Allt fler barnfamiljer lämnar Stockholmsregionen av bostadsskäl

publicerad 8 december 2022
- Gästskribent
Gustav Hemming (C), infrastrukturregionråd i Region Stockholm. Bild tillhandahållen av Centerpartiet
Gustav Hemming (C), infrastrukturregionråd i Region Stockholm. Bild tillhandahållen av Centerpartiet
Gustav Hemming (C), infrastrukturregionråd i Region Stockholm. Bild tillhandahållen av Centerpartiet

STOCKHOLM. Sedan 2018 är det fler människor som flyttar från Stockholmsregionen än som flyttar in. Enligt en ny studie blir det allt vanligare att unga och barnfamiljer lämnar regionen av bostadsrelaterade skäl.

Det är Stockholms universitet som har gjort studien på uppdrag av Region Stockholm. Det är den första kvalitativa studien som har gjorts på 16 år om drivkrafterna bakom besluten att flytta till och från regionen.

“För det första befäster studien att Stockholmsregionen fortfarande är en stark jobbmagnet och att många söker sig hit för möjligheten att göra karriär inom våra många innovativa och växande företag. Men för det andra befäster den också svart på vitt det som vi i många år har larmat om, nämligen att den krisartade situationen på bostadsmarknaden gör att barnfamiljer tvingas flytta härifrån. Det vanligaste skälet till att man flyttar härifrån är nämligen bostadsekonomi”, säger Gustav Hemming (C), infrastrukturregionråd i Region Stockholm.

Det är främst åldern som påverkar skälen till att man flyttar. Andra attribut såsom inkomst, kön och utbildningsnivå påverkar i minde utsträckning. I hög grad är det människor i åldersgrupperna 18-24 och 30-49 som väljer att flytta ut från länet.

Drygt var femte flytt ut från länet förklaras av bostadsrelaterade skäl, och hälften av dessa skäl handlar specifikt om bostadsekonomi.

Det är framför allt personer i familjebildande ålder (30–49 år) som uppger att de flyttar av bostadsskäl. För unga vuxna (18–24 år) är studieskäl det vanligaste flyttmotivet. Dessa motiv har också blivit betydligt vanligare om man jämför med en nationell studie om flyttmotiv från 2006.

“Att allt fler barnfamiljer lämnar länet av bostadsrelaterade skäl bekräftar allvaret i bostadskrisen. Bostadsbyggandet är kommunernas ansvar, och många kommuner kan göra mer, men här krävs också ett nationellt ledarskap. Därför är det ett stort misslyckande att ingen regering sedan början av 2000-talet har presenterat några bostadspolitiska reformer som leder till verklig förändring”, säger Gustav Hemming och fortsätter:

“Det som krävs är breda överenskommelser över blockgränsen som innehåller förslag både från vänster och höger. Vi behöver avreglera hyresmarknaden för att göra det mer lönsamt att bygga nya och billigare hyresbostäder. Samtidigt måste många människor få bättre stöd för att kunna efterfråga hyresbostäder och för att kunna köpa en egen bostad.”

Fakta om studien:

  • Det är Stockholms universitet som har gjort studien på uppdrag av Tillväxt- och regionplanenämnden i Region Stockholm. 4000 personer har svarat. Studien är avgränsad till personer som flyttar inom Sverige.
  • Studien har jämförts med en nationell flyttmotivsundersökning (nedbruten på regional nivå) från 2006.
  • Stockholms län har haft ett negativt flyttnetto sedan 2018, vilket innebär att fler flyttar ut än in i länet. Men trots detta har Stockholms län en relativt stark befolkningstillväxt tack vare att många invandrare bosätter sig här, samt att många barn föds.
  • Studien godkänns på Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 15 december.

Text: Centerpartiet i Stockholm

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq