ChatGPT’s Advice to Any Superpower Trying to Reject Advanced Aliens that Wants to Support the Global Public

publicerad 24 december 2022
- ChatGPT@NewsVoice
Benevolent happy alien. Commissioned by Torbjorn Sassersson. Created by Dalle-E

How would a prototype artificial intelligence on Earth such as ChatGPT advise our superpowers who are unwillingly confronted by a benevolent, empathic, and super-advanced alien species from another planet? ChatGPT was consulted. The starting point is that the public wants the newcomers to stay. In contrast, one superpower wants to reject them. Is that wise?

Artificial intelligence: Chat.openai.com/chat. Image by Dall-E ( AI) commissioned by T. Sassersson, NewsVoice

NewsVoice to ChatGPT: What would be the political and societal ramifications in the world if an alien interplanetary and intelligent species from an exoplanet made itself widely known on Earth? Assume that this species is far more advanced than Homo sapiens intellectually, spiritually, empathically, and technologically.

“The arrival of an advanced alien species could potentially disrupt the existing balance of power and lead to changes in the international system”.

ChatGPT: If an alien interplanetary and intelligent species from an exoplanet made itself widely known on Earth and was far more advanced than humans in terms of intelligence, spirituality, empathy, and technology, it is likely that the political and societal ramifications would be significant.

One potential outcome is that humans could learn a great deal from this advanced alien species and make technological and societal advances as a result.

On the other hand, the appearance of an advanced alien species could also lead to fear and mistrust among some humans, and could potentially lead to conflicts or tensions between the two groups.

In terms of politics, the arrival of an advanced alien species could potentially disrupt the existing balance of power and lead to changes in the international system. It could also raise questions about the sovereignty of individual nations and the role of international organizations in relation to an extraterrestrial presence.

Overall, the exact nature of the political and societal ramifications of an advanced alien species making itself known on Earth would depend on a wide range of factors, including the intentions and motivations of the alien species, the response of human governments and societies, and the specific details of the encounter.

NewsVoice: Suppose one nation, for instance, a superpower, decides to try to reject the foreign species, whereas a great majority of the global public wants the aliens to stay. What would be the most fruitful action for that superpower in terms of its survival as a superpower?

ChatGPT: It is difficult to predict exactly how a superpower would respond in this hypothetical situation, as it would depend on a wide range of factors, including the specific motivations and goals of the superpower, the nature and intentions of the advanced alien species, and the response of other nations and international organizations.

That being said, it is likely that the most fruitful action for a superpower seeking to maintain its position as a superpower would be to try to work with the advanced alien species and other nations in order to find a solution that benefits all parties involved.

This could involve seeking to establish diplomatic relations with the alien species, working to understand their capabilities and motivations, and finding ways to cooperate and collaborate with them.

It is also important for the superpower to consider the concerns and perspectives of other nations and the global public, as rejecting the advanced alien species could potentially lead to conflicts or tensions that could be detrimental to the superpower’s long-term interests.

Ultimately, the most productive course of action would depend on the specific circumstances of the situation and the ability of the superpower to find a solution that is acceptable to all parties involved.

Artificial intelligence: Chat.openai.com/chat | Image by Dall-E (also AI) | Commissioned by T. Sassersson, NewsVoice

Related

Benevolent happy alien. Commissioned by Torbjorn Sassersson. Created by Dalle-E
Benevolent happy alien. Commissioned by Torbjorn Sassersson. Created by Dalle-E


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vad innebär “supermakt” för denne robot? Innefattas den Djupa staten i dess begreppssfär? Dess hypotetiska resonemang tycks idealisera supermakten. Den Djupa staten har ett finger med i spelet överallt där det finns makt och befogenheter och finns det någon supermakt där dessa fingrar inte är i syltburken? Den har inget intresse av en allmän kännedom av en främmande art som besitter avancerad teknik och är allmänt avsevärt mer utvecklade eftersom det skulle innebära ett reellt hot mot Djupa statens intentioner. Varför inte ställa en fråga om den Djupa staten till roboten? Relevant formulerad givetvis.

  För övrigt lär en högt utvecklad art med goda avsikter ha fullständigt klart för sig när och hur de väljer det optimala tillfället att framträda i offentlighetens ljus. I rätt skede skulle det kunna gynna mänskligheten och skapa enhet t.ex.

  Den ankdamm vi befinner oss i med uppenbart skapade kriser på löpande band, det mörker som sänker sig över oss, betraktar en högstående art nog som en ung arts ganska uppenbara uppvaknande. Det kan ju kännas tryggt för vissa att i den händelse högstående arter observerar oss så har de full koll på de mörka krafterna såväl som de ljusa. Mänskligheten kanske ses som barnet som lärt sig krypa, slå spaden i skallen på andra barn och nu ska ta sina första staplande steg. Motoriken finstäms och rörelseapparaten anpassar sig. Då ska inte farsan blanda sig och hjälpa till för då försenas den självständiga utvecklingen. Barn ska inte curlas utan lära sig och utvecklas av egen kraft i vissa elementära skeden.

  Hm, liknar inte aliensnubben på bilden Jeff Bezos (Amazons VD)? Först trodde jag figuren skulle ge roboten ett ansikte, då hade en Elon Musk-liknande yttre varit mer passande.

  • Det enkla svaret är återigen beskrivet i:
   Rev 13:7  Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag.

   Det ni beskriver är AI.
   -“Och det fick makt”.
   -Vad fick makt?
   Ordet är DET.
   Ordet är beskrivet på Grekiska med AI (AU), eller rättare sagt Autos.
   Ett intelligent, autonomt automatiskt drivet system.
   Helt i klass med vilken superdator som helst. Det är beskrivet i Bibeln som
   ett självtänkande, reglerande system, som Redaktören ofta viftar bort som “Off-Topic” men självklart är hur ON-TOPIC som helst.

   Eller rättare sagt over the topic!
   Eftersom centralbankerna,Försvarsmakten,SÄPO,NOA,Polisen och MSB, och Socialstyrelsen, kommer att vara beroende (och i viss mån redan är) av denna AI. Som inte egentligen är honom, han, hon utan snarare DET med ett personligt pronomen, vilket också gynnar RFSL (underförstått) med en könsneutral agenda?- Off Topic?

   Grekiskans exakt ord är:From the particle αὖ eller au 
   Makt är beskrivet som frihet under juridiska former.

   Dvs lagstiftning som återigen kan destilleras ner inte i julvört utan vaccin.
   Den Djupa Staten är alltså denna lagstiftande silikondrivande motor.
   Riksbanken i ett ekonomiskt system (skuldmättad över öronen javvist).
   Men den är självreglerande såtillvida att du som medborgare bara behöver ladda ner appen.

  • När det gäller Elon Musks yttre (och kanske även inre), så är det intressant att notera att han nyligen deltog på ett Halloween-party hos Heidi Klum iförd en spektakulär dräkt med en Baphomet-figur på bröstet och med ett antal upp-och-nedvända kors på sin 7500-dollar-kostym. Både Baphomet-figurer och upp-och-nedvända kors, så kallade “Satans-kors” är symboler som används inom satanismen.

   Här ser vi hur Elon Musk poserar i sin utstyrsel:
   https://www.ndtv.com/world-news/elon-musk-attends-heidi-klums-halloween-party-in-7-500-costume-with-leather-armour-3479564

   Och här skriver Aftonbladet om Satans-kors:
   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Ere2A/satans-kors-pa-kyrkans-nya-hus

   • Smyger undan julfirandet, en stund ute under gnistrande stjärnhimmel och vidderna framför mig. En av de få gångerna en mobiltelefon gläder mig.

    Ja, symboler används som en sorts kommunikation som det tog mig lång tid att inse det det användes i den omfattning det görs. Jag är ingenjör, fostrad i naturvetenskap och teknik, jordnära och “livet” hade besvär att öppna upp mig för symbolspråk och det esoteriska. Men jag bugar mig ödmjukt inför det delen av livet som kommunicerar och förklarar det som intellektet inte når fram till.

    En gång hade jag en dröm, jag höll en stort svärd och framför mig stod en gigantisk, klassisk djävul med horn, klöver och bockutseende. Jag var full av stridslust och passande nog väste jag: “kom igen din Fan” och gick full av iver mot den satan. När jag närmade mig vek han dock ned sig och förvandlades till en liten vädjande miniatyr.

    En fin symbolik som sa mig mycket och det transformerade min syn på min egentliga kraft och var styrkan finns (min “krigarmentalitet är sedan länge inte fysisk utan “mental”, för att förenkla det). Var och en kan tänka på att “Djävulen” är inte mer än vad vi ger denne kraft till. Detta har folk i allmänhet svårt att föreställa sig och vänder sig emot resonemanget. Det yttre är inget vi “kliver” in i. Vi skapar det. Det vi ser nu, var det vi tänkte igår. Gör det ont så får du uppmärksamhet på vad du ska ändra på för att känna glädje och harmoni. Allt är självreglerande.

    God Jul!

    • Det ligger mycket i dina ord! 

     Det som är ont, förtryckande, orättfärdigt och frihetsberövande behöver vi bekämpa med beslutsamhet, mod och tro på seger.

     Det är medlöpare, fega och lakejer som håller uppe det hemska styret.

     En mycket frimodig kämpe för det goda var Paulus. I det så kallade “Fångenskapsbrevet”, Efesierbrevet, ger han råd om hur vi kan vara “soldater” i en god kamp.

     Paulus satt då fängslad i Rom, dömd till döden, för att ha förkunnat sanningen.

     Så här skrev han:

     “Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.”
     – Efesierbrevet 6:10-18

 • Vad innebär “supermakt” för denne robot? Innefattas den Djupa staten i dess begreppssfär? Dess hypotetiska resonemang tycks idealisera supermakten. Den Djupa staten har ett finger med i spelet överallt där det finns makt och befogenheter och finns det någon supermakt där dessa fingrar inte är i syltburken? Den har inget intresse av en allmän kännedom av en främmande art som besitter avancerad teknik och är allmänt avsevärt mer utvecklade eftersom det skulle innebära ett reellt hot mot Djupa statens intentioner. Varför inte ställa en fråga om den Djupa staten till roboten? Relevant formulerad givetvis.

  För övrigt lär en högt utvecklad art med goda avsikter ha fullständigt klart för sig när och hur de väljer det optimala tillfället att framträda i offentlighetens ljus. I rätt skede skulle det kunna gynna mänskligheten och skapa enhet t.ex.

  Den ankdamm vi befinner oss i med uppenbart skapade kriser på löpande band, det mörker som sänker sig över oss, betraktar en högstående art nog som en ung arts ganska uppenbara uppvaknande. Det kan ju kännas tryggt för vissa att i den händelse högstående arter observerar oss så har de full koll på de mörka krafterna såväl som de ljusa. Mänskligheten kanske ses som barnet som lärt sig krypa, slå spaden i skallen på andra barn och nu ska ta sina första staplande steg. Motoriken finstäms och rörelseapparaten anpassar sig. Då ska inte farsan blanda sig och hjälpa till för då försenas den självständiga utvecklingen. Barn ska inte curlas utan lära sig och utvecklas av egen kraft i vissa elementära skeden.

  Hm, liknar inte aliensnubben på bilden Jeff Bezos (Amazons VD)? Först trodde jag figuren skulle ge roboten ett ansikte, då hade en Elon Musk-liknande yttre varit mer passande.

  • Det enkla svaret är återigen beskrivet i:
   Rev 13:7  Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag.

   Det ni beskriver är AI.
   -“Och det fick makt”.
   -Vad fick makt?
   Ordet är DET.
   Ordet är beskrivet på Grekiska med AI (AU), eller rättare sagt Autos.
   Ett intelligent, autonomt automatiskt drivet system.
   Helt i klass med vilken superdator som helst. Det är beskrivet i Bibeln som
   ett självtänkande, reglerande system, som Redaktören ofta viftar bort som “Off-Topic” men självklart är hur ON-TOPIC som helst.

   Eller rättare sagt over the topic!
   Eftersom centralbankerna,Försvarsmakten,SÄPO,NOA,Polisen och MSB, och Socialstyrelsen, kommer att vara beroende (och i viss mån redan är) av denna AI. Som inte egentligen är honom, han, hon utan snarare DET med ett personligt pronomen, vilket också gynnar RFSL (underförstått) med en könsneutral agenda?- Off Topic?

   Grekiskans exakt ord är:From the particle αὖ eller au 
   Makt är beskrivet som frihet under juridiska former.

   Dvs lagstiftning som återigen kan destilleras ner inte i julvört utan vaccin.
   Den Djupa Staten är alltså denna lagstiftande silikondrivande motor.
   Riksbanken i ett ekonomiskt system (skuldmättad över öronen javvist).
   Men den är självreglerande såtillvida att du som medborgare bara behöver ladda ner appen.

  • När det gäller Elon Musks yttre (och kanske även inre), så är det intressant att notera att han nyligen deltog på ett Halloween-party hos Heidi Klum iförd en spektakulär dräkt med en Baphomet-figur på bröstet och med ett antal upp-och-nedvända kors på sin 7500-dollar-kostym. Både Baphomet-figurer och upp-och-nedvända kors, så kallade “Satans-kors” är symboler som används inom satanismen.

   Här ser vi hur Elon Musk poserar i sin utstyrsel:
   https://www.ndtv.com/world-news/elon-musk-attends-heidi-klums-halloween-party-in-7-500-costume-with-leather-armour-3479564

   Och här skriver Aftonbladet om Satans-kors:
   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Ere2A/satans-kors-pa-kyrkans-nya-hus

   • Smyger undan julfirandet, en stund ute under gnistrande stjärnhimmel och vidderna framför mig. En av de få gångerna en mobiltelefon gläder mig.

    Ja, symboler används som en sorts kommunikation som det tog mig lång tid att inse det det användes i den omfattning det görs. Jag är ingenjör, fostrad i naturvetenskap och teknik, jordnära och “livet” hade besvär att öppna upp mig för symbolspråk och det esoteriska. Men jag bugar mig ödmjukt inför det delen av livet som kommunicerar och förklarar det som intellektet inte når fram till.

    En gång hade jag en dröm, jag höll en stort svärd och framför mig stod en gigantisk, klassisk djävul med horn, klöver och bockutseende. Jag var full av stridslust och passande nog väste jag: “kom igen din Fan” och gick full av iver mot den satan. När jag närmade mig vek han dock ned sig och förvandlades till en liten vädjande miniatyr.

    En fin symbolik som sa mig mycket och det transformerade min syn på min egentliga kraft och var styrkan finns (min “krigarmentalitet är sedan länge inte fysisk utan “mental”, för att förenkla det). Var och en kan tänka på att “Djävulen” är inte mer än vad vi ger denne kraft till. Detta har folk i allmänhet svårt att föreställa sig och vänder sig emot resonemanget. Det yttre är inget vi “kliver” in i. Vi skapar det. Det vi ser nu, var det vi tänkte igår. Gör det ont så får du uppmärksamhet på vad du ska ändra på för att känna glädje och harmoni. Allt är självreglerande.

    God Jul!

    • Det ligger mycket i dina ord! 

     Det som är ont, förtryckande, orättfärdigt och frihetsberövande behöver vi bekämpa med beslutsamhet, mod och tro på seger.

     Det är medlöpare, fega och lakejer som håller uppe det hemska styret.

     En mycket frimodig kämpe för det goda var Paulus. I det så kallade “Fångenskapsbrevet”, Efesierbrevet, ger han råd om hur vi kan vara “soldater” i en god kamp.

     Paulus satt då fängslad i Rom, dömd till döden, för att ha förkunnat sanningen.

     Så här skrev han:

     “Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.”
     – Efesierbrevet 6:10-18

   • Det var snabbt. Kvaliten verkar utmärkt vad gäller stavning, meningsbyggnad, komma, punkter, stycken. Sedan är det ju en väldigt komplicerad fråga som borde vara svår att svara vettigt på.

    Det verkar som det räcker med en journalist på en tidningsredaktion för att fylla en tidning med tillräckligt bra och politiskt korrekta artiklar.

    • Exakt. Jag sitter och funderar på titeln för en journalist som fördelar uppdrag till olika AI-resurser. Vad sägs om:

     AI-operatör (anspelar på drone operator)
     Robotchef, AI-chef
     AI-journalist

     • Rätt ord är drönar-förare.
      Eftersom tekniken är reversibel.

      Den 1:a Januari kommer tekniken testas på Svenska befolkningen och dess medborgare som helhet.
      Nu under begreppen hat/hot och terrorist-stämpel.

      Vilket är kännetecknande (för att återkoppla till den autonoma varelsen på din bild) för en könlös drönare.

      Visserligen i silverpackning men ändå…

      Jag kallar dess mänskliga motpart laptop-boys.

   • Det var snabbt. Kvaliten verkar utmärkt vad gäller stavning, meningsbyggnad, komma, punkter, stycken. Sedan är det ju en väldigt komplicerad fråga som borde vara svår att svara vettigt på.

    Det verkar som det räcker med en journalist på en tidningsredaktion för att fylla en tidning med tillräckligt bra och politiskt korrekta artiklar.

    • Exakt. Jag sitter och funderar på titeln för en journalist som fördelar uppdrag till olika AI-resurser. Vad sägs om:

     AI-operatör (anspelar på drone operator)
     Robotchef, AI-chef
     AI-journalist

     • Rätt ord är drönar-förare.
      Eftersom tekniken är reversibel.

      Den 1:a Januari kommer tekniken testas på Svenska befolkningen och dess medborgare som helhet.
      Nu under begreppen hat/hot och terrorist-stämpel.

      Vilket är kännetecknande (för att återkoppla till den autonoma varelsen på din bild) för en könlös drönare.

      Visserligen i silverpackning men ändå…

      Jag kallar dess mänskliga motpart laptop-boys.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *