Så här regleras online casinon i Sverige

publicerad 6 november 2022
- Underhållning @NewsVoice
Casino online, Foto: Esteban Lopez Licens: Unsplash
Casino online, Foto: Esteban Lopez Licens: Unsplash
Casino online, Foto: Esteban Lopez Licens: Unsplash

Marknaden för spel på nätet eller så kallat fjärrspel har förändrats en hel del under det senaste decenniet. Casino online och allt som har att röra spel på nätet avreglerades via en ny lag som kallas för spellagen eller den svenska lagen om spel.

Lagen undertecknades i juni år 2018 och Spellagen följdes genast av en förordning som gav större klarhet till bestämmelserna i själva lagen. Den nya legislaturen avsåg att reglera marknaden för online spel i Sverige, något som öppnade upp möjligheten för privata aktörer att licenseras och på så vis erbjuda spel till svenska medborgare.

Den nya legislaturen skapade önskvärd kännedom för den svenska spelsektorn som bedrevs på internet och gav en mycket större klarhet över vilka krav som måste uppfyllas på förhand och för att få en svensk spellicens.

Det svenska tillståndet eller licenserna utställdes för första gången den 1 januari år 2019 och detta datum brukar även vara den tidpunkt som anses vara startskottet för det nya regelverket inträdde.

Ett antal olika casino operatörer fick licensen och kunde således verka på ett helt reglerat och legitim vis på den svenska online casinomarknaden. Licensen kom i två varianter, den ena kallades för kommersiell licens för fjärrspel och reglerar spel på nätet, riktat till svenskar och av typerna:

· Blackjack
· Baccarat
· Roulette
· Punto Banco
· Poker
· Spelautomater
· Tärningspel

Medan den andra kallas för den kommersiella licensen för vadslagning och tillåter vadslagning och betting som sker via en plattform online.

Hur Kan Ett företag ansöka om den svenska licensen?

En ansökning om svensk spellicens ska skickas till Spelmyndigheten i Sverige, ett statligt organ som även kallas Spelinspektionen. Den skriftliga anhållan kan göras av ett företag eller en person. Men om personen inte är bosatt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så måste en person som är mantalsskriven i Sverige utses som ombud enligt 4 kap. i lagen. Tillstånden kan utfärdas för högst 5 år.

Vilka är de svenska kraven för ansökan om onlinespellicens?

Den 1 januari 2019 fick Spelmyndigheten i uppdrag att säkerställa laglighet, säkerhet och tillförlitlighet på den svenska spel- och spelmarknaden. Sedan den 1 januari 2019 krävs därför licenser för att bedriva spel online samt vadslagning på den svenska marknaden. Kraven för ansökan om svensk online spellicens har specificerats i bilaga 3 i Spelinspektionens föreskrifter om licensansökningar.

Det är ett krav från Spelmyndigheten att ansökan ska vara på svenska och här nedan så ska vi gå igenom alla krav på information som krävs av den ansökanden parten för att godkännas.

Informationskrav för svensk spellicens

· Typ av spel och plattform
· Information om den sökande — namn, adress, kontaktperson, kontaktuppgifter
· Tidsperiod som anses för licensinnehavet
· Ledarskap och bestyrelse
· Information om Utländska licenser för casinoverksamhet online
· Information om icke godkända licenser för spel och från utlandet
· Ägarstruktur
· Indragna utländska licenser
· Ange partners som kan utföra en operativ funktion i den sökandes verksamhet under licensen
· Skydd av spelares pengar
· Sökandens arbete med efterlevnad
· Information om möjliga och globala samarbetspartners

Andra krav som den ansökande parten måste besvara inkluderar även;

Har den sökanden några obetalda eller förfallna skulder till myndigheter i Sverige eller andra länder?
Har den sökanden ålagts böter för sin verksamhet?
Har sökanden befunnits ansvarig i en civil tvist?
Ansökte sökanden om rekonstruktion eller konkurs?
Ägs sökanden av andra bolagsorgan/personer?

All information om ovanstående följs av kravet att bifoga flera dokument till ansökan för att verifiera den lämnade informationen.

Företag som ansöker om tillstånd behöver tillhandahålla bolagsbevis, bolagsordning och fullmakt för ombud. En spelskatt på 18 % måste betalas på intäkterna som är skillnaden mellan insatser och utbetalningar från operatörerna, men ingen skatt måste betalas på vinsterna av spelare från licensierade operatörer. En bolagsskatt på 20,6 % ska även för närvarande betalas i Sverige.

Hur har regleringen sett ut innan i Sverige?

1994 års lotterilag

Lotterilagen från 1994 reglerade hur lotterier, bingo, spelautomater, roulette, tärningsspel och kortspel fick bedrivas i Sverige. Den gav full behörighet till Lotteriinspektionen att utfärda licenser och säkra att spel bedrevs korrekt.

Lagen täckte ett komplett utbud av aktiviteter, men den största effekten den hade var att staten fick full insyn i alla lotteriliknande spel. Lotterier och andra spel får endast erbjudas av ideella välgörenhetsgrupper och statligt godkända operatörer (Sverigelotten, Bingolotto, Postkodlotteriet) som det nationella lotteriet (Svenska Spel AB) och vissa hästkapplöpningsgrupper.

Dessutom gjorde lagen det olagligt att främja olagliga och utländska lotterier. Det uttalade målet med lotterilagen var att säkerställa att spel förblir fria från kriminell verksamhet och inte skadar välfärden i det svenska samhället.

1999 års kasinolag

Casinolagen antogs 1999 för att ytterligare reglera roulettespel, tärningsspel, kortspel och “liknande spel arrangerade i lokaler som huvudsakligen används för detta ändamål.” Mycket av lagstiftningen handlar om landbaserade casinon. Den anger åldersgränser, förbud mot att ge krediter till spelare, regler för att föra register och en mängd andra bestämmelser för att driva en fysisk spelverksamhet.

2002 års tillägg

En ändring tillkom i lotterilagen 2002 för att uppdatera lagstiftningen gällandes spel på nätet. Ändringen gav Svenska Spel befogenhet att vara värd för online spel och agera som den enda licensierade leverantören av internetspel i Sverige.

Extern skribent

Relaterat

 


Så här kan du stötta Newsvoice