Är homosexuella män intelligentare än heteromän?

publicerad 26 december 2022
- av Erik Forsman
Två män tar en selfie. Foto: Javi Indy. Licens: Elements.envato.com

KULTURKRÖNIKA. Uppseendeväckande många högbegåvande män är eller antas vara homosexuella. Är homosexuella män intelligentare än hetero? I Sverige är Alexander Bard en av de mer kända intellektuella som också är homosexuell.

Vi tar några ur högen: Reinhart Koselleck, Maurice Merleau-Ponty och Michel Foucault. Alla är män och flera homosexuella. Går man igenom och listar upp alla homosexuella tänkare genom tiderna eller som kan misstänkas vara det, är det förbluffande många: bara vid Cambridge var följande personligheter homosexuella: John Maynard Keynes (1883 – 1946), Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951), Godfrey Harold “G. H.” Hardy (1877 – 1947), Alan Mathison Turing (1912 – 1954) samt Bertrand Russell (1872 – 1970).

Leonardo da Vinci (1452 – 1519). Han fängslades för sodomi vid 24 års ålder tillsammans med en 17-årig manlig vän, efter anonyma anklagelser. Han förblev ogift och testamenterade sin egendom till en ung man vid namn Francisco Melzi.

Rheticus eller Georg Joachim de Porris (eller von Lauchen) (1514 – 1574) var en matematiker, astronom och Kopernikus enda student och gjorde mycket för att tidigt sprida den kopernikanska läran. Han tvingades fly från Leipzig efter att ha anklagats för att ha haft en kärleksaffär med en av sina manliga studenter. Vid en rättegång i hans frånvaro dömdes han till 101 års landsförvisning.

Sir Francis Bacon (1561 – 1626) brittisk vetenskapsman och filosof. Sir Francis betonade det empiriska som forskningsmetod. Han skrev genomlysande essäer. En av dem, Of Friendship, är ett lovtal till kärlek mellan män. Han var känd som homosexuell av sin samtid och var god vän med den homosexuelle engelske kung James I.

Det sägs att Bacons mor kritiserade honom för att han lät sin unge älskare Antonio Perez bo i deras hem. Hon lär ha sagt ”Den där förbannade Perez, min sons sängkamrat, skall ut ur mitt hus”.

Alexander von Humboldt (1769 -1859) var en tysk upptäcktsresande, geograf och meteorolog. Han är känd för sitt monumentala verk Kosmos i 23 volymer som försökte sammanfatta allt naturvetenskapligt vetande. Han ansågs av sin samtid vara Europas mest inflytelserika person efter Napoleon Bonaparte.

Humboldt hade en passionerad kärleksaffär med en preussisk soldat vid namn von Haeften och bodde ihop med von Haeften och hans fru i sex år efter deras äktenskap. Humboldt testamenterade sin förmögenhet till sin manlige betjänt.

Ferdinand Karsch (1853 – 1936) var en tysk arachnolog (spindelforskare), entomolog och antropolog. Han var bland annat som kurator vid Berlins naturhistoriska museum och skrev böcker om homosexualitet i Ostasien och hos naturfolk. Efter nazismens maktövertagande blev han marginaliserad.

Bengt Lidforss (1868 – 1913) var en svensk botanist och biolog. Han doktorerade i Lund och blev professor i botanik i Uppsala. Han skrev populärvetenskap och han var socialist, ateist och bisexuell. Han var vän med bland annat August Strindberg, som också antas vara bisexuell.

Franz Nopcsa von Felső-Szilvás (1877 – 1933) var en ungersk baron född i Transsylvanien. Han var paleontolog, geolog och filolog och lämnade viktiga bidrag till kunskapen om dinosauriefossil. Han var en av de första som vetenskapligt studerade det albanska språket. Hade en manlig albansk sekreterare och älskare, Bayaszid Doda. När Nopcsa blev ruinerad blev han deprimerad. Han sköt då först sin älskare och sedan sig själv.

Var alla dessa lysande intellektuella och flitiga män verkligen homosexuella?

Tänker vi hetro på homosexuella män, tänker vi antagligen på sexuell handling, inte förståelse, men om vi omformulerar och ställer frågan: vad är höjden av kärlek? Om svaret är att bli sedd och förstådd ändras bilden. Rör vi oss ovanför 150 i IQ-området är det förhållandevis tunt bland kvinnor i skaran, även om de finns.

Det betyder att lika söker lika för att lika förstår varandra. Ju intelligentare du är, ju ensammare blir du för du ställer högre krav på dina medmänniskor. Många matematiker och fysiker har tagit livet av sig genom tiderna, troligen på grund av den ensamhet de känner av när de inte har någon att dela sina tankar med. Det kan vara en förklaringen.

Vad tror du?

Text: Erik Forsman