Merck-insider: Covidvacciner designades för att orsaka allvarlig sjukdom och resistens mot antikroppar

publicerad 29 november 2022
- av NewsVoice
Karen Kingston. Foto: eget verk
Karen Kingston.

Data publicerade av uppfinnarna bakom spikproteinerna från covidvacciner Barney Graham och Jason McLellan visar att mRNA-vacciner är målmedvetet utformade för att inte skydda mot SARS-CoV-2. Det skriver Karen Kingston på Substack. Hon var tidigare klinisk analytiker på läkemedelsjätten Merck.

Barney Graham från NIAID och Jason McClellan från University of Texas, är uppfinnarna av de S-2P spikproteiner som i kroppen produceras av Covid-19 mRNA-vacciner.

I en publikation från den 19:e februari 2020 i Science uppger författarna att S-2P "spikprotein" har starkare bindningsaffinitet till ACE-2-receptorerna (i hjärtan, lungorna, njurarna och endotelcellinjen i blodkärlen) än det ursprungligen SARS-CoV-2 (S) spikproteinet.

Graham och McLellan testade också syntetiskt återskapade antikroppar mot coronavirus (SARS-CoV-2) mot S-2P-spikproteinerna. Deras forskning visade att ingen av antikropparna mot coronavirus band till den "trimeric two-proline spike" (S-2P) och ingen kunde neutralisera den.

Detta vetenskapliga bevis (författat av uppfinnarna av spikproteinerna) bekräftar att COVID-19 mRNA-vaccinerna:

  • inte producerar antikroppar mot SARS-CoV-2, och
  • är resistenta mot antikropparna mot SARS-CoV-2.

Därför är det vetenskapligt och kliniskt omöjligt för Pfizers FDA-godkända mRNA-vacciner att tillhandahålla något skydd överhuvudtaget mot SARS-CoV-2-infektion, eller något annat coronavirus, inklusive "varianter" av det, hävdar Karen Kingston.

"Den starka bindningen av S-2P-spikproteinerna till ACE-2-receptorerna (producerade av mRNA-vaccinerna), är ytterligare vetenskapligt bevis på att COVID-19-mRNA-vaccinerna utformades för att orsaka sjukdom."

Karen Kingston redovisar mer i detalj sina datafynd i sin artikel "Intended Consequences: mRNA Vaccines were Designed to Cause Severe Disease and Be Resistant to Antibodies" på Substack.

Sammandrag och översättning: NewsVoice

Relaterat

Tidigare Pfizer-anställd: Covidacciner innehåller giftig grafenoxid