Åke Modée: Solen kan rädda Parisavtalet!

publicerad 26 december 2022
- av Gästskribent
Sunrise nature - Crestock.com

Solen kan prismässigt konkurrera ut fossila bränslen för elproduktion, skapa en klimatsmart elintensiv industristruktur och grunda för en ökad levnadsstandard i många fattiga länder.

Billig el utvecklade Sverige – nu är nya tider

Etableringen av kärnkraftverken på 70-talet, med statliga räntesubventioner, följdes av nästan fem decennier med låga och ofta extremt låga elpriser. I hus rekommenderades direktverkande el, företag anpassade sina processer till låga elpriser och biobränsle i värmeverk ersattes med el. Tiderna förändras. Nu är det snart slut med kärnkraftselen och Sverige har förlorat sin konkurrensfördel med billig el.

I Sverige talar vi om att landbaserade vindkraftverk kan producera el till en kostnad på runt femtio öre per kWh utan subventioner. Kostnaden för ny kärnkraftsel kommer kosta mer än vindkraftselenligt de flesta experter. Men i soligare länder kan solbaserad elproduktion ske till radikalt lägre kostnader.

Solbaserad elproduktion för 10 – 12 öre per kWh

Saudiarabien upphandlade 2021 en 600 MW anläggning där elpriset blev drygt 10 öre per kWh. Senare upphandlingar har varit några ören dyrare. Även i USA beräknas priset på solbaserad el närma sig 10 öre per kWh. Det installerades globalt 200 TWh solbaserad el år 2021 och den årliga tillväxten är 30 % och kan tillsammans med vindkraft redan 2030 bli den dominerande källan för elproduktion globalt.

Med hänsyn till att investeringskostnaderna för solbaserad elproduktion stadigt minskar och att tiden från planering till elleverans är kort, cirka ett år i Kina, kan priset för el i soliga länder bli mycket lågt.

Inte minst i södra Europa kommer det att byggas mycket solkraftsel och EU kommer, genom sjökablar, kunna köpa el från Afrika. En kabel mellan Tunisien och Sicilien är redan under byggnad. Europas elmarknad kommer se helt annorlunda ut om drygt femton år när vindkraften byggts ut och solenergin blir billigare än elproduktion med naturgas och kol.

I Australien är 12 % av elproduktionen redan solbaserad, år 2021, och cirka nio procent i Japan, Italien och Tyskland.

Soliga länder, exempelvis USA, Sydafrika, Australien, Saudiarabien och Nordafrika får med solbaserad el komparativa fördelar att satsa på elintensiva industrier exempelvis aluminiumsmältverk, järnsvampsproduktion, fossilfritt stål och kemikalier.

Billig el är inte Sveriges framtid – utan kunskap

Regeringen har drömmar om att återskapa en svunnen tid med billig el och planerar för ny kärnkraft och en fördubblad elproduktion till minst 300 TWh år 2045 för i huvudsak till elkrävande företag i Norrland, som är helstatliga eller statskontrollerade. En TWh el motsvarar förbrukningen i 50 000 villor.

Sveriges omställning från industri- till kunskapsnation pågår i ett accelererande tempo. Emellertid är det alltför många politiker som fortsatt styrs av industrisamhällets tankemodeller med fokus på bland annat storskalig fysisk produktion, råvaruförädling och hierarkiska beslutsvägar. Tidigare hette det ”Socialdemokratisk betongpolitik”.

Samtidigt har Sverige under de senaste decennierna blivit en ledande innovations- och IT-nation, som sysselsätter hundra tusentals personer i företag med produkter och system som ingen hade en tanke på för tjugo år sedan. Kunskap är sannolikt idag Sveriges och i framtiden landets viktigaste konkurrensfördel.

Sveriges framtid handlar om att tillvarata de mänskliga resurserna, invånarnas begåvningspotential och kreativitet. Välutbildad arbetskraft, som redan är en akut bristvara, kommer att få avgörande betydelse för framtidens tillväxt och välfärd.

Text: Åke Modée


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Nu när Tyskland skall gå i krig med Ryssland och måste ha en industrell kapacitet att smälta järn, med vindkraft? Vem är predestinerad att frysa?
  Tyskland på vintern är inget varmt och skönt ställe. WWll hölls i gång med kol.
  Skall WWlll hållas igång av småbarn-slavar i Kongo? Eller metallnudlar från Stilla Havet? Och åkarbrasa?
  Att tänka i en framtida tidslinje är knappast en globalistisk kapacitet.

 • Nu när Tyskland skall gå i krig med Ryssland och måste ha en industrell kapacitet att smälta järn, med vindkraft? Vem är predestinerad att frysa?
  Tyskland på vintern är inget varmt och skönt ställe. WWll hölls i gång med kol.
  Skall WWlll hållas igång av småbarn-slavar i Kongo? Eller metallnudlar från Stilla Havet? Och åkarbrasa?
  Att tänka i en framtida tidslinje är knappast en globalistisk kapacitet.

 • Om man nu skall solelektrifiera planeten, varför sprayar (SAI) man då för att minska solinflödet?
  Här har en planet snurrat runt en sol i evigheter och helt plötsligt skiter en fluga på tidslinjen där staden Paris skymtar förbi och folken får panik.

  • Ja du har skrivit förut och det var fel då också.
   Jag kollade just en artikel om braingrains (hjärnkorn)
   I populärvetenskap framställer dom sånt som små mobiltelefoner utan att förklara det tekniska som behövs men i originalartikeln i Nature electronics gav de utförlig info.
   Braingrains var kvadratiska med 0.65mm sida med en mottagar/sändare spole ngt mindre
   Men för att få den att fungera krävdes 1cm stora mellanlänkar en /per cm2 av delar av hjärnan man vill kommunicera med och dessutom samma sorts länkar utanpå huvudet 8mm ovanför de små kornen.
   Den yttre länken är ansluten med sladd till en apparat utanför.
   Trots det arrangemanget var energieffektiviteten mycket låg. Och därför behövs en stark energikälla i apparaten utanför.Och skulle man ta bort de 1cm stora mellanlänkarna och bara använde radiovågor direkt till de små kornen skulle det krävas så mycket effekt att det vore farligt.
   Jag drog igenom detta för att visa att även med 0.65mm stora saker går det inte att koppla upp sig direkt och ännu mindre går det med nåt smått som följer med vaccin.
   Det förekommer verkligen att IDchips injiceras men som fullt synliga objekt, som sticks in under huden. typiskt i storleksordningen cm
   Det finns andra effektivare teknologier men här var mitt fokus på att visa att små autonoma objekt i vaccin omöjligt kan ha de egenskaper du förutskickar

  • ibland får jag tanken att “The big bang” är en nystart, efter sen allt pillande med skapelsen tidigare gått i väggen.
   Profetiorna stämmer alltför bra för att historian håller på att upprepa sig.

 • Om man nu skall solelektrifiera planeten, varför sprayar (SAI) man då för att minska solinflödet?
  Här har en planet snurrat runt en sol i evigheter och helt plötsligt skiter en fluga på tidslinjen där staden Paris skymtar förbi och folken får panik.

  • Ja du har skrivit förut och det var fel då också.
   Jag kollade just en artikel om braingrains (hjärnkorn)
   I populärvetenskap framställer dom sånt som små mobiltelefoner utan att förklara det tekniska som behövs men i originalartikeln i Nature electronics gav de utförlig info.
   Braingrains var kvadratiska med 0.65mm sida med en mottagar/sändare spole ngt mindre
   Men för att få den att fungera krävdes 1cm stora mellanlänkar en /per cm2 av delar av hjärnan man vill kommunicera med och dessutom samma sorts länkar utanpå huvudet 8mm ovanför de små kornen.
   Den yttre länken är ansluten med sladd till en apparat utanför.
   Trots det arrangemanget var energieffektiviteten mycket låg. Och därför behövs en stark energikälla i apparaten utanför.Och skulle man ta bort de 1cm stora mellanlänkarna och bara använde radiovågor direkt till de små kornen skulle det krävas så mycket effekt att det vore farligt.
   Jag drog igenom detta för att visa att även med 0.65mm stora saker går det inte att koppla upp sig direkt och ännu mindre går det med nåt smått som följer med vaccin.
   Det förekommer verkligen att IDchips injiceras men som fullt synliga objekt, som sticks in under huden. typiskt i storleksordningen cm
   Det finns andra effektivare teknologier men här var mitt fokus på att visa att små autonoma objekt i vaccin omöjligt kan ha de egenskaper du förutskickar

  • ibland får jag tanken att “The big bang” är en nystart, efter sen allt pillande med skapelsen tidigare gått i väggen.
   Profetiorna stämmer alltför bra för att historian håller på att upprepa sig.

 • Om kunskap är Sveriges framtid, är det då förnuftigt att vi ökat befolkningen med 25 % från världens minst utvecklade områden med befolkning som anses ha lågt IQ och inte västerländska värderingar?

 • Om kunskap är Sveriges framtid, är det då förnuftigt att vi ökat befolkningen med 25 % från världens minst utvecklade områden med befolkning som anses ha lågt IQ och inte västerländska värderingar?

 • Vindkraftverk förgiftar miljö med sina vingar samt dödar fåglar och insekter, till havs stör de havsmiljöer p.g.a. oljud i vatten, solpaneler läcker också gifter till miljön.
   
  För varje osäker energislag måste man bygga reservkraft som ska finnas där men inte används då det blåser eller solen skiner.
   
  Vindkraftverken betalar dessutom inte för anslutning men det gör kraftnät som vältrar kostnaden över till konsumenten.
   
  Priser på utbyggnad av solpaneler och och vindkraftverk är kraftig subventionerade. 
  Då det blåser i Sverige, blåser det även i Europa så vindkraftselen kostar så lite att den inte kan bära ens sina grundläggande kostnader.
   
  När det blåste kraftig i Tyskland kunde inte tyskarna stoppa elproduktionen vilket har överbelastat nätet. De löste detta så att de skickade överskottelen i panik till Tjeckien så att deras elnät blev utslagen.
   
  Dessa osäkra energikällor kan man inte reglera så enkelt.
  Det bästa i nuläge skulle vara att satsa på gasdriftsturbiner samt att ställa politiker inför domstol för förstörelse av Sveriges energisystem!

 • Vindkraftverk förgiftar miljö med sina vingar samt dödar fåglar och insekter, till havs stör de havsmiljöer p.g.a. oljud i vatten, solpaneler läcker också gifter till miljön.
   
  För varje osäker energislag måste man bygga reservkraft som ska finnas där men inte används då det blåser eller solen skiner.
   
  Vindkraftverken betalar dessutom inte för anslutning men det gör kraftnät som vältrar kostnaden över till konsumenten.
   
  Priser på utbyggnad av solpaneler och och vindkraftverk är kraftig subventionerade. 
  Då det blåser i Sverige, blåser det även i Europa så vindkraftselen kostar så lite att den inte kan bära ens sina grundläggande kostnader.
   
  När det blåste kraftig i Tyskland kunde inte tyskarna stoppa elproduktionen vilket har överbelastat nätet. De löste detta så att de skickade överskottelen i panik till Tjeckien så att deras elnät blev utslagen.
   
  Dessa osäkra energikällor kan man inte reglera så enkelt.
  Det bästa i nuläge skulle vara att satsa på gasdriftsturbiner samt att ställa politiker inför domstol för förstörelse av Sveriges energisystem!

 • Kostnaden för LKABs och SSABs projekt kommer att kosta alla löntagare och pensionärer flera tusen kronor per månad under decennier, beroende på att elen troligen blir fyra till sju gånger dyrare i Sverige än vad soliga länder kan erbjuda.
  Vill ni betala för ett gigantiskt statligt förlust projekt?

 • De flesta metallurgiska processer är kontinuerliga och kräver full last el 24/7 . Att ha full produktion 8 tim/dygn blir ingen bra affär eller kvalitet.

 • Solceller anges ha kvar 80% effektivitet efter 25år
  Växelriktaren som utgör kanske 15-25% av kostnaden behöver bytas efter 10-20år

 • Kostnaden för LKABs och SSABs projekt kommer att kosta alla löntagare och pensionärer flera tusen kronor per månad under decennier, beroende på att elen troligen blir fyra till sju gånger dyrare i Sverige än vad soliga länder kan erbjuda.
  Vill ni betala för ett gigantiskt statligt förlust projekt?

 • De flesta metallurgiska processer är kontinuerliga och kräver full last el 24/7 . Att ha full produktion 8 tim/dygn blir ingen bra affär eller kvalitet.

 • Solceller anges ha kvar 80% effektivitet efter 25år
  Växelriktaren som utgör kanske 15-25% av kostnaden behöver bytas efter 10-20år

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *