Forskare: Pfizers Covid-19-injektioner kopplas till blodproppar hos äldre personer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 december 2022
- NewsVoice redaktion
Temabild: Äldre person på sjukhus. Foto: DC Studio. Licens: Elements.envato.com

VACCINRISKER. Enligt en studie publicerad den 1 december i tidskriften Vaccine analyserade FDA:s forskare data från en databas över äldre amerikaner och fann att en viss typ av blodpropp i lungorna (lungemboli), uppfyllde kriterierna för statistisk signifikans.

Forskarna använde sannolikhetstestning för att detektera en ökad risk för ett eller flera av 14 utfall efter vaccination. Då upptäcktes en ökad risk för vissa misstänkta bieffekter.

FDA:s forskare assisterade av forskare vid Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), analyserade data från CMS:s databas. Det framkom att drygt 17 miljoner äldre personer av totalt 25 miljoner (med Medicare-förmåner) vaccinerats under den studerade tidsperioden.

Analyserade data omfattade totalt 34,6 miljoner vaccindoser som administrerats till 17,4 miljoner äldre amerikaner mellan den 10 december 2020 och fram till den 16 januari 2022.

Andra sjukdomstillstånd (vid sidan av lungemboli) var brist på syre till hjärtat, en blodplättssjukdom som kallas immuntrombocytopeni och en annan typ av koagulering som kallas intravaskulär koagulation, uppmärksammades också. Djupare utvärderingar tex jämförelser med populationer som fått influensavaccin, visade dock att dessa misstänkta biverkningar inte uppfyllde statistisk signifikans.

Betyder det att influensavaccin också kan ge dessa allvarliga biverkningar? (red anm).

Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe

Dr Peter McCullough, chefsläkare för Truth for Health Foundation, skrev till The Epoch Times att den nya studien bekräftar att den stora ökningen av blodproppar, förvärring av aterosklerotisk hjärtsjukdom och blodstörningar ändå kan förknippas med så kallade covidvaccin.

Den 15 januari 2022 hade 9065 fall av syrebrist till hjärtat (akut myokardieinfarkt) dokumenterats. Samtidigt upptäcktes 6346 fall av lungembolism, 1064 fall av immuntrombocytopeni och 263 fall av koagulation.

Temabild: Äldre person på sjukhus. Foto: DC Studio. Licens: Elements.envato.com
Temabild: Äldre person på sjukhus. Text i bild: NewsVoice. Foto: DC Studio. Licens: Elements.envato.com

FDA vidtar inga åtgärder utifrån resultaten eftersom myndigheten inte anser att studien bevisar att vaccinerna orsakar något av dessa allvarliga medicinska tillstånd. Handläggare på FDA meddelar att det krävs mer “robusta” studier.

I väntan på denna forskning riskerar miljontals äldre personer i USA (och världen) att drabbas av allvarliga och dödliga misstänka biverkningar av injektionerna så länge som injicerandet tillåts fortlöpa (red anm).

Källa: “Pfizer’s COVID-19 Vaccine Linked to Blood Clotting: FDA” av Epoch Times | Sammanfattning, översättning, nedkortning av NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq