Gängvåldet beror på organiserad brottslighet – inte på fattigdom eller utanförskap

publicerad 1 november 2022
- av Torbjörn Sassersson red.
Mats Löfving, 2013. Foto: Polisen.se

VÅLDSSVERIGE. I denna analys konstaterar Henrik Jönsson att problemet med försöken att lösa gängvåldet i Sverige handlar om försvaret av en verklighetsuppfattning om att gängvåldet beror på något “annat” än de kriminella själva.

Det blir särskilt tydligt när professorn i straffrätt David Kennedy i direktsändning i SVT går emot programledaren Anna Hedenmos verklighetsuppfattning om att det primärt är de socioekonomiska faktorerna (som fattigdom och droger) som styr gängkriminaliteten.

David Kennedy säger att nästan inga av de som blir fattiga också blir våldsdrivna. Han säger att nästan ingen del av våldet kan härledas till droghandel eller pengarna. Han säger att den föreställning som under många år hindrat en lösningsorienterad taktik handlar om att orsaken till våldet alltid dras till att det alltid beror på “något annat”.

Det där “något annat” brukar populistiskt kallas för de “socioekonomiska aspekterna” som tex: utanförskap, fattigdom, gängbildning, sociala problem (red anm).

Kennedy säger att våldet egentligen handlar om våldet i sig.

Dåvarande biträdande rikspolischef Mats Löfving varnade 2020 för att finns 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige:

“De har kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet och de vill tjäna pengar.”

Mats Löfving sattes därpå i SVT:s heta stol för att hans uttalande upprört känslorna hos vissa. SVT:s programledade Camilla Kvartoft ifrågasatte ordvalet. Löfving svarade frankt att han inte går igång på alla dessa ord och definitioner utan att han vill inrikta sig direkt på de kriminella människor som utför våldet och att det är det enda som i slutänden skyddar och hjälper medborgarna i samhället.

Löfving fick i oktober 2020 ett nytt jobb som regionpolischef i Stockholm och på Gotland.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Video: Henrik Jönsson