Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Sverige borde göra som Polen och hoppa av EU:s dyra elbörs

publicerad 8 oktober 2022
- Gästskribent
Åke Thunström, privat foto
Åke Thunström, privat foto
Åke Thunström, privat foto

EKONOMI & DEBATT. I Polen finns det en energibörs som heter TGE och där man säljer och köper alla energislag. Denna börs är en del av den europeiska börsen Europex. Hittills har det funnits ett obligatorium för elbolag att sälja genom denna börs.

Text: Åke Thunström | Artikeln har tidigare publicerats på Medborgarpolitik.nu

Sejmen (polska parlamentet) röstade igenom lagförslaget från regeringen att ta bort detta obligatorium.  Sejmen stödde alltså regeringens lagförslag om att avskaffa den s.k. kraftbytesskyldigheten, det vill säga skyldigheten att sälja el genom EU:s elbörs. Enligt representanterna för Förenade högern kommer slutanvändarnas räkningar som ett resultat att minska med upp till två tredjedelar.

264 suppleanter röstade för lagen, 34 var emot och 134 avstod från att rösta. Det innebär att sejmen ställde sig bakom regeringens förslag att avskaffa den så kallade börsskyldigheten, och lagförslaget går nu till senaten som får 30 dagar på sig att kommentera dokumentet.

Sverige borde nu kunna göra likadant och därigenom radikalt minska hushållens och företagens elkostnader eftersom den i Sverige producerade elen är mycket billig (och fossilfri). Elkostnadskrisen skulle bli ett minne blott.

Dock har vi fortfarande effektbrist, speciellt i södra Sverige, så risken för roterande bortkopplingar består och de reserv- och värmekraftverk som vi måste starta upp när det inte blåser eldas med olja. Så på grund av att man (MP och S) lagt ner flera kärnkraftverk så blir vi inte fossilfria helt och hållet.

Text: Åke Thunström | Artikeln har tidigare publicerats på Medborgarpolitik.nu

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq