WHO: Vaccintvekan är ett globalt hot mot folkhälsan – Ett antivetenskapligt politiskt vapen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 november 2022
- NewsVoice redaktion
Dr Sean Lin. Foton: Elements-envato.com och pressfoto. Montage: NewsVoice

VACCININDUSTRIN. År 2019 listade Världshälsoorganisationen (WHO) 10 hot mot global hälsa som tex: vaccintvekan, klimathot, utsatt boende, antibiotikaresistenta bakterier, dödliga patogener och svag primärvård. Att anklaga människor för vaccintvekan är dock inte grundat i varken vetenskap, förnuft eller mänskliga rättigheter.

Text och sammanfattning: NewsVoice | Källa: dr Sean Lin, Epoch Times: ‘Vaccine Hesitancy’ Is 1 of WHO’s Top 10 Global Threats—but Flu Shot Data Tells a Different Story

Att betrakta vaccintvekan som ett globalt hälsohot är ett politiskt grepp. Det menar dr Sean Lin som skriver för Epoch Times. Han tillägger att konsumenterna har all rätt på sin sida att själva bedöma kvaliteten på de produkter de betalar för. De har den självklara rätten att säkert veta att de vacciner de injiceras med har både bra kvalitet och är effektiva.

“Om ett vaccin visar sig vara effektivt medan det finns minimala biverkningar, skulle de flesta inte tveka att vaccinera sig.”

Dr Sean Lin påpekar att vaccination bara är en av flera förebyggande åtgärder som syftar till att skydda vaccinmottagarna mot sjukdomar. Vaccinernas eventuella skyddseffekt är också beroende av hur immunförsvaret relaterar till vaccinet.

ArcanumSkolan 2024

“Det finns många andra sätt att uppnå samma resultat, till exempel att öka individernas medfödda immunförsvar. För vissa sjukdomar finns det också effektiva mediciner för att bota patienterna, lindra deras symtom eller förhindra kritisk sjukdom.”

Dr Sean Lin slår fast att begreppet vaccintvekan knappast är vetenskapligt i sig. Han menar att det är en politisk term och ett vapen för påtryckningar och tvång.

“Det har faktiskt blivit en etikett som kan användas för att attackera människor. I många fall stämplas också personer som beskrivs som vaccinmotståndare som antivetenskapliga.”

WHO: vaccintvekan är ett stort globalt hot mot folkhälsan Foto: Mika Baumeister. Licens: Unsplash.com
Vad finns egentligen i sprutan? Foto: Mika Baumeister (Mikabaumeister.de). Licens: Unsplash.com

Sean Lin kallar detta politiska beteende för irrationellt och det bör absolut inte torgföras av en så pass auktoritativ internationell hälsoorganisation som WHO.

“Att stämpla människor som vaccinmotståndare är en praxis för att kränka deras rätt till självbestämmande. Därför bör människor ifrågasätta om det finns politiska operationer eller intressegrupper bakom kampanjerna för att attackera människor för vaccinmotstånd.”

Aktiv påverkan mot människor med vaccintvekan

Ett exempel på aktiv påverkan från WHO är organisationens globala påtryckningar för injektioner av humant papillomvirusvaccin (HPV) mot livmoderhalscancer. Lin påpekar att innan en eventuell utvecklingen av livmoderhalscancer uppstår finns redan pre-cancerceller hos många kvinnor, vilket kan orsakas av olika inre mekanismer i människokroppen. Vaccination kan inte i bästa fall förhindra utvecklingen av samtliga fall av livmoderhalscancer.

Därför anser dr Lin att WHO:s förslag att eliminera livmoderhalscancer genom HPV-vaccination är ovetenskapligt och mer låter som en marknadsföringskampanj för vaccinprodukter.

Vaccine Hesitancy. Källa: WEF
Vaccine Hesitancy. Källa: WEF

WEF: Vaccination: Vaccine Hesitancy

Årliga influensavaccinationer är tveksamt

Samma situation gäller för influensavacciner eftersom influensavirus har en stor benägenhet att mutera vilket sänker vaccinernas effektivitet och istället riskerar att försvaga vaccinmottagarnas naturliga immunförsvar. Dessutom är vacciner inte ett universalmedel som fungerar för alla eller alla åldersgrupper, skriver dr Lin.

“Samma vacciner kanske inte har samma skydd för alla, eftersom individuella faktorer som ålder, kön, kroppsmassindex (BMI) och respons på vacciner också är inblandade, och de kan variera kraftigt mellan olika populationer.”

När vaccinationspolitik utformas bör det finnas en viss justering för olika åldersgrupper och människor bör därför ha ett intakt självbestämmande för vacciner baserat på sina egna individuella beslut och faktorer, såsom åldersfaktorn, skriver Lin.

Dr Sean Lin fortsätter att med text och grafer förklara i detalj hur vacciner fungerar eller inte fungerar och att mäniskor, av flera legitima skäl, har rätt att säga nej till osäkra injektioner.

“Många tror att fördelarna med influensavaccination uppväger dess nackdelar. Det är därför de främjar kampanjer för influensavaccinationer. Även om det alltid har funnits frågor om influensavaccinernas effektivitet har det hittills inte gjorts några storskaliga studier…”

Vaccination kan leda till ett svagare naturligt immunförsvar

Dr Sean Lin konstaterar att undersökningar visar att återkommande vaccinationer för samma typ av sjukdomar i längden får allt mindre gynsam effekt. Han skriver att en upprepad årlig vaccination resulterar i ett försvagat naturligt immunsvar.

“Immunsystemet kan använda det immunologiska minnet baserat på den tidigare vaccinationen när ett andra något annorlunda vaccin administreras, vilket gör att immunsystemet fastnar med sitt första immunsvar och inte kan generera mer effektiva svar på den andra vaccinationen.”

Han påpekar att eftersom influensavirusstammar förändras från år till år justeras också antigenerna i vaccinet, men att det inte görs någon spårning av immunutmattning i samband med en viss virusstam. Den specifika mekanismen för detta fenomen har inte heller studerats i någon nämnvärd omfattning.

“Dessutom tvingar upprepad vaccination också viruset att genomgå mutation, eftersom det styr viruset att utvecklas i en viss riktning, eftersom det skärmar virusstammarna. Detta kallas immunflykt. Under den naturliga utvecklingsprocessen upplever patogener slumpmässiga mutationer som förändrar deras antigener. Därför förlorar vaccinet sin effektivitet gentemot de muterade patogenerna.”

Dr Sean Lin skriver att många människor tror att de årliga influensasprutorna förhindrar allvarlig sjukdom, men resultaten av en japansk studie visar att influensavaccinationer inte nämnvärt minskar risken för varken sjukhusvistelse eller allvarlig sjukdom. Det handlar egentligen om “en tro som drivs av de årliga influensavaccinationskampanjerna”.

CDC har nyligen genomfört en studie på hur vaccinerade individer relaterar till influensaorsakade kritiska sjukdomar. Lin skriver dock att studien var svag eftersom väldigt få personer ingick. Underliggande medicinska tillstånd inkluderades inte heller i utvärderingen. Många av de som deltog hade redan andnings-, kardiovaskulära eller neurologiska tillstånd innan de fick en influensainfektion.

“Sammanfattningsvis är objektiv utvärdering av vaccinets effektivitet och säkerhet avgörande för att ge opartisk information till allmänheten. Internationella organisationer eller hälsotillsynsmyndigheter bör undvika att politisera de människor som noggrant utvärderar deras val av vaccinationer.”

“Vaccintvekan är en politisk märkning som borde överges av hälsomyndigheter och internationella organisationer som WHO.”

Text och sammanfattning: NewsVoice | Källa: dr Sean Lin, Epoch Times: ‘Vaccine Hesitancy’ Is 1 of WHO’s Top 10 Global Threats—but Flu Shot Data Tells a Different Story

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Vaccintvekan