Europeisk dödstatistik 2022 och vaccinrelaterade dödsfall

publicerad 13 december 2022
- Gästskribent
Covid-vaccin. Foto och licens: Rawpixel.com

ANALYS. Det har på alternativa medier sedan sommaren 2021 förekommit tusentals anekdoter, många med bifogade videoklipp, där man sett ungdomar och också vuxna och gamla segna ner på grund av snabbt påkomna hjärtattacker. Oftast inom några dagar efter de tagit mRNA-injektioner.

Text: Ingemar Ljungqvist, Dr Sc, Glenn Dormer, Leg läkare och Husein Naser grafik

Den vetenskapliga pressen ligger också efter och där kan man högst få in publikationer där man gör undersökningar på detaljer, samtidigt som dessa använder ett fackspråk som gör de svåråtkomliga för allmänheten.

Elefanten i rummet

Ännu mindre försöker man få man få till en förklaring till dessa dödsfall utan förklaringen man uppger blir oftast den som levereras av någon professor som står etablissemanget nära.

Man undviker nästan helt att se elefanten i rummet, det vill säga om inte dessa dödsfall, som nu inträffar runtom i världen har ett samband med de massinjiceringar som utfördes främst under 2021, men också vår – vintern 2022.

Inrapporteringen har tappat fart – dödstalen håller i sig

När det gäller myndigheterna och deras handläggande av de inrapporterade dödsfallen som man exempelvis tar emot på Läkemedelsverkets biverkningsenhet så har en annan egendomlighet inträffat. När man startade upp biverkningsregistret fick man omedelbart in flera rapporter, cirka hälften från personal, andra hälften från anhöriga som drabbats.

Antal inrapporterade steg i början ganska kontinuerligt och den nådde efter kort tid sammanlagda tal över 300 rapporterade dödsfall, där Pfizers vaccin Comirnaty klart dominerade. Däremot har dödstalen sedan våren stigit mycket långsamt och i nuläget december 2022 nått till 415.

I detta fall är misstanken mycket stark att viljan att rapportera in dödsfallen på grund av vaccinbiverkan starkt avtagit. Huruvida det varit en påverkan på personal att inte fullgöra sin rapporteringsuppgift eller om det är ett förnekande av alla de som tagit vaccinerna, dvs en skygglappseffekt eller ett utslag av Stockholmssyndromet lämnar vi därhän.

Däremot säger den kraftigt ökande dödsstatistiken i Sverige med fler länder att det knappast skett en avmattning av antalet vaccinrelaterade dödsfall.

Vi valde därför att utvärdera om det fanns en kausalitet mellan injektioner och ökande dödstal. Som variabler valdes därför på x-axeln antal injektioner som genomförts i landet delat med invånarantalet.

Extremfallen i detta fallet utgörs av Bulgarien där man enbart har tagit 0,65 injektioner per capita. Högst hamnar Portugal och Malta där man i genomsnitt tagit 2,41 respektive 2,45 injektioner av de 3-4 sprutor som erbjudits befolkningen.

Källa: Statista.com

Detta antal är de injektioner som givits fram till augusti 2022. De länder som medtagits är 28 europeiska stater med en total befolkning på över 400 miljoner invånare. Ett fåtal större nationer ingår inte i statistiken såsom Ryssland, Storbritannien och Serbien.

X-axeln svarar mot antalet vaccinationer. Y-axeln redovisar skillnaden i överskjutande dödlighet och den förändring som skett i mortalitet under perioden april 2022 till september 2022. I råstatistiken redovisades varje månad för sig. Då kunde variationerna vara mycket stora.

Genom att addera de sex månaderna fick vi ett stabilare värde. Det jämförelsetal vi erhöll var alltså en ökning i procent jämfört med ett normalhalvår, ett medelvärde över tidigare års statistik . I denna numeriska beräkning erhåller man då omgående den procentuella ökningen eller minskningen.

Källa: Ec.europa.eu: Excess mortality by month

Länderna markerades sedan på diagrammet. Det är av vikt att notera att inget land hade en minskning av mortaliteten. Två länder Bulgarien och Rumänien utmärker sig dock genom att ha nästan normala antalet dödsfall.

Samtidigt är dessa två länder de med lägst grad av vaccinationer. Korrelationen mellan vaccinationsgrad och ökad mortalitet är mycket tydlig. Dessutom bygger statistiken på så många länders värden att den knappast kan betraktas som anekdotisk.

Denna statistiska analys får stöd av denna italienska studie där man hos de som vaccinerats funnit en uppsjö med sjukdomsbilder: Dark – Field Microscopic Analysis On The Blood of 1,006 Symptomatic Persons After Anti-COVID mRNA Injections From Pfizer/BioNtech or Moderna.

Diskussion

Vår artikel med jämförande undersökning har med mycket stor kraft verifierat de otaliga anekdoterna. Vi har gjort denna bekräftelse med en statistik som vilar på 400 miljoner invånare. Denna analys skulle också kunna sporra till att utöka undersökningen till övriga världens länder förutsatt man kan erhålla tillförlitlig statistik.

Det skulle också vara intressant att se om vaccinationerna i sig uppvisar någon skillnad, dvs om det finns länder där man företrädesvis använt sig av reguljära vacciner istället för metoden med mRNA-injektioner. Självfallet är det viktigt att denna analys upprepas när man kan sammanfatta resultaten vid halvårsskiftet.

I fallet med vaccinering har det också rapporterats att man från vaccintillverkarna använt sig av olika batcher, där det uttalat visat sig att vissa av dessa varit mycket mer skadliga för de som injicerats. Huruvida dessa batcher distribuerats jämnt över Europa saknar vi uppgift om.

Slutsatser

Vår slutsats blir att det måste betraktas som ett kraftfullt brott mot mänskligheten att man drivit vaccinationshysterin till den grad att man nu kan redovisa såväl ett samband med ökad dödlighet.

Samtidigt har dominerande media, sjukvårdsprofessionen och även de vetenskapliga institutionerna istället för att tidigt öppna för en debatt om detta förhindrat de läkare, forskare och andra som tidigt varnat för detta. Det har bidragit till en markant ökad dödlighet.

För Sveriges del så innebär det i absoluta tal att i storleksordningen 6000 människor avlidit av sina vacciner. Då är ändå alla de som skadats oräknade. Motsvarande dödsiffror för Europa borde landa på att mer än 300 000 människor avlidit under 2022 och då av experimentinjektionerna.

Text: Ingemar Ljungqvist, Dr Sc, Glenn Dormer, Leg läkare och Husein Naser grafik


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vi fick in följande rättelse angående grafen:

  1) På grafen ska det väl stå Excess mortality och inte bara mortality.

  2) Vore bra om det framgår att 6% överdödlighet är extremhög även för Sverige Ljungqvist borde lägga in staplar så man förstår ökningen från genomsnitt som väl är noll..

  3) Medianlinjen gör att man tror sverige ligger på rätt sida, inte heller bra.

 • Vi fick in följande rättelse angående grafen:

  1) På grafen ska det väl stå Excess mortality och inte bara mortality.

  2) Vore bra om det framgår att 6% överdödlighet är extremhög även för Sverige Ljungqvist borde lägga in staplar så man förstår ökningen från genomsnitt som väl är noll..

  3) Medianlinjen gör att man tror sverige ligger på rätt sida, inte heller bra.

 • Epoch Times: Rise in Suicide Deaths in Australia Following COVID-19 Pandemic

  “An increased number of Australians have committed suicide in 2022 as living cost pressures and personal debt remains the greatest threat to people’s mental health.
  According to data from the Australian Institute of Health and Welfare, more people in the two states of Victoria and New South Wales (NSW) have taken their lives in 2022 than during the COVID-19 pandemic.”

  https://www.theepochtimes.com/rise-in-suicide-deaths-in-australia-following-covid-19-pandemic_4917792.html

 • Epoch Times: Rise in Suicide Deaths in Australia Following COVID-19 Pandemic

  “An increased number of Australians have committed suicide in 2022 as living cost pressures and personal debt remains the greatest threat to people’s mental health.
  According to data from the Australian Institute of Health and Welfare, more people in the two states of Victoria and New South Wales (NSW) have taken their lives in 2022 than during the COVID-19 pandemic.”

  https://www.theepochtimes.com/rise-in-suicide-deaths-in-australia-following-covid-19-pandemic_4917792.html

 • Brott mot mänskligheten? De skulle skulle kunna driva åtal är trots allt de som skapat elöndet, Så ett åtal kommer aldrig att ske. Syftet vet vi – decimering. Som skall se naturlig ut.

 • Jag följde inrapporterandet till Läkemedelsverket varje torsdag från det att de började injecera människor. Det rapporterades in drygt 10 dödsfall per vecka.
  Men i April 2021 hände något. Antalet inrapporterade dödsfall minskade drastiskt.
  Sedan har vi bipacksedeln.
  Jag följde utvecklingen av listan på biverkningar och den bara växte och växte. Bara det är ju ett bevis på att människor användes som försöksdjur. Och jag tror inte någon hade gett sitt medgivande.
  Det här är en av historiens största skandaler.

 • Brott mot mänskligheten? De skulle skulle kunna driva åtal är trots allt de som skapat elöndet, Så ett åtal kommer aldrig att ske. Syftet vet vi – decimering. Som skall se naturlig ut.

 • Nja, de officiella dödstalen från LMV har fortsatt i samma takt som innan trots att antalet inrapporterade fall har minskat betydligt.
  Det kan ju bero på att man numera har behandlat betydligt fler rapporter procentuellt än tidigare .
  https://checkfact.org/statistik-biverkningar-covidvaccin/

  Detta är ju ändå säkert bara en bråkdel av de verkliga siffrorna med tanke på den överdödlighet som beskrivs i artikeln.

  • Enligt din sida ovan så ser man att lutningen på kurvan (=derivatan) ändras ganska påtagligt i september 2021 dvs mindre brant. Och de senaste månaderna börjar den nästan plana ut. Det är ju precis det jag beskriver i texten. Men tack för statistiken, hade inte sett denna tidigare, fast jag hade fått en från LMV.

 • Det sägs att det finns en tidsgräns för att kunna registrera skada som biverkan av vaccin på Max 6 månader. Stämmer detta så kan det förklara nedgången i antalet rapporter.. om det var mer än 6 mån sedan senaste injektion anses inte vaccinet kunna vara orsak.

 • Det är remarkabelt att Matti Sällberg i egenskap av professor och biomedicinsk analytiker på Karolinska institutet gång på gång framträtt i TV för att uttala sig om vacciners säkerhet och effektivitet, trots att han är grundaren och chefsstrategen för Svenska Vaccinfabriken Produktion AB (SVF):
  https://www.svenskavaccinfabriken.se/copy-of-about-us

  Swebbtv har sammanställt ett slags potpurri av Matti sällbergs lovsånger till vacciner i TV, där han totalt förringar riskerna med att injiceras med de nödgodkända och i stort sett otestade mRNA-vaccinerna:
  https://swebbtv.se/w/pYBtB2zCzw4SUyQ5iSWUdd

  Jag undrar om de “experter” som gått som skyttlar mellan olika TV-soffor känner några samvetsbetänkligheter gentemot alla de som dött och skadats allvarligt – och deras anhöriga – efter att ha lyssnat och trott på de råd och bedömningar dessa “sakkunniga” så övertygande presenterade för dem i rutan…?

  Matteus 6:24

 • Nu väntar vi bara på att ”sprutivrarna” dvs myndigheterna förbjuder all information som berör s k covid-19 injicering.

  • Och nu behövs en folkbildningskampanj om människans fantastiska immunförsvar, det där försvaret som eliminerades helt under åren 2020-2022 och som förpassades till ickeplaneten Pluto i solsystemet

   • Apropå immunförsvaret; vi inom fitness är vana vid att ta diverse kosttillskott och vitaminer – det så kallade PP pulver och piller. Glutamin tar man vid extrema hård träning många dagar i sträck, som skyndar på återhämtning. Detta för att undvika att bli sjuk, vilket man lätt blir när man är övertränad. Det ger oss information om att återhämtningspreparat är exakt samma preparat som Lars Bern föreslår för att stärka immunförsvaret – alltså är det samma sak återhämtning och immunförsvar.

    • Hehe ‘fitness’rörelsen, ok men förstår vad du menar. Dock när jag hör det ordet, tänker jag alltid på att wallenbergarna..äger nordic wellnesskoncernen.., samtidigt som de tillhör globalisterna som velat giftinjicera Oss..

   • Hur skall vi förhålla oss fortsättningsvis när nu “virusmyten” slutligen har punkterats på ett övertygande sätt? “Debunking the Nonsense” på Youtube. Nu faller ju allt, även skolmedicinen alla heliga kor..

   • Agnes Wold som säger att det inte går att boosta immunförsvaret är liksom Greta Thunberg ättling till Svante Arrhenius. Intressant att gräva vidare på.
    Alla dessa aktivister har kopplingar till varandra.
    Liksom makthavarna.
    Frimurarna hjälper fram varandra och stoppar alla försök till fri konkurrens.

 • Nja, de officiella dödstalen från LMV har fortsatt i samma takt som innan trots att antalet inrapporterade fall har minskat betydligt.
  Det kan ju bero på att man numera har behandlat betydligt fler rapporter procentuellt än tidigare .
  https://checkfact.org/statistik-biverkningar-covidvaccin/

  Detta är ju ändå säkert bara en bråkdel av de verkliga siffrorna med tanke på den överdödlighet som beskrivs i artikeln.

  • Enligt din sida ovan så ser man att lutningen på kurvan (=derivatan) ändras ganska påtagligt i september 2021 dvs mindre brant. Och de senaste månaderna börjar den nästan plana ut. Det är ju precis det jag beskriver i texten. Men tack för statistiken, hade inte sett denna tidigare, fast jag hade fått en från LMV.

 • Det sägs att det finns en tidsgräns för att kunna registrera skada som biverkan av vaccin på Max 6 månader. Stämmer detta så kan det förklara nedgången i antalet rapporter.. om det var mer än 6 mån sedan senaste injektion anses inte vaccinet kunna vara orsak.

 • Det är remarkabelt att Matti Sällberg i egenskap av professor och biomedicinsk analytiker på Karolinska institutet gång på gång framträtt i TV för att uttala sig om vacciners säkerhet och effektivitet, trots att han är grundaren och chefsstrategen för Svenska Vaccinfabriken Produktion AB (SVF):
  https://www.svenskavaccinfabriken.se/copy-of-about-us

  Swebbtv har sammanställt ett slags potpurri av Matti sällbergs lovsånger till vacciner i TV, där han totalt förringar riskerna med att injiceras med de nödgodkända och i stort sett otestade mRNA-vaccinerna:
  https://swebbtv.se/w/pYBtB2zCzw4SUyQ5iSWUdd

  Jag undrar om de “experter” som gått som skyttlar mellan olika TV-soffor känner några samvetsbetänkligheter gentemot alla de som dött och skadats allvarligt – och deras anhöriga – efter att ha lyssnat och trott på de råd och bedömningar dessa “sakkunniga” så övertygande presenterade för dem i rutan…?

  Matteus 6:24

 • Nu väntar vi bara på att “sprutivrarna” dvs myndigheterna förbjuder all information som berör s k covid-19 injicering.

  • Och nu behövs en folkbildningskampanj om människans fantastiska immunförsvar, det där försvaret som eliminerades helt under åren 2020-2022 och som förpassades till ickeplaneten Pluto i solsystemet

   • Apropå immunförsvaret; vi inom fitness är vana vid att ta diverse kosttillskott och vitaminer – det så kallade PP pulver och piller. Glutamin tar man vid extrema hård träning många dagar i sträck, som skyndar på återhämtning. Detta för att undvika att bli sjuk, vilket man lätt blir när man är övertränad. Det ger oss information om att återhämtningspreparat är exakt samma preparat som Lars Bern föreslår för att stärka immunförsvaret – alltså är det samma sak återhämtning och immunförsvar.

    • Hehe ‘fitness’rörelsen, ok men förstår vad du menar. Dock när jag hör det ordet, tänker jag alltid på att wallenbergarna..äger nordic wellnesskoncernen.., samtidigt som de tillhör globalisterna som velat giftinjicera Oss..

   • Hur skall vi förhålla oss fortsättningsvis när nu “virusmyten” slutligen har punkterats på ett övertygande sätt? “Debunking the Nonsense” på Youtube. Nu faller ju allt, även skolmedicinen alla heliga kor..

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *