Globala särskilda sjukvårdsinsatser för världens folkhälsa börjar ge resultat

publicerad 5 november 2022
- av NewsVoice
Healthcare, sjukvård. Foto: DC Studio. Licens: Elements.envato.com

KULTURDEBATT. Tillämpade särskilda sjukvårdsinsatser för folkhälsan de senaste drygt två åren har börjat ge rejäla och omfattande resultat. Filmen tar upp en lång rad exempel som visar att det finns kausala samband mellan insatserna och resultaten på folkhälsan.

Den svenska Folkhälsomyndigheten har systematiskt bearbetat folkhälsan med hjälp av sjukvårdsinsatser i samhället med det ursprungliga syftet att minska negativa konsekvenser för individer genom experimentella förebyggande åtgärder.

Myndigheten arbetar därför med scenarier, modellering, mikrobiologiska analyser och risk-nyttabedömningar. Åtgärderna för att skydda mot allvarlig sjukdom, skada och död bör vara särskilt prioriterade i händelse av att insatserna inte gett avsedd effekt.

Folkhälsomyndigheten medger att en hundraprocentig positiv effekt av de särskilda sjukvårdsinsatserna aldrig är möjlig. Den fortsatta rekommendationen förblir därför att stanna hemma och undvika nära kontakt med de faktorer och hälsovårdsplatser som orsakar sjukdom eller allvarlig skada vare sig man är frisk eller sjuk.

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka sjukvårdsinsatserna mot allvarlig sjukdom och skada. Just nu finns särskilda insatser från sex olika läkemedelsföretag i Sverige och EU att bli exponerad för.

Särskilda sjukvårdsinsatser uppföljs av EMA i Europa

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska utreda och lämna en rekommendation till EU-kommissionen som är den instans som fattar beslut om hanteringen av resultaten så att bäst tillämpliga, förebyggande och evidensbaserade sjukvård eftersträvas i framtiden.

Text: redaktören, NewsVoice | Läs mer om kultur i NewsVoice

Särskilda sjukvårdsinsatser. Foto: brittisk TV-kanal
Resultat av sjukvårdsinsats i England. Foto: brittisk TV-kanal
Särskilda sjukvårdsinsatser. Foto: kinesisk TV-kanal
Resultat av sjukvårdsinsats i Kina. Foto: kinesisk TV-kanal


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Correlation is not causation..utmärkt ironisk artikel och video, med delar som gör en pissed of. Och som ett inslag i videon påminde om; we shall Never forget who the criminals are and what they have done

  • Correlation is not causation..utmärkt ironisk artikel och video, med delar som gör en pissed of. Och som ett inslag i videon påminde om; we shall Never forget who the criminals are and what they have done

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *