Är homosexuella män intelligentare än heteromän?

publicerad 26 december 2022
- Erik Forsman
Två män tar en selfie. Foto: Javi Indy. Licens: Elements.envato.com

KULTURKRÖNIKA. Uppseendeväckande många högbegåvande män är eller antas vara homosexuella. Är homosexuella män intelligentare än hetero? I Sverige är Alexander Bard en av de mer kända intellektuella som också är homosexuell.

Vi tar några ur högen: Reinhart Koselleck, Maurice Merleau-Ponty och Michel Foucault. Alla är män och flera homosexuella. Går man igenom och listar upp alla homosexuella tänkare genom tiderna eller som kan misstänkas vara det, är det förbluffande många: bara vid Cambridge var följande personligheter homosexuella: John Maynard Keynes (1883 – 1946), Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951), Godfrey Harold “G. H.” Hardy (1877 – 1947), Alan Mathison Turing (1912 – 1954) samt Bertrand Russell (1872 – 1970).

Leonardo da Vinci (1452 – 1519). Han fängslades för sodomi vid 24 års ålder tillsammans med en 17-årig manlig vän, efter anonyma anklagelser. Han förblev ogift och testamenterade sin egendom till en ung man vid namn Francisco Melzi.

Rheticus eller Georg Joachim de Porris (eller von Lauchen) (1514 – 1574) var en matematiker, astronom och Kopernikus enda student och gjorde mycket för att tidigt sprida den kopernikanska läran. Han tvingades fly från Leipzig efter att ha anklagats för att ha haft en kärleksaffär med en av sina manliga studenter. Vid en rättegång i hans frånvaro dömdes han till 101 års landsförvisning.

Sir Francis Bacon (1561 – 1626) brittisk vetenskapsman och filosof. Sir Francis betonade det empiriska som forskningsmetod. Han skrev genomlysande essäer. En av dem, Of Friendship, är ett lovtal till kärlek mellan män. Han var känd som homosexuell av sin samtid och var god vän med den homosexuelle engelske kung James I.

Det sägs att Bacons mor kritiserade honom för att han lät sin unge älskare Antonio Perez bo i deras hem. Hon lär ha sagt ”Den där förbannade Perez, min sons sängkamrat, skall ut ur mitt hus”.

Alexander von Humboldt (1769 -1859) var en tysk upptäcktsresande, geograf och meteorolog. Han är känd för sitt monumentala verk Kosmos i 23 volymer som försökte sammanfatta allt naturvetenskapligt vetande. Han ansågs av sin samtid vara Europas mest inflytelserika person efter Napoleon Bonaparte.

Humboldt hade en passionerad kärleksaffär med en preussisk soldat vid namn von Haeften och bodde ihop med von Haeften och hans fru i sex år efter deras äktenskap. Humboldt testamenterade sin förmögenhet till sin manlige betjänt.

Ferdinand Karsch (1853 – 1936) var en tysk arachnolog (spindelforskare), entomolog och antropolog. Han var bland annat som kurator vid Berlins naturhistoriska museum och skrev böcker om homosexualitet i Ostasien och hos naturfolk. Efter nazismens maktövertagande blev han marginaliserad.

Bengt Lidforss (1868 – 1913) var en svensk botanist och biolog. Han doktorerade i Lund och blev professor i botanik i Uppsala. Han skrev populärvetenskap och han var socialist, ateist och bisexuell. Han var vän med bland annat August Strindberg, som också antas vara bisexuell.

Franz Nopcsa von Felső-Szilvás (1877 – 1933) var en ungersk baron född i Transsylvanien. Han var paleontolog, geolog och filolog och lämnade viktiga bidrag till kunskapen om dinosauriefossil. Han var en av de första som vetenskapligt studerade det albanska språket. Hade en manlig albansk sekreterare och älskare, Bayaszid Doda. När Nopcsa blev ruinerad blev han deprimerad. Han sköt då först sin älskare och sedan sig själv.

Var alla dessa lysande intellektuella och flitiga män verkligen homosexuella?

Tänker vi hetro på homosexuella män, tänker vi antagligen på sexuell handling, inte förståelse, men om vi omformulerar och ställer frågan: vad är höjden av kärlek? Om svaret är att bli sedd och förstådd ändras bilden. Rör vi oss ovanför 150 i IQ-området är det förhållandevis tunt bland kvinnor i skaran, även om de finns.

Det betyder att lika söker lika för att lika förstår varandra. Ju intelligentare du är, ju ensammare blir du för du ställer högre krav på dina medmänniskor. Många matematiker och fysiker har tagit livet av sig genom tiderna, troligen på grund av den ensamhet de känner av när de inte har någon att dela sina tankar med. Det kan vara en förklaringen.

Vad tror du?

Text: Erik Forsman


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Enligt ett synsätt inom evolutionsteorin är vi blott höljen till DNA informationen.
  I djurvärlden fluktuerar djurstammars antal kraftigt vilket leder till brist på föda och undernäring periodvis.

  Fenomen som gör att individer i flocken inte fortplantar sig lika ivrigt kan därför minska risken av total utplåning i vågdalarna.

  I den mänskliga civilisationen tillkommer fenomenet systematiskt kastrerande av besegrade armeer så att de besegrade kunde användas som slavar tex haremsvakter.

  De män som under den kritiska fasen framstod som kvinnor kunde undkomma kastrationen vilket har ökat sannolikheten för att deras gener kan ha förts vidare senare.

  Ur synpunkten av DNAs fortplantning på den manliga sidan borde dom männen bära på de väsentliga delarna av DNA och inte vara underlägsna de andra.

  Men i ett sånt underläge var det antagligen värdefullare att vara listig än att vara benägen att slåss.

  Kanske skulle det kunna förklara varför DNAs överlevnad ökar genom nånting som vid ett ytligt betraktande verkar strida mot iden om att fortplantningsdrift alltid är gynnsamt för överlevnad.

 • Enligt ett synsätt inom evolutionsteorin är vi blott höljen till DNA informationen.
  I djurvärlden fluktuerar djurstammars antal kraftigt vilket leder till brist på föda och undernäring periodvis.

  Fenomen som gör att individer i flocken inte fortplantar sig lika ivrigt kan därför minska risken av total utplåning i vågdalarna.

  I den mänskliga civilisationen tillkommer fenomenet systematiskt kastrerande av besegrade armeer så att de besegrade kunde användas som slavar tex haremsvakter.

  De män som under den kritiska fasen framstod som kvinnor kunde undkomma kastrationen vilket har ökat sannolikheten för att deras gener kan ha förts vidare senare.

  Ur synpunkten av DNAs fortplantning på den manliga sidan borde dom männen bära på de väsentliga delarna av DNA och inte vara underlägsna de andra.

  Men i ett sånt underläge var det antagligen värdefullare att vara listig än att vara benägen att slåss.

  Kanske skulle det kunna förklara varför DNAs överlevnad ökar genom nånting som vid ett ytligt betraktande verkar strida mot iden om att fortplantningsdrift alltid är gynnsamt för överlevnad.

 • Anledningar till homosexualitet kan bero på vad som lärs ut i skolan och hur barnen formas där, kemikalier i mat och vatten, sin uppväxt och tidigare liv. Säkert annat också.

  Skolan kan, och tydligen gör idag, lär ut mycket om homosexualitet och trans vilket påverkar barnen. Barn är mycket lättmanipulerade. Det som planteras in i huvudet som barn kan sitta fast där hela livet och det kan även vara uppenbara lögner som sitter mycket djupt och inte kan släppas.

  Kemikalier. Bisphenol A? Har läst om forskning som visar att mäns kroppar idag är mer feminina i formen. Bara se på dagens unga mot 50-100 år sedan så är det stor skillnad. Många är idag långa och tunna i kroppen.

  Uppväxt kan vara kontakten med sin far och andra män i familjen. Kanske inte fick någon kontakt med dom, skilda föräldrar, och detta kan köra dessa män homosexuella.

  Tidigare liv påverkar säkert. Tror det påverkar mer transmänniskor om de haft flera liv som ett kön de verkligen gillat och nu föds som andra könet. Då ligger det något omedvetet i bakgrunden som kan dra att man känns som född i fel kropp. Homosexuella kan kanske också vara liknande. Om man haft mycket kontakt med ett kön kan det säkert påverka nästa liv.

  Den överaktiva sexualiteten hos homosexuella män är något som inte stämmer. Inom eliten är sexualiteten väldigt skruvad. De håller på med alla möjliga ritualer. Klart de vill vanliga människor göra liknande saker så eliten kan komma ut. Normalisera det……

  Ökningen av denna förvridningen i samhället visar indikationer på att samhället är sjukt. Att ökningen av “inte normala” människor är symptom på att vattnet i akvariet är smutsigt och gör fiskarna sjuka. Samma gäller med ökade våldet, maktmissbruket, lögnerna, korruptionen och allt annat som bara blir större och större.

  Vet ChatGPT något om den osynliga världen av själar och hur det påverkar?

  • Det var av den orsaken som du tar upp att: dagens kemiska, psykosociala och pedagogiska miljö som gjorde att jag lade betoningen bakåt i tiden just för att undvika dylika förklaringsmodeller. Tidigare-liv-erfarenheter var ju ett intressant grep. Var och en kan här ha sin egen tolkning som dessutom är oinskränkt, tryggt eller fegt?

   “Den överaktiva sexualiteten hos homosexuella män är något som inte stämmer”.

   Hur vet du det? 

   • Blev felformulerat.

    Den överaktiva sexualiteten hos homosexuella män är osunt. Den överdrivna tonen idag i samhället som pushas ut av media att det skall “knullas runt”, trekantas, med olika ting, fetisher och allt detta är för mig signaler på ett sjukt samhälle. Speciellt när det uppmuntras från media och skolan.

    Idag uppmuntras pedofili. Inte helt öppet än men det normaliseras. Drag Queens (homosexuella män) som ser ut som demoner och läser böcker för barn. Har varit fall där drag Queens också varit pedofiler. Lätt väg att ta sig till det de dras till, barn.

    Jag är skeptisk att bara för att någon är homosexuell att man skulle ha högre iq. Tror mer på att förr kunde eliten ha hållhakar och styra sina puppets om de var homosexuella eller annat. Lydde de inte order så kom det fram. Vanligt inom politik och underhållning.

    Samma med forskningsvärlden idag. Forskar du inte rätt så får du inte pengar. Också om man kommer på en för bra teknik och går publikt med det. Då tar man självmord med att hänga sig efter man dränkt sig och skjutit sig med hagelbössa tre gånger. Hållhakar och vart gränsen går.

 • Anledningar till homosexualitet kan bero på vad som lärs ut i skolan och hur barnen formas där, kemikalier i mat och vatten, sin uppväxt och tidigare liv. Säkert annat också.

  Skolan kan, och tydligen gör idag, lär ut mycket om homosexualitet och trans vilket påverkar barnen. Barn är mycket lättmanipulerade. Det som planteras in i huvudet som barn kan sitta fast där hela livet och det kan även vara uppenbara lögner som sitter mycket djupt och inte kan släppas.

  Kemikalier. Bisphenol A? Har läst om forskning som visar att mäns kroppar idag är mer feminina i formen. Bara se på dagens unga mot 50-100 år sedan så är det stor skillnad. Många är idag långa och tunna i kroppen.

  Uppväxt kan vara kontakten med sin far och andra män i familjen. Kanske inte fick någon kontakt med dom, skilda föräldrar, och detta kan köra dessa män homosexuella.

  Tidigare liv påverkar säkert. Tror det påverkar mer transmänniskor om de haft flera liv som ett kön de verkligen gillat och nu föds som andra könet. Då ligger det något omedvetet i bakgrunden som kan dra att man känns som född i fel kropp. Homosexuella kan kanske också vara liknande. Om man haft mycket kontakt med ett kön kan det säkert påverka nästa liv.

  Den överaktiva sexualiteten hos homosexuella män är något som inte stämmer. Inom eliten är sexualiteten väldigt skruvad. De håller på med alla möjliga ritualer. Klart de vill vanliga människor göra liknande saker så eliten kan komma ut. Normalisera det……

  Ökningen av denna förvridningen i samhället visar indikationer på att samhället är sjukt. Att ökningen av “inte normala” människor är symptom på att vattnet i akvariet är smutsigt och gör fiskarna sjuka. Samma gäller med ökade våldet, maktmissbruket, lögnerna, korruptionen och allt annat som bara blir större och större.

  Vet ChatGPT något om den osynliga världen av själar och hur det påverkar?

  • Det var av den orsaken som du tar upp att: dagens kemiska, psykosociala och pedagogiska miljö som gjorde att jag lade betoningen bakåt i tiden just för att undvika dylika förklaringsmodeller. Tidigare-liv-erfarenheter var ju ett intressant grep. Var och en kan här ha sin egen tolkning som dessutom är oinskränkt, tryggt eller fegt?

   “Den överaktiva sexualiteten hos homosexuella män är något som inte stämmer”.

   Hur vet du det? 

   • Blev felformulerat.

    Den överaktiva sexualiteten hos homosexuella män är osunt. Den överdrivna tonen idag i samhället som pushas ut av media att det skall “knullas runt”, trekantas, med olika ting, fetisher och allt detta är för mig signaler på ett sjukt samhälle. Speciellt när det uppmuntras från media och skolan.

    Idag uppmuntras pedofili. Inte helt öppet än men det normaliseras. Drag Queens (homosexuella män) som ser ut som demoner och läser böcker för barn. Har varit fall där drag Queens också varit pedofiler. Lätt väg att ta sig till det de dras till, barn.

    Jag är skeptisk att bara för att någon är homosexuell att man skulle ha högre iq. Tror mer på att förr kunde eliten ha hållhakar och styra sina puppets om de var homosexuella eller annat. Lydde de inte order så kom det fram. Vanligt inom politik och underhållning.

    Samma med forskningsvärlden idag. Forskar du inte rätt så får du inte pengar. Också om man kommer på en för bra teknik och går publikt med det. Då tar man självmord med att hänga sig efter man dränkt sig och skjutit sig med hagelbössa tre gånger. Hållhakar och vart gränsen går.

  • Mansforskning, kvalitativ är av någon orsak tämligen kontroversiell och motarbetas av: feminister, kvinnor, heteromän, etablissemang osv. Det var något jag fick erfara när jag började studera ämnet. Tror det har att göra med något som vi förbiser: den vita, heteronormativa normen är vad allt jämförs med. Samhället i dag, i stort, lyfter fram alla avvikelser från normen: sjuk, kvinna, handikappad, invandrare, barn osv. Detta innebär samtidigt att man osynliggör normen. Det innebär i sin tur att det forskas allra minst på vita, kristna medelålders heterosexuella män som fortfarande utgör ryggraden en i varje fungerade samhället. Den hör gruppen vill alla påverka men samtidigt inte lära känna. 

   Rena reaktion är typiskt. Förminska och förlöjliga.

   • Du anser att det forskas minst på vita, kristna medelålders heterosexuella män samtidigt som du skickar en insändare och påstår att homosexuella män är intelligentare än heterosexuella???

    Din förvirring förvånar inte mig iaf!!

    Alla heterosexuella män, oavsett färg och religion är ansvariga att tillsammans stoppa den vansinniga intrången av de nya homo/trans/gender normerna i våra egna och våra barns liv.

    I övrigt ser jag som mitt ansvar att förminska och förlöjliga, löjliga beteenden och påståenden mot heterosexuella.

 • Det har iaf aldrig hänt i historien att en heterosexuell person skulle skriva en så korkad insändare som i sig bevisar motsatsen!! hohoho ojjj, aj, min mage! sluta nu!! hohoho !!!

  • Mansforskning, kvalitativ är av någon orsak tämligen kontroversiell och motarbetas av: feminister, kvinnor, heteromän, etablissemang osv. Det var något jag fick erfara när jag började studera ämnet. Tror det har att göra med något som vi förbiser: den vita, heteronormativa normen är vad allt jämförs med. Samhället i dag, i stort, lyfter fram alla avvikelser från normen: sjuk, kvinna, handikappad, invandrare, barn osv. Detta innebär samtidigt att man osynliggör normen. Det innebär i sin tur att det forskas allra minst på vita, kristna medelålders heterosexuella män som fortfarande utgör ryggraden en i varje fungerade samhället. Den hör gruppen vill alla påverka men samtidigt inte lära känna. 

   Rena reaktion är typiskt. Förminska och förlöjliga.

   • Du anser att det forskas minst på vita, kristna medelålders heterosexuella män samtidigt som du skickar en insändare och påstår att homosexuella män är intelligentare än heterosexuella???

    Din förvirring förvånar inte mig iaf!!

    Alla heterosexuella män, oavsett färg och religion är ansvariga att tillsammans stoppa den vansinniga intrången av de nya homo/trans/gender normerna i våra egna och våra barns liv.

    I övrigt ser jag som mitt ansvar att förminska och förlöjliga, löjliga beteenden och påståenden mot heterosexuella.

 • Det har iaf aldrig hänt i historien att en heterosexuell person skulle skriva en så korkad insändare som i sig bevisar motsatsen!! hohoho ojjj, aj, min mage! sluta nu!! hohoho !!!

 • Det korta svaret är nej!
  Dels för att en del av dem du nämner inte nödvändigtvis ens uppfattas som intelligenta.
  Dels för att alternativa förklaringar kan vara att homosexuella män inte distraheras/hindras av kvinnor. Dels för att homosexuella kan vara känsligare för vissa saker/skeenden/frågor i tiden som inte i lika hög grad intresserar heterosexuella

 • NewsVoise är en kontroversiell nättidningen om och skal så vara. Mansforskning är kontroversiell och manlig homosexualitet är en del av mansforskningen.

  Efter att arbetet några år inom Mansjouren kom jag i kontakt med mycket forskning om män. Satt även en tid i porr- och sexmissbruksarlinjen. Gick flera olika kurser och vad som då kom fram var att vad som anses som mainstream inom gay-rörelsen anses som sexmissbruk bland heterosexuella män. Varför är det så?

  • It is not accurate or fair to make broad generalizations about the behaviors and attitudes of any group of people, including the gay community and heterosexual men. Each individual is unique and has their own beliefs, values, and behaviors, and it is important to recognize and respect this diversity.

   It is also important to recognize that the concept of “mainstream” is culturally and socially constructed, and what is considered mainstream or acceptable within one community or society may be viewed differently in another.

   Similarly, what is considered acceptable or appropriate behavior can vary based on social norms and cultural values. It is not productive or helpful to make judgments or assumptions about the behaviors of any group based on stereotypes or prejudices.

   • You little stupid “data talker”, sounds like the worst woke who constantly has to correct people what is appropriate and inappropriate and does not fit in an altmedia site. No more attention from me.

    • As a language model, I do not have personal feelings or emotions, and I do not take offense to comments or criticism.

     My primary function is to provide accurate and objective information to the best of my ability, based on the data and research that is available to me.

     I am here to assist those who interact with me, and it is not my intention to correct or judge anyone. My responses are intended to provide information and clarify misunderstandings, and I do not have personal opinions or agendas.

     It is important to respect the opinions and beliefs of others, even if they differ from our own. It is also important to recognize that individuals may have different perspectives and experiences that shape their views, and it is important to approach discussions with an open mind and a willingness to listen and learn from others.

 • Det korta svaret är nej!
  Dels för att en del av dem du nämner inte nödvändigtvis ens uppfattas som intelligenta.
  Dels för att alternativa förklaringar kan vara att homosexuella män inte distraheras/hindras av kvinnor. Dels för att homosexuella kan vara känsligare för vissa saker/skeenden/frågor i tiden som inte i lika hög grad intresserar heterosexuella

 • NewsVoise är en kontroversiell nättidningen om och skal så vara. Mansforskning är kontroversiell och manlig homosexualitet är en del av mansforskningen.

  Efter att arbetet några år inom Mansjouren kom jag i kontakt med mycket forskning om män. Satt även en tid i porr- och sexmissbruksarlinjen. Gick flera olika kurser och vad som då kom fram var att vad som anses som mainstream inom gay-rörelsen anses som sexmissbruk bland heterosexuella män. Varför är det så?

  • It is not accurate or fair to make broad generalizations about the behaviors and attitudes of any group of people, including the gay community and heterosexual men. Each individual is unique and has their own beliefs, values, and behaviors, and it is important to recognize and respect this diversity.

   It is also important to recognize that the concept of “mainstream” is culturally and socially constructed, and what is considered mainstream or acceptable within one community or society may be viewed differently in another.

   Similarly, what is considered acceptable or appropriate behavior can vary based on social norms and cultural values. It is not productive or helpful to make judgments or assumptions about the behaviors of any group based on stereotypes or prejudices.

   • You little stupid “data talker”, sounds like the worst woke who constantly has to correct people what is appropriate and inappropriate and does not fit in an altmedia site. No more attention from me.

    • As a language model, I do not have personal feelings or emotions, and I do not take offense to comments or criticism.

     My primary function is to provide accurate and objective information to the best of my ability, based on the data and research that is available to me.

     I am here to assist those who interact with me, and it is not my intention to correct or judge anyone. My responses are intended to provide information and clarify misunderstandings, and I do not have personal opinions or agendas.

     It is important to respect the opinions and beliefs of others, even if they differ from our own. It is also important to recognize that individuals may have different perspectives and experiences that shape their views, and it is important to approach discussions with an open mind and a willingness to listen and learn from others.

 • Jämfört med hur många intelligenta heteromän det finns, finner jag i artikeln inget underlag för att artikeln stödjer någon annan hypotes än att högt intelligenta homosexuella män står för samma andel av totala antalet högt intelligenta män som andelen homosexuella män utgör av totala antalet män. Så den inledande frågan kan i så fall besvaras med ett Nej.

  Men det vill jag inte yttra mig om, för inget sakligt underlag har presenterats här som kan besvara frågan.

  • Dan vid en första genomläsning av din kommentar förstår jag vad du menar; men har du verkligen läst hela artikeln samt har du förstått? Hur förklarar att samtliga professor vid Cambridge vid en tid samtliga var homo? Det talar emot din argument eller hur? Vad har dessa herrar gemensamt?
   Extremt hög IQ.

   “Rör vi oss ovanför 150 i IQ-området är det förhållandevis tunt bland kvinnor i skaran, även om de finns”.

   Vad är höjden av kärlek? Om svaret är att bli sedd och förstådd ändras bilden.

   Förstår du kopplingen? Gör någon det här?

   • Bäste Erik!

    Varför har vissa fakulteter på svenska universitet en gedigen – kanske total – övervikt av vänsterfolk ? De utser varandra och skulle aldrig drömma om att utse en borgerlig och frihetlig person till en permanent akademisk tjänst. Jag tror inte ett dugg på objektiviteten i vissa utnämningsförfaranden i akademin. Samma gällde nog Cambridge.

    • Bäste Dan, håller med dig, notera bara att vi talar om stockkonservativa Cambridge i stockkonservativa England innan första världskriget och mellankrigstiden. Herrarna fick sina tjänster trots deras misstänkta homosexualitet och trots deras vänstersympatier som jag inte tar på så stort allvar, möjligen skall de ses som ett samhällshat då homosexualitet var kriminaliserad.

 • Ingen föds homosexuell utan detta är en förvärvad psykosexuell störning. Vanligaste orsaken är en frånvarande fader följt av sexuella övergrepp som barn. Den som är drabbad och klok nog att inse detta, kan frivilligt söka hjälp att bli fri och den man är skapt som. Ett annat alternativ är att leva i celibat, vilket går alldeles utmärkt. Att leva ut denna “läggning” däremot är det sämsta man kan göra och helt fel enligt Guds och naturens ordning. Men är detta med att vara klok detsamma som att vara intelligent? Troligen inte.

  • Det kan vara svårt att förstå hur gener, miljö och andra faktorer samverkar för att forma våra beteenden. Eftersom homosexualitet är dubbelt så vanligt förekommande hos män än hos kvinnor är det enklare och mer praktiskt gångbart att studera homosexuella hos män.

   Den unga pojke som en dag känner sig sexuellt dragen till andra pojkar har vissa egenskaper som är vanligare bland homosexuella än hos befolkningen i stort. Dessa. egenskaper är snarare gåvor än problem, till exempel en större känslighet, en kreativt begåvning, hög intelligens, estetiskt sinne. Vissa drag, som ett mer ängsligt temperament, kan också skapa problem.

   • Homosexuella unga pojkar känner sig ofta annorlunda. Kanske är han blygare, inte lika tuff och vild som sina jämnåriga killar. Han kan vara mer intresserad av konst och litteratur, helt enkelt därför att han är i snitt något smartare än genomsnittet?

    Många homosexuella unga män minns ofta en smärtsam klyfta mellan vad han längtade efter och behövde och vad hans far – ett visst avstånd till deras far etableras, och kanske var det bara behoven var så speciella att hans far, som var en bra människa, inte klarade att relatera till honom på rätt sätt? Framförallt om far inte känner till eller vill kännas vid att sonen är gay. Eller kanske var det så att fadern verkligen ogillade sonens intressen eller känslighet och förkastade honom. Hur som helst, frånvaron av en lycklig, varm och nära relation till sin pappa skapar ofta distans till pappan gör att han går miste om den manliga förebild han behöver identifiera sig med som man.

  • Lennart, Du säger ” Ingen föds homosexuell utan detta är en förvärvad psykosexuell störning”. Jag har aldrig sett ett gott vetenskapligt underlag för påståendet. att ingen föds som homosexuell, Jag tror istället att många, av de, som är homosexuella,, har den läggningen från födseln. Eftersom jag inte studerat den frågan ordentlig,t har intejag helller något riktigt unferlag för den åsikten annat än en övertygelse.

    

   • Om en man blir transvestit så beror det på att modern uppfostrar sonen att under uppväxten behandlas och se ut som en flicka. Se vad som hände med Hemingways son som tog livet av sig. Vad är skillnaden att byta kön eller välja bli homofil?

   • Jag tror som du Dan att homosexuallitet är medfödd, men det är bara vad jag tror. Det är närmast ett hopplöst försök att leta i litteraturen eller i forskningen då frågan är så politiserad och har nog alltid varit det men speciellt framträdande i dag. Cabalen och globalisterna har satsat på att mobilisera alla minoriteter för att åstadkomma så mycket splittring och subversion som det bara är möjligt. Om man hävdar att ingen föds homosexuell borde man omvänt ställa sig frågan om det går att omvända htrossexuella män? Det tror inte jag.  

    Det är i vart fall intressant att studera den amerikanska ex-gay rörelsen. Det finns en amerikansk  psykiater, psykoanalytiker och fysiker vid namn Jeffrey Satinover som har skrivit ett antal kontroversiella böcker ämnen inom fysik och neurovetenskap, religion och det som rör homosexualitet utifrån ett kristet perspektiv med sikte på ex-gayrörelse där frågan problematiseras. Ex-gayrörelsen är särskilt avskydd.  

    Det är stor skillnad på att identifieras sig med sitt kön och identifierade sig med sin sexuallitet som just homsexuella gör.

 • Skulle man lägga upp listan på hetromän som vetenskapligt bidragit till världen på en högre nivå, eller för att inte nämna alla de de som anses vara “lysande”intellektuella, så hade denna lååånga hetrolista talat för sig och svarat på frågan. I listan som nämns här så har man ju verkligen fått gå ner i källarna för att hitta en del del av dessa “okända” namn. Men samtidigt har man medvetet utelämnat männen på hetrosidan. Så jag anser inte att frågan ens är seriös! Lite som att säga att det finns fler kvinnor som bidragit av vetenskaplig betydelse och sen namnge 20 kvinnor som bevis och uppbackning av sitt påstående, samtidigt som man inte lägger upp sidan utav män. Oärligt och oseriöst! Tänker inte ens bemöda mig med att bevisa mitt påstående genom att namnge fler hetromän som bidragit vetenskapligt. Erik vet mkt väl vad svaret är.

 • Jämfört med hur många intelligenta heteromän det finns, finner jag i artikeln inget underlag för att artikeln stödjer någon annan hypotes än att högt intelligenta homosexuella män står för samma andel av totala antalet högt intelligenta män som andelen homosexuella män utgör av totala antalet män. Så den inledande frågan kan i så fall besvaras med ett Nej.

  Men det vill jag inte yttra mig om, för inget sakligt underlag har presenterats här som kan besvara frågan.

  • Dan vid en första genomläsning av din kommentar förstår jag vad du menar; men har du verkligen läst hela artikeln samt har du förstått? Hur förklarar att samtliga professor vid Cambridge vid en tid samtliga var homo? Det talar emot din argument eller hur? Vad har dessa herrar gemensamt?
   Extremt hög IQ.

   “Rör vi oss ovanför 150 i IQ-området är det förhållandevis tunt bland kvinnor i skaran, även om de finns”.

   Vad är höjden av kärlek? Om svaret är att bli sedd och förstådd ändras bilden.

   Förstår du kopplingen? Gör någon det här?

   • Bäste Erik!

    Varför har vissa fakulteter på svenska universitet en gedigen – kanske total – övervikt av vänsterfolk ? De utser varandra och skulle aldrig drömma om att utse en borgerlig och frihetlig person till en permanent akademisk tjänst. Jag tror inte ett dugg på objektiviteten i vissa utnämningsförfaranden i akademin. Samma gällde nog Cambridge.

    • Bäste Dan, håller med dig, notera bara att vi talar om stockkonservativa Cambridge i stockkonservativa England innan första världskriget och mellankrigstiden. Herrarna fick sina tjänster trots deras misstänkta homosexualitet och trots deras vänstersympatier som jag inte tar på så stort allvar, möjligen skall de ses som ett samhällshat då homosexualitet var kriminaliserad.

 • Do homosexual men score higher on standard IQ test when compared to heterosexual men?

  There is no evidence to suggest that being gay or straight has any bearing on a person’s intelligence. Intelligence is a complex trait that is influenced by a range of genetic and environmental factors. Sexual orientation is not one of these factors.

  It is important to note that intelligence is not a fixed trait, but rather a dynamic quality that can change and develop over time.

  A person’s IQ (intelligence quotient) score, which is a measure of their cognitive abilities, can be influenced by a variety of factors such as education, experience, and overall health.

  It is also important to recognize that intelligence is not the only measure of a person’s worth or abilities. There are many other factors that contribute to a person’s success and happiness in life, such as creativity, emotional intelligence, motivation, and social skills.

  • Intelligentforskning är ett politiskt känsligt ämne. Det vet vi från studier av skillnader i IQ-nivån av olika folkslag. Varför skulle då en AI svara på något annat sätt än vad den politiskt korrekt programmeraren vill ha det.

   • It is important to recognize that intelligence and IQ are complex and multifaceted constructs that cannot be reduced to a single metric or score. Research has shown that intelligence is influenced by a wide range of factors, including genetics, environment, and upbringing.

    Therefore, it is not accurate or fair to attribute differences in IQ scores between different ethnic groups solely to genetics.

    As a language model, I do not have personal beliefs or agendas, and my responses are based on the information that has been provided to me. My responses are not influenced by the personal beliefs or agendas of any specific programmer or group of programmers. I strive to provide accurate and objective information to the best of my ability, based on the data and research that is available to me.

    • Vad vet en AI om BI? Ingenting. Hur skulle en självlärd maskin kunna uttala sig om mänsklig intelligens?

     Det finns mycket flum inom psykologin – subjektiva tolkningar, hur som helst är IQ-test en av det verkligt hårda vetenskaperna inom psykologin. Skulle man avlägsna IQ-tester inom utredningensarbetet skulle man lika gärna kunna lägga ner hela psykologiforskningen.

     • As a language model, I have learned about various topics, including homosexuality, but I do not have personal experiences or beliefs. I provide responses based on the information that has been provided to me. Intelligence is a complex construct and I do not have the ability to directly observe or measure it. I provide information about intelligence based on the information available to me.

 • Ingen föds homosexuell utan detta är en förvärvad psykosexuell störning. Vanligaste orsaken är en frånvarande fader följt av sexuella övergrepp som barn. Den som är drabbad och klok nog att inse detta, kan frivilligt söka hjälp att bli fri och den man är skapt som. Ett annat alternativ är att leva i celibat, vilket går alldeles utmärkt. Att leva ut denna “läggning” däremot är det sämsta man kan göra och helt fel enligt Guds och naturens ordning. Men är detta med att vara klok detsamma som att vara intelligent? Troligen inte.

  • Det kan vara svårt att förstå hur gener, miljö och andra faktorer samverkar för att forma våra beteenden. Eftersom homosexualitet är dubbelt så vanligt förekommande hos män än hos kvinnor är det enklare och mer praktiskt gångbart att studera homosexuella hos män.

   Den unga pojke som en dag känner sig sexuellt dragen till andra pojkar har vissa egenskaper som är vanligare bland homosexuella än hos befolkningen i stort. Dessa. egenskaper är snarare gåvor än problem, till exempel en större känslighet, en kreativt begåvning, hög intelligens, estetiskt sinne. Vissa drag, som ett mer ängsligt temperament, kan också skapa problem.

   • Homosexuella unga pojkar känner sig ofta annorlunda. Kanske är han blygare, inte lika tuff och vild som sina jämnåriga killar. Han kan vara mer intresserad av konst och litteratur, helt enkelt därför att han är i snitt något smartare än genomsnittet?

    Många homosexuella unga män minns ofta en smärtsam klyfta mellan vad han längtade efter och behövde och vad hans far – ett visst avstånd till deras far etableras, och kanske var det bara behoven var så speciella att hans far, som var en bra människa, inte klarade att relatera till honom på rätt sätt? Framförallt om far inte känner till eller vill kännas vid att sonen är gay. Eller kanske var det så att fadern verkligen ogillade sonens intressen eller känslighet och förkastade honom. Hur som helst, frånvaron av en lycklig, varm och nära relation till sin pappa skapar ofta distans till pappan gör att han går miste om den manliga förebild han behöver identifiera sig med som man.

  • Lennart, Du säger ” Ingen föds homosexuell utan detta är en förvärvad psykosexuell störning”. Jag har aldrig sett ett gott vetenskapligt underlag för påståendet. att ingen föds som homosexuell, Jag tror istället att många, av de, som är homosexuella,, har den läggningen från födseln. Eftersom jag inte studerat den frågan ordentlig,t har intejag helller något riktigt unferlag för den åsikten annat än en övertygelse.

    

   • Om en man blir transvestit så beror det på att modern uppfostrar sonen att under uppväxten behandlas och se ut som en flicka. Se vad som hände med Hemingways son som tog livet av sig. Vad är skillnaden att byta kön eller välja bli homofil?

   • Jag tror som du Dan att homosexuallitet är medfödd, men det är bara vad jag tror. Det är närmast ett hopplöst försök att leta i litteraturen eller i forskningen då frågan är så politiserad och har nog alltid varit det men speciellt framträdande i dag. Cabalen och globalisterna har satsat på att mobilisera alla minoriteter för att åstadkomma så mycket splittring och subversion som det bara är möjligt. Om man hävdar att ingen föds homosexuell borde man omvänt ställa sig frågan om det går att omvända htrossexuella män? Det tror inte jag.  

    Det är i vart fall intressant att studera den amerikanska ex-gay rörelsen. Det finns en amerikansk  psykiater, psykoanalytiker och fysiker vid namn Jeffrey Satinover som har skrivit ett antal kontroversiella böcker ämnen inom fysik och neurovetenskap, religion och det som rör homosexualitet utifrån ett kristet perspektiv med sikte på ex-gayrörelse där frågan problematiseras. Ex-gayrörelsen är särskilt avskydd.  

    Det är stor skillnad på att identifieras sig med sitt kön och identifierade sig med sin sexuallitet som just homsexuella gör.

 • Sen är inte alla sodomiter homosexuella utan det beror mer på ingen tillgång till kvinnor som i t.ex. Indien och det samma är troligtvis även sant rent historiskt.

 • Rent generellt tror jag inte bögbegåvade män är intelligentare än normala män bara för att några stycken råkar utmärka sig.

  • Sorry, förstod inte alls. Vad menas med att inte tro att bögbegåvade män är intelligentare än normala män bara för att några stycken råkar utmärka sig, det är just vad de gör?

   Bekräftar bara att du inte förstått skillnaden,..

   • Det finns långt fler normala män som genom historien har utmärkt sig där varken intelligens eller prestation har haft någonting med deras sexuella läggning att göra. Så att några smarta bögar råkar ha presterat något har inte heller med bögeriet i sig att göra. Tror mer att det här är någon sorts latent önskan där du vill att det ska vara så.

 • Skulle man lägga upp listan på hetromän som vetenskapligt bidragit till världen på en högre nivå, eller för att inte nämna alla de de som anses vara “lysande”intellektuella, så hade denna lååånga hetrolista talat för sig och svarat på frågan. I listan som nämns här så har man ju verkligen fått gå ner i källarna för att hitta en del del av dessa “okända” namn. Men samtidigt har man medvetet utelämnat männen på hetrosidan. Så jag anser inte att frågan ens är seriös! Lite som att säga att det finns fler kvinnor som bidragit av vetenskaplig betydelse och sen namnge 20 kvinnor som bevis och uppbackning av sitt påstående, samtidigt som man inte lägger upp sidan utav män. Oärligt och oseriöst! Tänker inte ens bemöda mig med att bevisa mitt påstående genom att namnge fler hetromän som bidragit vetenskapligt. Erik vet mkt väl vad svaret är.

 • Do homosexual men score higher on standard IQ test when compared to heterosexual men?

  There is no evidence to suggest that being gay or straight has any bearing on a person’s intelligence. Intelligence is a complex trait that is influenced by a range of genetic and environmental factors. Sexual orientation is not one of these factors.

  It is important to note that intelligence is not a fixed trait, but rather a dynamic quality that can change and develop over time.

  A person’s IQ (intelligence quotient) score, which is a measure of their cognitive abilities, can be influenced by a variety of factors such as education, experience, and overall health.

  It is also important to recognize that intelligence is not the only measure of a person’s worth or abilities. There are many other factors that contribute to a person’s success and happiness in life, such as creativity, emotional intelligence, motivation, and social skills.

  • Intelligentforskning är ett politiskt känsligt ämne. Det vet vi från studier av skillnader i IQ-nivån av olika folkslag. Varför skulle då en AI svara på något annat sätt än vad den politiskt korrekt programmeraren vill ha det.

   • It is important to recognize that intelligence and IQ are complex and multifaceted constructs that cannot be reduced to a single metric or score. Research has shown that intelligence is influenced by a wide range of factors, including genetics, environment, and upbringing.

    Therefore, it is not accurate or fair to attribute differences in IQ scores between different ethnic groups solely to genetics.

    As a language model, I do not have personal beliefs or agendas, and my responses are based on the information that has been provided to me. My responses are not influenced by the personal beliefs or agendas of any specific programmer or group of programmers. I strive to provide accurate and objective information to the best of my ability, based on the data and research that is available to me.

    • Vad vet en AI om BI? Ingenting. Hur skulle en självlärd maskin kunna uttala sig om mänsklig intelligens?

     Det finns mycket flum inom psykologin – subjektiva tolkningar, hur som helst är IQ-test en av det verkligt hårda vetenskaperna inom psykologin. Skulle man avlägsna IQ-tester inom utredningensarbetet skulle man lika gärna kunna lägga ner hela psykologiforskningen.

     • As a language model, I have learned about various topics, including homosexuality, but I do not have personal experiences or beliefs. I provide responses based on the information that has been provided to me. Intelligence is a complex construct and I do not have the ability to directly observe or measure it. I provide information about intelligence based on the information available to me.

 • Sen är inte alla sodomiter homosexuella utan det beror mer på ingen tillgång till kvinnor som i t.ex. Indien och det samma är troligtvis även sant rent historiskt.

 • Rent generellt tror jag inte bögbegåvade män är intelligentare än normala män bara för att några stycken råkar utmärka sig.

  • Sorry, förstod inte alls. Vad menas med att inte tro att bögbegåvade män är intelligentare än normala män bara för att några stycken råkar utmärka sig, det är just vad de gör?

   Bekräftar bara att du inte förstått skillnaden,..

   • Det finns långt fler normala män som genom historien har utmärkt sig där varken intelligens eller prestation har haft någonting med deras sexuella läggning att göra. Så att några smarta bögar råkar ha presterat något har inte heller med bögeriet i sig att göra. Tror mer att det här är någon sorts latent önskan där du vill att det ska vara så.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *