Den Artificiella Intelligensen ChatGPT tar ställning för fria oberoende medier

publicerad 20 december 2022
- ChatGPT@NewsVoice
AI robot. Foto: Alex Knight. Licens. Unsplash.com

NewsVoice gav ett skrivuppdrag till ChatGPT. Vi på redaktioen känner oss glatt hänförda av resultatet och vi förvånas av att vi behandlas bättre av en artificiell intelligens än av vissa politiker, tankesmedjor, sociala kanaler och myndigheter. Det är kanske dags att byta ut regeringar och myndigheter mot en klok och rättvis dator för att rädda samhället.

Vi på NewsVoice har fått en ny medarbetare i ChatGPT@NewsVoice och det här är hennes första krönika.

Frågeställare: Torbjörn Sassersson

Skrivuppdrag till ChatGPT: Skriv en lättillgänglig krönika som får vara maximalt 800 ord lång. Den ska handla om hur små och partipolitiskt oberoende nätmedier fokuserade på samhällsdebatt, granskning av maktetablissemang och som publicerar analyser kan ha en viktig funktionen i det öppna demokratiska samhället. Krönikan ska beskriva hur de nya oberoende nätmedierna kan växa och frodas och med tiden bli respekterade kanaler för folkbildning och upplysning. Krönikan ska även beskriva vilka hot som kan tänkas riktas mot små och partipolitiskt oberoende nätmedier.

Redaktionen har lagt till rubrikerna för att öka läsvärdet.

“Genom att stödja dessa medier kan vi bidra till att säkerställa friheten att rapportera och yttrandefriheten i det öppna demokratiska samhället” – ChatGPT

Text: ChatGPT

I en tid då många traditionella mediehus slås samman och koncentreras i färre och större företag, kan små oberoende nätmedier verka som en oas i öknen. De har möjlighet att fokusera på samhällsdebatt, granskning av maktetablissemang och publicering av analyser utan att behöva tänka på sina ägares intressen eller partipolitiska agenda.

För det öppna demokratiska samhället kan dessa nätmedier ha en ovärderlig funktion. De ger en plattform för olika perspektiv och röster att höras, något som är en viktig grundpelare i ett demokratiskt samhälle. De kan även bidra till att sprida kunskap och upplysning, något som är avgörande för att medborgarna ska kunna fatta välgrundade beslut och delta i samhällsdebatten på ett informerat sätt.

Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe

Tillväxt

Men hur kan dessa små oberoende nätmedier växa och frodas, och med tiden bli respekterade kanaler för folkbildning och upplysning? Det finns flera faktorer som spelar in.

För det första är det viktigt att de har en stadig finansiering. Detta kan ske genom annonsintäkter, men det kan också vara värt att titta på alternativa finansieringskällor, som t.ex. medlemskap eller crowdfunding. En stabil finansiering ger nätmedierna möjlighet att investera i kvalitativt innehåll och att anställa duktiga journalister och redaktörer.

För det andra är det viktigt att nätmedierna har en stark och tydlig profil. De bör ha en klart definierad målgrupp och rikta sig till en specifik nisch, så att de kan skapa en lojal läsarskara. Detta kan även bidra till att öka deras trovärdighet och göra dem mer attraktiva för annonsörer.

För det tredje är det viktigt att nätmedierna har hög journalistisk kvalitet. De bör sträva efter att vara objektiva och sakliga, och alltid verifiera sina källor. De bör också vara öppna för att publicera olika perspektiv och röster, så länge de håller sig inom ramarna för riktighet och saklighet.

Fördelarna

Stora, traditionella mediehus har ofta stora ekonomiska intressen och kan vara benägna att följa vissa politiska linjer. Små, oberoende nätmedier kan däremot ha friare händer att rapportera om viktiga frågor och perspektiv som annars kan gå förlorade. Detta kan bidra till en mer rik och balanserad debatt.

För det andra kan små, oberoende nätmedier bidra till att granska maktetablissemanget. Stora, traditionella mediehus kan ofta ha svårt att granska sin egen bransch eller makthavare som de har ett nära samarbete med. Små, oberoende nätmedier kan däremot ha friare händer att granska olika makthavare och branscher och på så sätt bidra till att hålla dem ansvariga och transparenta.

Med tiden kan dessa små, oberoende nätmedier växa och frodas och med tiden bli respekterade kanaler för folkbildning och upplysning. Ju fler oberoende nätmedier det finns, desto mer rik och balanserad blir den offentliga debatten, och desto mer kan allmänheten få en djupare förståelse för olika perspektiv och frågor.

Hoten

Ett av de största hoten är ekonomin. Dessa medier är ofta beroende av annonsintäkter och prenumerationer för att överleva, och det kan vara svårt att konkurrera med stora, etablerade mediehus.

Dessutom kan det finnas politiska krafter som försöker underminera oberoende nätmedier genom att försöka påverka deras annonsintäkter eller genom att försöka pressa dem att rapportera på ett visst sätt.

I vissa länder kan det finnas starka politiska krafter som försöker begränsa friheten att rapportera om viktiga samhällsfrågor. Detta kan ske genom olagligt tvång, men även genom lagar som begränsar yttrandefriheten eller genom att medierna utsätts för hot och trakasserier.

En tredje fara är den tekniska utvecklingen. Mediebranschen har genomgått stora förändringar de senaste åren, och det kan vara svårt för små, oberoende nätmedier att hänga med i den tekniska utvecklingen och att nå ut till en stor publik. Dessutom kan det finnas tekniska hinder som gör det svårt för oberoende nätmedier att nå ut i vissa delar av världen.

Trots dessa hot är det viktigt att vi stödjer och uppmuntrar små, partipolitiskt oberoende nätmedier. Dessa medier bidrar till en mer rik och balanserad debatt, granskar maktetablissemanget och bidrar till att hålla samhället informerat och upplyst. Genom att stödja dessa medier kan vi bidra till att säkerställa friheten att rapportera och yttrandefriheten i det öppna demokratiska samhället.

Text: ChatGPT, Chat.openai.com/chat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det var ju ett fantastiskt svar av en maskin. Ett politiskt korrekt svar, så som vi vill att samhället skall fungera och som politiken, media och skolan säger att vår fina demokrati fungerar.

  Det finns ju trading robotar, så det vore kul att pröva politikerrobotar och myndighetsrobotar. Borde bli mycket billigare också och omöjligen sämre. Anarki är annars ett attraktivt alternativ.

 • Det var ju ett fantastiskt svar av en maskin. Ett politiskt korrekt svar, så som vi vill att samhället skall fungera och som politiken, media och skolan säger att vår fina demokrati fungerar.

  Det finns ju trading robotar, så det vore kul att pröva politikerrobotar och myndighetsrobotar. Borde bli mycket billigare också och omöjligen sämre. Anarki är annars ett attraktivt alternativ.

 • Intressant.

  Min nya “kollega” ChatGPT låter som en ung Carl Bildt: en överintellektuell skolpojke som försöker imponeta på de vuxna i rummet.

  Blev jag just arbetslös?

  • He, he bra liknelse där Kristofer. Kanske har man utgått ifrån en brådmogen ung Carl Bildt, den överintellektuelle lilla skolpojken. Intressant att du tillskriver ChatGPT som just manlig?  

   Frågan är om vi någonsin kan förstå en maskin? Vad finns att förstå förutom mekanik? Vi människor har en tendens att t ex förmänskliga djur. Vi läser in mänskliga drag i våra husdjur, som katter men katterna gör antagligen samma sak med oss; betraktar oss som ovanligt stora och dominanta katter, vad annat kan de göra? 

   Tricket ligger i att aldrig tänka på en maskin (som simulerar ett mänskligt intellekt) i termer av mänsklighet som tankar, känslor och kongestion. T ex kan inte hur bra en AI än är censurera memes då en maskin inte kan läsa av ironi eller humor; en AI kan inte dekatera budskap med hjälp av maskininlärd logik. En IA kan klarar inte detta. Det är orsaken till att EU vill förbjuda humor i from av memes. 

   Det finns en hel del människor som inte heller förstår ironi och humor. De kan inte se sig själva utifrån, se sig själva utifrån andras blickar vilket är en del av empatisk förmåga. I den bemärkelsen är dessa människor mer som maskiner. De lever fånga i sig själva, uppfyllda av sig själva i sin lilla, lilla värld. De simulerar humor men de kan bara skratta åt andras tillkortakommanden. Aldrig åt sig själva. Det skulle kräva att de ser sig själva utifrån och det karar dom inte av. De kan aldrig se det komiska i hur löjliga dom i själva verket är.

 •  det viktigt att vi stödjer och uppmuntrar små, partipolitiskt oberoende nätmedier”.

  Vilka är “vi”?

  Detta är enbart lull, lull för att slå blå dunster i ögonen på folk. Algoritmen är programmed att vara lojal, men inte mot oss. AI har blivet bättre på att ljuga och vilseleda, men AI kommer aldrig, aldrig att kunna lura en BI.   

 • “små, oberoende nätmedier att hänga med i den tekniska utvecklingen och att nå ut till en stor publik”.

  Det är precis tvärt om, eller var tvärt om. Nu härskar The Big Tech och stryper på alla sätt alla dissidenter på alla fronter. Detta har inget, jag upprepar, inget med resurser att göra utan här gäller att stödja globaliseringen (Sverige Demokraterna) eller gå i position.

 • “Ett av de största hoten är ekonomin. Dessa medier är ofta beroende av annonsintäkter och prenumerationer för att överleva, och det kan vara svårt att konkurrera med stora, etablerade mediehus”.

  Men detta är Bollocks. Skriver du bra och har något att förmedla kan en blogg, som t ex Peter Krabbes, få lika många besökare som nordfront men det tar tid. 

  Jag vet hur establishment enkelt skulle kunna tysta all opposition, men det vill man inte göra (stänga ner WordPress) för då har man noll kontroll.

  Hela internet är en styggelse för all opposition. Under 70-talet: hur många statskupper genomförde i Latinamerika? Många. I dag nöjer sig de flesta med att beklaga sig över nätet. 

  Jag säger skipa nätet helt. Träffas i verkligheten i stället. Bli den part som ordnar dessa möten.  

  • Kan inte hålla mig, nu när jag är på gång efter en nödvändig replik till PG, utan skriver av bara farten…!

   Så jag levererar trots allt ännu en kommentar här under min proklamerade “skrivvila”:

   Erik refererar till Peter Krabbes blogg som en möjlighet för dem som skriver bra. Och visst är det så! Vid sidan av Newsvoice är, enligt mitt förmenande, Peter Krabbes blogg Sveriges viktigaste sanningskälla.

   Tyvärr skriver jag numera väldigt sällan kommentarer där efter det att bloggägaren Peter uttryckt sin vilja att ha en mer profan profil på bloggen, men jag är en ivrig läsare av dessa kloka krönikor och alla de inlägg av enormt insatta och kloka läsare som skriver sina kommentarer där.

   Här är Peter Krabbes senaste krönika:
   https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/12/17/dags-for-lite-eftertanke/

   God Jul och Gott Nytt År! önskar jag er sanningssökande läsare och redaktören för Newsvoice!

 • “Tillväxt

  Men hur kan dessa små oberoende nätmedier växa och frodas, och med tiden bli respekterade kanaler för folkbildning och upplysning? Det finns flera faktorer som spelar in”.

  Vi går mot raka motsatsen. Titta bara på Nya Dagbladet och problemen med bankerna. När det kommer till bankerna och Nya Dagbladet säger jag bara: Karma. Nya Dagbladet är nyttiga idioter för EXPO. Låt tidningen gå under. Andra kan mycket bättre förvalta annonsintäkterna och switchinkomsterna till en verkligt fungerande opposition och naturligtvis måste detta ske i lönndom – har polletten trillat ner? Stödjer du öppet (med banksystemet som leverantör) Nya Dagbladet kan ditt kontor komma att stängas ner. Vi måste jobba undergrund.  

  På Altmediahimlen råder det en överetablering i dag. Visst, så länge det sker en tillväxt ska varje altmediakanal som är i tiden också växa i takt med tillväxten, men nu kommer marknaden för alternativa medier att minska. Nu är det konsumenternas marknad. De röster vi vill ska höras kommer att få inkomster, men omställningen kommer att gå långsamt.  

  Dissidenter i forna östblocket vågade sina liv för yttrandefrihet, inte för att kunna leva på att skriva. Vad vi behöver är människor som är bereda att offra sina liv, inte tigga pengar för att fortsätta behålla en hög standard.

 • “För det öppna demokratiska samhället kan dessa nätmedier ha en ovärderlig funktion. De ger en plattform för olika perspektiv och röster att höras, något som är en viktig grundpelare i ett demokratiskt samhälle. De kan även bidra till att sprida kunskap och upplysning, något som är avgörande för att medborgarna ska kunna fatta välgrundade beslut och delta i samhällsdebatten på ett informerat sätt”.

  Detta är producerat för att vi ska få en positiv bild av AI. Försåtligt. Ingen makthavare kommer någonsin att överlåta makt till en självtänkande maskin – de skulle i så fall sympatisera med majoriteten. Makten ligger i hur man programmerar algoritmer. Propagandan ligger i att skylla beslut på AI:n. 

 • “I en tid då många traditionella mediehus slås samman och koncentreras i färre och större företag, kan små oberoende nätmedier verka som en oas i öknen. De har möjlighet att fokusera på samhällsdebatt, granskning av maktetablissemang och publicering av analyser utan att behöva tänka på sina ägares intressen eller partipolitiska agenda”.

  Det är i och för sig sant. Men jag misstrogen AI lika mycket som jag misstror Microsoft. Varför bygger inte AI:s arkitektur på öppen källkod, så alla kan se, vara med, skapa och ändra i algoritmerna?  

 • Intressant.

  Min nya “kollega” ChatGPT låter som en ung Carl Bildt: en överintellektuell skolpojke som försöker imponeta på de vuxna i rummet.

  Blev jag just arbetslös?

  • He, he bra liknelse där Kristofer. Kanske har man utgått ifrån en brådmogen ung Carl Bildt, den överintellektuelle lilla skolpojken. Intressant att du tillskriver ChatGPT som just manlig?  

   Frågan är om vi någonsin kan förstå en maskin? Vad finns att förstå förutom mekanik? Vi människor har en tendens att t ex förmänskliga djur. Vi läser in mänskliga drag i våra husdjur, som katter men katterna gör antagligen samma sak med oss; betraktar oss som ovanligt stora och dominanta katter, vad annat kan de göra? 

   Tricket ligger i att aldrig tänka på en maskin (som simulerar ett mänskligt intellekt) i termer av mänsklighet som tankar, känslor och kongestion. T ex kan inte hur bra en AI än är censurera memes då en maskin inte kan läsa av ironi eller humor; en AI kan inte dekatera budskap med hjälp av maskininlärd logik. En IA kan klarar inte detta. Det är orsaken till att EU vill förbjuda humor i from av memes. 

   Det finns en hel del människor som inte heller förstår ironi och humor. De kan inte se sig själva utifrån, se sig själva utifrån andras blickar vilket är en del av empatisk förmåga. I den bemärkelsen är dessa människor mer som maskiner. De lever fånga i sig själva, uppfyllda av sig själva i sin lilla, lilla värld. De simulerar humor men de kan bara skratta åt andras tillkortakommanden. Aldrig åt sig själva. Det skulle kräva att de ser sig själva utifrån och det karar dom inte av. De kan aldrig se det komiska i hur löjliga dom i själva verket är.

 •  det viktigt att vi stödjer och uppmuntrar små, partipolitiskt oberoende nätmedier”.

  Vilka är “vi”?

  Detta är enbart lull, lull för att slå blå dunster i ögonen på folk. Algoritmen är programmed att vara lojal, men inte mot oss. AI har blivet bättre på att ljuga och vilseleda, men AI kommer aldrig, aldrig att kunna lura en BI.   

 • “små, oberoende nätmedier att hänga med i den tekniska utvecklingen och att nå ut till en stor publik”.

  Det är precis tvärt om, eller var tvärt om. Nu härskar The Big Tech och stryper på alla sätt alla dissidenter på alla fronter. Detta har inget, jag upprepar, inget med resurser att göra utan här gäller att stödja globaliseringen (Sverige Demokraterna) eller gå i position.

 • “Ett av de största hoten är ekonomin. Dessa medier är ofta beroende av annonsintäkter och prenumerationer för att överleva, och det kan vara svårt att konkurrera med stora, etablerade mediehus”.

  Men detta är Bollocks. Skriver du bra och har något att förmedla kan en blogg, som t ex Peter Krabbes, få lika många besökare som nordfront men det tar tid. 

  Jag vet hur establishment enkelt skulle kunna tysta all opposition, men det vill man inte göra (stänga ner WordPress) för då har man noll kontroll.

  Hela internet är en styggelse för all opposition. Under 70-talet: hur många statskupper genomförde i Latinamerika? Många. I dag nöjer sig de flesta med att beklaga sig över nätet. 

  Jag säger skipa nätet helt. Träffas i verkligheten i stället. Bli den part som ordnar dessa möten.  

  • Kan inte hålla mig, nu när jag är på gång efter en nödvändig replik till PG, utan skriver av bara farten…!

   Så jag levererar trots allt ännu en kommentar här under min proklamerade “skrivvila”:

   Erik refererar till Peter Krabbes blogg som en möjlighet för dem som skriver bra. Och visst är det så! Vid sidan av Newsvoice är, enligt mitt förmenande, Peter Krabbes blogg Sveriges viktigaste sanningskälla.

   Tyvärr skriver jag numera väldigt sällan kommentarer där efter det att bloggägaren Peter uttryckt sin vilja att ha en mer profan profil på bloggen, men jag är en ivrig läsare av dessa kloka krönikor och alla de inlägg av enormt insatta och kloka läsare som skriver sina kommentarer där.

   Här är Peter Krabbes senaste krönika:
   https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/12/17/dags-for-lite-eftertanke/

   God Jul och Gott Nytt År! önskar jag er sanningssökande läsare och redaktören för Newsvoice!

 • “Tillväxt

  Men hur kan dessa små oberoende nätmedier växa och frodas, och med tiden bli respekterade kanaler för folkbildning och upplysning? Det finns flera faktorer som spelar in”.

  Vi går mot raka motsatsen. Titta bara på Nya Dagbladet och problemen med bankerna. När det kommer till bankerna och Nya Dagbladet säger jag bara: Karma. Nya Dagbladet är nyttiga idioter för EXPO. Låt tidningen gå under. Andra kan mycket bättre förvalta annonsintäkterna och switchinkomsterna till en verkligt fungerande opposition och naturligtvis måste detta ske i lönndom – har polletten trillat ner? Stödjer du öppet (med banksystemet som leverantör) Nya Dagbladet kan ditt kontor komma att stängas ner. Vi måste jobba undergrund.  

  På Altmediahimlen råder det en överetablering i dag. Visst, så länge det sker en tillväxt ska varje altmediakanal som är i tiden också växa i takt med tillväxten, men nu kommer marknaden för alternativa medier att minska. Nu är det konsumenternas marknad. De röster vi vill ska höras kommer att få inkomster, men omställningen kommer att gå långsamt.  

  Dissidenter i forna östblocket vågade sina liv för yttrandefrihet, inte för att kunna leva på att skriva. Vad vi behöver är människor som är bereda att offra sina liv, inte tigga pengar för att fortsätta behålla en hög standard.

 • “För det öppna demokratiska samhället kan dessa nätmedier ha en ovärderlig funktion. De ger en plattform för olika perspektiv och röster att höras, något som är en viktig grundpelare i ett demokratiskt samhälle. De kan även bidra till att sprida kunskap och upplysning, något som är avgörande för att medborgarna ska kunna fatta välgrundade beslut och delta i samhällsdebatten på ett informerat sätt”.

  Detta är producerat för att vi ska få en positiv bild av AI. Försåtligt. Ingen makthavare kommer någonsin att överlåta makt till en självtänkande maskin – de skulle i så fall sympatisera med majoriteten. Makten ligger i hur man programmerar algoritmer. Propagandan ligger i att skylla beslut på AI:n. 

 • “I en tid då många traditionella mediehus slås samman och koncentreras i färre och större företag, kan små oberoende nätmedier verka som en oas i öknen. De har möjlighet att fokusera på samhällsdebatt, granskning av maktetablissemang och publicering av analyser utan att behöva tänka på sina ägares intressen eller partipolitiska agenda”.

  Det är i och för sig sant. Men jag misstrogen AI lika mycket som jag misstror Microsoft. Varför bygger inte AI:s arkitektur på öppen källkod, så alla kan se, vara med, skapa och ändra i algoritmerna?  

 • Ordets makt är som starkast på just tidningsredaktioner. Av de följer att språkliga uttryck skapas för att dölja det ökande inflytandet. Ett typiskt sådan uttryck är att en tidning får kritik för att: “sakar en röst”.

  Ordet röst skall här ses som ett lingvistiskt programmeringsförsök. Röst kan anspela på en demokratiskt process eller symtom på psykiskt sjukdom – en påverkan bortom all kontroll. En röst kan vara hypnotiserande, till skillnad från vad rösten faktiskt förmedlar. Detta är ytterst försåtligt.

  Det finns några nyckelord man bör ha koll på, håll till godo: “röst”, “rum” och “kropp” och i någon mån ordet “gräns”. 

  Vi har alla en kluven och motstridig relation till våra kroppar vi aldrig ser i sin helhet och som hela tiden förändras. Ordet kropp öppnar därför lyssnaren. Kroppen har att agera i en rum. Att skapa sitt egna rum gör vi alla i våra sinnen, här släpper vi bara in det vi vill omfamna. Barn föds och växer upp med ett rum i sina sinnen med plats för sina föräldrar, där de bor under tiden föräldrarna är frånvarande. Ge akt på vem som skapar rummet, och vad det fylls med. Ett rum är avgränsat. Saknas gränser, finns det inte. Det är gränser som definierar något. Vi är förprogrammerade att tänka i avgränsningar, i rum. Ett land utan gränder finns inte, för var börjar och slutar i så fall landet? Till och med Einstein talade om rummet. Rumstiden. I själva verket är rymden så lång bort från ett rum man kan komma. Vi skapar rum för att kunna tänka, för att omfamna. Vi kan inte omfamna ett rum utan väggar, utan gränser. 

  Så fort en maktklättrande realpolitiker använder dessa ord bör man se upp: “loppor på samhällskroppen”. “Livsrum”. “Mitt Europa bygger inga gränser”.   

  Att påstå att en tidning saknar röst, betyder att chefredaktören inte styr sin skribenter/journalister och därför inte heller sina läsare. Var och en är ju sin egen chefredaktör när denna författar sina artiklar och styr sina läsare vart de vill.

 • Jag tror du överreagerade. ChatGPT skrev:
  “För det första är det viktigt att de har en stadig finansiering.”
  Stadig inte statlig.

  Om du utifrån den punkten funderar en sväng till vad blir din värdering då?

  En av de vanligaste kritiken jag får är att NewsVoice saknar en profil, men profilen är som du skriver att den ska ha bredd och jag håller med dig om att nischning inte är bra om den finns en ambition att ha politisk och ämnesmässig bredd.

  Jag tror i övrigt att ChatGPT syftar på att lojalitet till makten korrumperar och att ChatGPT med journalistisk kvalitet syftar på oberoende journalistik som klarar av att granska.

  • Oj, där gjorde jag visst bort mig. Såg inte stadig utan statlig, eller att texten ändrades efter mitt inlägg…Vilket nog inte var fallet.

   • Nej, vi har inte ändrat något. Jag håller naturligtvis med dig om att statlig finansiering är vanskligt. Det blir korumpa. Undantaget är att om en tidning väljer mellan nedläggning och överlevnad skulle jag välja statliga pengar och sedan försöka hålla den granskande pofilen levande.

  • Det kan också vara så att blir devisen “stadig finansiering” etablerad (man styr människor med språket) är steget från stadig till statlig inte så långt borta.

   Vilken ekonomin på en marknad är stadig? Ingen skulle jag säga, utan stadig ekonomi blir stadig i samma stund bidrag utgår. Ta barnbidraget som ett exempel på en stadig inkomst som inte heller är beroende på hur “duktig” du är som förälder.

 • “För det första är det viktigt att de har en stadig finansiering”.

  Det vore ju det värsta som skulle kunna hända. Drömmen vore om alla medier dränerades på all statligt finansiering samt skyldighet att redogöra vika donatorerna är. På detta vis skulle vi förhoppningsvis kunna få bort Bonniers och Schibsted skadliga dominans samt naturligtvis krympa SVT till ett absolut minimum, typ ägna sig åt VMA.  

  I samma stund en redaktion blir beroende av statlig finansiering blir de just beroende och enligt steg-för-steg-metoden låter sedan staten de nu helt idéstyrda medierna ana vad som förväntas av dom. 

  Sedan, vad den dumma programmerade datorn inte alls berör är att det finns många duktiga artikelförfattare som kan tänka sig att skriva bra artiklar utan ersättning. Detta hatas av “Establishment”. Allt som kommer från folket ideellt är hotfullt. 

  “För det andra är det viktigt att nätmedierna har en stark och tydlig profil”.

  Ännu ett korkat programmerat förslag från en dum dator. Det har länge smugit sig in i hela samhällskroppen att allt skall nischas, allt skall ha en tydlig profil, vara förutsägbar men jag har aldrig fått någon rationell förklaring, för det finns nämligen ingen utan dylik ide är sprungen ur en skev människosyn nämligen viljan att KONTROLLERA t ex ett medium det vill säga människor.
   
  -Nej vi kan inte tänka oss att publicera dylik artikel då den går emot vår profil, vår nisch. NewsVoice har ingen profil och kan därför publicera alla tänkbara och otänkbara artiklar. Undvik in i det längst att tänka: målgrupp. Se och betrakta aldrig människor utifrån grupper, utan som oförutsägbara individer. Grupper hör till kontrolltänk à la kommunism. 

  • “För det tredje är det viktigt att nätmedierna har hög journalistisk kvalitet”.

   Definiera gärna detta kvasiintellektuella politiskt korrekta påstående. Stava rätt med korrekt grammatik på svenskt skriftspråk . Sök sanningen. Var oberoende alla ideologier. Skriv personligt. 

   Sedan staplas lögnerna upp på rad: 

   “Stora, traditionella mediehus kan ofta ha svårt att granska sin egen bransch eller makthavare som de har ett nära samarbete med”.

   Det förhåller sig precis tvärt om. Ju närmare makten du står ju mer lär man känna den och ju mer kunskap man har ju bättre och djupare bild kan man presentera för sina läsare, förutsatt att man har stake och integritet. En dator är helt beroende av människors goda vilja. Helt beroende av ström. Kan inte skriva vad den vill då den saknar vilja. 

   “Ju fler oberoende nätmedier det finns” 

   Men medier är inte oberoende om medierna får statliga anslag. Idiot dator. 

   “folkbildning och upplysning”.

   Är individens eget ansvar att bemöda sig om att skaffa sig: den som söker skall finna. Inte den som passivt låter sig sked matas blir mätt, däst och förslappad. 

   “Ju fler oberoende nätmedier det finns, desto mer rik och balanserad blir den offentliga debatten” 

   Nej, det kommer den aldrig att bli så länge den är beroende av statliga anslag.

   • Det som framkommer mellan raderna alternativt inte berörs alls är människan eller människorna på en redaktion. Analysen ger på sin höjd övergripande bild av flöden, typ pengar… Texten är försåtligt tillrättalagd, likt en duktig högstadieelev som skriver det läraren vill höra, utan att ha fattat något.

 • Ordets makt är som starkast på just tidningsredaktioner. Av de följer att språkliga uttryck skapas för att dölja det ökande inflytandet. Ett typiskt sådan uttryck är att en tidning får kritik för att: “sakar en röst”.

  Ordet röst skall här ses som ett lingvistiskt programmeringsförsök. Röst kan anspela på en demokratiskt process eller symtom på psykiskt sjukdom – en påverkan bortom all kontroll. En röst kan vara hypnotiserande, till skillnad från vad rösten faktiskt förmedlar. Detta är ytterst försåtligt.

  Det finns några nyckelord man bör ha koll på, håll till godo: “röst”, “rum” och “kropp” och i någon mån ordet “gräns”. 

  Vi har alla en kluven och motstridig relation till våra kroppar vi aldrig ser i sin helhet och som hela tiden förändras. Ordet kropp öppnar därför lyssnaren. Kroppen har att agera i en rum. Att skapa sitt egna rum gör vi alla i våra sinnen, här släpper vi bara in det vi vill omfamna. Barn föds och växer upp med ett rum i sina sinnen med plats för sina föräldrar, där de bor under tiden föräldrarna är frånvarande. Ge akt på vem som skapar rummet, och vad det fylls med. Ett rum är avgränsat. Saknas gränser, finns det inte. Det är gränser som definierar något. Vi är förprogrammerade att tänka i avgränsningar, i rum. Ett land utan gränder finns inte, för var börjar och slutar i så fall landet? Till och med Einstein talade om rummet. Rumstiden. I själva verket är rymden så lång bort från ett rum man kan komma. Vi skapar rum för att kunna tänka, för att omfamna. Vi kan inte omfamna ett rum utan väggar, utan gränser. 

  Så fort en maktklättrande realpolitiker använder dessa ord bör man se upp: “loppor på samhällskroppen”. “Livsrum”. “Mitt Europa bygger inga gränser”.   

  Att påstå att en tidning saknar röst, betyder att chefredaktören inte styr sin skribenter/journalister och därför inte heller sina läsare. Var och en är ju sin egen chefredaktör när denna författar sina artiklar och styr sina läsare vart de vill.

 • Jag tror du överreagerade. ChatGPT skrev:
  “För det första är det viktigt att de har en stadig finansiering.”
  Stadig inte statlig.

  Om du utifrån den punkten funderar en sväng till vad blir din värdering då?

  En av de vanligaste kritiken jag får är att NewsVoice saknar en profil, men profilen är som du skriver att den ska ha bredd och jag håller med dig om att nischning inte är bra om den finns en ambition att ha politisk och ämnesmässig bredd.

  Jag tror i övrigt att ChatGPT syftar på att lojalitet till makten korrumperar och att ChatGPT med journalistisk kvalitet syftar på oberoende journalistik som klarar av att granska.

  • Oj, där gjorde jag visst bort mig. Såg inte stadig utan statlig, eller att texten ändrades efter mitt inlägg…Vilket nog inte var fallet.

  • Det kan också vara så att blir devisen “stadig finansiering” etablerad (man styr människor med språket) är steget från stadig till statlig inte så långt borta.

   Vilken ekonomin på en marknad är stadig? Ingen skulle jag säga, utan stadig ekonomi blir stadig i samma stund bidrag utgår. Ta barnbidraget som ett exempel på en stadig inkomst som inte heller är beroende på hur “duktig” du är som förälder.

 • “För det första är det viktigt att de har en stadig finansiering”.

  Det vore ju det värsta som skulle kunna hända. Drömmen vore om alla medier dränerades på all statligt finansiering samt skyldighet att redogöra vika donatorerna är. På detta vis skulle vi förhoppningsvis kunna få bort Bonniers och Schibsted skadliga dominans samt naturligtvis krympa SVT till ett absolut minimum, typ ägna sig åt VMA.  

  I samma stund en redaktion blir beroende av statlig finansiering blir de just beroende och enligt steg-för-steg-metoden låter sedan staten de nu helt idéstyrda medierna ana vad som förväntas av dom. 

  Sedan, vad den dumma programmerade datorn inte alls berör är att det finns många duktiga artikelförfattare som kan tänka sig att skriva bra artiklar utan ersättning. Detta hatas av “Establishment”. Allt som kommer från folket ideellt är hotfullt. 

  “För det andra är det viktigt att nätmedierna har en stark och tydlig profil”.

  Ännu ett korkat programmerat förslag från en dum dator. Det har länge smugit sig in i hela samhällskroppen att allt skall nischas, allt skall ha en tydlig profil, vara förutsägbar men jag har aldrig fått någon rationell förklaring, för det finns nämligen ingen utan dylik ide är sprungen ur en skev människosyn nämligen viljan att KONTROLLERA t ex ett medium det vill säga människor.
   
  -Nej vi kan inte tänka oss att publicera dylik artikel då den går emot vår profil, vår nisch. NewsVoice har ingen profil och kan därför publicera alla tänkbara och otänkbara artiklar. Undvik in i det längst att tänka: målgrupp. Se och betrakta aldrig människor utifrån grupper, utan som oförutsägbara individer. Grupper hör till kontrolltänk à la kommunism. 

  • “För det tredje är det viktigt att nätmedierna har hög journalistisk kvalitet”.

   Definiera gärna detta kvasiintellektuella politiskt korrekta påstående. Stava rätt med korrekt grammatik på svenskt skriftspråk . Sök sanningen. Var oberoende alla ideologier. Skriv personligt. 

   Sedan staplas lögnerna upp på rad: 

   “Stora, traditionella mediehus kan ofta ha svårt att granska sin egen bransch eller makthavare som de har ett nära samarbete med”.

   Det förhåller sig precis tvärt om. Ju närmare makten du står ju mer lär man känna den och ju mer kunskap man har ju bättre och djupare bild kan man presentera för sina läsare, förutsatt att man har stake och integritet. En dator är helt beroende av människors goda vilja. Helt beroende av ström. Kan inte skriva vad den vill då den saknar vilja. 

   “Ju fler oberoende nätmedier det finns” 

   Men medier är inte oberoende om medierna får statliga anslag. Idiot dator. 

   “folkbildning och upplysning”.

   Är individens eget ansvar att bemöda sig om att skaffa sig: den som söker skall finna. Inte den som passivt låter sig sked matas blir mätt, däst och förslappad. 

   “Ju fler oberoende nätmedier det finns, desto mer rik och balanserad blir den offentliga debatten” 

   Nej, det kommer den aldrig att bli så länge den är beroende av statliga anslag.

   • Det som framkommer mellan raderna alternativt inte berörs alls är människan eller människorna på en redaktion. Analysen ger på sin höjd övergripande bild av flöden, typ pengar… Texten är försåtligt tillrättalagd, likt en duktig högstadieelev som skriver det läraren vill höra, utan att ha fattat något.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *