Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

NewsVoice frågar ChatGPT om Kharkiv-pakten mellan Ryssland och Ukraina gällande Krim

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 december 2022
- Torbjörn Sassersson red.
Ryska förband marscherar in på Krim

ChatGPT är en prototyp av en artificiell intelligens i form av en dialogförande och självlärande chatbot utvecklad av företaget OpenAI finansierat av bla Elon Musk. ChatGPT släpptes lös till allmänheten i början på december 2022. NewsVoice testade att ställa en fråga om avtalet mellan Ryssland och Ukraina gällande Krimhalvön.

NewsVoice frågar: Beskriv innehållet i avtalet mellan Ryssland och Ukraine rörande den ryska marinbasen i Krim före 2014.

ChatGPT svarar:

“Före Rysslands annektering av Krim 2014 fanns det ett långvarigt avtal mellan de två länderna som tillät Ryssland att behålla en marinbas på Krim. Detta avtal, känt som Kharkiv-pakten, undertecknades 2010 och gav Ryssland rätten att behålla sin marinbas i Krim till 2042.

Enligt villkoren i Kharkiv-pakten fick Ryssland ha upp till 25 000 militärer stationerade vid marinbasen på Krim. Avtalet gav också Ryssland viss skatteförmåner och andra förmåner i förhållande till basen och föreskrev att det ukrainska territoriet fortsättningsvis får användas för transport av ryskt militärutrustning.

Kharkiv-pakten betraktades som en viktig milstolpe i relationen mellan Ryssland och Ukraina och som ett sätt att försäkra ländernas strategiska partnerskap, men Rysslands annektering av Krim 2014 gjorde i praktiken avtalet ogiltigt, eftersom Krim inte längre är [blev] en del av Ukraina.

Det är oklart [i Väst] vad den nuvarande statusen för den ryska marinbasen på Krim är eller om det har upprättats några nya avtal mellan Ryssland och Ukraine rörande dess närvaro där.”

Kommentar om ChatGPT:s historiskt korrekta förmåga

ChatGPT-botten utgår prompt från att Krim annekterades av Ryssland 2014 i linje med det rådande västliga narrativet och “botten” utelämnar även den egentliga orsaken till varför ryska trupper vandrade in på Krimhalvön.

Enligt Ryssland förstärkte Ryssland sin militära närvaro för att säkra att basen inte annekterades av en militär allians betsående av den västvänliga Kiev-regeringen (som var resultatet av en kupp), NATO och EU.

ChatGPT anser att Krim annekterades trots att den verkar sakna information om hur många militärer som totalt befann sig på Krim efter att de ryska trupperna anslutit sig till det manskap som då redan var stationerat på Krim, alltså om antalet av militär personal i sammanhangt vid någon tidpunkt översteg de avtalade maxantalet på 25,000 militärer.

Det här betyder att ChatGPT är förorenat av ett västligt narrativ kring händelserna på Krim 2014 och att det överskuggar viktiga aspekter av det totala händelseförloppat och de faktiska omständigheterna i relation till Kharkiv-pakten.

ChatGPT kan alltså inte påstå att Kharkiv-pakten kan ogiltigförklaras.

Sammanställning och frågeställare: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Källa: Openai.com ChatGPT

Relaterat

Ukrainsk militär (2015) i strider i östra Ukraina nära Krim. Foto: Ministry of Defense of Ukraine. Licens: CC BY-SA 2.0
Ukrainsk militär (2015) i strider i östra Ukraina. Foto: Ministry of Defense of Ukraine. Licens: CC BY-SA 2.0


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq