Nordisk Fredsallians bildas – Ett nätverk av fredsorganisationer från Skandinavien och Finland

publicerad 24 november 2022
- Gästskribent
Karin Utas Carlsson. Foto: Sandra Ahlqvist ( Sandraahlqvist.se)
Karin Utas Carlsson. Foto: Sandra Ahlqvist (Sandraahlqvist.se)
Karin Utas Carlsson. Foto: Sandra Ahlqvist (Sandraahlqvist.se)

Den 6 november möttes nästan 60 medlemmar från 40 nordiska fredsorganisationer. En alians bildas som ska verka för att med gemensamma krafter underlätta för organisationernas effektivitet.

Text: Utas Carlsson och Ingalill Bjartén

“Som del av det nordiska civilsamhällets organisationer har vi funnit att vi har gemensamma intressen och värderingar samt kapacitet nog för att skapa en Nordisk Fredsallians som ett nätverk för alternativ till rustningar och militarism”, skriver aliansen.

“Vi var överens om att alliansens övergripande syfte är att öka kontakten och samarbetet mellan nordiska fredsorganisationer och därigenom utveckla och främja nordisk icke-militär hållbar freds- och säkerhetspolitik.”

Nordisk Fredsallians planerar att mellan medlemsorganisationerna utbyta analyser och information och även utveckla gemensamma projekt och initiativ. Alliansen ska också formulera gemensamma uttalanden och resolutioner riktade till organisationer, politiker och media i de nordiska länderna.

ArcanumSkolan 2024

“Vi planerar att särskilt fokusera på relevanta beslutsfattare såsom till exempel Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd och Arktiska rådet eftersom dessa institutioner representerar en gemensam kanal till våra nordiska politiker i parlament och regeringar.”

Mötet valde en interim koordinerande kommitté med representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Kommittén är ansvarig för att arrangera ett stiftande möte för den Nordiska Fredsalliansen och ett nordiskt fredsseminarium i Danmark den 14-16 juli 2023.

Under debatten beslutades om att utveckla ett gemensamt initiativ för att motarbeta etableringen av utländska militär baser och kärnvapen inom våra territorier och för att bevara Norden de arktiska områdena som kärnvapenfria zoner.

Text: Utas Carlsson och Ingalill Bjartén | För ytterligare information kontakta arbetsgruppen i Sverige: Karin Utas Carlsson, k.utas.carlsson@gmail.com, 0760 308600

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *