Domstol i Italien slår fast att mobiltelefon orsakade tumör i huvudet

-

TEKNIK & HÄLSA. Domstolen i Turin fastställde nyligen att en mans hörselnervstumör orsakats av användning av mobiltelefon under 13 år i arbetet. Tumören, som uppstod på den vänstra sidan där mobilen alltid användes, har lett till dövhet på vänster öra, förlamning av vänster sida av ansiktet, balansproblem och depression.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Mannen, som idag är 63 år, arbetade som tekniker för ett stålföretag i Aosta och använde mobiltelefon i sammanlagt över 10 000 timmar, i genomsnitt 2,5 timmar om dagen. Mannen höll alltid mobilen mot vänster öra, där tumören utvecklades, under 13 år mellan 1995 och fram till det år då han fick diagnosen hörselnervstumör 2008.

Mannen begärde ersättning för arbetsskada från INAIL (Instituto Nationale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sur Lavoro), Italiens statliga institut som ersätter människor som skadats i arbetet.

Domstolens nya beslut betyder att mannen ska ha ersättning av INAIL för arbetsskada och fastställer därmed även tidigare beslut från den lägre instansen i Aosta, som hade överklagats av INAIL. Mannen tillerkänns 350 Euro i månaden för arbetsrelaterad sjukdom.

Detta är det andra fallet där en domstol i Italien har beviljat ersättning för hjärntumör orsakad av mobilanvändning i arbetet. Även tidigare har italiensk domstol fastställt att mobilanvändning orsakade hjärntumör i ett annat arbetsskadeärende år 2020. En  anställd hos telekombolaget Telecom Italia hade utvecklat hjärntumör till följd av intensiv användning av mobiltelefon i arbetet (4 timmar om dagen under 15 år).

Den expert som domstolen i Turin  anlitat för expertutlåtande i ärendet, professor Roberto Albera vid Turins Universitet, som publicerat över 400 vetenskapliga artiklar och som utfört över 10 000 kirurgiska operationer varav 200 på just hörselnervstumörer, konstaterade att det är en ”hög sannolikhet” att mobilen orsakade tumören.

Lennart Hardells forskning viktig

Domstolsbeslutet baserades i första hand på resultaten från den svenska forskargruppen runt cancerläkaren och epidemiologen Lennart Hardell, som visat att mobiltelefoner ökar risken för både malign hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven.

Den stora djurstudien från NTP (National Toxicology Program) visade även klara belägg för ökad risk för samma typ av tumör som mannen drabbades av och bekräftade därmed i djurförsök de resultat som Hardells grupp redovisat gällande ökad risk för hörselnervstumör.

Däremot bedömdes forskning som finansierats delvis av telekomindustrin som mindre trovärdig, exempelvis WHO-studien Interphone.

Stefano Bertoni, den advokat som försvarade den mobiltumördrabbade mannens intressen, säger följande i en kommentar till domen:

“För de som hanterar liknande ärenden är det viktigt att påminna experter och domare att den vetenskapliga litteraturen har under de gångna åren fullkomligt invaderats av artiklar skrivna av de som är finansierade av telekombolagen. Syftet är att förvilla och distrahera om riskerna. Den största faran för allmänheten är den förrädiska känslan av säkerhet.”

Lennart Hardell anser att domstolen i Italien nu slagit fast att resultaten i Hardellgruppens studier om ökad risk för tumör på hörselnerven vid användning av mobiltelefon är korrekta:

“Även trådlösa bordstelefoner (DECT) ökar risken. Våra resultat har ifrågasatts av både telekomindustrin och deras associerade experter. Ofta har detta gjorts på ett ovetenskapligt sätt utan korrekt redovisning av vetenskapliga fakta.”

Vidare pekar Lennart Hardell på att hans forskargrupp även redovisat ökad risk för hjärntumör (gliom) vid användning av trådlösa telefoner:

“Även dessa resultat har bekräftats i djurstudier (NTP). Den radiofrekventa strålningen måste nu klassas som cancerframkallande. De som drabbas av tumör på hörselnerven (acusticus neurinom) eller hjärntumör (gliom) har rätt till ersättning.

Tyvärr är det som Stefano Bertone konstaterar så att det är telekomindustrin och deras representanter som syns och hörs i media medan de som ifrågasätter deras tolkning att ingen risk finns blir tystade.

Den italienska domen måste resultera i en annan syn på riskerna med radiofrekvent strålning. Den är ett miljögift som måste hanteras, regleras och minimeras. Den som förgiftar miljön måste betala konsekvenserna, vilket den italienska domen visar.”

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Relaterat

Mona Nilsson
Mona Nilsson
Mona Nilsson is a Swedish investigating journalist and author of two books on mobile phone and health risks. Her most recent book, Mobile phones and health (Mobiltelefonins hälsorisker), was published in 2010. She is founder and chairman of Swedish Radiation Protection Foundation, a non-profit organisation.

13 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

13 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
13 november 2022 kl 20:09

Mona Nilsson tog upp Beau Biden
Joe Biden misstänker att sonen i Iraq exponerades för avfallsbränning av allt möjligt militärt skräp.
Han hänvisar till
The Burn Pits: The Poisoning of America’s Soldiers,” a book on the topic by Joseph Hickman
https://www.peterbcollins.com/2022/08/08/from-the-archive-joe-hickman-blew-the-whistle-on-burn-pits-5-years-ago/
Men dessutom förekommer ju (mer eller mindre!) utarmat Uran i stora mängder i USAs vapen. Beau var ett år i Iraq till september 2009 varav 7 månader i stridszonen
Hans tumör var av typ glioblastoma multiforme (GBM)

Jag gissar att den ingår i ICD D.43 med dess undergrupper
Tumörer av obestämd art
http://icd.internetmedicin.se/diagnos/D43-Tumor-av-osaker-eller-okand-natur-i-hjarnan.html
Det är nog bland de typerna som myndigheter klassar hjärntumörer som har ökat.
Och statistiken över cancers ökning var – efter vad jag tyckte mig uppfatta – inte baserad alla de sorterna när jag frågade för ett par år sen.
Jag kan tänka mig att sånt som orsakas av uppvärmningen i huvudet av mobiler hamnar inom den klassificeringen. Men det är fortfarande inte redovisat vilken del av strålningen detta berör.
Mobiler skickar i väg ett lågfrekvent (tex 200/sek) pulståg modulerat med högfrekvens. Men förutom den energin kommer antagligen även ett rent lågfrekvent magnetfält med samma tidsförlopp som pulståget. Och eftersom det kommer av strömmen från batteriet bör det vara starkare än RF-effekten för slutsteget har inte 100% verkningsgrad. Och därför måste mer effekt komma från batteriet än som omvandlas till högfrekvens
Det har hävdats av en del i samband med EHS att det verkar vara omslagen som märks inte fältet i sig.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
13 november 2022 kl 12:56

Redan i slutet på 90 talet så visade ju “professor” Anders Ahlbom att mobilen ökar risken för hjärntumör och stör sömnen.

En såld själ senare och när herr vetenskapen sen blev ordförande för FAS och deras första rapport om risker med EMF kom så visade 5 epedemiologiska studier ökad cancer risk. Men dessa studier hade “brister” tydligen. Hur många hundra eller tusen studier Ahlbom förkastat och tigit till döds framgår inte? Men tydligen hade industrin gjort en utmärkt studie som inte visade på ökad cancerrisk vid mobilmaster. Man hade hittat sannolikt enda stället i Europa där cancern inte ökat och där gjort en studie.

Sen gick det ju som det gick. Ett 20 tal år senare och åtskilliga statistiska bearbetningar senare så ska man tro Ahlboms vapendragare Maria Feychting så ökar alla former av cancer i samhället. Men inte hjärntumörer……

Ja fantasi råder det inte brist på. Tex så är nu inte tumör på hörselnerven en tumör i huvudet eller en “hjärntumör”. Ja örat sitter ju “på” huvudet.

Med tanke på huvudets ämnesomsättning och blodcirkulation, och att huvudet är enda stället där benet ligger utanpå vävnaden så är det kanske ren tur att vi nu inte ser en ännu större epedemi av hjärntumörer. Men tiden lär väl utvisa sanningen då tumörer är slutstadiet i sjukdomsprocessen.

Själv tycker jag ADHD, minnesförlust, minskat koncentrationsspann, alzhaimers, och diverse neurologiska störningar som nu kryper allt längre ner i åldrarna är mycket mer oroande. För att inte tala om att var femte svensk nu behöver “antidepressiva” för att bli så avtrubbad att man står ut med vardagen.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
11 november 2022 kl 13:33

“Den radiofrekventa strålningen måste nu klassas som cancerframkallande”

Artikeln kan även tolkas som att lågfrekventa magnetfält från såna telefoner kan orsaka tumörer.

Jag har tidigare ställt en fråga till Hardell om det på hans blogg men ej fått svar.

Han kanske inte såg det mailet.

Men det kvarstår att man skulle vilja veta om det finns en sån koppling.
Och det vore bra om det publicerades tillförlitlig info om det

En mobil kan skicka ut tex 100mW radiostrålning varav nästan hälften som mest träffar huvudet.

För att generera den strålningen krävs att telefonens likströmsmatning från batteriet alstrar en långsamt pulserande likströmskomponent genom telefonens slutsteg.

Det innebär att antagligen mer än 100mW lågfrekvent magnetfält också träffar huvudet och tränger djupt in.
Lågfrekventa elektriska fält reflekteras mer mot huvudet.
Jag är osäker på om magnetfält tvärtom lättare kommer in.

Men att det inte har kommit en enda respons om detta tyder på att de som deltar här inte heller har sett något publicerat.

Det enda jag sett i litteratur antydde att det var en stor effekt men jag har aldrig sett det kommenterat av andra.

Det kanske ligger lågt rankat i sökmaskinerna av någon anledning.

Eller forskning som finner att radiofrekvent strålning är farlig kanske finansieras bättre än om lågfrekventa magnetfält?

Fredrik Eriksson
Reply to  petergrfstrm
11 november 2022 kl 15:34

Solens strålar fungerar också ungefär på samma sätt.
Allt består av frekvensintervall.
Radar,HAARP,WIFI eller 2G eller 3G.
Dvs solen kan också räknas som radio-frekvens!
Sen har vi Infraröd och Bluetooth.

Allt i den gröna (chloros) agenda.
Nämligen 2030.
En global depopulations-agenda.
Med (och utan solstrålar)…

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Fredrik Eriksson
14 november 2022 kl 10:58

Solen har väldigt svag radiostrålning och det påpekas ofta av dem som är aktiva beträffande mobilers inverkan
Mobiler har – som jag skriver i två andra kommentarer i denna kommentarssektion – sannolikt även ett lågfrekvent magnetfält som härrör från slutstegets drivspänning. Och den energin bör vara större än den från högfrekventa eftersom slutsteget har mindre än 100% verkningsgrad.
Jag tar det igen Om en mobil skickar tex 200 pulser i sekunden där varje puls innehåller en radiofrekvens så har antagligen drivströmmen till slutsteget samma 200 pulser per sekund som innebär lågfrekvent magnetfält antagligen starkare än det högfrekventa. Vilken fysiologisk inverkan det lågfrekventa starka fältet har vet jag inte och det är därför jag har tjatat om det utan att få svar hittills.
Antingen har forskarna tidigare utrett saken och avfärdat det men sen inte nått ut med det beskedet eller också har dom inte undersökt den aspekten separat utan endast utgått från att bara det högfrekventa spelar roll

Kajsa K
Kajsa K
Gäst
Reply to  petergrfstrm
12 november 2022 kl 13:04

“Den italienska domen måste resultera i en annan syn på riskerna med radiofrekvent strålning. Den är ett miljögift som måste hanteras, regleras och minimeras. Den som förgiftar miljön måste betala konsekvenserna, vilket den italienska domen visar.” Det är en mycket bra sammanfattning av budskapet i artikeln. Varför vill du förflytta det fokuset genom att blanda in forskning på lågfrekventa magnetfält?

“Den radiofrekventa strålningen måste nu klassas som cancerframkallande” Håller du inte med om detta?

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Kajsa K
14 november 2022 kl 11:46

Jag tror att högfrekvent strålning koncentreras närmare innanför huvudets yta och då blir nog den lokala uppvärmningen större just där. Det verkar stämma överens med de fall där folk har tumörer just där dom hållit mobilen.
Men jag undrar även över hur lågfrekvent strålning från samma mobiler påverkar och har ännu inte sett det utrett.

Bengan
Bengan
Gäst
11 november 2022 kl 08:07

Kan tänka mig att ökade strålningen stressar våra kroppar som gör att vi idag har mer sjukdomar och sömnproblem.

Stålning kombinerat med sämre mat, moderna “…Läkemedel…”, normalisering droger och andra “roliga substitut” och helt materialistiska tänk. Helt bortkopplade från själ, ande och dessa högre världarna.

Fredrik Eriksson
Reply to  Bengan
11 november 2022 kl 15:36

Visst är det så!
Fenomenet kallas oxidativ stress samt förlorad tarmflora.
5G och snart 6G kommer orsaka ännu mera oxidativ stress.
Helt rätt och på rätt väg.

Sojabönor,Aspartam, och Acesulfat K.
Dvs Sojaburgare och lightdrycker är ungdomens melodi.
Men dock har den en bitter refräng.
Nämligen att du blir dum i huvudet!

Men att orsaken (och problemet) är andligt, är dock som inte redaktören
vill ta upp (det är en än så länge för het potatis).

Bengan
Bengan
Gäst
Reply to  Fredrik Eriksson
11 november 2022 kl 23:49

Förstår att den andliga delen är en het potatis. Detta är det område som mörka krafterna har attackerat hårt. Sanningen ligger där för hur vi kan göra oss fria från lidandet och därav är detta område mest attackerat av alla.

Heliga skrifter har manipulerats genom åren, mycket av den andliga informationen som presenteras idag infiltreras och manipuleras hårt för att leda bort oss så vi inte hittar har nyckeln för att låda upp dörren till att läka lidandet på denna planet.

Par lögner av mörkret är

  • Mörkret är en skapelse av Gud
  • Mörkret finns inte
  • Fullmåne-ritualer är bra
  • Vi kommer snart upp i 5D utan att göra något
  • Heliga lärarna som kom hit för att hjälpa alla människor ville att vi skulle skapa religioner och kriga emellan
  • Anden finns inte
  • Jag behöver inte läka mörkret i mig
  • Om jag är tillräckligt mörk (ond) kommer jag till ljuset
  • Själen lever för evigt (Inte om man exempel mördat många. Gäller också soldater)

Våra fysiska kroppar attackeras hårdast så vi inte får kontakt med vårt högre jag och inte kontakt med signaler som säger vad som är rätt och fel. Detta gör att många idag inte vet vad som är rätt eller fel utan är helt ok att stjäla från andra, attackera i “självförsvar”, mörda, hata och mycket annat.

Strålningen är ett av deras verktyg. De har mängder med verktyg att förtrycka mänskligheten. I längden kommer det leda till Syndafloden 2.0 om mörkret får helt övertag…. och ser vi hur det ser ut så kan den inte vara långt borta, om vi fortsätter denna väg.

Mona Nilsson
Mona Nilsson
Mona Nilsson is a Swedish investigating journalist and author of two books on mobile phone and health risks. Her most recent book, Mobile phones and health (Mobiltelefonins hälsorisker), was published in 2010. She is founder and chairman of Swedish Radiation Protection Foundation, a non-profit organisation.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV