade Ahlbom och gänget (ICNIRP, SSM osv) från mobilindustrin ställts under tjänstemannaansvar under sina profetior om ofarlighet så hade vi ju inte haft dagens “gränsvärden”. Om man fått ta ansavr för sitt “tyckande” hade man väl inte svammlat som en nyvaken miljöpartist.

  “Vi befinner oss i en akut klimatkris”. Vilken tur då att ingen tar ansvar och nämner att varje telefon drar ström som ett kylskåp ungefär, och basstationerna mycket mer därtill. Strålning som pumpas ut i atmosfären 24 timmar om dygnet även om tekniken bara används några minuter. Och den enda kända effekten av detta enligt SSM är UPPVÄRMNING! Fiber drar i storleksorningen 100 ggr mindre ström, det i elbristens Sverige. Miljöpartiet någon?

  Känner mig lite som Elsa Widding. Man står där och försöker prata vetenskap med ett gäng pajaser som tycker den främsta källan till kunskap är hysteriska ungar….

  Hade “demokrati” varit rådande i strålningsfrågan hade den lilla klicken riskförnekare hos SMM suttit bakom lås och bom.

   • Den elktriska spänningen över ett motstånd är proportionell mot den elktriska strömmen. U= R*I.

    Vad har det med saken att göra?

    Finns någon studie om mobilers energiförbrukning, tyväär minns jag inte vilken. Men en modern “smart” telefon uppkopplad med både tele och internet uppges dra ungefär lika mycket ström som ett kylskåp. Själv ser jag ingen orsak till att ifrågasätta något så grundläggande. Har du en induktiv laddare så är förlusten ännu större. Men det är ju “smartare” för du slipper sladd till telefonen. Naturligtvis har laddaren sladd, men man får ju sålja en magisk manick till.

    Men har du annan info så tar jag gärna del av den?

    • Modern normal mobiltelefon 4 Ah batteri 5,5V, förklara gärna för mig hur det batteriet skulle kunna driva ett modernt kylskåp på 220V 80W, jag hävdar att mobiltelefonens batteri inte ens räcker till att driva omformaren som behövs.

     • Klart inte mobilen kan driva kylskåpet! Därmed inte sagt att den inte drar lika mycket ström i slutändan. Ett modernt kylskåp, om än rätt stort! 134 kWh per år.

      https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/kyl-frys/kylskap/miele-kylskap-ks4885ddedtcsneu2/494396#specifications

      Ett kylskåp skall klara sänka tempraturen från säg 35 grader på de ca 300 liter det innehåller till 4 grader. Och det har kapacitet att göra det, inom rimlig tid. Det betyder ju inte att det jobbar där hela tiden.

      134 kWh per år / 365 dagar =.0,36 kWh per dag. /24h blir 15 watt…..
      Det ligger en ficklampa på mitt bord med två 1,5 volts batterier i. Den lyser mer än en 20 watts glödlampa, vad är problemet? När du laddar något förlorar du alltid effekt också. Ju sämre batteriet blir, och ju större telefon så.

      Jag har inte gjort studierna, men ser inte det orimliga?
      Räkna in basstationen som strålar ca 120 grader ut i landskapet för att prata med just dig på en punkt och du kan säkert äta isglass mitt i “klimatkrisen” också.

      Förstår fortfarande inte vad ohms lag skulle ha med saken att göra?

      • Exempel :: Ett typiskt vanligt fritidsbatteri har en kapacitet på 85Ah, vilket står på batteriet.
       Effektlagen (P = U x I) ger oss att vi kan skriva om denna kapacitet till energimängd angiven i Wh istället. Vi vet ju att batteriet har en spänning på ca 12V, och därmed ger oss effektlagen att 12V x 85Ah = 1020Wh. Det är alltså den totala energimängden som kan lagras i ett typiskt batteri av denna typ.

      • https://svaren.nu/hur-mycket-drar-ett-kylskap/

       Ett batteri håller teoretisk 85 Ah som nytt, visst.
       Jag har ett på 95 Ah, det håller dock 1,5 volt som fulladdat för det är dött, stått på ett kallt källargolv. Men låt säga du har ett helt nytt som står i optimal rumstempratur. Hur många dagar klarar det driva kylskåpet då?

       Ett halvdassigt batteri klarar 3-4 dagar, det är i praktiken och inte “teoretikst”. Jag har vänner som är elflyktingar som bott i husvagn.

       Hur ofta laddar du din telefon, och hur länge.?
       Mammas några år gammla telefon dog efter bara några timmar. Telefonerna ligger på laddning oftast hela nätterna. Ett bilbatteri laddar du upp på bara några timmar för du kan aldrig ladda ur det med hela 85Ah då dör det och kylskåpet som kräver 12 volt har sedan länge slutat funka då spänningen sjunker.

       Jag ser fortfarande inte problemet och börjar bli trött på det här nu. Du är övertygad om att en telefon inte drar lika mycket som ett kylskåp, behåll den tron så behåller jag min OK?

      • Så vitt jag kan se så har du presenterat teorier.

       Fakta vorde om du presenterade en faktisk mätning på hur mycket ström en modern mobiltelefon faktiskt förbrukar, inte en teori därom. Och jämförde det med den faktiska förbrukningen på ett modernt energisnålt litet kylskåp.

       Du är säkert bättre än mig på teori och beräkningar. Men teorier är inte “fakta” för det.

       Baltzar Von Platen som uppfann kylskåpet uppger att en ande kom till honom och beskrev hur han skulle bygga en evighetsmaskin, perpetuom mobile du vet? Det är fakta! Han misslyckades och skapade kylskåpet, fakta!
       Du kan säga att han var en idiot som mig. En teori. Möjligtvis inte sann för det dock.

      • Denna gäller alla batterier ett rent matematisk fakta, sen finns det bättre och sämre batterier beroende på vad de är tillverkade av.

      •  Ett typiskt vanligt fritidsbatteri har en kapacitet på 85Ah, vilket står på batteriet.
       Effektlagen (P = U x I) ger oss att vi kan skriva om denna kapacitet till energimängd angiven i Wh istället. Vi vet ju att batteriet har en spänning på ca 12V, och därmed ger oss effektlagen att 12V x 85Ah = 1020Wh. Det är alltså den totala energimängden som kan lagras i ett typiskt batteri av denna typ.

      • Framåt får man se vad detta ger möjligt att det leder fram till revolutionerande framsteg inom elektroniken b,l,a………………..Forskning inom nanovetenskapLänk till RSS
       När ett material blir mycket litet kan det få helt nya egenskaper. Nanoteknik handlar om att dra nytta av dessa nya egenskaper genom att kontrollera materialtillverkning ända ner på atomnivå. Nanoteknik är mycket brett och omfattar fysik, elektronik, kemi, biologi och medicin.

      • En enkel teori och fysikalisk fakta som baserar sig på avdunstning som kan görs med att tillföra värme V Platen metod eller att skapa vakuum som moderna kyl och värmepumpar fungerar.

     • PS. Finns ju kylskåp på 12 volt som sitter på bilbatterier osv i husvagnar och husbilar etc. Och man kan ju transformera upp och ner de 5,5 volten som telefonerna gör till sina olika komponenter.

      Så är du tekniskt lagd kan du säker koppla om och köra din 80 watts frys på mobilbatteriet. Men det blir kanske lite varmt och trött rätt snabbt. Men hoppas du förstod vad jag mena?

      • Ganska ointressant att driva ett kylskåp i nån minut eller hur. Perpetuum mobile är inte min grej förstår du men försök gärna, efter det kan du studera lite ellära det lär behövas.

      • Efter att jag läst “Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet” vad tycker du då jag skall läsa?

       Tack för att du rör om i debatten lite, uppfriskande. Och med din tvååriga utbildning i ellära så har du en högre relevant utbildning i debatten än “proffesor” Anders Ahlbom.

       Själv är jag dock outbildad och förstår fortfarande inte. Ta ovanstående exempel på kylskåp, halvera storleken och ha samma prestanda. 7,5 watt. Själv har jag ett 90 liters kylskåp och klarar mig bra på det trots två stora isdunkar som jag använder som min “kylning” då elen är urkopplad.

       Finns ju än energisnålare kylskåp som SMEG osv. Räkna in att din laddare på 12 watt ger den effekten ut, men drar betydligt mer ström.
       Förlusten brukar väl vara ca 10% på en spänningomvandlare.

       Visst kan det diskuteras vad som får ingå i benämningen “kylskåp”. Men ser fortfarande det inte som konstigt att förbrukningen sett över tid är lika för ett kylskåp som för en modern telefon.

      • Om man enbart laser tabeller och inte tanker sjalv sa hamnar man oftast i atervandsgranden. Visst ar matematik bra om man har ratt underlag. Tesla hade en djupare kunskap som nu kommer tillbaka tack o lov trots alla factcheckers. Perpetum Mobile finns ju inte utan det ar fragan om att kunna utnyttja den energi som finns i detta komplexa system. Bara det att nagra stal kunskapen, censurerade den och nu till slut har kort sitt race. En ny tid med andra ord.

    • Nu var det konkret vad en telefon förbrukar, bra om man håller sig till ämnet. En modern mobil 12W vid laddning, mitt kylskåp med frys mindre frys del förbrukar 80W under gång så enkelt är det bara att läsa på lite ellära vilket jag utbildat mig i 2 års tid.

    • Dom räknar in datahanteringen, men om själva mobilbasen är med vet jag inte. Jag tror inte det, utan de räkner på datan och energin det tar att processa den.

 • Jag titta på den här igår, det var lite traumatiserande! Men jag har väl återhämtat mig.

  https://www.youtube.com/watch?v=kN-0gm7zYac

  Men det här är alltså samma politiker som stått och tittat på när trådlös teknik fortsatt byggas ut i rasande takt.

  “Och att man skall införa ett tjänstemannansvar, som inebär att våra experter blir mer försiktiga och rädda” ( Elin Söderberg MP) Det skulle alltså vara något negativt? Hade Ahlbom och gänget (ICNIRP, SSM osv) från mobilindustrin ställts under tjänstemannaansvar under sina profetior om ofarlighet så hade vi ju inte haft dagens “gränsvärden”. Om man fått ta ansavr för sitt “tyckande” hade man väl inte svammlat som en nyvaken miljöpartist.

  “Vi befinner oss i en akut klimatkris”. Vilken tur då att ingen tar ansvar och nämner att varje telefon drar ström som ett kylskåp ungefär, och basstationerna mycket mer därtill. Strålning som pumpas ut i atmosfären 24 timmar om dygnet även om tekniken bara används några minuter. Och den enda kända effekten av detta enligt SSM är UPPVÄRMNING! Fiber drar i storleksorningen 100 ggr mindre ström, det i elbristens Sverige. Miljöpartiet någon?

  Känner mig lite som Elsa Widding. Man står där och försöker prata vetenskap med ett gäng pajaser som tycker den främsta källan till kunskap är hysteriska ungar….

  Hade “demokrati” varit rådande i strålningsfrågan hade den lilla klicken riskförnekare hos SMM suttit bakom lås och bom.

  • Den elktriska spänningen över ett motstånd är proportionell mot den elktriska strömmen. U= R*I.

   Vad har det med saken att göra?

   Finns någon studie om mobilers energiförbrukning, tyväär minns jag inte vilken. Men en modern “smart” telefon uppkopplad med både tele och internet uppges dra ungefär lika mycket ström som ett kylskåp. Själv ser jag ingen orsak till att ifrågasätta något så grundläggande. Har du en induktiv laddare så är förlusten ännu större. Men det är ju “smartare” för du slipper sladd till telefonen. Naturligtvis har laddaren sladd, men man får ju sålja en magisk manick till.

   Men har du annan info så tar jag gärna del av den?

   • Modern normal mobiltelefon 4 Ah batteri 5,5V, förklara gärna för mig hur det batteriet skulle kunna driva ett modernt kylskåp på 220V 80W, jag hävdar att mobiltelefonens batteri inte ens räcker till att driva omformaren som behövs.

    • Klart inte mobilen kan driva kylskåpet! Därmed inte sagt att den inte drar lika mycket ström i slutändan. Ett modernt kylskåp, om än rätt stort! 134 kWh per år.

     https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/kyl-frys/kylskap/miele-kylskap-ks4885ddedtcsneu2/494396#specifications

     Ett kylskåp skall klara sänka tempraturen från säg 35 grader på de ca 300 liter det innehåller till 4 grader. Och det har kapacitet att göra det, inom rimlig tid. Det betyder ju inte att det jobbar där hela tiden.

     134 kWh per år / 365 dagar =.0,36 kWh per dag. /24h blir 15 watt…..
     Det ligger en ficklampa på mitt bord med två 1,5 volts batterier i. Den lyser mer än en 20 watts glödlampa, vad är problemet? När du laddar något förlorar du alltid effekt också. Ju sämre batteriet blir, och ju större telefon så.

     Jag har inte gjort studierna, men ser inte det orimliga?
     Räkna in basstationen som strålar ca 120 grader ut i landskapet för att prata med just dig på en punkt och du kan säkert äta isglass mitt i “klimatkrisen” också.

     Förstår fortfarande inte vad ohms lag skulle ha med saken att göra?

     • https://svaren.nu/hur-mycket-drar-ett-kylskap/

      Ett batteri håller teoretisk 85 Ah som nytt, visst.
      Jag har ett på 95 Ah, det håller dock 1,5 volt som fulladdat för det är dött, stått på ett kallt källargolv. Men låt säga du har ett helt nytt som står i optimal rumstempratur. Hur många dagar klarar det driva kylskåpet då?

      Ett halvdassigt batteri klarar 3-4 dagar, det är i praktiken och inte “teoretikst”. Jag har vänner som är elflyktingar som bott i husvagn.

      Hur ofta laddar du din telefon, och hur länge.?
      Mammas några år gammla telefon dog efter bara några timmar. Telefonerna ligger på laddning oftast hela nätterna. Ett bilbatteri laddar du upp på bara några timmar för du kan aldrig ladda ur det med hela 85Ah då dör det och kylskåpet som kräver 12 volt har sedan länge slutat funka då spänningen sjunker.

      Jag ser fortfarande inte problemet och börjar bli trött på det här nu. Du är övertygad om att en telefon inte drar lika mycket som ett kylskåp, behåll den tron så behåller jag min OK?

    • PS. Finns ju kylskåp på 12 volt som sitter på bilbatterier osv i husvagnar och husbilar etc. Och man kan ju transformera upp och ner de 5,5 volten som telefonerna gör till sina olika komponenter.

     Så är du tekniskt lagd kan du säker koppla om och köra din 80 watts frys på mobilbatteriet. Men det blir kanske lite varmt och trött rätt snabbt. Men hoppas du förstod vad jag mena?

     • Ganska ointressant att driva ett kylskåp i nån minut eller hur. Perpetuum mobile är inte min grej förstår du men försök gärna, efter det kan du studera lite ellära det lär behövas.

      • Efter att jag läst “Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet” vad tycker du då jag skall läsa?

       Tack för att du rör om i debatten lite, uppfriskande. Och med din tvååriga utbildning i ellära så har du en högre relevant utbildning i debatten än “proffesor” Anders Ahlbom.

       Själv är jag dock outbildad och förstår fortfarande inte. Ta ovanstående exempel på kylskåp, halvera storleken och ha samma prestanda. 7,5 watt. Själv har jag ett 90 liters kylskåp och klarar mig bra på det trots två stora isdunkar som jag använder som min “kylning” då elen är urkopplad.

       Finns ju än energisnålare kylskåp som SMEG osv. Räkna in att din laddare på 12 watt ger den effekten ut, men drar betydligt mer ström.
       Förlusten brukar väl vara ca 10% på en spänningomvandlare.

       Visst kan det diskuteras vad som får ingå i benämningen “kylskåp”. Men ser fortfarande det inte som konstigt att förbrukningen sett över tid är lika för ett kylskåp som för en modern telefon.

   • Nu var det konkret vad en telefon förbrukar, bra om man håller sig till ämnet. En modern mobil 12W vid laddning, mitt kylskåp med frys mindre frys del förbrukar 80W under gång så enkelt är det bara att läsa på lite ellära vilket jag utbildat mig i 2 års tid.

   • Dom räknar in datahanteringen, men om själva mobilbasen är med vet jag inte. Jag tror inte det, utan de räkner på datan och energin det tar att processa den.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *