Framtiden är snabba små modulära kärnkraftverk – men är de billigare?

publicerad 7 november 2022
- Tege Tornvall
Illustration: Ultra Safe Nuclear Corporation (husnc.com)

ELBRISTDEBATT. Många vill lösa Sveriges växande energibehov med ny och mer kärnkraft. Men det tar tid och kostar pengar med långa besluts- och tillståndsprocesser. Snabbare och kanske billigare kan små modulära kärnkraftverk (SMR, Small Modular Reactors) byggas.

Text: Tege Tornvall

Sådana kan byggas nära sina kunder och alltså lösa regionala eller lokala energibehov.

Själva byggandet kostar mindre. Beslut och tillstånd kan snabbas på av regioner, kommuner och företag, som gemensamt kan finansiera byggena.

Små modulära kärnkraftverk kan gå på använt kärnbränsle och uran

Både SMR-verk och större verk kan utnyttja såväl använt kärnbränsle som höganrikat uran. SMR-verkens fördelar är litet format, små investeringar och billigare drift.

Men de har även nackdelar. Nationell elproduktion bör utnyttja redan befintliga platser och samla produktion på en plats. Att sprida anläggningar ger totalt högre fasta kostnader. Flera små SMR-verk kan kräva mer personal än några få stora. De kan också kräva högre totala investeringar för viss produktion.

Varje producerad kilowattimme (kWh) kan bli dyrare. Det blir svårt att samordna och integrera produktion och distribution i det nationella kraftnätet. Regionala eller lokala ägar- och brukarkonflikter kan uppstå.

Det kan också bli svårt att finna kompetent personal. 1987 års tankeförbud mot vidare utveckling av kärnenergi återkommer nu med stängda kärnkraftverk.

Därför måste ansvariga politiker och aktörer noga väga höga investeringar mot låga driftskostnader – och lägre investeringar mot högre driftkostnader. Samt samhällsnytta mot kostnader över tid.

I Sverige är pilotprojektet Blykalla en liten SMR-reaktor med 55 MW effekt. Det är 4-5 procent av vad en stor, traditionell reaktor ger. Projektets budget är 250 miljoner kronor.

Små modulära kärnkraftverk. Illustration: Erik Nylund.
Så här fungerar Blykallas teknik för småskalig kärnkraft. Illustration: Erik Nylund

I serieproduktion skulle 5-10 st SMR-reaktorer kunna producera lika mycket som ett stort, traditionellt kärnkraftverk. Ett spritt, större antal SMR-verk kan komplettera, men knappast ersätta stora verk. Däremot kan de snabba på övergång till ny och mer kärnkraft – och ersätta vind- och solkraft, som bara fungerar när det blåser lagom och är tillräckligt med sol.

Text: Tege Tornvall

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vilket är säkrast, billigast och mest effektivt?

  Vanligt SMR eller Thorium baserade SMR?

  Kanske är Thorium SMR enklare och billigare och bygga och sätta i drift?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium-based_nuclear_power
  https://www.forbes.com/sites/energysource/2012/02/16/the-thing-about-thorium-why-the-better-nuclear-fuel-may-not-get-a-chance/?sh=5bfcf5e31d80

  Var inte det tunga skälet till att alla satsade på uran-plutonium kärnkraft var för att avfallet är det man bygger kärnvapen med?

  Detta är, så vitt förstås, inte fallet med Thorium-reaktorer?

  • Man använder också det använda uranet mycket till vapen.
   Både som styrka/tyngd men också för att som i t.ex Irak, sprida radioaktivitet.
   På så sätt tynger man ner ett land under lång tid framöver, missbildningar och vad allt det för med sig.

 • Vilket är säkrast, billigast och mest effektivt?

  Vanligt SMR eller Thorium baserade SMR?

  Kanske är Thorium SMR enklare och billigare och bygga och sätta i drift?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium-based_nuclear_power
  https://www.forbes.com/sites/energysource/2012/02/16/the-thing-about-thorium-why-the-better-nuclear-fuel-may-not-get-a-chance/?sh=5bfcf5e31d80

  Var inte det tunga skälet till att alla satsade på uran-plutonium kärnkraft var för att avfallet är det man bygger kärnvapen med?

  Detta är, så vitt förstås, inte fallet med Thorium-reaktorer?

  • Man använder också det använda uranet mycket till vapen.
   Både som styrka/tyngd men också för att som i t.ex Irak, sprida radioaktivitet.
   På så sätt tynger man ner ett land under lång tid framöver, missbildningar och vad allt det för med sig.

 • Går det inte att sätta 5-10st på samma plats som en gammal reaktor och på det viset ersätta gammal kärnkraft?

 • Utan Tunga generatorer, så kan inte energiförluster vid upptransformerigar resp “transport” av el motverkas.

 • Går det inte att sätta 5-10st på samma plats som en gammal reaktor och på det viset ersätta gammal kärnkraft?

 • I orostider ger många spridda SMR-verk fördelen att bli mindre sårbara än en enda, stor anläggning. Hur man vänder sig har man svansen bak!

 • Det fins inget som kommer att bli billigare i dagens samhälle så länge Globalisterna tillåts att manipulera marknaden !

  • Rätt bra statement – sätter saker i blixtljus – vem kan invända mot detta…?

   Centralbankssystemet med valutorna som bara är ett pyramidspel i grunden som också tar bort suveräniteten från människor och nationer. Resten av producerat välstånd slängsi sjön på alla dessa vansinniga projekt som klimat – covid – energi osv. alla fantasi skapelser – inget blir byggt och alla så kallade investeringar är bara utgifter.

   Är det dårarnas paradis här eller är det en systematisk medveten attack mot ekonomierna för att starta upp systemet igen och göra en reset med en helt annan ordning…?

   • Som Elsa sa, så länge de tillåts manipulera marknaderna..Målet med penningsystemet är att släcka ned bankerna och endast ha centralbankssystemet kvar, då blir det ingen tillväxt, ingen energiförsörjning och deras reset påbörjas, ja

 • Utan Tunga generatorer, så kan inte energiförluster vid upptransformerigar resp “transport” av el motverkas.

 • I orostider ger många spridda SMR-verk fördelen att bli mindre sårbara än en enda, stor anläggning. Hur man vänder sig har man svansen bak!

 • Rätt bra statement – sätter saker i blixtljus – vem kan invända mot detta…?

  Centralbankssystemet med valutorna som bara är ett pyramidspel i grunden som också tar bort suveräniteten från människor och nationer. Resten av producerat välstånd slängsi sjön på alla dessa vansinniga projekt som klimat – covid – energi osv. alla fantasi skapelser – inget blir byggt och alla så kallade investeringar är bara utgifter.

  Är det dårarnas paradis här eller är det en systematisk medveten attack mot ekonomierna för att starta upp systemet igen och göra en reset med en helt annan ordning…?

  • Som Elsa sa, så länge de tillåts manipulera marknaderna..Målet med penningsystemet är att släcka ned bankerna och endast ha centralbankssystemet kvar, då blir det ingen tillväxt, ingen energiförsörjning och deras reset påbörjas, ja

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *