Poliser och brottsutredare anser att psychics och remote viewers kan utreda och lösa brott

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 november 2022
- Torbjörn Sassersson red.
Bild från Psychic Investigators (Sally Headding) och affisch för TV-serien Psychic Detectives, båda bilder via IMDB.com
Bild från Psychic Investigators (Sally Headding, 2006) och affisch för TV-serien Psychic Detectives (2004), båda bilder via IMDB.com

Så kallade psychics och remote viewers (mediala personer) hjälper polisen i deras arbete att lösa kriminalfall och för att söka försvunna personer. Erfarenheterna av “medial support” varierar, men polisen är ofta nöjda med resultaten särskilt om det sker i samarbete med poliser som använder konventionella metoder.

Text: Torbjörn Sassersson | Artikeln har i en tidigare version publicerats på Sourze.se den 8:e sep 2008

Poliser utan positiva erfarenheter eller brist på kännedom uttalar sig skeptiskt medan andra ger en helt annan bild. Många undrar nu vad det är som gäller. Kan medialitet stödja polisens arbete eller inte? Åsikterna går isär och det beror helt på vem du frågar.

Svaren du får avgörs om du lyckas finna poliser med erfarenhet och som är villiga att prata. Denna artikel redogör för några av polisens erfarenheter. De flesta vill inte berätta alls men när intuitiva män inom polisväsende och forskningsvärld öppet ger kvinnor rätt visar det på en generell attitydsförändring. Samtidigt sänder TV en aldrig sinande ström av serier om det paranormala vilka tycks öka den positiva inställningen.

TV-serier som tar hjälp av mediala personer

TV-serier om mediala personer, både riktiga och uppdiktade, är till exempel: Millenium, Profiler, Psychic Witness, Psychic Investigators, Psychic Detectives, Medium, Haunted Houses, Sensing murder, Mannen som talar med andar, Andarnas. Förnimmelse av Mord blev ett TV-format som exporterades till andra länder. Det mediala har fått fäste i media, men vad är egentligen sant i blandningen av fiktion och rekonstruerad verklighet?

TV-serierna finns alla representerade på IMDB.

Fler av dessa TV-serier baseras på rekonstruerade fall från verkligheten där mediala personer som säger sig kommunicera med avlidna personers andar faktiskt hjälpt polisen att lösa fallen. Poliser har ofta valt att medverka i rekonstruktionerna vilket ger fallen både idémässig slagkraft och allmän trovärdighet. Att polisen faktiskt kan lösa mordgåtor och brott med hjälp av det mediala är budskapet.

Skeptiker menar att det inte finns ett enda exempel någonsin när i deras ögon “mediala bedragare” löst mordfall. Polischefer som tillfrågats menar att de inte heller känner till några framgångsrika fall och tillägger att de blir nedringda av siare som ger tips, något som försvårar polisarbetet.

Vi ser alltså vid en ytlig betraktelse en motsättning mellan “skeptiker” kontra “troende” där vi andra hänvisas till att bilda oss en egen uppfattning i skuggan av uttalanden från både “vetenskapen” och ett polismässigt bondförnuft.

Men det stämmer som skeptikerna säger. Det finns förmodligen inga kriminalfall där mediala personer löst mordgåtor. Anledningen till det är enkel. Mediala personer löser inte kriminalfall för de lämnar endast över information som kan leda till lösningar. Det är polisen som löser mordfallen genom att förena information de själva tagit fram genom konventionellt polisarbete med information från en medial källa. Det är inte de mediala personernas, vittnenas eller någon annans uppgift att ta över polisens arbete.

Du kommer även att finna att poliser naturligtvis har olika uppfattningar och erfarenheter samt att de är måna om att skydda sin yrkeskategori. En journalist får ofta höra att poliser är skeptiska till medial hjälp oavsett vad. Poliser utan erfarenhet av framgångar mellan polis och medier svarar utifrån de referensramar de för tillfället har och de svarar därför nekande.

Andra poliser med andra referenser som inte räds att uttrycka sig ger andra svar. Det beror helt enkelt på vem som du frågar, hur du frågar och i vilket sammanhang du ställer frågan.

Dr Sally Headding har mer än 30 års erfarenhet som kriminalfalls-psychic. Hon har dessutom en kombinerad doktorsgrad inom både psykologi och parapsykologi. År 1994 testades Headdings psykiska förmågor vid universitetet i Kalifornien UCLA, Berkeley av dr Edward Stambaugh och han bekräftar att hennes intuitiva förmågor är verkliga.

Sergio Pereira Cuoto redaktör senior editor för den vetenskapligt orienterade kriminaltidskriften Ciencia Criminal, skrev en längre artikel om Headding i vilken han applåderade hennes framgångar i 100-tals fall runt om i världen. Sally Headding har haft en relativt låg profil under hennes karriär som forensic psychic.

New York Times skriver i artikeln: “Dorothy Allison, 74, Psychic Detective Consulted by Police” från den 20:e december 1999 att polischefen Robert DeLitta från Nutley Police Department i New Jersey USA bekräftar att Dorothy Allisons mediala information är mycket användbar. Han berättar även att 100-tals polisstationer runt hela världen genom åren ringt polisstationen för att få kontakt med Allison.

Dorothy Allisons säger själv att hon arbetat med över 5000 fall, att hon hjälpt polisen finna 250 kroppar och lösa 100-tals mordgåtor. Återkommande kunder är New York Police Department och FBI. Allison tar endast uppdrag om hon får det skriftligt på polisstationens brevpapper därmed kan hon enkelt bevisa att de anlitar henne.

“Dorothy Allison, an American psychic famous for locating missing persons, reportedly predicted the murders of two teenaged girls before the incidents occurred, but did not supply enough detail to prevent their deaths.” – Crimelibrary.com article

Remote Viewer Lyn Buchanan, april 2007. Foto: Torbjörn Sassersson
Remote Viewer Lyn Buchanan, april 2007. Foto: Torbjörn Sassersson

Psychics och remote viewers

Lyn Buchanan som arbetade som anställd fjärrsynare det vill säga remote viewer i den amerikanska armén menar att polisen är mycket territoriell och att de av naturliga skäl normalt inte vill ha varken medier eller någon annan extern person som trampar omkring på brottsplatser.

Buchanan har hjälp polisväsendet i många fall och polisen återkommer ständigt eftersom Lyn och hans RV-team kan leverera nytta och för att de respekterar polisarbetet. Det här talar sitt tydliga språk. Nöjda kunder återvänder. Det bör tilläggas att inom traditionell remote viewing förekommer inga försök att kontakta andeväsen.

Danny Penman som skriver för Newsmonster.co.uk menar att källor inom National Criminal Intelligence Service säger att polisen vänder sig till mediala personer för att få hjälp med svåra fall när de kört fast. Det finns till och med en databas med bra mediala personer som polisen kan använda.

Polisinspektör Philip Kent vid Metropolitan Police berättar att under sin senior Investigating Officer Training gick instruktörerna igenom för- och nackdelar med att arbeta med mediala personer. Keith Charles en pensionerad polis som arbetar som psychics menar att dessa är som bäst när de används som en källa bland flera andra källor inom det ordinarie utredningsarbetet.

Penman skriver vidare att det paranormala tas på stort allvar av de högre skikten inom polisväsendet, men befälen är obenägna att berätta vad de vet.

Anledningen kan tänkas vara att de inte vill att deras arbete ska störas av journalister som vill skriva ner ämnet, skeptiker som ideologiskt vill få bort mediala perspektivet från samhället eller falska medier som chansar (red anm).

Penman avslöjar att National Crime and Operations Centre Faculty i Hampshire, England bortom fri insyn från allmänhet och journalister har en databas med erkända psychics. Fakulteten stöds av Association of Chief Police Officers och Home Office Crime and Policing Group.

Joe McMoneagle, 2016. Foto Jeffrey Mishlove, New Thinking Allowed
Joe McMoneagle, 2016. Foto Jeffrey Mishlove, New Thinking Allowed

Remote viewern Joe McMoneagle (Parapsych.org) säger att polisen och amerikanska FBI har en låda för “nut cases”. I den placerar de alla personer som de anser är icke trovärdiga eller falska mediala personer. Om det visar sig att en medial person trots allt är användbar får de uppdrag att lösa fall, men om samma person går ut offentligt och skryter om samarbeten med utredande myndigheter placeras den mediala personen omedelbart i “nötpåsen”.

Ett av de nu hetaste kända namnen är Allison DuBois vars livshistoria ligger till grund för den populära TV-serien “Medium” där Patricia Arquette porträtterar henne. Allison DuBois menar att serien på ett rättvist sätt illustrerar hennes liv som medium som hjälper Texas Rangers, Department of Public Safety i deras arbete.

“While most police departments will not engage with a psychic for assistance, Allison says many agencies do use people like her with similar gifts, but are careful not to reveal this, as the defense attorneys would willingly exploit public skepticism to discredit ‘witnesses’ like her who ‘see things’ but cannot substantiate their visions with hard evidence that holds up in court” – ABC.net.au

Patricia Arquette spelade Allison Dubois i TV-serien Medium. Foton: filmaffisch från IMDB.com och Psychicguild.com
Patricia Arquette spelade Allison Dubois (th) i TV-serien Medium. Foton: filmaffisch från IMDB.com och Psychicguild.com

Richard Keaton som ärpolisbefäl vid Marin County Police Department homicide division med 30 års erfarenhet uttalade 1998 för Discovery Communications i TV-serien The Science of the Impossible att denne samarbetar med en psychic vid namn Annette Martin. Keaton bemödar sig inte med att försöka förstå hur Martin bär sig åt för att få fram användbar information. Han konstaterar endast att resultaten ofta är mycket bra.

Annette Martin hjälper polisen i Kalifornien att lösa fall genom sitt företag Closure4U Investigations. Hon nämner där följande uppdragsgivare: Marin County Sheriffs Office, Manteca Police Department, Great Falls Police Department, Pacifica Police Department och Tiburon Sheriffs Office.

Roberto Rosales som är chief superintendent director vid Southern Police District säger:

“The psychics findings would just help provide the leads. We will still rely on the scientific findings. But it would be helpful if the psychics information corroborate our investigation, he said.” – Inquirer, Dec 14, 2006

Här hemma i Sverige framkommer det att polisen aldrig använde informationen som de svenska medierna fick fram i de nedlagda mordfall som togs upp i TV-serien Förnimmelse av mord. Skeptiker menar att det är ett bevis för att medier är nonsens, men hur ska brott kunna lösas om information som kan leda till att fallen löses inte ens används av polisen?

En polis fick till och med nästan sparken från sin arbetsplats för att han berättade öppet hur korrekt informationen var som medierna fått fram. Ämnet är känsligt.

Exemplen ovan är några fall som medier rapporterar om från och till, men tyvärr drunknar de positiva exemplen på framgångsrika samarbeten mellan polis och mediala personer bland artiklar skrivna av journalister som inte gjort ordentlig research och artiklar skrivna av skeptikerrörelsen som finner underlag i många falska medier som utger sig för att ha förmågor.

Polisen blir ofta nedringd av scharlataner och drömmare och det är ett problem. Varken polisen eller professionella psychics vill ha med bedragare att göra. De vill arbeta ostört.

Text: Torbjörn Sassersson | Artikeln har i en tidigare version publicerats på Sourze.se den 8:e sep 2008


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ingo Swann. Alla kan se med själen utanför kroppen om de vill och litar på att det går. Ibland kallas den förmågan drömmar av de som inte törs tro.

 • På tal om att spåra, hitta försvunna personer osv, så kan jag rekomendera den här från Swebbtuben.

  https://swebbtv.se/w/vdiowNfKdKjE2Yq9WKwHgP

  Vad trygg man känner sig i ett land där militärledningen helt öppet säger att man skall vara tyst för annars blir det för farligt.

  Vårt försvar mot “främmande makt” lägger sig alltså platt för “främmande makt” för annars kan det bli farligt.

  Vad sägs om att istället gå ut öppet och offentligt och ljudligt, liksom Conny, och exponera skiten.

 • Vid hög ålder blir man snart påmind om, att själ och kropp är två skilda ting.
  Sinnet är fullt av framtidsdrömmar och längtan, medan kroppen är ett paket fullt av smärtor.

 • På tal om att spåra, hitta försvunna personer osv, så kan jag rekomendera den här från Swebbtuben.

  https://swebbtv.se/w/vdiowNfKdKjE2Yq9WKwHgP

  Vad trygg man känner sig i ett land där militärledningen helt öppet säger att man skall vara tyst för annars blir det för farligt.

  Vårt försvar mot “främmande makt” lägger sig alltså platt för “främmande makt” för annars kan det bli farligt.

  Vad sägs om att istället gå ut öppet och offentligt och ljudligt, liksom Conny, och exponera skiten.

 • Vid hög ålder blir man snart påmind om, att själ och kropp är två skilda ting.
  Sinnet är fullt av framtidsdrömmar och längtan, medan kroppen är ett paket fullt av smärtor.

 • Missing People hittar säkert flera försvunna personer än dessa mediala personer. Hjälper inte alla kameror och tjuvlyssning som polisen kan göra, funkar det inte.

  • Om Missing People hittar en försvunnen person kallas inte de mediala in arbetet alls. Mediala personer brukar kallas in efter att polisen etc misslyckats med konventionella metoder.

   • Sorry, såg ditt svar först nu. Finns det nån statistik på hur många fall dom mediala har löst som polisen och missing people har misslyckats med, samt i jämförelse, hur många fall har missing people löst. Alla fall bör bli lösta oberonde av vem. Tack på förhand.

    • Nej, det har jag inte. Föreställ dig den doktorand som vill göra en studie på det. Denne får inga pengar för studien och istället problem med karriären.

  • Missing people har haft hjälp av en jag var på kurs hos.
   Med pekare hittades personen efter utsatt riktning enkelt och snabbt.
   Polisen bad om hjälp efter att de kände att tiden ran ut.

   • Jag fick 2002 hjälp av Joe McMoneagle för att söker efter en arbetskamrat till mig som försvunnit. Joe lyckades inte hitta honom, men hittade istället en försvunnen levande norrman i Amsterdam!

    Ibland ger RV oväntade resultat.

    Däremot fick jag info från en annan viewer som uppgav att jag skulle leta i ett friluftsområde som börjar på bokstaven Å så jag letade i Ågesta friluftsområde utan resultat. Senare hittades den försvunne i Ålö naturreservat av en svampplockare.

    Ytterligare en medial person kunde uppge detaljer som enbart stod i polisens dokumentation. Det enda fråga jag ställde till detta medium var: “Var finns Christopher?” Mediet kunde (utifrån denna enda fråga) korrekt beskriva att personen halkat med höger fot, fallit baklänges, slagit bakhuvudet och blivit medvetslös, för att därefter rulla nedför en kort slänt och bli liggande på mage med armarna under kroppen (det var så han hittades). Den natten var det minus 7 grader, men relativt varmt på dagen i mars 2022.

    Referens: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G13REq/forsvunnen-hittad-dod

    • Lita inte på att det som händer är spontant om det är sensationellt.
     Med den datamakt storebror har idag går det att utföra skenbar magi.
     Det finns karriärer att beskydda inom all underrättelseverksamhet.
     Om du bejakar magin har dom egenintresse att simulera den. Liksom det hamstras varor för att höja priser och profit kan de hålla inne med data och pytsa ut den förklädd till magi.

 • Man behöver inte vara “synsk” för att vara en remote viewers utan alla kan öva upp detta mer eller mindre. Här kommer en övning signerad Samuel Amu Weor:

  Under dagen måste vi ställa oss fråga: Är jag i min fysiska kropp eller utanför den? Ta sedan ett litet hopp med avsikten att flyta i den omgivande miljön, och flyter du så är det för att du är utanför din kropp. Sedan, när du är svävande i luften, gå dit ditt hjärta tar dig.

  Låt oss anta att du går på gatan och du stöter på en vän till dig som du inte har sett på länge. Ställ dig sedan frågan: Är jag i min kropp eller utanför den? Du måste ställa dig denna fråga under dagen i närvaro av någon nyfiken sak: ett uppståndelse, ett sällsynt föremål, mötet med en död person, mötet med en avlägsen vän; kort sagt i närvaro av någon till synes obetydlig incident. Detta är nyckeln till urskillning. Denna nyckel måste övas under dagen, vid varje steg, vid varje ögonblick, så att den blir väl ingraverad i vårt sinne och agerar under sovtiden.

  Allt som vi gör under dagen, gör vi också när vi sover, och om du tar dig till att göra denna övning under dagen, kommer du så småningom att kunna göra det på natten under sov timmarna, när din själ (psyket) är utanför din kropp. Sedan, när du ställer dig denna fråga, kommer du att ta det där lilla hoppet som du har övat i sinnet under dagen.

  Det som är viktigt är att själen (psyket) inser att den är utanför kroppen, så att du kan besöka vilken avlägsen plats som helst.

  • Du och Weor har – som jag själv tror att jag förstår detta – helt klart fattat den basala principen för att lyckas med lucid dreaming, astralprojektion och/eller OBE/UKU.

   Tibetanerna menar att vår fysiska verklighet till och med är ett slags bardostadium i sig och inte helt verkligt. Man kan vakna upp till medvetenhet i en dröm och därmed transformera en vanlig dröm till en fri UKU. Man kan även vakna upp i den vanliga verkligheten och därmed aktivera den potential en lucid dreamer använder i en dröm.

   • Finns mycket att säga om ämne. För vanliga dödliga gäller de för det fösta att öva på att komma ihåg drömmar och skriva ner dom eller läsa in på dictaphone.Rent allmänt är i regel drömmar enbart en projektionsyta för egot. Det gäller att komma runt eller bakom och det göra man med vanlig klassisk österländska övningar som meditation och yoga, med teman. 

    Sedan att komma ihåg drömmar: ju tryggare, säkrare och starkare du blir ju mer kommer du att komma ihåg och gå djupare och djupare men även möta demoner i drömmen på vägen, som finns där av en orsak – öva upp sitt mod på – bara säga till sig själv att jag är inte rädd vad som än hända. Man lär sig något varje gång och med att lyssna och vara ärlig mot sin inre röst (aldrig använda förmågor till att skada andra). Detta är nog en av det svåraste för det kan innebära att helt ändra på sitt liv och bryta upp från något gammalt och invant. Nästa steg är att (via övningen ovan) aktivera medvetenheten om att man drömmer i drömmen utan att vakna för att ta sig dit man vill. Det finns många fallgropar det är lätt att fastna och fega ur på vägen eller att man tillfälligt regredierar och går tillbaka till ett tidigare stadium. Sedan går det naturligtvis inte med ett aktivt missbruk av något slag, utan det förutsätter ett helt nyktert “rent” liv. 

 • Missing People hittar säkert flera försvunna personer än dessa mediala personer. Hjälper inte alla kameror och tjuvlyssning som polisen kan göra, funkar det inte.

  • Om Missing People hittar en försvunnen person kallas inte de mediala in arbetet alls. Mediala personer brukar kallas in efter att polisen etc misslyckats med konventionella metoder.

   • Sorry, såg ditt svar först nu. Finns det nån statistik på hur många fall dom mediala har löst som polisen och missing people har misslyckats med, samt i jämförelse, hur många fall har missing people löst. Alla fall bör bli lösta oberonde av vem. Tack på förhand.

    • Nej, det har jag inte. Föreställ dig den doktorand som vill göra en studie på det. Denne får inga pengar för studien och istället problem med karriären.

  • Missing people har haft hjälp av en jag var på kurs hos.
   Med pekare hittades personen efter utsatt riktning enkelt och snabbt.
   Polisen bad om hjälp efter att de kände att tiden ran ut.

   • Jag fick 2002 hjälp av Joe McMoneagle för att söker efter en arbetskamrat till mig som försvunnit. Joe lyckades inte hitta honom, men hittade istället en försvunnen levande norrman i Amsterdam!

    Ibland ger RV oväntade resultat.

    Däremot fick jag info från en annan viewer som uppgav att jag skulle leta i ett friluftsområde som börjar på bokstaven Å så jag letade i Ågesta friluftsområde utan resultat. Senare hittades den försvunne i Ålö naturreservat av en svampplockare.

    Ytterligare en medial person kunde uppge detaljer som enbart stod i polisens dokumentation. Det enda fråga jag ställde till detta medium var: “Var finns Christopher?” Mediet kunde (utifrån denna enda fråga) korrekt beskriva att personen halkat med höger fot, fallit baklänges, slagit bakhuvudet och blivit medvetslös, för att därefter rulla nedför en kort slänt och bli liggande på mage med armarna under kroppen (det var så han hittades). Den natten var det minus 7 grader, men relativt varmt på dagen i mars 2022.

    Referens: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G13REq/forsvunnen-hittad-dod

 • Glöm inte att det är möjligt att med trådlös teknologi manipulera både i samarbete med mediet och utan att mediet inser det.
  Det sistnämnda genom elektronisk tankeöverföring som mediet tolkar som sin egen intuition.
  I båda fallen krävs hårdvara.
  Fallet Uri Geller på 1970-talet var antagligen ett exempel på något i den stilen.
  Hans handledare hade patent på miniatyrmottagare som kunde gömmas i hörselgången.
  Och det var alltså 50 år sen..

  • Träffade en amerikansk kvinna en gång som varit på en demonstration hos den amerikanska militären.

   Hon gick in i ett helt tomt rum och så hörde hon en röst i sitt huvud. Voice to skull. Man inducerar en ström direkt på hörselnerven, inte genom ljud som omvandlas till en elektrisk impuls. Utan man ger den elektriska impulsen direkt till hörselnerven med hjälp av riktade microvågor. Maser!

   Det här var rätt längesedan, så var de är idag kan man helt klart fundera över. Men det är klart att det är fler än osaliga andar som kan få människor att höra röster helt klart.

   Tänker på alla dessa vansinnesdåd då personen inte minns något, eller bara följde rösten i huvudet. Man säger att man inte kan hypnotisera någon till att döda en annan människa…..Men man kan få någon att tro att en slang är en orm och liknande. Hur svårt skulle det vara att intala någon att en riktig pistol är en leksakspistol, och ge dem instruktioner att spruta vatten på någon?

   • nu ska jag inte vara för petig men jag varnar för att lita på mycket som de påstår om mikrovågor direkt. Mer troligt att det i så fall är mikrovågor till en liten radiomottagare kopplad direkt till hörselnerven. Fanns nämnt 1999 i sammanhang med nåt amerikanskt universitet. Och att drt användes för att driva med folk. I ett kompendium om musik från 1970-talet nämns att CIA amvände en katt som mikrofon med en sändare ansluten till kattens hörselnerv dvs samma sak andra vägen

    • I det här fallet så handlar det inte så mycket om att “lita på” utan om att uppleva. Bodde tidigare ca 3km från en vän och satt och prata med honom i telefon en dag. Plötsligt börja det pipa som fan i örat. “Vänta lite det piper” sa jag. “Och nu blev det tyst” sa han full i fan, “Ja hur kunde du veta det”? “Och nu börjar en annan ton” sa han och visslade tonen utan problem med det perfekta gehör han har.

     Efter att prosseduren upprepats några gånger i olika tonlägen så berätta han att det var hans granne som var radioamatör. Varje månad eller så, så bruka han testa de olika frekvensbanden på full styrka på sin utrustning.

     Att det tjuter i huvudet på folk och att tinnitus ökat lavinartat från 1998 (när GSM tog fart) är inte alls konstigt. Att få pipen att gå till att bli en röst är möjligtvis lite mer komplicerat, men principen är ju densamma. Så det är inget jag “litar på”, utan min direkta upplevelse.

     Fast vi elöverkänsliga inbillar ju oss rätt mycket om man får tro SSM, så du behöver inte “lita på” det jag säger om du inte vill.

  • Medvetandet vet om det är under påverkan, bara lita på det. Detta är förstås ett problem för människor med discodiva störningar för dom kan aldrig lita på det som vi andra tar för givet. Detta är ett enormt stort socialt handicap.

 • Klart det finns andra källor till information än google! Frågan är väl bara var mediet får informationen ifrån, hur hjälpsam och viktig den är?

  Men själv skulle jag väl säga att det idag är rätt irrelevant eftersom polisen inte har “resurser” till någonting. Eller ja att jaga arga tanter som skrivit n-ordet på nätet verkar det väl finnas oändliga resurser till.

  En vän försvann i Maj. Jag själv fick en bil av henne vädigt stressad och förstörd av något ungefär när hon försvann. När hon så inte dök upp polisanmälde hennes vänner anhöriga och jag saken.Jag fick känslan att hon var död ganska snabbt. Både jag och en vän som är “medial” fick bilder av att hon låg i vatten. Kvinna hon jobbat hos som är troende fick också diverse drömmar om henne.

  Polisen var fullständigt likgiltiga, vid första tillfället ville de inte ens ha grundläggande info från mig, men de ringde sen och hade ett kort förhör. Polisen gjorde inget förutom lite pappersarbete. Till hennes hyresvärd som var orolig sa man bara “det är inte ett brott att försvinna”. I vårat totala övervakningssamhälle lyfte man inte ett finger för att leta eller spåra henne. Hon hade frivilligt “avvikit” sa man.

  Hennes familj polisanmälde så småning om hennes bil stulen, och tre månader senare rapporterades bilen in av en jägare i värmland. Hon “låg i vatten”. Hennes bil hade stått där i tre månader och hennes grejer legat på stranden hela tiden.

  Hade ett duktigt medium fått fram exakt var hon låg, och tex missing people åkt dit så. Men när en prickfri, drogfri och skötsam medborgare som aldrig “avvikit” i hela sitt liv tidigare bara lämnar sitt hem, sitt bankkort, och sina vänner och anhöriga utan ett ord. Då lyfter inte polisen ett finger.

  Ska man nu övervaka allt och alla kan man väl göra något bra av det. Om hon hade sin telefon på vid något enda tillfälle hade man alltså kunna spåra henne ner på ca 1 meter. Att ordna det hade väl tagit telebolaget några minuter. Tre månaders ovisshet….

  • Informationskällan ser jag som det gnostikerna kallar Acashic Record – Acashikerkrönikorna. Det kan jämföras med en bandspelare som registrerar och minns allt som någonsin hänt och allt som någonsin kommer att hända. John Lamb Lash har skrivit om fenomenet.

   Intuitionen kan komma i olika medvetandetillstånd, som drömmar i sömnen, som meddelanden i bild/ord i det hypnagoga tillståndet mellan sömn och vakenhet. Men också när man är helt vaken och då oftast som insikter som bara slår ner. Självet är vår kopplingspunkt till Gud/Universum och det sviker aldrig – information som du är i verkligt stort behov av, t ex i nöd, kommer som på beställning – särskilt om du ber om den, men faktiskt också spontant.

   Jag har haft sådana upplevelser hela livet, men i betydligt mer dämpad omfattning de senaste åren som varit plågsamma och utan särskilt mycket ro. Meddelandena via drömmar har dock börjat återkomma, och jag uppfattar det som om det värsta är över – att min “heroes journey” snart är slut och att det är dags att återgå till det normala livet. Det kan stämma med hur jag upplever min inre pågående förändring.

  • PS. Jag fick en “bild” av henne, och inte en “bil” skall det vara.

   Ja Carina, verkar vara fler som upptäcker att deras gåvor kommer tillbaks mer och mer. Upplever väl själv lite samma sak.

   Men det brus av artificiellt skapade elektromagnetiska fält som människa generellt omger sig med upplever jag överskuggar mer subtila intryck.

   • Intressant, Josef! Så din tolkning är att gåvornas frånvaro inte har med mitt tillstånd att göra, utan om yttre faktorer?

    Ja, försök att störa ut kanalerna har säkert gjorts länge. Kanske har “forskningen äntligen lyckats” i större skala?

    • Uppskattningsvis ca 20 % av befolkningen är vad man kallar högkänsliga. Motsvarande ca 20 % av befolkningen upplever olika typer av energifenomen när de får akupunkturbehandling. Och ungefär 20 % av befolkningen kan också känna av om ett elektriskt fält på ett par hundra volt per meter är på eller av.

     Naturligtvis kan en tidigare “känslig” individ bli avtrubbad av trauma, drogmissbruk osv. Och med ålder verkar alltid en viss stagnation av hjärnkontoret och avtrubbning av sinnena ske. Väldigt individuellt, vissa människor är ju helt inbundna och upplever mer eller mindre bara sig själva och vad de förväntar sig känna.

     Men stoppar man in hela befolkningen i en microvågsugn så kommer man naturligtvis lägga ett brus över allt som stör ut nervsystemet. De flesta människor har idag bla neurotransmittor nivåer som är helt kalibrerade efter micron. Nästan alla signalsubstanse minskar i kroppen när de smäller upp en mast nära tex.

     Avsiktligt eller oavsiktligt, så påverkar all pulsad strålning hjärnans EEG mönster mer eller mindre. Hjärntvätt!

     • Det är säkert så fast många tvivlar. Jag brukar då fråga om de tror på Radon och det gör dom stenhårt och frågar du hur de kan göra de, då radon inte syns, inte luktar och inte känns, det är samma sak med strålning.

      På landstället har en vi en simrouter och stänger man av din finns ingen strålning i stan däremot dekterar mobilen ett tjugotal uppkoppling punkter. Sover gör man så mycket, mycket bättre på landet. Drömmarna mer harmoniska.

 • Man behöver inte vara “synsk” för att vara en remote viewers utan alla kan öva upp detta mer eller mindre. Här kommer en övning signerad Samuel Amu Weor:

  Under dagen måste vi ställa oss fråga: Är jag i min fysiska kropp eller utanför den? Ta sedan ett litet hopp med avsikten att flyta i den omgivande miljön, och flyter du så är det för att du är utanför din kropp. Sedan, när du är svävande i luften, gå dit ditt hjärta tar dig.

  Låt oss anta att du går på gatan och du stöter på en vän till dig som du inte har sett på länge. Ställ dig sedan frågan: Är jag i min kropp eller utanför den? Du måste ställa dig denna fråga under dagen i närvaro av någon nyfiken sak: ett uppståndelse, ett sällsynt föremål, mötet med en död person, mötet med en avlägsen vän; kort sagt i närvaro av någon till synes obetydlig incident. Detta är nyckeln till urskillning. Denna nyckel måste övas under dagen, vid varje steg, vid varje ögonblick, så att den blir väl ingraverad i vårt sinne och agerar under sovtiden.

  Allt som vi gör under dagen, gör vi också när vi sover, och om du tar dig till att göra denna övning under dagen, kommer du så småningom att kunna göra det på natten under sov timmarna, när din själ (psyket) är utanför din kropp. Sedan, när du ställer dig denna fråga, kommer du att ta det där lilla hoppet som du har övat i sinnet under dagen.

  Det som är viktigt är att själen (psyket) inser att den är utanför kroppen, så att du kan besöka vilken avlägsen plats som helst.

  • Du och Weor har – som jag själv tror att jag förstår detta – helt klart fattat den basala principen för att lyckas med lucid dreaming, astralprojektion och/eller OBE/UKU.

   Tibetanerna menar att vår fysiska verklighet till och med är ett slags bardostadium i sig och inte helt verkligt. Man kan vakna upp till medvetenhet i en dröm och därmed transformera en vanlig dröm till en fri UKU. Man kan även vakna upp i den vanliga verkligheten och därmed aktivera den potential en lucid dreamer använder i en dröm.

   • Finns mycket att säga om ämne. För vanliga dödliga gäller de för det fösta att öva på att komma ihåg drömmar och skriva ner dom eller läsa in på dictaphone.Rent allmänt är i regel drömmar enbart en projektionsyta för egot. Det gäller att komma runt eller bakom och det göra man med vanlig klassisk österländska övningar som meditation och yoga, med teman. 

    Sedan att komma ihåg drömmar: ju tryggare, säkrare och starkare du blir ju mer kommer du att komma ihåg och gå djupare och djupare men även möta demoner i drömmen på vägen, som finns där av en orsak – öva upp sitt mod på – bara säga till sig själv att jag är inte rädd vad som än hända. Man lär sig något varje gång och med att lyssna och vara ärlig mot sin inre röst (aldrig använda förmågor till att skada andra). Detta är nog en av det svåraste för det kan innebära att helt ändra på sitt liv och bryta upp från något gammalt och invant. Nästa steg är att (via övningen ovan) aktivera medvetenheten om att man drömmer i drömmen utan att vakna för att ta sig dit man vill. Det finns många fallgropar det är lätt att fastna och fega ur på vägen eller att man tillfälligt regredierar och går tillbaka till ett tidigare stadium. Sedan går det naturligtvis inte med ett aktivt missbruk av något slag, utan det förutsätter ett helt nyktert “rent” liv. 

 • Glöm inte att det är möjligt att med trådlös teknologi manipulera både i samarbete med mediet och utan att mediet inser det.
  Det sistnämnda genom elektronisk tankeöverföring som mediet tolkar som sin egen intuition.
  I båda fallen krävs hårdvara.
  Fallet Uri Geller på 1970-talet var antagligen ett exempel på något i den stilen.
  Hans handledare hade patent på miniatyrmottagare som kunde gömmas i hörselgången.
  Och det var alltså 50 år sen..

  • Träffade en amerikansk kvinna en gång som varit på en demonstration hos den amerikanska militären.

   Hon gick in i ett helt tomt rum och så hörde hon en röst i sitt huvud. Voice to skull. Man inducerar en ström direkt på hörselnerven, inte genom ljud som omvandlas till en elektrisk impuls. Utan man ger den elektriska impulsen direkt till hörselnerven med hjälp av riktade microvågor. Maser!

   Det här var rätt längesedan, så var de är idag kan man helt klart fundera över. Men det är klart att det är fler än osaliga andar som kan få människor att höra röster helt klart.

   Tänker på alla dessa vansinnesdåd då personen inte minns något, eller bara följde rösten i huvudet. Man säger att man inte kan hypnotisera någon till att döda en annan människa…..Men man kan få någon att tro att en slang är en orm och liknande. Hur svårt skulle det vara att intala någon att en riktig pistol är en leksakspistol, och ge dem instruktioner att spruta vatten på någon?

   • nu ska jag inte vara för petig men jag varnar för att lita på mycket som de påstår om mikrovågor direkt. Mer troligt att det i så fall är mikrovågor till en liten radiomottagare kopplad direkt till hörselnerven. Fanns nämnt 1999 i sammanhang med nåt amerikanskt universitet. Och att drt användes för att driva med folk. I ett kompendium om musik från 1970-talet nämns att CIA amvände en katt som mikrofon med en sändare ansluten till kattens hörselnerv dvs samma sak andra vägen

    • I det här fallet så handlar det inte så mycket om att “lita på” utan om att uppleva. Bodde tidigare ca 3km från en vän och satt och prata med honom i telefon en dag. Plötsligt börja det pipa som fan i örat. “Vänta lite det piper” sa jag. “Och nu blev det tyst” sa han full i fan, “Ja hur kunde du veta det”? “Och nu börjar en annan ton” sa han och visslade tonen utan problem med det perfekta gehör han har.

     Efter att prosseduren upprepats några gånger i olika tonlägen så berätta han att det var hans granne som var radioamatör. Varje månad eller så, så bruka han testa de olika frekvensbanden på full styrka på sin utrustning.

     Att det tjuter i huvudet på folk och att tinnitus ökat lavinartat från 1998 (när GSM tog fart) är inte alls konstigt. Att få pipen att gå till att bli en röst är möjligtvis lite mer komplicerat, men principen är ju densamma. Så det är inget jag “litar på”, utan min direkta upplevelse.

     Fast vi elöverkänsliga inbillar ju oss rätt mycket om man får tro SSM, så du behöver inte “lita på” det jag säger om du inte vill.

  • Medvetandet vet om det är under påverkan, bara lita på det. Detta är förstås ett problem för människor med discodiva störningar för dom kan aldrig lita på det som vi andra tar för givet. Detta är ett enormt stort socialt handicap.

 • Klart det finns andra källor till information än google! Frågan är väl bara var mediet får informationen ifrån, hur hjälpsam och viktig den är?

  Men själv skulle jag väl säga att det idag är rätt irrelevant eftersom polisen inte har “resurser” till någonting. Eller ja att jaga arga tanter som skrivit n-ordet på nätet verkar det väl finnas oändliga resurser till.

  En vän försvann i Maj. Jag själv fick en bil av henne vädigt stressad och förstörd av något ungefär när hon försvann. När hon så inte dök upp polisanmälde hennes vänner anhöriga och jag saken.Jag fick känslan att hon var död ganska snabbt. Både jag och en vän som är “medial” fick bilder av att hon låg i vatten. Kvinna hon jobbat hos som är troende fick också diverse drömmar om henne.

  Polisen var fullständigt likgiltiga, vid första tillfället ville de inte ens ha grundläggande info från mig, men de ringde sen och hade ett kort förhör. Polisen gjorde inget förutom lite pappersarbete. Till hennes hyresvärd som var orolig sa man bara “det är inte ett brott att försvinna”. I vårat totala övervakningssamhälle lyfte man inte ett finger för att leta eller spåra henne. Hon hade frivilligt “avvikit” sa man.

  Hennes familj polisanmälde så småning om hennes bil stulen, och tre månader senare rapporterades bilen in av en jägare i värmland. Hon “låg i vatten”. Hennes bil hade stått där i tre månader och hennes grejer legat på stranden hela tiden.

  Hade ett duktigt medium fått fram exakt var hon låg, och tex missing people åkt dit så. Men när en prickfri, drogfri och skötsam medborgare som aldrig “avvikit” i hela sitt liv tidigare bara lämnar sitt hem, sitt bankkort, och sina vänner och anhöriga utan ett ord. Då lyfter inte polisen ett finger.

  Ska man nu övervaka allt och alla kan man väl göra något bra av det. Om hon hade sin telefon på vid något enda tillfälle hade man alltså kunna spåra henne ner på ca 1 meter. Att ordna det hade väl tagit telebolaget några minuter. Tre månaders ovisshet….

  • Informationskällan ser jag som det gnostikerna kallar Acashic Record – Acashikerkrönikorna. Det kan jämföras med en bandspelare som registrerar och minns allt som någonsin hänt och allt som någonsin kommer att hända. John Lamb Lash har skrivit om fenomenet.

   Intuitionen kan komma i olika medvetandetillstånd, som drömmar i sömnen, som meddelanden i bild/ord i det hypnagoga tillståndet mellan sömn och vakenhet. Men också när man är helt vaken och då oftast som insikter som bara slår ner. Självet är vår kopplingspunkt till Gud/Universum och det sviker aldrig – information som du är i verkligt stort behov av, t ex i nöd, kommer som på beställning – särskilt om du ber om den, men faktiskt också spontant.

   Jag har haft sådana upplevelser hela livet, men i betydligt mer dämpad omfattning de senaste åren som varit plågsamma och utan särskilt mycket ro. Meddelandena via drömmar har dock börjat återkomma, och jag uppfattar det som om det värsta är över – att min “heroes journey” snart är slut och att det är dags att återgå till det normala livet. Det kan stämma med hur jag upplever min inre pågående förändring.

  • PS. Jag fick en “bild” av henne, och inte en “bil” skall det vara.

   Ja Carina, verkar vara fler som upptäcker att deras gåvor kommer tillbaks mer och mer. Upplever väl själv lite samma sak.

   Men det brus av artificiellt skapade elektromagnetiska fält som människa generellt omger sig med upplever jag överskuggar mer subtila intryck.

   • Intressant, Josef! Så din tolkning är att gåvornas frånvaro inte har med mitt tillstånd att göra, utan om yttre faktorer?

    Ja, försök att störa ut kanalerna har säkert gjorts länge. Kanske har “forskningen äntligen lyckats” i större skala?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *