Därför bör Sverige inte gå med i NATO – Washingtons förlängda arm i Europa i kriget mot Ryssland

publicerad 4 november 2022
- Gästskribent
Ickevåldsmotstånd under "Nej till NATO"-protesterna i Chicago, 20 maj 2012.

OPINION. Regeringen lämnade 18 maj 2022 in ansökan till NATO om medlemskap, men därmed är inte saken avgjord. Vi hoppas att Turkiets nej till Sveriges NATO-ansökan kvarstår. Om inte, kommer någon gång en inbjudan från NATO och riksdagen ska ta ställning.

Text: Björn Backengård, Folkkampanjenmotnato.se

Vi utgår från att svenskt inträde i NATO är ett så stort beslut att det ska bli svensk grundlag. Därmed kan det finnas möjlighet att tvinga fram en folkomröstning. Om 35 riksdagsledamöter begär folkomröstning och om därefter 117 ledamöter röstar för det blir det folkomröstning.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot ett NATO-medlemskap och i riksdagen har de tillsammans 42 platser. 117 minus 42 blir 75.

Se Regeringsformen, kapitel 8, paragraferna 14 och 16

I riksdagen finns 107 socialdemokrater och 73 sverigedemokrater. Säkert finns där åsikten att partiernas ja till NATO inte skapades på rätt sätt. Om de blir 75 stycken och som vågar strida för att det ska vara grundlag och folkomröstning så får vi det.

Överlåtelse av beslutanderätt till utlandet

Medlemskap i NATO medför en överlåtelse av beslutanderätten till utlandet och det kan finnas en möjlighet att stoppa detta.

Om alla röstar i en fullsatt riksdag så krävs minst 262 röster för att överlåta beslutanderätt till utlandet. Det räcker inte med 261. 349 minus 261 blir 88. En överlåtelse kan alltså stoppas av 88 röster. 88 minus 42 (V + MP) blir 46, med andra ord, många från S och SD kan stoppa medlemskap i NATO.

Se Regeringsformen, kapitel 10, paragraferna 1 och 3

I Regeringsformen står det dock att “Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det”. För att slippa riksdagen kommer NATO-kramarna att försöka använda argumentet “i rikets intresse”, men i “rikets intresse” är inte samma sak som att gå med i NATO. Här blir opinionsarbetet viktigt.

Vad vi kan göra

Sverigedemokraternas Ja till NATO skapades på ett partistyrelsemöte den 11:e april och det går emot partiets inställning. Socialdemokraternas ja till NATO skapades också på ett partistyrelsemöte och det går också emot partiets inställning. Då var det så bråttom att mötet flyttades från 24 maj till 15 maj för att motverka att sansade synsätt skulle hinna få fäste.

Både hos socialdemokrater och sverigedemokrater finns säkert uppfattningen att svängningen om NATO gjordes genom kupper. Kuppmakarna utnyttjade chocken i landet efter krigsutbrottet i Ukraina.

Lokala partiorganisationer i S och SD bör kalla hem sina riksdagsledamöter för diskussioner om ett NATO-medlemskap. Sedan kan dessa välja att antingen följa ett tryck från respektive partiledningar och riksdagsledamöter eller känna ett stöd från gräsrötter och då gå en egen väg.

Några modiga i riksdagen kan alltså ta kamp för att ett eventuellt medlemskap i NATO ska vara grundlag, och då kan en folkomröstning bli möjlig. Dessa modiga bör i sina riksdagsgrupper driva frågan om folkomröstning och få med sig tillräckligt många därifrån för att det ska bli möjligt.

Opinionsmöten, insändare, flygblad ute på stan, samt våra kontakter med lokala organisationer inom S och SD, kan bättra på modet hos oppositionella i riksdagen.

Sverige deltar i kriget mot Ryssland i Ukraina

USA och NATO har under många år arbetat på att dra in Ukraina i NATO som förberedelse för att angripa Ryssland.

Efter statskuppen 2014 kom ett fredsavtal som regimen i Kiev inte följde. I stället besköt de i åtta års tid ett område i östra Ukraina med resultatett att 14.000 dödades och en stor förstörelse. Detta för att provocera Ryssland att ingripa militärt till stöd för de beskjutna.

Förslag i säkerhetsfrågor från Ryssland i december 2021, bland annat om att NATO inte skulle utvidgas ytterligare österut, avvisades av USA och NATO. Till slut visade Ryssland att nu är det nog.

I slutet av mars i år gjordes ett framgångsrikt försök till fredsöverenskommelse. Storbritanniens Boris Johnson reste då till Kiev för att hindra den. NATO vill att kriget i Ukraina ska bli långvarigt och tömma ut Rysslands krafter så att landet sedan kan besegras och styckas upp.

Informerade personer inom politik, militär, statsförvaltning, näringsliv och massmedia vet detta, men propagandan för ut något annat.

Sverige har i flera omgångar skickat vapen till Ukraina. Det är det mest vansinniga beslutet efter andra världskriget. Vidare hjälper Sverige till med att i Storbritannien utbilda ukrainska soldater.

NATO för krig mot Ryssland genom ombud, och Sverige hjälper alltså till! Det är knappt man förstår att det är sant.

NATO bör upplösas

NATO är i praktiken inte en försvarsallians utan ett verktyg för USA:s utrikespolitik. Ett tydligt exempel på det var när NATO våren 2011 förstörde Libyen därför att Libyen förde en självständig politik som hotade USA:s internationella ekonomiska intressen.

NATO bombade 1999 Serbien i före detta Jugoslavien oavbrutet i mer än två månader. NATO tog över USA:s krig i Afghanistan. Sverige ska inte gå med i och stärka denna organisation. Kriget i Ukraina är inget skäl för Sverige att bli medlem i NATO. Tvärtom.

Text: Björn Backengård, Folkkampanjenmotnato.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: NATO
Stöd NewsVoice 2024
  • Ingen “Byde’n” i hela världen får mig att försvara en sexfärgsflagga! (Det är inte ens en regnbågsflagga)

  • Ingen “Byde’n” i hela världen får mig att försvara en sexfärgsflagga! (Det är inte ens en regnbågsflagga)

  • Två bra artiklar, denna om nato och Kristoffer Hells om Pakistan och mordförsöket på Kahn. Bägge hör ihop och allt handlar om Kina. För att kunna göra mot Kina, vad de gjort mot Ryssland under de senaste 25åren nämligen ringat in Ryssland, så måste de ha fri marschväg på en vänsterflank och på högerflanken där Iran, Afghanistan, Pakistan och Indien står i vägen. Samtidigt försöker de infiltrera Taiwan så de kan beväpna den ön. Naturligtvis är det lätt för Ryssland, Kina et al att genomskåda detta och de vet att samarbete är enda vägen framåt för att bekämpa hela världens och alla etniska gruppers enda gemensamma fiende, de 4s gäng

  • Två bra artiklar, denna om nato och Kristoffer Hells om Pakistan och mordförsöket på Kahn. Bägge hör ihop och allt handlar om Kina. För att kunna göra mot Kina, vad de gjort mot Ryssland under de senaste 25åren nämligen ringat in Ryssland, så måste de ha fri marschväg på en vänsterflank och på högerflanken där Iran, Afghanistan, Pakistan och Indien står i vägen. Samtidigt försöker de infiltrera Taiwan så de kan beväpna den ön. Naturligtvis är det lätt för Ryssland, Kina et al att genomskåda detta och de vet att samarbete är enda vägen framåt för att bekämpa hela världens och alla etniska gruppers enda gemensamma fiende, de 4s gäng

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *