Ingen matbrist i världen – men ändå finns brist

publicerad 13 november 2022
- Tege Tornvall
Teplantage i Kamerun. Foto: Richard Mc

VÄRLDEN. FN:s livsmedelsorgan FAO hävdar att världens samlade jordbruksproduktion räcker för 10 miljarder invånare. Vi är nu åtta miljarder.

FAO hävdar vidare att världens samlade skördar sedan 1961 ökat med 219 procent, medan befolkningen ”bara” ökat med 155 procent. Detta med bara 11,4 procent större odlad yta. Det betyder att nästan tre gånger så mycket nu odlas och skördas per hektar jämfört med 1961.

Spannmål globalt 1961-2018. Diagram: Tege Tornvall
Spannmål globalt 1961-2018. Diagram: Tege Tornvall

Bakom denna utveckling ligger bättre teknik och odlingsmetoder samt att mer värme och koldioxid i atmosfären har gynnat mer växtlighet och större skördar.

Att fattiga länder ändå lider av matbrist, hunger och även svält är främst ett politiskt problem. Deras regimer klarar inte – eller negligerar – befolkningens behov, men att medvetet minska atmosfärens halt av växtlighetens livgivande näring (koldioxid) ger garanterat alla mindre mat, i både rika och fattiga länder.

Ändå är nästan hela det svenska politiska etablissemanget enigt om att så snart vi bara kan dels minska vår tillförsel av koldioxid till atmosfären dels även minska atmosfärens halt av koldioxid, så löses problemen.

Många har som mål 350 ppm (miljondelar) koldioxid i atmosfären. Den halten mättes 1988 och är drygt 70 ppm mindre än nu rådande drygt 420 ppm. Då producerade världens alla jordbruk knappt hälften av vad de nu producerar. För att minska atmosfärens koldioxidhalt vill alltså världens klimataktivister mer än halvera mänsklighetens försörjning med livsmedel.

Skördar och befolkningsmängd 1930-2015. Bild: Tege Tornvall
Skördar och befolkningsmängd 1930-2015. Bild: Tege Tornvall

Detta inser förstås fattiga länder och protesterar. För att avstå från den energi som kan ge deras växande befolkningar tillräcklig försörjning kräver de ekonomisk ersättning. Det är vad klimatpolitiken egentligen handlar om, men bara pengar ger inte tak över huvudet, kläder på kroppen och mat i magen. Utan energi blir det inget.

Text: Tege Tornvall

Prata med bloomor. Illustration: Tege Tornvall
Prata med bloomor. Illustration: Tege Tornvall

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Om befolkningen växer blir det inte naturligen mer CO 2 i naturen efter som antalet personer som andas ut C0 2 växer? Finns det ingen gräns för hur mycket CO2 luften består av innan den blir skadlig?

  • I u-båtar går en säkerhetsgräns vid runt 8.000 ppm, tjugo gånger dagens halt. Vid halter uppåt 15-20.000 får vi svårt att tillgodogöra oss luftens syre, vilket förstås är livshotande.

 • Det är ytterligare en dimension ang livsmedelsbrist på jorden. Fram till ca 1850 gällde Lilla Istiden. Denna var orsaken till att jordens befolkning hölls “tuktad” genom årliga naturkatastrofer. När Lilla Istiden upphör ca 1870, så börjar jorden återhämta sig och värme genererar högre skördar, i synnerhet om CO2 i atmosfären ÖKAR!. Detta sker i värmeperioder avlösta av kylperioder.
  Ca 2017 började den senaste värmeperioden övergå i stagnation och idag har vi haft ett par år med avkylning. Inte enligt IPCC, men de manipulerar via sina “modeller”, och får till politiskt önskade resultat. MEN KALKYLERA 30-ÅRSPERIODERNA UTAN MODULERINGAR??!!

  Detta är gjort och då visar det sig att jorden är inne i en avkylningsperiod som enligt NASA kommer att pågå till ca 2060 (åtminstone). Vid kyla MINSKAR skördarna. Jorden får livsmedelsbrist, samtidigt som jordens befolkning ökar. Det finns en anledning till att Bill Gates m fl “moguler” köper upp all odlingsbar mark de kan komma över. Och det ligger ingen humanitét bakom deras ageranden.

  De s k klimatmötena bör diskutera jordens verkliga problem och inte pseudoproblem. T ex sötvattensbristen och livsmedelstillgången när jorden avkyls.

 • 1900 hade vi ca 0,025% CO2 i atmosfären. Hungersnöd var vanligt. Massor av människor dog årligen i olika naturkatastrofer. Jorden hade ca 2000 miljoner inv.

  2022 (idag) har jorden 0,042% CO2 i atmosfären. Ingen hungersnöd utom där det förs (kommunistisk eller islamsk) revolutionskrig. Aldrig har så få dött årligen i naturkatastrofer. Öknar har börjat växa bort och stora områden har börjat återbeskogas. Jorden har ca 7500 miljoner inv.

  FN diskuterar hur mänskligheten kan MINSKA CO2!

  Kalkyler visar att om mänskligheten ÖKAR CO2 till MER än 0,08%, så kan Jorden försörja 80000 miljoner och samtidigt återställa hälften av alla brukade marker åt naturen. Med denna CO2-ökning beskogas de flesta öknar och stäpper, vilket samtidigt löser ett av mänsklighetens verkliga problem, nämnligen bristen på sötvatten. Klimatkrisen är ett påhittat problem, medan vattenbrist gäller påtagligt liv eller död.

  Slutsatsen borde för mänskligheten vara att upplösa FN och merparten av dess s k NGO:s. Mänskligheten bör enas om att PRODUCERA MER CO2, inte tvärtom. Samt diskutera i rena samarbetsforum hur beskogning av öknar/stäpper skall kunna påskyndas. De flesta öknar har tillräckligt med vatten, och kan beskogas snabbare med lite “teknisk hjälp”.

 • Nästan alla dagens stora problem i Sverige är orsakade av politik. Massmigrationen, kriminaliteten, energipriser, covid-19 krisen, klimatkrisen, mfl. Alla orsakade av politiker och nu begär de förtroende att lösa de problem de själva skapat. Hur länge skall detta vansinne få fortgå på folkets bekostnad?

  Klimatkrisen är ju ett påhittat låtsas problem som marknadsförs som ett hot mot mänskligheten och orsakar fel allokering av resurser på tusentals miljarder bara I Sverige, vilket enormt slöseri av resurser.

  • och det som verkligen lyfte Sverige ur fattigdom var en folkskola, tung industri, och inte minst vinstlokomotivet, gymnasieingenjören, som kunde ta tag i saker och få det gjort.

 • Vi ska lösa världens klimatproblem genom att halvera antalet klimataktivister.
  Då måste vi strypa pengaflödet till dem från oljebaronerna.

  • Kanske kan vi efter Kina-modell sätta dem på omskolningsläger. Men troligen kan VERKLIGHETEN i form av energi- och resursbrist få några av dem på andra tankar.

  • De kommer antagligen halvera sig eller mer själva – av egen kraft. Paradoxalt nog så drabbar globomarx-scammen dem själva främst – se bara på vaxxet – kraschande ekonomier avslutar subventioner och bidrag osv.

   https://youtu.be/L9EKqQWPjyo
   Bob Dylan – Things Have Changed

   No one in front of me and nothing behind
   There’s a woman on my lap and she’s drinking champagne
   Got white skin, got assassin’s eyes
   I’m looking up into the sapphire-tinted skies
   I’m well dressed, waiting on the last train
   Standing on the gallows with my head in a noose
   Any minute now I’m expecting all hell to break loose

   People are crazy and times are strange
   I’m locked in tight, I’m out of range
   I used to care, but things have changed

   De mer vakna och självgående drabbas inte i lika hög grad och man kan faktiskt säga att rent marknadsmässigt så minskar konkurrensen i den svindlande systematiska medvetna misskötseln – i rekylen etableras antagligen rimliga skatter och rimlig effektivitet och produktivitet i systemen.
   (Bara en liten silverlining i de mörka utsikterna som globomarx aktivisterna skapat…. stora skador går dock inte att undvika men i slutändan kommer en rekyl)

 • Så länge globalisterna styr vår värld blir vår nästa födda ”kackerlackor gryta ” , ”Gräshoppa paj ” ( favorit ”.

