WHO: Vaccintvekan är ett globalt hot mot folkhälsan – Ett antivetenskapligt politiskt vapen

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 11 november 2022
- NewsVoice redaktion
Dr Sean Lin. Foton: Elements-envato.com och pressfoto. Montage: NewsVoice

VACCININDUSTRIN. År 2019 listade Världshälsoorganisationen (WHO) 10 hot mot global hälsa som tex: vaccintvekan, klimathot, utsatt boende, antibiotikaresistenta bakterier, dödliga patogener och svag primärvård. Att anklaga människor för vaccintvekan är dock inte grundat i varken vetenskap, förnuft eller mänskliga rättigheter.

Text och sammanfattning: NewsVoice | Källa: dr Sean Lin, Epoch Times: ‘Vaccine Hesitancy’ Is 1 of WHO’s Top 10 Global Threats—but Flu Shot Data Tells a Different Story

Att betrakta vaccintvekan som ett globalt hälsohot är ett politiskt grepp. Det menar dr Sean Lin som skriver för Epoch Times. Han tillägger att konsumenterna har all rätt på sin sida att själva bedöma kvaliteten på de produkter de betalar för. De har den självklara rätten att säkert veta att de vacciner de injiceras med har både bra kvalitet och är effektiva.

“Om ett vaccin visar sig vara effektivt medan det finns minimala biverkningar, skulle de flesta inte tveka att vaccinera sig.”

Dr Sean Lin påpekar att vaccination bara är en av flera förebyggande åtgärder som syftar till att skydda vaccinmottagarna mot sjukdomar. Vaccinernas eventuella skyddseffekt är också beroende av hur immunförsvaret relaterar till vaccinet.

“Det finns många andra sätt att uppnå samma resultat, till exempel att öka individernas medfödda immunförsvar. För vissa sjukdomar finns det också effektiva mediciner för att bota patienterna, lindra deras symtom eller förhindra kritisk sjukdom.”

Dr Sean Lin slår fast att begreppet vaccintvekan knappast är vetenskapligt i sig. Han menar att det är en politisk term och ett vapen för påtryckningar och tvång.

“Det har faktiskt blivit en etikett som kan användas för att attackera människor. I många fall stämplas också personer som beskrivs som vaccinmotståndare som antivetenskapliga.”

WHO: vaccintvekan är ett stort globalt hot mot folkhälsan Foto: Mika Baumeister. Licens: Unsplash.com
Vad finns egentligen i sprutan? Foto: Mika Baumeister (Mikabaumeister.de). Licens: Unsplash.com

Sean Lin kallar detta politiska beteende för irrationellt och det bör absolut inte torgföras av en så pass auktoritativ internationell hälsoorganisation som WHO.

“Att stämpla människor som vaccinmotståndare är en praxis för att kränka deras rätt till självbestämmande. Därför bör människor ifrågasätta om det finns politiska operationer eller intressegrupper bakom kampanjerna för att attackera människor för vaccinmotstånd.”

Aktiv påverkan mot människor med vaccintvekan

Ett exempel på aktiv påverkan från WHO är organisationens globala påtryckningar för injektioner av humant papillomvirusvaccin (HPV) mot livmoderhalscancer. Lin påpekar att innan en eventuell utvecklingen av livmoderhalscancer uppstår finns redan pre-cancerceller hos många kvinnor, vilket kan orsakas av olika inre mekanismer i människokroppen. Vaccination kan inte i bästa fall förhindra utvecklingen av samtliga fall av livmoderhalscancer.

Därför anser dr Lin att WHO:s förslag att eliminera livmoderhalscancer genom HPV-vaccination är ovetenskapligt och mer låter som en marknadsföringskampanj för vaccinprodukter.

Vaccine Hesitancy. Källa: WEF
Vaccine Hesitancy. Källa: WEF

WEF: Vaccination: Vaccine Hesitancy

Årliga influensavaccinationer är tveksamt

Samma situation gäller för influensavacciner eftersom influensavirus har en stor benägenhet att mutera vilket sänker vaccinernas effektivitet och istället riskerar att försvaga vaccinmottagarnas naturliga immunförsvar. Dessutom är vacciner inte ett universalmedel som fungerar för alla eller alla åldersgrupper, skriver dr Lin.

“Samma vacciner kanske inte har samma skydd för alla, eftersom individuella faktorer som ålder, kön, kroppsmassindex (BMI) och respons på vacciner också är inblandade, och de kan variera kraftigt mellan olika populationer.”

När vaccinationspolitik utformas bör det finnas en viss justering för olika åldersgrupper och människor bör därför ha ett intakt självbestämmande för vacciner baserat på sina egna individuella beslut och faktorer, såsom åldersfaktorn, skriver Lin.

Dr Sean Lin fortsätter att med text och grafer förklara i detalj hur vacciner fungerar eller inte fungerar och att mäniskor, av flera legitima skäl, har rätt att säga nej till osäkra injektioner.

“Många tror att fördelarna med influensavaccination uppväger dess nackdelar. Det är därför de främjar kampanjer för influensavaccinationer. Även om det alltid har funnits frågor om influensavaccinernas effektivitet har det hittills inte gjorts några storskaliga studier…”

Vaccination kan leda till ett svagare naturligt immunförsvar

Dr Sean Lin konstaterar att undersökningar visar att återkommande vaccinationer för samma typ av sjukdomar i längden får allt mindre gynsam effekt. Han skriver att en upprepad årlig vaccination resulterar i ett försvagat naturligt immunsvar.

“Immunsystemet kan använda det immunologiska minnet baserat på den tidigare vaccinationen när ett andra något annorlunda vaccin administreras, vilket gör att immunsystemet fastnar med sitt första immunsvar och inte kan generera mer effektiva svar på den andra vaccinationen.”

Han påpekar att eftersom influensavirusstammar förändras från år till år justeras också antigenerna i vaccinet, men att det inte görs någon spårning av immunutmattning i samband med en viss virusstam. Den specifika mekanismen för detta fenomen har inte heller studerats i någon nämnvärd omfattning.

“Dessutom tvingar upprepad vaccination också viruset att genomgå mutation, eftersom det styr viruset att utvecklas i en viss riktning, eftersom det skärmar virusstammarna. Detta kallas immunflykt. Under den naturliga utvecklingsprocessen upplever patogener slumpmässiga mutationer som förändrar deras antigener. Därför förlorar vaccinet sin effektivitet gentemot de muterade patogenerna.”

Dr Sean Lin skriver att många människor tror att de årliga influensasprutorna förhindrar allvarlig sjukdom, men resultaten av en japansk studie visar att influensavaccinationer inte nämnvärt minskar risken för varken sjukhusvistelse eller allvarlig sjukdom. Det handlar egentligen om “en tro som drivs av de årliga influensavaccinationskampanjerna”.

CDC har nyligen genomfört en studie på hur vaccinerade individer relaterar till influensaorsakade kritiska sjukdomar. Lin skriver dock att studien var svag eftersom väldigt få personer ingick. Underliggande medicinska tillstånd inkluderades inte heller i utvärderingen. Många av de som deltog hade redan andnings-, kardiovaskulära eller neurologiska tillstånd innan de fick en influensainfektion.

“Sammanfattningsvis är objektiv utvärdering av vaccinets effektivitet och säkerhet avgörande för att ge opartisk information till allmänheten. Internationella organisationer eller hälsotillsynsmyndigheter bör undvika att politisera de människor som noggrant utvärderar deras val av vaccinationer.”

“Vaccintvekan är en politisk märkning som borde överges av hälsomyndigheter och internationella organisationer som WHO.”

Text och sammanfattning: NewsVoice | Källa: dr Sean Lin, Epoch Times: ‘Vaccine Hesitancy’ Is 1 of WHO’s Top 10 Global Threats—but Flu Shot Data Tells a Different Story

 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Vaccintvekan
 • Ja, det är som du säger, majoriteten är kraftigt hjärntvättade av den långvariga socialistiska kollektivismen. Annars skulle inte 80% rösta på partier som är PK och stöder införandet av totalitet och islamisering. Bara det att S som orsakat alla stora problem under mer än 8 års regerande ökar i valet, istället för att helt försvinna är omöjligt att förstå med sunt bondförnuft…!

  • Menar du därmed att dagens M-SD-KD-FP-regering eller Reinfeldts för den delen, är bättre eller har en annan agenda? För det låter som om du inte insett att det är samma grundpolitik från 8 partier, där de viktiga frågorna alltid går åt samma håll: EU, NATO, Corona, Vaccin, WHO, FN, Ukraina-kriget, Feminism, HBTQ, The great reset och agenda 2030, hatet mot Ryssland, Hatet mot Trump, Hatet mot kritiskt tänkande, Hatet mot frihet att själva få välja, Invandring, Bank- och penningsystemet. Alla vill samma sak till 99,5% i alla viktiga frågor.
   Och vill du prata invandring så titta gärna på Reinfeldts invandringspolitik och resultatet av den!
   Förstå också gärna att NU spelar svensk invandringspolitik ingen egentlig roll, de kan stänga dörren helt, men det kommer ändå inte ändra målet – för Sverige kommer nu ändå att snart bli minoritet, invandrarna utgör nu en så pass stor del och fortsätter att gifta sig med utlänska medborgare samt får barn tidigare och har större barnaskara än svenskarna. Planen är redan genomförd. Nu behöver dem bara vänta….
   Så snälla, om du hade någon form av naivt hopp till dagens regering, tänk till o tänk om. Lill-Uffe är mkt liten till växten, men inte hans vilja att springa ärenden åt skuggfolket – han kommer vilja visa att han är handlingskraftig. Titta på budgeten o allt han lovade inför valet, han pissar ju redan på svenska folket. (Så att du inte skall missförstå, jag är på inget sätt S-are, bara påläst, har bra minne o är logisk)

 • Ja, det är som du säger, majoriteten är kraftigt hjärntvättade av den långvariga socialistiska kollektivismen. Annars skulle inte 80% rösta på partier som är PK och stöder införandet av totalitet och islamisering. Bara det att S som orsakat alla stora problem under mer än 8 års regerande ökar i valet, istället för att helt försvinna är omöjligt att förstå med sunt bondförnuft…!

  • Menar du därmed att dagens M-SD-KD-FP-regering eller Reinfeldts för den delen, är bättre eller har en annan agenda? För det låter som om du inte insett att det är samma grundpolitik från 8 partier, där de viktiga frågorna alltid går åt samma håll: EU, NATO, Corona, Vaccin, WHO, FN, Ukraina-kriget, Feminism, HBTQ, The great reset och agenda 2030, hatet mot Ryssland, Hatet mot Trump, Hatet mot kritiskt tänkande, Hatet mot frihet att själva få välja, Invandring, Bank- och penningsystemet. Alla vill samma sak till 99,5% i alla viktiga frågor.
   Och vill du prata invandring så titta gärna på Reinfeldts invandringspolitik och resultatet av den!
   Förstå också gärna att NU spelar svensk invandringspolitik ingen egentlig roll, de kan stänga dörren helt, men det kommer ändå inte ändra målet – för Sverige kommer nu ändå att snart bli minoritet, invandrarna utgör nu en så pass stor del och fortsätter att gifta sig med utlänska medborgare samt får barn tidigare och har större barnaskara än svenskarna. Planen är redan genomförd. Nu behöver dem bara vänta….
   Så snälla, om du hade någon form av naivt hopp till dagens regering, tänk till o tänk om. Lill-Uffe är mkt liten till växten, men inte hans vilja att springa ärenden åt skuggfolket – han kommer vilja visa att han är handlingskraftig. Titta på budgeten o allt han lovade inför valet, han pissar ju redan på svenska folket. (Så att du inte skall missförstå, jag är på inget sätt S-are, bara påläst, har bra minne o är logisk)

 • Ja, det är den sällsamma sanningenflertalet är feminiserade – allmänt nerdummade – infantiliserade och försvagade på tusen fronter.
  De flesta vet inte om det men de befinner sig utsatta för psykologisk krigföring – WWIII – kriget om föreställningarna är i full sving.
  Ta som exempel denna video: (ett exempel bara – inget specifikt för Ryssland)
   
  https://youtu.be/Y5ubluwNkqg
  Extract from HyperNormalisation (2016) – Vladislav Surkov
   
  Jag skulle säga att denna psykologiskas krigföring nu är standard i hela världen inklusive västvärlden.
   
  Världen är i full roll med the Great Reset – Agenda 2030 – 4IR målet är full pseudovetenskaplig TEKNOKRATI!
   
  Dock kommer de inte att lyckas – det finns hopp – under ytan samlas vaket folk och skapar parallella strukturer som i slutändan kommer fälla de fullständigt orealistiska parasitkult-planerna – de kommer inte lyckas men det kommer stora skador på vägen.

 • Ja, det är den sällsamma sanningenflertalet är feminiserade – allmänt nerdummade – infantiliserade och försvagade på tusen fronter.
  De flesta vet inte om det men de befinner sig utsatta för psykologisk krigföring – WWIII – kriget om föreställningarna är i full sving.
  Ta som exempel denna video: (ett exempel bara – inget specifikt för Ryssland)
   
  https://youtu.be/Y5ubluwNkqg
  Extract from HyperNormalisation (2016) – Vladislav Surkov
   
  Jag skulle säga att denna psykologiskas krigföring nu är standard i hela världen inklusive västvärlden.
   
  Världen är i full roll med the Great Reset – Agenda 2030 – 4IR målet är full pseudovetenskaplig TEKNOKRATI!
   
  Dock kommer de inte att lyckas – det finns hopp – under ytan samlas vaket folk och skapar parallella strukturer som i slutändan kommer fälla de fullständigt orealistiska parasitkult-planerna – de kommer inte lyckas men det kommer stora skador på vägen.

 • Jag har förlorat förtroendet för WHO, FN, EU, NATO, WEF, mfl. De är inga organisationer som är positiva för människorna, de är korrumperade och verkar för att berika de rikaste.

  • …. glöm inte BIS….

   https://www.finextra.com/newsarticle/34052/bis-to-set-up-network-of-innovation-hubs
   BIS to set up network of Innovation Hubs01 July 2019

   The Bank for International Settlements is to set up a network of Innovation Hubs in major financial locations as central banks grapple with the policy implications of new technology.
   The BIS says the role of the Hub will to foster international collaboration on innovative financial technology, identifying and developing in-depth insights into emerging trends and running experiments in the application of technology to enhance financial regulation.

   The Hub will span multiple locations, beginning in Basel and Hong Kong before moving to Singapore in the initial phase. Additional Hub Centres across the Americas and Europe will be added as part of a second phase of implementation.

  • Ja, mest tror man ju att ju mer enträget de går ut med vaxet så ökar ju känslan av att dom vill ta livet av en. De har inga goda avsikter med dessa sprutor. Det förstår man ju så enträget som de tjatat om detta trots att man kan läsa nu om alla dödsfall, missfall och dödfödda barn och som det verkar ha blivit sterila kvinnor som inte kan få barn
   I u-s-a skriver folk om hur många släktingar och vänner som fått en aggressiv cancer som inte kunnat hindrats och folk dör. DET ÄR MASSOR. Alltså efter en booster. Då är det väl minst tredje injektionen av medlet.

   • Normalt dras ett vaccin bort från marknaden efter 25 döda och bolagen är ansvariga för konsekvenserna av sin produkt. Nu tillåter man att miljontals dör och skadas.

 • Try revaccination—It never will hurt you,
  For revaccination has this one great virtue:
  Should it injure or kill you whenever you receive it,
  We all stand prepared to refuse to believe it.

  – From a circular signed “The Doctors,” 1876

  att myndigheterna påtvingar skadliga vacciner på befolkningen är inget nytt, tyvärr. i många delar av världen gjordes smittkoppevaccinet obligatoriskt under senare delen av 1800-talet, med katastrofala hälsokonsekvenser. tyvärr verkar det som att det folkliga föraktet för dessa övergrepp och medvetenheten var större då än nu. stora demonstrationer och protester organiserades på flera håll. bland annat i Leicester 1884:

  “Because of the serious and sometimes fatal results of the procedure, and the government’s steadfast support of forced vaccination through fines and imprisonment, the people were motivated to revolt. In great numbers, they took to the streets of Leicester to protest. At the time of the demonstration, thousands of prosecutions were being brought against parents who refused vaccination for their children.
  […]
  It was a festive atmosphere with music playing and hundreds of flags and banners displayed with sayings such as “Liberty is our birthright, and liberty we demand,” “Oppressive laws make discontented peoples,” “The mothers of England demand repeal,” “The Three Pillars of Vaccination—Fraud, Force, and Folly,” and “We no longer beg but demand the control of our children.”
  […]
  The large two-mile-long procession marched around the town for about two hours, receiving enthusiastic cheering at various points along the route. The townspeople showed their support by waving streamers with flags and sayings along the route. The procession continued to marketplace.”

  från boken Dissolving Illusions:
  (https://dissolvingillusions.com/)

  intervju med en av författarna till boken ovan:
  https://www.bitchute.com/video/HA7kHIEJNz2t/

 • https://www.theepochtimes.com/health/were-not-permitted-to-make-the-connection-social-worker-shares-aftermath-of-covid-vaccine-injury_4853372.html

  ‘We’re Not Permitted to Make the Connection’: Social Worker Shares Aftermath of COVID Vaccine InjuryCOVID VACCINE INJURIES

  ‘I’m Really Out’
  Meanwhile, Angela Loerzel Swafford and her family wish she could get a “do-over” when it comes to getting that jab.

  “I did the shot to keep everything and more so to protect the community I work in because that’s what they were telling me, but in the end, I lost everything,” she said. “I am not the same.”

  “Angela would like people to understand that there are folks out there that have actually suffered a vaccine injury and it’s totally okay to say ‘Yep, that happened,’” said her husband. “Too many doctors are willing to say ‘There are no studies to support that,’ instead of gathering the evidence.”

  “I think it was either you’re vaccinated and you’re with us or you’re not,” recalled Swafford, regarding the mood at the time. Now, she said, most of her friends don’t know how to be with her because she’s so different from who she once was.

   “It became you’re in or you’re out and I’m really out,” she said.

 • WHO har ju gjort bort sig helt, tillsammans med de giriga patentfanatikerna ur Big Pharma! Självklart uppstår “vaccintvekan” när WHO tillåter att Big Pharma inte utför de biverkningstester WHO själv har beslutat om. Likaså när Big Pharma under medverkan av WHO i varje fall undantas från att betala skadestånd för biverkningar (och dödsfall) p g a läkemedel. Sammantaget innebär detta att förtroendet för Big Pharma läkemedel försvunnit helt. Nästa gång en sjukdom med världsvid spridning uppträder, så kommer gräsrötterna att i hög grad vägra “vaxx:ning”. I synnerhet i Västvärlden. Och i synnerhet om preparaten på nytt baseras på mRNA-teknik.

  Länder med självbevarelsedrift samt önskan om att skydda sina medborgare, skall snarast lämna WHO och all hälsopersonal i landet skall avsvära sig all samverkan med Big Pharma. Deras “patenter” skall inte erkännas, i synnerhet om deras forskning finansierats av länderna och inte av Big Pharma (som sedan stjäl patenten).

  • “Nästa gång en sjukdom med världsvid spridning uppträder, så kommer gräsrötterna att i hög grad vägra “vaxx:ning”.” Gräsrötterna gör helt rätt i att vägra vaxx:ning. Varför vaccineras mot virus som inte finns? Vaccinering innebär att injicera gift i kroppen vilket är ett effektivt och säkert sätt att göra människor sjuka. Vaccinering är också ett effektivt och säkert sätt för vaccin- och läkemedelsindustrin att göra stora ekonomiska vinster.

 • Jag har förlorat förtroendet för WHO, FN, EU, NATO, WEF, mfl. De är inga organisationer som är positiva för människorna, de är korrumperade och verkar för att berika de rikaste.

  • …. glöm inte BIS….

   https://www.finextra.com/newsarticle/34052/bis-to-set-up-network-of-innovation-hubs
   BIS to set up network of Innovation Hubs01 July 2019

   The Bank for International Settlements is to set up a network of Innovation Hubs in major financial locations as central banks grapple with the policy implications of new technology.
   The BIS says the role of the Hub will to foster international collaboration on innovative financial technology, identifying and developing in-depth insights into emerging trends and running experiments in the application of technology to enhance financial regulation.

   The Hub will span multiple locations, beginning in Basel and Hong Kong before moving to Singapore in the initial phase. Additional Hub Centres across the Americas and Europe will be added as part of a second phase of implementation.

  • Ja, mest tror man ju att ju mer enträget de går ut med vaxet så ökar ju känslan av att dom vill ta livet av en. De har inga goda avsikter med dessa sprutor. Det förstår man ju så enträget som de tjatat om detta trots att man kan läsa nu om alla dödsfall, missfall och dödfödda barn och som det verkar ha blivit sterila kvinnor som inte kan få barn
   I u-s-a skriver folk om hur många släktingar och vänner som fått en aggressiv cancer som inte kunnat hindrats och folk dör. DET ÄR MASSOR. Alltså efter en booster. Då är det väl minst tredje injektionen av medlet.

   • Normalt dras ett vaccin bort från marknaden efter 25 döda och bolagen är ansvariga för konsekvenserna av sin produkt. Nu tillåter man att miljontals dör och skadas.

 • Lägg ner who ,FN, Nato, och alla andra globalistiska organisationer som våra politiker söker karriär inom ,, så blir allt bra .
  De bara utarmar våra skattepengar..för att göra de ännu rikare ..därför bryr sig inte ens politiker om dig ..de är inte lojala mot dig utan sina kompisar .schwab ,gates ,mm

 • Try revaccination—It never will hurt you,
  For revaccination has this one great virtue:
  Should it injure or kill you whenever you receive it,
  We all stand prepared to refuse to believe it.

  – From a circular signed “The Doctors,” 1876

  att myndigheterna påtvingar skadliga vacciner på befolkningen är inget nytt, tyvärr. i många delar av världen gjordes smittkoppevaccinet obligatoriskt under senare delen av 1800-talet, med katastrofala hälsokonsekvenser. tyvärr verkar det som att det folkliga föraktet för dessa övergrepp och medvetenheten var större då än nu. stora demonstrationer och protester organiserades på flera håll. bland annat i Leicester 1884:

  “Because of the serious and sometimes fatal results of the procedure, and the government’s steadfast support of forced vaccination through fines and imprisonment, the people were motivated to revolt. In great numbers, they took to the streets of Leicester to protest. At the time of the demonstration, thousands of prosecutions were being brought against parents who refused vaccination for their children.
  […]
  It was a festive atmosphere with music playing and hundreds of flags and banners displayed with sayings such as “Liberty is our birthright, and liberty we demand,” “Oppressive laws make discontented peoples,” “The mothers of England demand repeal,” “The Three Pillars of Vaccination—Fraud, Force, and Folly,” and “We no longer beg but demand the control of our children.”
  […]
  The large two-mile-long procession marched around the town for about two hours, receiving enthusiastic cheering at various points along the route. The townspeople showed their support by waving streamers with flags and sayings along the route. The procession continued to marketplace.”

  från boken Dissolving Illusions:
  (https://dissolvingillusions.com/)

  intervju med en av författarna till boken ovan:
  https://www.bitchute.com/video/HA7kHIEJNz2t/

 • “Sammanfattningsvis är objektiv utvärdering av vaccinets effektivitet och säkerhet avgörande för att ge opartisk information till allmänheten. “

  Att fantisera kring icke-existerande virus håller håller tron på vacciner vid liv. Det finns inga säkra och effektiva vacciner om vi menar att de skulle generera friska människor. Däremot så verkar de effektiva och säkra vad gäller att göra människor sjuka. Det avgörande är att informera allmänheten om att den s k virologin är pseudovetenskap. Virologer medger att de inte funnit virus i människor, djur och växter. De menar är de är för små att upptäcka. Men exosomer och s k bakteriofager som är mycket mindre! än de s k virusen har man kunnat finna, isolera och sekvensera. “Virus” är endast döda cellpartiklar som uppstår då cellen dör och bryts ner av de gifter och antibiotika som tillsätts i virologens cellkultur. Kontrollexperiment visar att detta resultat uppkommer även utan tillsatt material från påstått sjuka individer.

  • @Kajsa
   Forskarna själva har varierande uppfattningar om hur man ska tolka begreppet virus.
   Och en del biomedicinska filosofer beskriver virus som en process och inte ett ting.
   Om det stämmer kan det vara svårt att isolera en sån process även om mindre ting går att isolera.
   Jag som inte är specialist drar en parallell med informationsöverföring per radio där det ofta figurerar en bärvåg som moduleras med andra signaler.
   Jag föreställer mig att mycket som vi människor kan påvisa vetenskapligt är den delen av verkligheten som liknar en sorts reproducerbar modulation av något som egentligen inte alls är statiskt utan dynamiskt.
   Men vi upplever inte den dynamiken därför att vi själva, vårt medvetande och hela vår fysiska existens är i synk med dom delarna.
   Men därutöver föreställer jag mig att det finns fenomen som spelar roll men inte är i en så enkel synk med oss och vår vetenskapliga metodik.
   Det skulle kunna vara så att virus är ett sånt gränsöverskridande fenomen.
   Din uppfattning sprids av många andra, och utgår, som jag ser det, från att det är ett bedrägeri trots att en del forskare som vågat avslöja väldigt farliga sanningar trots det verkar stödja virusbegreppet som meningsfyllt och inte endast nåt oväsentligt ungefär som att flugor alltid finns vid sopor utan att dom för den skull har orsakat dem.

   • Varför filosofera kring “tolkningar” av virus? Jag håller med om att virus inte är ett ting, då de ju inte finns. Det hela är mycket enkelt. Lämna den pseudovetenskapliga virologin och därmed tron på vacciner. Varför vill du fortsätta att stödja vaccinindustrin genom ditt propagerande för “virusbegreppet”?

    • Varför tror du att jag propagerar för vacciner?
     Jag vill att sanningen kommer fram helt enkelt.
     Och du och andra som kategoriskt påstår saker där sanningen inte är enkel har för bråttom.
     Pseudovetenskap kan i detta fall döpas om till ännu inte färdigutvecklad vetenskap.
     Det är bara nyttigt för oss att förstå att vi inte vet allt.
     Det är vad som sporrar vetenskapen att utvecklas.
     Min parallell ovan innebär att allt vi förnimmer och mäter har med en synkronisering att göra mellan oss och en underliggande verklighet som inte är fullt åtkomlig med hittillsvarande vetenskap.
     Som du kanske vet kan en del djur få avklippta armar och ben att växa ut. En sorts djur kunde tom kapa av sitt huvud och få ett nytt att växa ut.
     Jag tror att sånt är och förblir obegripligt inom ramen för nuvarande paradigm som inte lär att vi är inbäddade i en osynlig omgivande verklighet.
     Jag är övertygad om att vi är det.
     Vetenskapen har långt kvar men kommer dit så småningom.

     • “…har för bråttom”. Det är uppenbart att du vill klamra fast vid en pseuodovetenskap som lurat människor i ca 100 år och orsakat stort lidande. Vi vet att under denna tid har inte ett enda virus isolerats och sekvenserats. Det är helt uppenbart att du lägger dimridåer för detta faktum och därför propagerar för vacciner. Du vet mycket väl att om detta faktum går in hos allmänheten så är det slut på vaccinerandet = injicera gift i människor.

      • Nej Kajsa du har helt fel om mina motiv och kastar därför en helt omotiverad anklagelse som hindrar dig att diskutera sakligt.
       Jag har aldrig försvarat nånting om vacciner under dessa år när Covid varit på tapeten och inte varit särskilt intresserad av vacciner innan heller. Utan det är just den typen av kategoriska påståenden som du och andra kommer med som intresserat mig för saken. Jag har läst om smittkoppor och hur den historien med kokoppor för vaccin istället handlade om hästkoppor och om att vaccinen spred smittan etc etc. Men jag har fortfarande inte sett något slutgiltigt besked om hur smittan sprids och framstående forskare som avslöjat andra ovälkomna fakta har ju inte generellt tagit avstånd från virusteorin så vitt jag förstår.

    • musik som virus funkar som analogi om man menar datorvirus även om man tvivlar på att fysiska virus existerar.
     För faktum är att datavirus faktiskt existerar och kan isoleras. Intressant om fysiska virus är svårare därför att den dator som kanske generar universum inte möjliggör full insyn för oss som själva är dess avatarer

 • Sen när blev det förbjudet att tveka?

  Är det inte vår självklara rätt att bestämma vilket läkemedel eller innehåll i en spruta vi är villiga att acceptera Tveka betyder att jag tänker på saken. Sen när är det inte ok? Det hela är ett sådant fräckt resonemang.

  Man inför ett ord i debatten och vill tvinga oss att acceptera att tvekan att ta ett visst läkemedel skulle vara något olagligt och samhällsfientligt som måste bestraffas Man vill inte att vi ska tänka själva Det är det stora hotet för dem som drivs av odemokratiska och icke humanitära målsättningar. Vi måste sluta vara så fogliga och vara beredda att bli obehagliga för tyranniska ledare.

 • Finns det någon anledning att utgå ifrån vi kan lita på WHO? Dessa punkter utgörs som vanligt i sådan här sammanhang av en blandning av några relevanta ståndpunkter med rena lögner och uppenbar globalistpropaganda.

 • https://www.theepochtimes.com/health/were-not-permitted-to-make-the-connection-social-worker-shares-aftermath-of-covid-vaccine-injury_4853372.html

  ‘We’re Not Permitted to Make the Connection’: Social Worker Shares Aftermath of COVID Vaccine InjuryCOVID VACCINE INJURIES

  ‘I’m Really Out’
  Meanwhile, Angela Loerzel Swafford and her family wish she could get a “do-over” when it comes to getting that jab.

  “I did the shot to keep everything and more so to protect the community I work in because that’s what they were telling me, but in the end, I lost everything,” she said. “I am not the same.”

  “Angela would like people to understand that there are folks out there that have actually suffered a vaccine injury and it’s totally okay to say ‘Yep, that happened,'” said her husband. “Too many doctors are willing to say ‘There are no studies to support that,’ instead of gathering the evidence.”

  “I think it was either you’re vaccinated and you’re with us or you’re not,” recalled Swafford, regarding the mood at the time. Now, she said, most of her friends don’t know how to be with her because she’s so different from who she once was.

   ”It became you’re in or you’re out and I’m really out,” she said.

 • WHO har ju gjort bort sig helt, tillsammans med de giriga patentfanatikerna ur Big Pharma! Självklart uppstår “vaccintvekan” när WHO tillåter att Big Pharma inte utför de biverkningstester WHO själv har beslutat om. Likaså när Big Pharma under medverkan av WHO i varje fall undantas från att betala skadestånd för biverkningar (och dödsfall) p g a läkemedel. Sammantaget innebär detta att förtroendet för Big Pharma läkemedel försvunnit helt. Nästa gång en sjukdom med världsvid spridning uppträder, så kommer gräsrötterna att i hög grad vägra “vaxx:ning”. I synnerhet i Västvärlden. Och i synnerhet om preparaten på nytt baseras på mRNA-teknik.

  Länder med självbevarelsedrift samt önskan om att skydda sina medborgare, skall snarast lämna WHO och all hälsopersonal i landet skall avsvära sig all samverkan med Big Pharma. Deras “patenter” skall inte erkännas, i synnerhet om deras forskning finansierats av länderna och inte av Big Pharma (som sedan stjäl patenten).

  • “Nästa gång en sjukdom med världsvid spridning uppträder, så kommer gräsrötterna att i hög grad vägra “vaxx:ning”.” Gräsrötterna gör helt rätt i att vägra vaxx:ning. Varför vaccineras mot virus som inte finns? Vaccinering innebär att injicera gift i kroppen vilket är ett effektivt och säkert sätt att göra människor sjuka. Vaccinering är också ett effektivt och säkert sätt för vaccin- och läkemedelsindustrin att göra stora ekonomiska vinster.

 • Varför är det nu fler som dött 2021 och ännu mer 2022 (och året är inte slut än) när pandemin är över? Antal dödsfall rapporterat som covid har sjunkit markant sedan 2020.

  De stora sakerna som hänt sedan 2020 på global nivå är i varierande nivå beroende på land
  * Global Covid-pandemi
  * Global lockdown
  * Global utbyggnad av 5g
  * Global vaccineringskampanj
  * konsumtionen har minskat mycket sedan sommaren. Mindre ordrar leveranser från Kina.

  Nu märker vi av konsekvenserna av den globala nedlåsmingen med inflation då vi har bristvaror då nedlåsningarna satte pinnar i globala ekonomiska maskinen.

  Många fall av de som dött sedan 2021 har och varit utanför det normala.
  * Många unga dör, kollapsar.
  * Blodproppar blivit vanligt
  * Vanligt förekommande bland döda är något som växt i deras blodådror. Något som aldrig tidigare förekommit.

  Andra problem som sedan 2021 är
  * Fler organtransplantationer misslyckas då mottagarens kropp accepterar det inte.
  * fler fall rapporterats av “bell’s palsy” -sjukdomen med halva ansiktet förlamat.
  * “myocarditis” med förstorat hjärta blivit en vanlig sjukdom.
  * på video finns flertalet människor som bara kollapsar, eller börjar snurra omkring och sedan kollapsar i spasmer

  Tog detta från toppen av huvudet.

  Att detta inte är värt att rapportera för nyheterna förundrar mig

  Kommer fler att dö av dessa nu nya normala sjukdomar nästa år?

 • Lägg ner who ,FN, Nato, och alla andra globalistiska organisationer som våra politiker söker karriär inom ,, så blir allt bra .
  De bara utarmar våra skattepengar..för att göra de ännu rikare ..därför bryr sig inte ens politiker om dig ..de är inte lojala mot dig utan sina kompisar .schwab ,gates ,mm

 • “Sammanfattningsvis är objektiv utvärdering av vaccinets effektivitet och säkerhet avgörande för att ge opartisk information till allmänheten. “

  Att fantisera kring icke-existerande virus håller håller tron på vacciner vid liv. Det finns inga säkra och effektiva vacciner om vi menar att de skulle generera friska människor. Däremot så verkar de effektiva och säkra vad gäller att göra människor sjuka. Det avgörande är att informera allmänheten om att den s k virologin är pseudovetenskap. Virologer medger att de inte funnit virus i människor, djur och växter. De menar är de är för små att upptäcka. Men exosomer och s k bakteriofager som är mycket mindre! än de s k virusen har man kunnat finna, isolera och sekvensera. “Virus” är endast döda cellpartiklar som uppstår då cellen dör och bryts ner av de gifter och antibiotika som tillsätts i virologens cellkultur. Kontrollexperiment visar att detta resultat uppkommer även utan tillsatt material från påstått sjuka individer.

  • @Kajsa
   Forskarna själva har varierande uppfattningar om hur man ska tolka begreppet virus.
   Och en del biomedicinska filosofer beskriver virus som en process och inte ett ting.
   Om det stämmer kan det vara svårt att isolera en sån process även om mindre ting går att isolera.
   Jag som inte är specialist drar en parallell med informationsöverföring per radio där det ofta figurerar en bärvåg som moduleras med andra signaler.
   Jag föreställer mig att mycket som vi människor kan påvisa vetenskapligt är den delen av verkligheten som liknar en sorts reproducerbar modulation av något som egentligen inte alls är statiskt utan dynamiskt.
   Men vi upplever inte den dynamiken därför att vi själva, vårt medvetande och hela vår fysiska existens är i synk med dom delarna.
   Men därutöver föreställer jag mig att det finns fenomen som spelar roll men inte är i en så enkel synk med oss och vår vetenskapliga metodik.
   Det skulle kunna vara så att virus är ett sånt gränsöverskridande fenomen.
   Din uppfattning sprids av många andra, och utgår, som jag ser det, från att det är ett bedrägeri trots att en del forskare som vågat avslöja väldigt farliga sanningar trots det verkar stödja virusbegreppet som meningsfyllt och inte endast nåt oväsentligt ungefär som att flugor alltid finns vid sopor utan att dom för den skull har orsakat dem.

   • Varför filosofera kring “tolkningar” av virus? Jag håller med om att virus inte är ett ting, då de ju inte finns. Det hela är mycket enkelt. Lämna den pseudovetenskapliga virologin och därmed tron på vacciner. Varför vill du fortsätta att stödja vaccinindustrin genom ditt propagerande för “virusbegreppet”?

    • Varför tror du att jag propagerar för vacciner?
     Jag vill att sanningen kommer fram helt enkelt.
     Och du och andra som kategoriskt påstår saker där sanningen inte är enkel har för bråttom.
     Pseudovetenskap kan i detta fall döpas om till ännu inte färdigutvecklad vetenskap.
     Det är bara nyttigt för oss att förstå att vi inte vet allt.
     Det är vad som sporrar vetenskapen att utvecklas.
     Min parallell ovan innebär att allt vi förnimmer och mäter har med en synkronisering att göra mellan oss och en underliggande verklighet som inte är fullt åtkomlig med hittillsvarande vetenskap.
     Som du kanske vet kan en del djur få avklippta armar och ben att växa ut. En sorts djur kunde tom kapa av sitt huvud och få ett nytt att växa ut.
     Jag tror att sånt är och förblir obegripligt inom ramen för nuvarande paradigm som inte lär att vi är inbäddade i en osynlig omgivande verklighet.
     Jag är övertygad om att vi är det.
     Vetenskapen har långt kvar men kommer dit så småningom.

     • “…har för bråttom”. Det är uppenbart att du vill klamra fast vid en pseuodovetenskap som lurat människor i ca 100 år och orsakat stort lidande. Vi vet att under denna tid har inte ett enda virus isolerats och sekvenserats. Det är helt uppenbart att du lägger dimridåer för detta faktum och därför propagerar för vacciner. Du vet mycket väl att om detta faktum går in hos allmänheten så är det slut på vaccinerandet = injicera gift i människor.

      • Nej Kajsa du har helt fel om mina motiv och kastar därför en helt omotiverad anklagelse som hindrar dig att diskutera sakligt.
       Jag har aldrig försvarat nånting om vacciner under dessa år när Covid varit på tapeten och inte varit särskilt intresserad av vacciner innan heller. Utan det är just den typen av kategoriska påståenden som du och andra kommer med som intresserat mig för saken. Jag har läst om smittkoppor och hur den historien med kokoppor för vaccin istället handlade om hästkoppor och om att vaccinen spred smittan etc etc. Men jag har fortfarande inte sett något slutgiltigt besked om hur smittan sprids och framstående forskare som avslöjat andra ovälkomna fakta har ju inte generellt tagit avstånd från virusteorin så vitt jag förstår.

    • musik som virus funkar som analogi om man menar datorvirus även om man tvivlar på att fysiska virus existerar.
     För faktum är att datavirus faktiskt existerar och kan isoleras. Intressant om fysiska virus är svårare därför att den dator som kanske generar universum inte möjliggör full insyn för oss som själva är dess avatarer

 • Sen när blev det förbjudet att tveka?

  Är det inte vår självklara rätt att bestämma vilket läkemedel eller innehåll i en spruta vi är villiga att acceptera Tveka betyder att jag tänker på saken. Sen när är det inte ok? Det hela är ett sådant fräckt resonemang.

  Man inför ett ord i debatten och vill tvinga oss att acceptera att tvekan att ta ett visst läkemedel skulle vara något olagligt och samhällsfientligt som måste bestraffas Man vill inte att vi ska tänka själva Det är det stora hotet för dem som drivs av odemokratiska och icke humanitära målsättningar. Vi måste sluta vara så fogliga och vara beredda att bli obehagliga för tyranniska ledare.

 • Varför är det nu fler som dött 2021 och ännu mer 2022 (och året är inte slut än) när pandemin är över? Antal dödsfall rapporterat som covid har sjunkit markant sedan 2020.

  De stora sakerna som hänt sedan 2020 på global nivå är i varierande nivå beroende på land
  * Global Covid-pandemi
  * Global lockdown
  * Global utbyggnad av 5g
  * Global vaccineringskampanj
  * konsumtionen har minskat mycket sedan sommaren. Mindre ordrar leveranser från Kina.

  Nu märker vi av konsekvenserna av den globala nedlåsmingen med inflation då vi har bristvaror då nedlåsningarna satte pinnar i globala ekonomiska maskinen.

  Många fall av de som dött sedan 2021 har och varit utanför det normala.
  * Många unga dör, kollapsar.
  * Blodproppar blivit vanligt
  * Vanligt förekommande bland döda är något som växt i deras blodådror. Något som aldrig tidigare förekommit.

  Andra problem som sedan 2021 är
  * Fler organtransplantationer misslyckas då mottagarens kropp accepterar det inte.
  * fler fall rapporterats av “bell’s palsy” -sjukdomen med halva ansiktet förlamat.
  * “myocarditis” med förstorat hjärta blivit en vanlig sjukdom.
  * på video finns flertalet människor som bara kollapsar, eller börjar snurra omkring och sedan kollapsar i spasmer

  Tog detta från toppen av huvudet.

  Att detta inte är värt att rapportera för nyheterna förundrar mig

  Kommer fler att dö av dessa nu nya normala sjukdomar nästa år?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *