G20-länderna överens om att reglera människors frihet baserat på hur “virussmutsiga” de är

publicerad 22 november 2022
- av Torbjörn Sassersson red.
Illustration av människor som köar för vaccination. Bild: Wilfried Pohnke. Licens. Pixabay.com

OPINION. G20-toppmötet på Bali som nyligen avslutades presenterade inrättandet av en global pandemifond för “hälsoskydd”. Världsledarna har inte gett upp hoppet om att “boskapsmärka” planetens medborgare och den centrala parametern är graden av hur “virussmutsig” du är. Vacciner och vaccinpass ska införas, enligt G20-länderna, där bla USA, EU och Ryssland ingår.

Fonden initierats av Världshälsoorganisationen (WHO), Världsbanken, Bill Gates och Rockefeller Foundation. Fonden kommer att säkerställa finansiering för experimentella genetiska vacciner under decennier framöver. Vaccin “für alle” och förmodligen för alltid. Det diskuteras till och med att det ska inrättas virustestningskiosker där varje medborgare ska kunna testa sin hälsostatus.

Dessa vaccinpass ska trots ett folkligt och vetenskapligt motstånd, under den senare delen av covidkrisen, etableras och de ska reglera människors friheter gällande sociala kontakter, arbete, internationella, regionala och lokala resor. Dörröppnaren för för normal frihet är naturligtvis din vaccinationsstatus.

“We acknowledge the importance of shared technical standards and verification methods, under the framework of the IHR (2005), to facilitate seamless international travel, interoperability, and recognizing digital solutions and non-digital solutions, including proof of vaccinations.

We support continued international dialogue and collaboration on the establishment of trusted global digital health networks as part of the efforts to strengthen prevention and response to future pandemics, that should capitalize and build on the success of the existing standards and digital COVID-19 certificates.” – Paragraf 23, G20 Bali Leaders Declaration (ladda ner dokumentet som PDF på Kremls hemsida)

Visionen för transhumanisten och ordförande för World Economic Forum Klaus Schwab är dessutom – enligt egen utsago – att alla ska vara chippade år 2026 för att underlätta kontrollen av alla dessa människor.

G20-länderna består i dag av: Argentina, Brasilien,Europeiska unionen, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland, USA.

Deklarationen av den globala pandemifonden utsmyckas med fina ord om: “hållbar utveckling”, “digital transformation” och prat om centralbankernas digitala valuta för gränsöverskridande betalningar.

Debattören och journalisten Edward Slavsquat (Riley Waggaman) på Substack kan inte hålla tillbaka sin ironi. Hn skriver:

“It’s truly heart-warming that even amidst ceaseless geopolitical squabbling, Moscow and the Collective West can sit down at the negotiating table, break bread, and agree to cattle-tag the entire world.”

Oviljan att vaccinera sig är även en fråga om mental hygien för dessa beslutsfattare. Den kanadenska fd praktiserande läkaren William Makis från Alberta avslöjade nyligen att kollegiet för läkare och kirurger i Ontario (College Of Physicians And Surgeons of Ontario) skickat ut ett memo som föreslår att “ovaccinerade” människor är i behov av psykiatrisk medicinering.

William Makis intervjuas av Laura-Lynn Tyler Thompson:

Fem samhällsklasser av smutsiga människor

  1. Fullt vaccinerad människa, men du kan vara lite smutsig och fortfarande sprida smitta.
  2. Vaccinerad, men har inte tagit den senaste boostern.
  3. Vaccinerad, men ligger långt efter i det allmäna vaccinprogrammet.
  4. Ovaccinerad, en mycket smutsig människa och fara för samhället.
  5. Ovaccinerad som dessutom utrycker kritik mot vacciner, “vaccinpolitiker” och läkemedelsindustrin. Denna person kan betraktas som kriminell eller vara i behov av psykiatrisk vård. Dessa människor har det lägsta sociala kreditvärdet.

Alla som ledsnat på alla dessa försök att fösa vanligt hederligt folk in i en parad mot ökad renhet, ordning och storföretagsanpassning räcker upp en hand.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor

Bilder

https://www.shutterstock.com/sv/image-photo/people-stand-long-queues-on-cold-1900636048

https://pixabay.com/photos/vaccination-center-wait-silhouette-5950693/