Poliser och brottsutredare anser att psychics och remote viewers kan utreda och lösa brott

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 november 2022
- Torbjörn Sassersson
Bild från Psychic Investigators (Sally Headding) och affisch för TV-serien Psychic Detectives, båda bilder via IMDB.com
Bild från Psychic Investigators (Sally Headding, 2006) och affisch för TV-serien Psychic Detectives (2004), båda bilder via IMDB.com

Så kallade psychics och remote viewers (mediala personer) hjälper polisen i deras arbete att lösa kriminalfall och för att söka försvunna personer. Erfarenheterna av “medial support” varierar, men polisen är ofta nöjda med resultaten särskilt om det sker i samarbete med poliser som använder konventionella metoder.

Text: Torbjörn Sassersson | Artikeln har i en tidigare version publicerats på Sourze.se den 8:e sep 2008

Poliser utan positiva erfarenheter eller brist på kännedom uttalar sig skeptiskt medan andra ger en helt annan bild. Många undrar nu vad det är som gäller. Kan medialitet stödja polisens arbete eller inte? Åsikterna går isär och det beror helt på vem du frågar.

Svaren du får avgörs om du lyckas finna poliser med erfarenhet och som är villiga att prata. Denna artikel redogör för några av polisens erfarenheter. De flesta vill inte berätta alls men när intuitiva män inom polisväsende och forskningsvärld öppet ger kvinnor rätt visar det på en generell attitydsförändring. Samtidigt sänder TV en aldrig sinande ström av serier om det paranormala vilka tycks öka den positiva inställningen.

TV-serier som tar hjälp av mediala personer

TV-serier om mediala personer, både riktiga och uppdiktade, är till exempel: Millenium, Profiler, Psychic Witness, Psychic Investigators, Psychic Detectives, Medium, Haunted Houses, Sensing murder, Mannen som talar med andar, Andarnas. Förnimmelse av Mord blev ett TV-format som exporterades till andra länder. Det mediala har fått fäste i media, men vad är egentligen sant i blandningen av fiktion och rekonstruerad verklighet?

TV-serierna finns alla representerade på IMDB.

Fler av dessa TV-serier baseras på rekonstruerade fall från verkligheten där mediala personer som säger sig kommunicera med avlidna personers andar faktiskt hjälpt polisen att lösa fallen. Poliser har ofta valt att medverka i rekonstruktionerna vilket ger fallen både idémässig slagkraft och allmän trovärdighet. Att polisen faktiskt kan lösa mordgåtor och brott med hjälp av det mediala är budskapet.

Skeptiker menar att det inte finns ett enda exempel någonsin när i deras ögon “mediala bedragare” löst mordfall. Polischefer som tillfrågats menar att de inte heller känner till några framgångsrika fall och tillägger att de blir nedringda av siare som ger tips, något som försvårar polisarbetet.

Vi ser alltså vid en ytlig betraktelse en motsättning mellan “skeptiker” kontra “troende” där vi andra hänvisas till att bilda oss en egen uppfattning i skuggan av uttalanden från både “vetenskapen” och ett polismässigt bondförnuft.

Men det stämmer som skeptikerna säger. Det finns förmodligen inga kriminalfall där mediala personer löst mordgåtor. Anledningen till det är enkel. Mediala personer löser inte kriminalfall för de lämnar endast över information som kan leda till lösningar. Det är polisen som löser mordfallen genom att förena information de själva tagit fram genom konventionellt polisarbete med information från en medial källa. Det är inte de mediala personernas, vittnenas eller någon annans uppgift att ta över polisens arbete.

Du kommer även att finna att poliser naturligtvis har olika uppfattningar och erfarenheter samt att de är måna om att skydda sin yrkeskategori. En journalist får ofta höra att poliser är skeptiska till medial hjälp oavsett vad. Poliser utan erfarenhet av framgångar mellan polis och medier svarar utifrån de referensramar de för tillfället har och de svarar därför nekande.

Andra poliser med andra referenser som inte räds att uttrycka sig ger andra svar. Det beror helt enkelt på vem som du frågar, hur du frågar och i vilket sammanhang du ställer frågan.

Dr Sally Headding har mer än 30 års erfarenhet som kriminalfalls-psychic. Hon har dessutom en kombinerad doktorsgrad inom både psykologi och parapsykologi. År 1994 testades Headdings psykiska förmågor vid universitetet i Kalifornien UCLA, Berkeley av dr Edward Stambaugh och han bekräftar att hennes intuitiva förmågor är verkliga.

Sergio Pereira Cuoto redaktör senior editor för den vetenskapligt orienterade kriminaltidskriften Ciencia Criminal, skrev en längre artikel om Headding i vilken han applåderade hennes framgångar i 100-tals fall runt om i världen. Sally Headding har haft en relativt låg profil under hennes karriär som forensic psychic.

New York Times skriver i artikeln: “Dorothy Allison, 74, Psychic Detective Consulted by Police” från den 20:e december 1999 att polischefen Robert DeLitta från Nutley Police Department i New Jersey USA bekräftar att Dorothy Allisons mediala information är mycket användbar. Han berättar även att 100-tals polisstationer runt hela världen genom åren ringt polisstationen för att få kontakt med Allison.

Dorothy Allisons säger själv att hon arbetat med över 5000 fall, att hon hjälpt polisen finna 250 kroppar och lösa 100-tals mordgåtor. Återkommande kunder är New York Police Department och FBI. Allison tar endast uppdrag om hon får det skriftligt på polisstationens brevpapper därmed kan hon enkelt bevisa att de anlitar henne.

“Dorothy Allison, an American psychic famous for locating missing persons, reportedly predicted the murders of two teenaged girls before the incidents occurred, but did not supply enough detail to prevent their deaths.” – Crimelibrary.com article

Remote Viewer Lyn Buchanan, april 2007. Foto: Torbjörn Sassersson
Remote Viewer Lyn Buchanan, april 2007. Foto: Torbjörn Sassersson

Psychics och remote viewers

Lyn Buchanan som arbetade som anställd fjärrsynare det vill säga remote viewer i den amerikanska armén menar att polisen är mycket territoriell och att de av naturliga skäl normalt inte vill ha varken medier eller någon annan extern person som trampar omkring på brottsplatser.

Buchanan har hjälp polisväsendet i många fall och polisen återkommer ständigt eftersom Lyn och hans RV-team kan leverera nytta och för att de respekterar polisarbetet. Det här talar sitt tydliga språk. Nöjda kunder återvänder. Det bör tilläggas att inom traditionell remote viewing förekommer inga försök att kontakta andeväsen.

Danny Penman som skriver för Newsmonster.co.uk menar att källor inom National Criminal Intelligence Service säger att polisen vänder sig till mediala personer för att få hjälp med svåra fall när de kört fast. Det finns till och med en databas med bra mediala personer som polisen kan använda.

Polisinspektör Philip Kent vid Metropolitan Police berättar att under sin senior Investigating Officer Training gick instruktörerna igenom för- och nackdelar med att arbeta med mediala personer. Keith Charles en pensionerad polis som arbetar som psychics menar att dessa är som bäst när de används som en källa bland flera andra källor inom det ordinarie utredningsarbetet.

Penman skriver vidare att det paranormala tas på stort allvar av de högre skikten inom polisväsendet, men befälen är obenägna att berätta vad de vet.

Anledningen kan tänkas vara att de inte vill att deras arbete ska störas av journalister som vill skriva ner ämnet, skeptiker som ideologiskt vill få bort mediala perspektivet från samhället eller falska medier som chansar (red anm).

Penman avslöjar att National Crime and Operations Centre Faculty i Hampshire, England bortom fri insyn från allmänhet och journalister har en databas med erkända psychics. Fakulteten stöds av Association of Chief Police Officers och Home Office Crime and Policing Group.

Joe McMoneagle, 2016. Foto Jeffrey Mishlove, New Thinking Allowed
Joe McMoneagle, 2016. Foto Jeffrey Mishlove, New Thinking Allowed

Remote viewern Joe McMoneagle (Parapsych.org) säger att polisen och amerikanska FBI har en låda för “nut cases”. I den placerar de alla personer som de anser är icke trovärdiga eller falska mediala personer. Om det visar sig att en medial person trots allt är användbar får de uppdrag att lösa fall, men om samma person går ut offentligt och skryter om samarbeten med utredande myndigheter placeras den mediala personen omedelbart i “nötpåsen”.

Ett av de nu hetaste kända namnen är Allison DuBois vars livshistoria ligger till grund för den populära TV-serien “Medium” där Patricia Arquette porträtterar henne. Allison DuBois menar att serien på ett rättvist sätt illustrerar hennes liv som medium som hjälper Texas Rangers, Department of Public Safety i deras arbete.

“While most police departments will not engage with a psychic for assistance, Allison says many agencies do use people like her with similar gifts, but are careful not to reveal this, as the defense attorneys would willingly exploit public skepticism to discredit ‘witnesses’ like her who ‘see things’ but cannot substantiate their visions with hard evidence that holds up in court” – ABC.net.au

Patricia Arquette spelade Allison Dubois i TV-serien Medium. Foton: filmaffisch från IMDB.com och Psychicguild.com
Patricia Arquette spelade Allison Dubois (th) i TV-serien Medium. Foton: filmaffisch från IMDB.com och Psychicguild.com

Richard Keaton som ärpolisbefäl vid Marin County Police Department homicide division med 30 års erfarenhet uttalade 1998 för Discovery Communications i TV-serien The Science of the Impossible att denne samarbetar med en psychic vid namn Annette Martin. Keaton bemödar sig inte med att försöka förstå hur Martin bär sig åt för att få fram användbar information. Han konstaterar endast att resultaten ofta är mycket bra.

Annette Martin hjälper polisen i Kalifornien att lösa fall genom sitt företag Closure4U Investigations. Hon nämner där följande uppdragsgivare: Marin County Sheriffs Office, Manteca Police Department, Great Falls Police Department, Pacifica Police Department och Tiburon Sheriffs Office.

Roberto Rosales som är chief superintendent director vid Southern Police District säger:

“The psychics findings would just help provide the leads. We will still rely on the scientific findings. But it would be helpful if the psychics information corroborate our investigation, he said.” – Inquirer, Dec 14, 2006

Här hemma i Sverige framkommer det att polisen aldrig använde informationen som de svenska medierna fick fram i de nedlagda mordfall som togs upp i TV-serien Förnimmelse av mord. Skeptiker menar att det är ett bevis för att medier är nonsens, men hur ska brott kunna lösas om information som kan leda till att fallen löses inte ens används av polisen?

En polis fick till och med nästan sparken från sin arbetsplats för att han berättade öppet hur korrekt informationen var som medierna fått fram. Ämnet är känsligt.

Exemplen ovan är några fall som medier rapporterar om från och till, men tyvärr drunknar de positiva exemplen på framgångsrika samarbeten mellan polis och mediala personer bland artiklar skrivna av journalister som inte gjort ordentlig research och artiklar skrivna av skeptikerrörelsen som finner underlag i många falska medier som utger sig för att ha förmågor.

Polisen blir ofta nedringd av scharlataner och drömmare och det är ett problem. Varken polisen eller professionella psychics vill ha med bedragare att göra. De vill arbeta ostört.

Text: Torbjörn Sassersson | Artikeln har i en tidigare version publicerats på Sourze.se den 8:e sep 2008

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq