Kol, olja och gas från både sediment och Jordens inre

-

NATUR & KLIMAT. Utifrån den kolcykel som FN:s klimatpanel IPCC använder kan man ungefärligt beräkna hur mycket kol som finns i Jordens hav, atmosfär, mark, växtlighet, sediment efter döda djur och växter samt kol-, olje- och gasfyndigheter.


Dessa mängder anges inom vissa ramar. Om man adderar dem får man ungefär 46-50.000 Gigaton (miljarder ton) kol, men kolcykeln säger inget om hur mycket ursprungligt kol som därutöver finns kvar i Jordens inre sedan dess skapelse.

Det gör däremot det globala forskarnätverket Deep Carbon Observatory (DCO), som 2019 räknade runt 1.200 forskare från 55 länder, speciellt inriktade just på kol. De hävdar på sin hemsida att 90 procent av Jordens kol finns under jordytan.

Omräknat skulle det betyda 9 gånger 46-50.000 Gton eller totalt 414-450.000 Gton (knappt en halv miljard miljard ton). Detta är bara en grov uppskattning, men det är den första som i alla fall jag sett på hur mycket kol som Jorden rymmer.

Enligt DCO skulle bara 1 (en) procent av Jordens kol finnas i atmosfären och så mycket som 99 procent i haven och jordskorpan och framför allt i Jordens inre.  DCO beräknar allt Jordens kol till totalt 1,85 miljarder miljarder ton.

Svårbevisat

Det är fyra gånger mer än de 414-450.000 Gton jag räknade fram här ovan. Men det är svårbevisat. Ingen har varit där och tittat.

Det mesta är förstås bundet i olika föreningar och kan inte nås eller utvinnas. Kolhaltiga järnkarbider kan finnas i Jordens heta kärna, som anses vara mest järn. Men lättare föreningar kan pressas uppåt genom magman och även tränga ut genom skorpan.

Det har de gjort och gör fortfarande som koldioxid i vulkanutbrott och genom andra öppningar över och framför allt under vatten.

År 2019 använde världen enligt Offshore Technologyfocus 8,12 Gton kol. Om vi försiktigt antar att 1 (en) procent av kolet i eller under jordskorpan kan utvinnas, blir det ändå 18,5 miljoner Gton.

Med rådande årliga utvinning på ca 10 Gton skulle det räcka nästan två miljoner år. Jag kan ha förirrat mig bland nollorna, men tanken svindlar. Detta kol finns i olika former i förening med andra ämnen. En del blir under hög värme och högt tryck diamant, Jordens hårdaste kända naturliga ämne.

Kolväten

I förening med väte kan också en del bli kolväten (bränslen) under hög värme och högt tryck, troligen i gränsområdet mellan flytande magma och fast skorpa.

Detta är omtvistat och bygger på studier av geologen Nikolai Kudryavtsev m. fl.. De hävdade att mycket av det ursprungliga kol som Jorden fick i sin ungdom från exploderande stjärnor i kosmos finns kvar i Jordens inre.

Den ryske forskaren Vladimir Kutcherov vid KTH hör till dem som menar att nya kolväten bildas under hög värme och högt tryck i Jordens inre.

Efter oljeutsläppen i mexikanska golfen 2010 åt stora mängder mikroorganismer förvånande fort upp nästan all utläckt olja. Sedan fylldes tomma oljehål på underifrån, enligt rapporter från oljebolaget BP.

Liknande händelser rapporteras från andra sinande oljekällor.

Ryska och amerikanska bolag prospekterar och utvinner nu olja och gas på större djup än där sediment lagrats från sedan länge döda växer och djur. De söker sig även sidledes till angränsande områden, som ofta också visar sig innehålla gas och olja.

Tektoniskt tryck

Olja finns i poröst material. Tomrum efter utvunnen olja fylls på med både vatten och mer olja, som rör sig under högt tektoniskt tryck från rörliga kontinentplattor.

För fortsatt prospektering råder därför bl. a. den ryska Dmitrievsky-akademin aktörer att först undersöka angränsande områden innan de börjar det mycket dyrare arbetet med att söka nya källor.

Sådana finns dessutom på många fler platser och mer utbrett än hittills känt, inte minst i Arktis och Antarktis. Även detta är kontroversiellt men en logisk följd av rön från både ryska forskare och det globala DOC-nätverket.

Om all gas och olja som utvinns bara skulle komma från sediment av döda växter och djur, blir den logiska följdfrågan var dessa i sin tur kommer ifrån. Eftersom allt Jordens tidigare och nuvarande liv bygger på det ursprungliga kol som en gång kom från exploderande stjärnor ute i kosmos, måste den koldioxid som livnärt detta liv komma just från detta ursprungliga kol, varav det mesta finns kvar i Jordens inre, enligt DOC-forskarnas rön.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans.com

Tege Tornvall
Tege Tornvallhttps://klimatsans.com/
Tege Tornvall, biljournalist, nätverket Klimatsans | Tornvall är erfaren faktajournalist med ett förflutet från bla: Veckans Affärer, Ny Teknik, Bilsport, Affärsresenären, Teknisk Tidskrift och annan fackpress.

33 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

33 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
11 december 2022 kl 00:04

Naturen verkar, mina ögon, vara planerad för att vi ska kunna utveckla civilisationen men också för att vi ska få intellektuella och moraliska prövningar som vi måste övervinna. Det kan finnas en moralisk anledning till att evighetsmaskiner inte går att förverkliga och ingen helt fri lunch är möjlig. Vem som än har skapat vår värld vill inte skämma bort oss för mycket utan vill att vi ska växa intellektuellt och moraliskt.

Mopping Up
Mopping Up
Gäst
9 december 2022 kl 22:42

ARGUMENT FÖR ABIOTIC OIL
 
https://principia-scientific.com/oil-is-not-a-fossil-fuel-and-agw-is-non-science/
Oil Is NOT A Fossil Fuel And AGW Is Non-Science
 
https://www.gasresources.net/AlkaneGenesis.htm
The Evolution of Multicomponent Systems at High Pressures: VI.
The Thermodynamic Stability of the Hydrogen-Carbon System:
The Genesis of Hydrocarbons and the Origin of Petroleum.
 
https://principia-scientific.org/swedish-scientists-geologists-fossil-fuel-theory-busted/
Swedish Scientists & Geologists: Fossil Fuel Theory Busted
 
ARGUMENT MOT ABIOTIC OIL
 
https://energyskeptic.com/2016/abiotic-oil-theory-and-its-implications-for-peak-oil/
Peak Everything, Overshoot, & Collapse
 
SAMMANFATTNING:
Den vetenskapliga debatten pågår fortfarande som jag förstår.
Abiotic Oil verkar inte vara bevisad men inte heller motbevisad.
Alla får studera de vetenskapliga rapporterna och försöka bilda sig en egen uppfattning.
Abiotic Oil är en intressant teori som låter naturlig och logisk som jag ser det men som behöver mer bevis.
Det skall bli intressant att följa debatten framöver.
Gillar att Newsvoice tar upp teman on the edge och driver opinion och forskning.
Abiotic Oil är ett sådant tema – skriv gärna mer om detta och samla den senaste informationen.
 
“The real purpose of the scientific method is to make sure Nature hasn’t misled you into thinking something you don’t actually know…
One logical slip and an entire scientific edifice comes tumbling down.
One false deduction about the machine and you can get hung up indefinitely.”
 
– Robert Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
9 december 2022 kl 17:45

Problemet med den abiotiska teorin är att petroleum sönderdelas på vägen upp även om det skulle ha bildats på stora djup. Britannica säger följande om det djup där petroleum kan skapas stabilt: “Depending on the amount and type of organic matter, hydrocarbon generation occurs during the mature stage at depths of about 760 to 4,880 metres at temperatures between 65 °C and 150 °C . This special environment is called the “oil window.” 

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
9 december 2022 kl 15:54

Debatten förs som vanligt utan relevanta kvantitativa jämförelser i kritiska avseenden.
Antyder man som Tege gör att det inte skulle stämma kvantitativt ska man givetvis ange hur mycket energi som förväntas existera i form av fossila lämningar.
De härrör ju från solenergi och den har gett Jorden
ca 1E33 Joule under 500 miljoner år enligt min snabba uppskattning
Världens konsumtion av fossilt angavs 2021 till 1E18 J och kolets estimerade tillgångar angavs räcka 133år
Om vi tar till en tiopotens på det blir det alltså en andel
1E21/1E33=1E-12 som andel fossil energi relativt totalt energitillskott från solen
Den verkliga andelen av solenergi som har resulterat i fossila fyndigheter kanske är större men med den stora faktorn 1/1E12 fins det ju marginal så då ankommer det på den som påstår att det inte kan vara fossilt att komma med siffrorna!

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  petergrfstrm
9 december 2022 kl 17:13

korrektion det var ju 490 ggr 1E18J inte 1E18J/år så mina siffror tidigare med andelen solenergin som fossil energi konsumtion utgör blir större än 1E-12 men fortfarande kanske 1 miljarddel. Jag vet inte hur mycket de hävdar att där finns men en miljarddel av solenergin låter tänkbart i mina öron

Torbjörn Sassersson red.
Admin
9 december 2022 kl 15:39

Det här betyder att den olja som Shell, Exxon, BP, Chevron, Norsk Hydro etc pumpar upp är vanlig ickefossil mineralolja.

Olja (inkl gas) genereras kontinuerligt av Jorden.

Peak oil och ändliga så kallade fossila bränslen är i så fall två bluffar.

Olja och stenkol är i så fall av “kosmisk” planetär härkomst.

Last edited 1 månad sedan by Torbjörn Sassersson red.
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
9 december 2022 kl 17:26

Detta har penetrerats i många årtionden. Mike Ruppert en samhällskritisk journalist som hade bloggen fromthewilderness lade 2005 ut flera bra artiklar där sakkunniga gav en bra skildring av hur man kan bemöta påståendena om abiotic oil. Artiklarna finns kvar på archive.org

https://web.archive.org/web/20060104055004/http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/index.shtml#abiotic

Ulf ClaréusD
Reply to  petergrfstrm
11 december 2022 kl 12:03

Begreppet “fossila bränslen” kan enbart betraktas som tidernas främsta marknads-ploj!

Jag saxar från Wikipedia: Fossil kan tillkomma på flera olika sätt:

  • Skalet eller benmaterialet kan vara fullständigt bevarat, inbäddad i mineraliserat sediment (alltså egentligen inget fossil).
  • Fossilet är fullständigt upplöst, men har bevarats som ett avtryck i det mineraliserade sedimentet.
  • Fossilet är fullständigt upplöst, och hålrummet efter detta har fyllts med material som sedan mineraliserats inuti det mineraliserade sedimentet.[1]

Hur i hela fridens namn kan något som är “fullständigt upplöst” tjäna som användbart bränsle i mer än hundra år? Näh; Rockefeller-släkten, levande som utdöda, skrattar gott åt mänskligheten, liksom åt tricket med “Peak Oil”, vem det nu än var, som kläckte den framgångssagan, nån’ gång kring Y2K. För nog stack oljepriset i höjden en bit in på det nya årtusendet, varpå stora kvantiteter pengar bytte ägare ……. inte minst behjälpta av Miljöpartier och deras sympatisörer, där ute på förnuftsranden.

Andreas
Andreas
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
9 december 2022 kl 18:45

Jadu, Torbjörn. Även detta skulle kunna vara en av de i raden stora bluffarna och det finns absolut inget som förvånar längre.

Rolf Witzsche har en alternativ förklaringsmodell till artikelns presenterade teori ang. nybildningen av de sk ”fossila” bränslena i jordens inre. Witzsche baserar sin teori på plasmamodellen av universum, vilken till stor del kan tillskrivas vår egne Hannes Alfvén. Witzsches röst kanske inte är angenäm att lyssna till men han är fascinerande på sitt sätt. Det rör sig om videor i flera delar men länkar bara till första:

https://m.youtube.com/watch?v=r7NaopVNByc

Tege Tornvall
Tege Tornvall
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
10 december 2022 kl 10:19

Det mesta de pumpar upp är fortfarande förstås från sediment av döda växter och djur. Men allt tidigare och nuvarande liv bygger på ursprungligt kol, som tillsammans med andra grundämnen kommit – och fortfarande kommer – från exploderande stjärnor ute i kosmos.

“Fossil” är mineraliserade = förstenade rester av döda växter och djur, hårda rester som lämnar avtryck, mest av kalk. Man kan inte köra motorer på kalk. Kolväten (bränslen) bildas i stället av mjuka rester, alltså sediment.

Oljemagnaten John D.Rockefeller fick 1892 en konferens i Genève att klassa all olja ur berget (petroleum) som “fossil”. Det gav intryck av knapphet, höll priset uppe och skyddade Standard Oils nästan-monopol. Det är alltså fel och intellektuell slapphet att utan eftertanke kalla kol, olja och gas “fossila”. Det är att gå alarmisternas ärenden!

Jag kallar bränslena “kolbaserade” med tre upphov: nutida biologiska rester, sediment från gamla växt- och djurrester samt ursprungligt kol i Jordens inre. Allt kol är kol och all koldioxid koldioxid oavsett varifrån.

Erik N
Erik N
Gäst
9 december 2022 kl 12:26

För några år sedan så gjorde jag lite uppskattningar angående Saudis största oljefält, gharwal. Området är typ 20×5 mil stort och har levererat olja i ca 80 år. Beräkningar har gjorts på hur mycket mer olja det kommer gå att pumpa upp och det är helt otroliga mängder. Jag roade mig med att omvandla dessa siffror till hur många träd det måste stått i detta lilla område för att skapa dessa mängder kolväten. Det krävdes inte mycket hjärna för att inse att oljan inte härstammar från träd.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Erik N
9 december 2022 kl 16:30

@Erik N
Kontinenterna rör sig in under/över varandra och petroleum skapas därvid av fossila rester
Grov gissning av mig:
Hastigheten vid saudiarabien är kanske 2cm/år och fossilerna kanske är minst 50 miljoner år gamla dvs det motsvarar 1000km som den ena kontinentalplattan kan ha glidit in under den andra
Inte vertikalt alltså utan snett ner och sen ganska horisontellt ändå
https://www.scientificamerican.com/article/why-is-oil-usually-found/

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
9 december 2022 kl 11:59

Första gången jag hörde teorin om att “råolja” faktiskt nybildas hela tiden i jordens inre, så tyckte jag det lät lite befängt. Ja om det vore så så bord ju våra styrande berätta det.

Några år senare och med tanke på vad våra “styrande” i övrigt håller på med så skulle det väl inte fövåna mig. De offantliga mängder djur som måste dött, och inte brutits ner i kretsloppet som vi andra utan gått ner i jorden. Och det relativt djup på sina håll. Och sen omvandlats till fossila bränslen.

Jag är ingen expert på ämnet, men att de som vill injecera oss med gift, förstöra och förgifta vår mat och vatten, stänga ner vår energiproduktion, och lämpligast mitt i vintern osv. Att de skulle ljuga om vad “fossila” bränslen egentligen är skulle väl inte förvåna.

Brist på allt, och allt är ditt fel är väl ledordet. Född i synd har fått ny tappning, din lilla parasit på jorden och klimatförstörare.

Kajsa K
Kajsa K
Gäst
Reply to  Josef Persson
9 december 2022 kl 13:45

Apropå stänga ner vår energiproduktion
https://bartoll.se/2022/12/the-staged-energy-crisis/

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  Kajsa K
9 december 2022 kl 21:45

Bra sammanställning!

När man tittar närmare på Sveriges kärnkraftverk, vad de säger är trasigt osv så är det bara löjligt. Hur många år har de funnits, hur många sådana här senarion har vi haft tidigare? Och alla samtidigt.

Planerat ut i fingerspetsarna!

Problemet är väl att få alla att förstå att de gör det medvetet.

Ulf ClaréusD
Reply to  Josef Persson
11 december 2022 kl 12:15

Visst, men vem är det som “högst upp” tvingar “våra regeringar och makthavare” att bete sig så illa? Mutkolvar, hållhaksbusiness, dumbommar, you name it! De måste besitta MAKT, mycket MAKT, eller hur? Och vem är det som vi ALDRIG tillåts att kritisera och som aldrig glömmer och aldrig förlåter? Oberörbara!

Ingemar ljungqvist
Gäst
9 december 2022 kl 10:36

Jag var faktiskt med i Moras kommunfullmäktige när Thomas Gould gjorde en aktieemission för att söka efter “Djupgas” dvs efter icke-fossila kolväten som kunde dölja sig under siljansringens kupol (Bildad efter meteoritnedlslag . Då var jag emot att kommunen skulle gå in med lotteripengar Vet inte om jag gjorde rätt eller fel. I det korta perspektivet gjorde jag rätt. Man fann ingen gas i de djupa borrhälen. Men jag håller med Tege Tornvall , alltså i det långa perspektivet , skulle man ta Goulds åsikter på allvar.
Men kan vi hävda det som Tege Tornvall tar fram i artikeln så kan vi fortsatt bränna olja och bensin trots klimatalarmisternas försök att stoppa fossila bränslen. De är inte fossila. ( Gäller dock inte brunkol). Alltså bra argumentering Tege.

Tege Tornvall
Tege Tornvall
Gäst
Reply to  Ingemar ljungqvist
9 december 2022 kl 13:38

Gold (inte Gould) var något före sin tid och fann inte tillräckligt (men något). Bolaget Igrene har nu funnit gas strax väster om Mora och har ett hål där att utnyttja om/när de får tillstånd.

Ivan Björn
Reply to  Ingemar ljungqvist
9 december 2022 kl 18:01

Jag lyssnade på en slovakisk diplomat som säger att EU har redan strategiska dokument där förbränning av olja är OK. När denna klimatreligion har ebbat ut. Vet ej vilken kanal han uppträdde på, men han var rådgivare åt presidenter m.m. EU kommer att göra allt för att människor inte får möjlighet till att återupptäcka FRI energi

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  Ivan Björn
9 december 2022 kl 21:33

Jag tror faktiskt inte de kommer kunna hålla emot!

Ju fler som förstår, ju svårare att tysta. Frågan är väl när det når någon slags kritisk massa. Förr dog ju eller försvann de som började förstå saken. Idag förstår de ju att hålla käften om sig själva, men sprida informationen. Och det kollektiva informationsinsamlandet går fort.

Ivan Björn
9 december 2022 kl 10:33

Följande video handlar även om jordens inre

Länk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/a3YZfk0

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  Ivan Björn
9 december 2022 kl 13:07

TACK för den länken, den var guld!

My Techno lab gick hitta på youtube också. Med lite krånglande kan man få dit svensk undertext, om än inte helt hundra dock. Om du nu inte är Putin konspiratör och jobbar för ryssland som alla här på Newsvoice, då bör du ju förstå ändå, ha ha.

Ibland tänker man att ryssar kanske borde vara lite mer sensationslystna? Men hade det varit en amerikansk video hade den väl varit 50 timmar lång, och med ungefär samma matnyttiga info.

Ivan Björn
Reply to  Josef Persson
9 december 2022 kl 17:44

På min kanal finns hans video textade till svenska och mycket mer. Finns på Bitchute och Newtube.
Klicka på mitt namn så kommer ni till Bitchute

södergren
södergren
Gäst
Reply to  Ivan Björn
9 december 2022 kl 20:00

Tack för tipset om ditt “namn”. Jag landade rakt i ett reportage om SAI (chemtrails), som var intressant, eftersom jag ser detta sprayande var dag utefter kusten mot öster. Resultatet syns i brist på insekter, fåglar, granar, abborrar, fisk i stort, låg grundvatten och kanske mer…

Tege Tornvall
Tege Tornvall
Gäst
9 december 2022 kl 10:27

Tyvärr missuppfattad rubrik.Jag föreslår i stället:

Mest kol i Jordens inre

Inte lika slagkraftig – men korrekt,

Fredrik Eriksson
Reply to  Tege Tornvall
9 december 2022 kl 12:09

Korrekt!
Jorden är en stor kolfiber-klump med magma i mitten.
Kanske man kan säga Koldioxid-klump!

Vilket bör förklara den andliga anledningen till
hållbart=avlivningsbart/destruktivt
samhälle=hive-mind-arbetare med noll intelligens

Ni måste lära er tala och förstå ormspråket innan det är försent!
Ni är helt fel på banan?
-Oh vadåda?
-Ok jag ger ett exempel till.

Behöver jag säga “platta ut kurvan”

Om man tidigare har sparat av kostnadsskäl, hur mycket mer tror ni man kan spara när det är som kallast?
– Det är en genuint svår fråga. Alla kan inte spara, vi vill inte vara moraliserande mot någon.
– Alla kommer förstå den egna innebörden av ett generellt budskap.
Han hänvisar till uppmaningen om att vaccinera sig mot covid-19 under pandemin, som han menar är användbar även för energiläget:
– Vaccinera dig för allas skull, men också för din egen skull.
Därefter avslutas pressträffen.

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/8JqPlW/liverapport-om-inflationen-elpris-borantor-och-bensinpris

Men jag gör en habro-vink och föklarar politikens antikristliga (stället för, eller en annan Jesus) vad “platta ut kurvan egentligen betyder”.

-Den betyder att “platta ut dig”!
Ser ni nu?
Jorden är..-nej jag ska inte gå så långt!

Tege Tornvall
Tege Tornvall
Gäst
Reply to  Fredrik Eriksson
11 december 2022 kl 20:18

Magma är mellanskiktet, runt 2/3 av Jordens massa – efter vad vi vet. Det inre lär vara mest smält järn, troligen även kolhaltiga järnkarbider.

Fredrik Eriksson
Reply to  Tege Tornvall
11 december 2022 kl 20:52

Om nu människor är damm (Ada`m) från Jorden blir ju Soylent Green det naturliga steget.
Koldioxidvänlig kannibalism!
Kanske jag får Nobelpriset i medicin nästa år då detta är en genialisk lösning på befolkningsproblemet.
Döp om det till soja.
Sälj det som kött!
Ingen kommer ana någonting!
-Hmmm det smakar nöt,äldre herre med mjäll i dunkelt motljus.
Platta ut kurvan blir liiiiiiite tydligare för varje dag som går…
Vare sig det är virus,vaccin,el eller köttkonsumtion.
Undrar hur många kW en människa drar per dygn.

Fredrik Eriksson
Reply to  Fredrik Eriksson
11 december 2022 kl 23:07

Kunde inte undgå att upptäcka att en människa drar 0,12 kW i aktivt läge och ca 0,5 kW i “Standby”.
Finns säkert någon räknenisse, var är du Peter Grafström? som kan räkna ut både hur mycket el och pengar samt koldioxidutsläpp man tjänar på varje människa som slutar andas.
Eller bara håller andan väldigt länge?
Förändras förbrukningen om man fryser?

Har någon räknat på detta?
Vad gör man med alla pengar de kommer att tjäna?
Kom plötsligt att tänka på filmen Matrix.

Tege Tornvall
Tege Tornvall
Gäst
Reply to  Tege Tornvall
10 december 2022 kl 10:46

Rubriken nu ändrad.

Benny H
Benny H
Gäst
9 december 2022 kl 10:21

Kol bildas när massiva stjärnor kommer till slutet av sin existens och blir exploderande supernovor. Så allt kol och andra ämnen som vi gräver fram är alltså restprodukter från dessa forntida stjärnor. Kolbaserat liv som vi har på jorden existerar på grund av detta stjärnstoff. Kol är det fjärde mest förekommande grundämnet i vår galax! Mycket kol blir det…

Fredrik Eriksson
Reply to  Benny H
9 december 2022 kl 21:37

Våra politiker är inga stjärnor!
Se bara på dagens “krigs-gudstjänst”.
Kristersson ber allmänheten att vaccinera sig.

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
Gäst
9 december 2022 kl 09:46

Nyttig repetion, tack Tege.
Förmedlas den månde i svenska skolor nu för tiden?

Tege Tornvall
Tege Tornvallhttps://klimatsans.com/
Tege Tornvall, biljournalist, nätverket Klimatsans | Tornvall är erfaren faktajournalist med ett förflutet från bla: Veckans Affärer, Ny Teknik, Bilsport, Affärsresenären, Teknisk Tidskrift och annan fackpress.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV