Få invandrare kommer i realiteten att lära sig bra svenska

publicerad 7 november 2022
- av Christer Nilsson
Temabild: migrant, skolning, svenska. Foto: StockSnap. Licens: Pixabay.com

OPINION. Politiker av alla schatteringar upprepar ständigt mantrat att alla utrikes födda ska lära sig svenska för att integreras och skaffa sig en egen försörjning. Hur ska det gå till? Vill alla verkligen integrera sig?

Text: Christer Nilsson, tidigare svenskalärare

När jag tidigare arbetade som SFI – och Svenska 2-lärare hade det redan på 1990-talet gjorts utredningar att det, helt ogenomförbart, skulle behövas 10.000 lektionstimmar för en 60-årig illitterat, arabisktalande invandrarkvinna att först knäcka den svenska koden och sedan hjälpligt kunna läsa en lätt svensk text samt göra sig förstådd i det svenska samhället. Ett svenskt jobb vore uteslutet.

En allt större del, av dem som nu startar i SFI (svenska för invandrare) har aldrig hållit i en penna och kan inte läsa och skriva. Bland dessa är det ytterst få, ca 10 procent, som klarar sig igenom utbildningen.

En avgörande faktor är avståndet mellan migrantens modersmål och svenskan. Svårare med ett avlägset modersmål som dari och pashto (Afghanistan), somaliska, tigrinska (Eritrea, Etiopien) och arabiska.

En annan faktor är att det redan finns stora homogena språkgrupper i alla utanförskapsområdena som gör det möjligt att leva ett rikt socialt liv för den nytillkomne och där incitament saknas att lära sig svenska språket. Frikostiga bidrag från staten cementerar detta förhållande. För många lönar det sig inte att lära sig svenska, studera eller skaffa sig ett lågavlönat jobb.

Att så många behärskar svenska dåligt är ett jätteproblem på arbetsmarknaden. Detta bekräftas nu av SNS-rapporten ”God svenska – vägen till arbete för utrikes födda”, författad av docent Stefan Eriksson och professor Dan-Olof Rooth, båda nationalekonomer vid Stockholms universitet, oktober 2022.

”Arbetsgivarna ställer höga krav på svenska, även för lågkvalificerade yrken”, säger författarna.

Tabell: Vilka av följande faktorer ser du som en utmaning med att anställa personer födda utanför Norden? Källa: SNS.se
Tabell: Vilka av följande faktorer ser du som en utmaning med att anställa personer födda utanför Norden? Källa: SNS.se

Bristerna inom SFI är uppenbara, trots att många SFI-lärare är eldsjälar och gör ett heroiskt arbete utöver vad yrkesrollen kräver. SFI-undervisningen har alltid varit ett sorgebarn där politikerna aldrig kommit till skott för att dramatiskt öka resurser, standard och antalet välutbildade lärare. Då blir det att ligga som man har bäddat.

Många lär sig förstås utmärkt svenska ändå – på egen hand och utan morot och piska från staten. Så har det alltid varit.

Den nya svenska regeringen har en rejäl uppförsbacke att ändra på en undermålig SFI-utbildning, med gigantiska avhopp, där nya krav måste ställas för den som behöver tolk (trots lång vistelse i landet), på den som lever på bidrag, eller på den som ansöker om medborgarskap.

Ledstjärnan måste vara att för varje utrikesfödd är svenska språket vägen till frihet, fast jobb och framtidstro för egen del och för sina barn.

Text: Christer Nilsson


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ska det vara så svårt att förstå, att vi svenskar allt sedan sextiotalets mitt har varit utsatta för en demografisk krigföring, som går ut på att erövra ett annat land och med en i tid lång planeringshorisont. Härstädes har vi varit angripna under snart 60 år och resultatet har inte låtit vänta på sig, något även tröga svenskar nu i allt större omfattning är på det klara över. Men folket har låtit lura sig då Eliten talat så vackert om det förträffliga i att ha en “generös invandringspolitik”. Vi är/var ju ett “sååå rikt land” och den svenska sociala ingenjörskonsten kan flytta bergskedjor”. Åtminstone trodde man på det fram till 80-talet. Som den moraliska stormakt vi ändå var och med en biståndspolitik långt utöver det normala, kunde myndighetspersoner åka ut i världen och enkelt köpa fördelar: politiska, ekonomiska och reträttplatser efter pension.

  Nå, vem var då angriparna? Som jag snart till leda har sagt var det kort sagt “judarna”, främst de i USA boende, med all den makt i form av media, banker etc de hade. Detta är väl känt och omskrivet, fast likväl har det inte fått sägas högt. Bilderbergsmötena tog också upp temat och sedan har det tillkommit många fler dedikerade organisationer och personer, typ George Soros och Klaus Schwab samt FN.

  Under resans gång har den nya världsordningen blivit det överordnade och avsedda målet, i praktiken en världskommunistisk diktatur. (Vilket väl har varit känt länge, t ex från första maj 1776 då Adam Weishaupt på instruktioner från bankir Rothschild grundade Illuminati, som så småningom lett till det mesta som hänt på klotet.

  Av en tillfällighet(?) står vi just idag (kanske) vid ett vägskäl, då vi skall anträda ett helt nytt paradigm! Det amerikanska mellanårsvalet kommer sätta spår, kraftiga spår, även för oss.
  Vi själva klarar inte av att på egen hand ta’ oss an en mer än trehundrafemtioårig överhetstradition, som går under namnet Stockholmsbyråkratin, en skapelse av Axel Oxenstierna ( Wallenbergssfären nu).

 • Jag tänker på USA där tydligen väldigt många inte talar språket, särskilt inte om man går tillbaka i tiden då det bokstavligen välde in folk. Är inte superinsatt iof men.. Tycker själv att så länge man kan kommunicera på nåt sätt och göra sig förstådd så är det det viktigaste. Fast, det har ju sina fördelar… att kunna tala det inhemska språket. Det säger sig självt. Om jag flyttade till spanien nog hade jag velat lära mig spanska ?

  • Spanjorerna är värdelösa på engelska, de har helt missat att engelska är världens “Second Language”, så spanska är det som gäller där. Otroligt att ett så stort turistland är så otroligt dåligt på engelska. Well, de spelar bra fotboll i alla fall.

 • Krav nummer ett är att alla måste försörja sig själva i Sverige. Om de vill lära sig svenska och engelska är upp till dem. Inga bidrag till några utlänningar. Flyktingar får bo i flyktingförläggning tills de åker hem eller kan försörja sig själva utanför.

  När vi svenskar lever utomlands måste vi försörja oss själva, vi får inga pengar av den nationella regeringen för att bo i deras land. Så måste det vara i Sverige med.

 • Det skulle nog vara på plats, att även många genuina svenskar lärde sig svenska. Man kan se detta i denna spalt, att svensk grammatik är nästan ibland obefintlig. En del texter är så dåliga, att det enda att göra, är att välja bort dem.
  En bra indikator på bildningsnivå är användandet av ordet “dom”, som betyder beslut/uppfattning eller byggnad. Det är inte pronomenet – de.
  Gå på antikvariat och köp någon svensk roman från 1800-talet och se vilket vackert språk och uttrycksfull svenskan är.

  • Ja det du skriver är också en variant på detta trista tema. Jag har ett nära exempel då min mor har hemtjänst. Jag begär att utförarna ska skriva en kommentar efter att de har besökt henne. Jag skojar inte när jag säger att de -oavsett om de är svenska eller utrikes födda- i de flesta fall skriver som 5-åringar om det öht går att uttyda kråkfötterna. Bara sorgligt.

   Vad gäller SFI och att invandrare ska lära sig det svenska språket tänker jag bara att vi borde strypa alla bidrag. Låt de som vill göra rätt för sig stanna och bevisa det. Övriga kan resa vidare och utnyttja andra system.

   • att lära sig grammatikens egna ord, vilket aldrig sker i skolan, gör grammatiken väldigt enkel. Vad betyder ordet VERB? Helt enkelt ORD, vilket underförstått står för en förflyttning i rummet.
    PRONOMEN? Pro=före, nomen=benämning. Före benämning.
    Fortsätt med konjugation, imperativ….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *