Fakta: 90% av allt Jordens kol finns kvar i underjorden

publicerad 7 december 2022
- Tege Tornvall
Het källa i Yellowstone, USA. Licens: Pixabay.com

NATURFAKTA. “Kol hör till Universums första kända grundämnen och är det fjärde vanligaste efter gaserna väte, helium och syre. Som det vanligaste fasta grundämnet finns kol främst i stenplaneter som Jorden.”

Text: Tege Tornvall, Klimatsans

Enligt det globala nätverket Deep Carbon Observatory (DCO) finns 90 procent av allt Jordens kol kvar under jordytan sedan Jordens skapelse. Omräknat från en uppdaterad kolcykel från FN:s klimatpanel IPCC kan det motsvara runt 470.000 gigaton (miljoner ton) kol i olika former.

Det är nio gånger mer än allt kol som redovisas i kolcykeln. Det är också runt 52.000 gånger mer än det kol som människan nu genom koldioxid årligen tillför. Ingen brist råder därför under överskådlig tid.

DCO samlar runt 1.200 forskare från 55 länder i studier av grundämnet kol sedan Jordens tidiga ungdom. En av dem är professor Robert M. Hazen, specialist på mineral och gränsområdet mellan biologi och fysik.

I detta har han med flera kollegor identifierat mer än 5.300 olika mineral sedan vårt solsystems skapelse för drygt 4,5 miljarder år sedan. Han har också kommit nära hur Jordens liv kan ha uppkommit i sprickor i havsbottnen.

Robert M. Hazen är nu 74 år, men ännu aktiv. I sin bok Symphony in C (han är musiker på flera instrument) skildrar han grundämnet kols avgörande betydelse både som bas för Jordens biologiska liv och för livets och mänsklighetens försörjning med näring och energi.

Kol hör till Universums första kända grundämnen och är det fjärde vanligaste efter gaserna väte, helium och syre. Som det vanligaste fasta grundämnet finns kol främst i stenplaneter som Jorden. I Jordens inre finns kol i olika föreningar med andra ämnen, troligen även med järn i Jordens heta kärna.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Jordens kol