Undersökningsresultat efter sprängningen av Nord Stream

publicerad 3 november 2022
- Kristoffer Hell
"A Seafox Combat Round". Foto: Paul Punter. Licens: Open Government Licence version 1.0

NORD STREAM-DÅDET. Efter att ha väntat i en månad har det tysk-ryska energitransportföretaget Nord Stream AG till slut erhållit tillstånd från svenska myndigheter att undersöka skadorna på gasledningarna som utsattes för ett sprängattentat den 26 september 2022.

Enligt preliminära resultat från inspektionen av skadeplatsen, upptäcktes artificiella kratrar med ett djup av 3 till 5 meter på havsbotten på ett avstånd av cirka 248 m från varandra. Rörsektionen mellan kratrarna är förstörd, radien för spridning av fragment från explosionen var över 250 meter.

Enligt Ryssland var brittiska Royal Navy inblandat.

Direkt efter explosionen tweetade Polens tidigare utrikesminister Radoslaw Sikorski “Thank you, USA”.

Svenska marinen “tappade” Seafox

2015 kontaktades svenska marinen av Nord Stream efter att företaget funnit ett mystiskt föremål invid en av deras gasledningar. Det visade sig vara en svensk undervattensrobot med sprängmedel av typen Seafox.

Svenska marinens förklaring:

“Analysen visar att det handlar om en svensk, fjärrstyrd farkost (Seafox) som Försvarsmakten använder för att röja exempelvis minor.

Farkosten, som styrs med hjälp av en kabel, förlorades när kabeln gick av i samband med en övning. Förlusten skedde under våren 2014 långt från den plats där den hittades.

Marinen transporterade bort roboten och sprängde den.”

Ett antal örlogsflottor i Europa använder Seafox, inklusive Sverige och Storbritannien. Bilden överst i artikeln visar Royal Navy i Medelhavet.

Text: Kristoffer Hell

Referenser

Nord Stream pipeline. Grafik: ESA.int
Nord Stream pipeline. Grafik: ESA.int

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Seafox