 • Man behöver väl inte vara kommunist för att förbjuda markägande. Man kunde ju sätta en rimlig gräns. Du får äga ditt hus och din tomt OK. Du får äga hus och en gård OK Du kan äga en bondgård OK Du kan äga en stor bondgård OK. Du kan äga en stor bondgård med jättemycket mark OK

  Men hade man en lag som förbjöd människor som Billy Boy att äga ytor stora som hela länder, eller brittiska kungahuset som faktiskt “äger” hela länder.

  Gav man tillbaks marken till folket och slutade göra allt för att förstöra och avgiftsbelägga lokal småskalig matproduktion, och de bränslen osv som behövs för den så skulle människan kunna bada i ett överflöd av hälsosam nyttig mat.

  Vet hur många människor som helst som skulle vilja bedriva småskalig permakultur, skogsträdgårdar osv. Men vårat system bygger ju på att vi skall konsumera och inte producera.

  I slutet på nittiotalet läste jag en ironisk artikel om “icke jordbruk” i tidningen Nexus. Bönder i USA fick betalt för att inte producera mat, och artikel författaren funderade på att slå sig in på att bli icke producerande bonde han också och undrade vilken typ av grisar det var mest lönsamt att inte föda upp.

  Då hade jag svårt att tro att det var sant. Idag vet jag väl bättre.Men den onde Putin gav ju bort land ett tag. Ett fruktansvärt brott mot männskligheten att göra människor självförsörjande.

  https://www.rferl.org/a/russia-far-east-free-land-putin/27711583.html

 • att medvetet minska atmosfärens halt av växtlighetens livgivande näring (koldioxid)
  Det sker ingen medveten minskning utan avsikten är att minska ökningen! dvs det är derivatan som ska krympas
  Och skälet till matbristen är att målet är en avsiktlig minskning av jordens folkmängd. Att hålla tillbaka resurser genom hamstring eller andra sabotage är en gammal metod för att driva upp priser och provocera fram uppror, Gjordes av britternas ombud i Frankrike som en del av franska revolutionen. Nu är det anglosaxernas malthusianer som har initiativet och de gröna klimataktivisterna är behjälpliga. Shellnhuber har citerats säga att det är möjligt att minska befolkningen TILL hundra miljoner dvs minska med mer än 98%
  Det är helt logiskt om man företräder de ultrarikas intressen för med en sån minskning kan dom tryggt fortsätta med sina privatjetplan.

 • Klimatpaniken är mycket mer än en ekonomisk fråga – vi talar ju trots allt om parasitkulten här – alltså de som äger tryckpressen för pengar och allt möjligt annat.
  “Co2” och “kommunitarism – den glada för allas bästa ideologin på modet” och annat är de ultimata svepskälen som infantila befolkningar köper som fungerar på allting – total relativism och scientism med andra ord – parasit kulten är den nya religionen.
  Dessa falska svepskäl används för att krascha ekonomierna i världen för att införa en ny ordning och även krascha en effektiv uthållig energiförsörjning bland mycket annat – the Great Reset och målet är full och total TEKNOKRATI!

  Jag har sett Mensamedlemmar gå på det här – jag har sett mycket framgångsrika människor i kärriären gå på det här enkla tricket. Skiljelinjen går vid om man är individuellt tänkande människa eller om man prioriterera gruppen främst – de flest i Sverige tillhör den senare kategorin även om fler och fler vaknar upp till vad som händer – när konsekvenserna hamnar utanför deras egen dörr.

 • Matbrist kommer nu med brist på konstgödsel som används i moderna kemikalieodlingen av mat. Dieselbrist ser ut att snart förekomma i USA och Europa. Tack vare COVID-nedlåsningarna och sanktionerna mot USA.

 • Så länge monopolismen fritt får expandera så kommer det att råda brist på det mesta folk behöver med jämna mellanrum !

  • Jag instämmer med dig Elsa inte bara för du har ett vackert namn som min älskade Mamma hade ❤️.

   Hur ser det ut i Sverige om fem år tror du Elsa och andra skribenter här på Newvoice?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *