Vaccinforskaren dr Byram Bridle: Alla beslutsfattare utan vetenskaplig integritet måste bytas ut

publicerad 2 november 2022
- av NewsVoice
Dr. Byram Bridle. Photo: Bright Light News

Dr Byram Bridle, en världskänd kanadensisk vaccinolog och virusimmunolog känner en allvarlig oro för framtiden för de mRNA-injicerade. På bekostnad av sitt rykte och yrkeskarriär, men alltid med barnens framtid i åtanke, tog Bridle upp kampen för att få fram fakta om covidvaccinerna och för att förändra det industrianpassade samhällssystemet.

Text: Torbjörn Sassersson | Read this article in English

Vi får i oss mRNA via animalisk föda från djur som är vaccinerade, förklarar Bridle, som konstaterar att mRNA-vacciner använts relativt länge på djur inom animalisk industriproduktion. Vi ser nu en ökad virulens av infektioner hos människor och frågan är om vi blir sjukare än vad vi borde.

"Virulens kommer från ordet virus som betyder gift. Med termen virulens menas graden av hur väl en patogen mikroorganism kan framkalla en sjukdom hos en värdcell" - Wikipedia

Bridle rapporterar regelbundet om senaste data om farorna med vaccinerna, inklusive detektion av Messenger RNA (mRNA) i mänsklig bröstmjölk, något Bridle skrivit om på Substack. Spridning av mRNA via bröstmjölk är ett exempel på så kallad "shedding" (fällning).

Eftersom vi nu vet att mRNA fälls ut från person till person via bröstmjölk hur mycket fällning sker då från animalisk föda som kött, mjölk och ägg till människor? För att säkert veta måste det bedrivas forskning på detta, säger Bridle.

Han säger att det inte finns några säkra nivåer av mRNA eftersom det aldrig definierats. Vi vet däremot att mRNA inte har en naturlig stoppfunktion när de väl kommit in i mänskliga celler. Det fortsätter att massproducera spikproteiner och det är särskilt allvarligt gällande spädbarn som har en mycket aktiv ämnesomsättning.

Han förklarar även att en potentiell risk med allvarliga konsekvenser är att ett regelbundet intag av animaliska produkter som innehåller mRNA mot olika specifika virus kan leda till att kroppen reagerar med att öka toleransnivåerna för de virus som djuren vaccinerats mot.

Konsekvensen kan bli att människans immunförsvar "lär sig" att inte agera mot dessa virus, med följden att vi blir mer sjuka vid infektion eftersom immunförsvaret sänkt garden.

Personer som är lättstyrda av industrin måste ersättas av personer med integritet

Bridle var till en början inte medveten om att Health Canada, myndigheten som reglerar och säkerställer säkerheten för livsmedel och läkemedelsprodukter, var styrd av Big Pharma förrän covid kom. Han fann, som alla andra som granskat myndigheter, hälsopolitik och lärosäten, att överallt finns läkemedelsbranschens aktiva påverkan och styrning genom lobbyism, förmåner och mutor.

Alla hälsomyndigheter måste rensas och alla personer som blint eller medvetet följer industrins önskemål måste bytas ut, säger Bridle, och tillägger att det inte finns utrymme för förlåtelse och glömska gällande all den skada som dessa människor orsakat samhället.

Anledningen är att hela den infrastruktur som skadat samhället redan är etablerad så det finns ingen möjlighet att låtsas som om förlåtelse och glömska överhuvudtaget kan förändra något till det bättre.

Det som måste in i utbildnings- och myndighetssystemen är människor med integritet, framförallt en vetenskaplig sådan, säger Bridle. Forskare och beslutsfattare måste få uttrycka tvivel. Censuren måste upphöra. Vetenskaplig frihet och en granskande dialog måste återupprättas. Politiker får inte tillåtas bete sig som om de är läkare och hälsoexperter.

Bridle säger att han sedan ett år tillbaka konstant attackeras av vissa av sina forna kollegor, trots att representanter inifrån vaccinindustrin offentligt medger att vaccinerna ger skador som tex myocarditis. Trots att både avhoppade vaccinforskare och vaccinindustri i dag säger att vaccinerna ger skador fortsätter mRNA-injektionera att genomföras över stor del av världen. Allt detta måste förändras.

Text: Torbjörn Sassersson | Read this article in English | Intervju av Glen Jung för Bright Light News, Kanada

Källa