Groteska fynd vid mikroskopering av blod från vaccinationsskadade patienter

publicerad 4 december 2022
- av Kersti Wistrand
Svarta strukturer i blodprov. Foto: Botha
Dr Zandre Botha, eget verk
Dr Zandre Botha, eget verk, 2022

COVIDVACCINSKANDALEN. Kersti Wistrand redovisar i två artiklar dr Zandre Bothas banbrytande analyser av covidvaccin samt mikroskoperat blod från vaccinationsskadade patienter.

Text: Kersti Wistrand

De flesta läsare av NewsVoice är bekanta med dr Erik Enbys arbete. På föreningen Humanism och kunskaps hemsida finns en artikel om dr Enbys mikroskopering av Pfizers vaccin. Dr Enby hade vid detta tillfälle femtio års erfarenhet av att titta på den okända partikelväxten i kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka.

Mikroskoperat Pfizer vaccin innehåller levande organismer enligt Dr Erik Enby.
Mikroskoperat Pfizer vaccin innehåller levande organismer enligt Dr Erik Enby. Foto: Dr Enby

I intervjun utförd av Börje Peratt berättar dr Enby om fynden av de främmande partiklarna i Pfizers vaccin (videon har tyvärr tagits bort av Vimeo). Med ett interferenskontrastmikroskop hade han mikroskoperat Pfizers covidvaccin och konstaterat att det rörde sig om ”myriader av liknande mikrobiologisk växt  detta”.

Zandre Botha är på sätt och vis Sydafrikas motsvarighet till dr Enby, men de lär inte haft kännedom om varandra. Hon är emellertid inte läkare utan filosofie doktor med en akademisk utbildning i alternativmedicin från sitt hemland.

Botha har analyserat patienters blodprover under sexton års tid. Ungefär samtidigt som Erik Enby mikroskoperade Pfizers vaccin gjorde hon detsamma med Johnson & Johnsons som har använts i Sydafrika. Hon gjorde då häpnadsväckande fynd och slog larm till omvärlden.

Eftersom hon inte själv är läkare uppmanade hon läkare och forskare i andra länder att mikroskopera med samma nya teknik som hon själv använde för att upptäcka de för henne helt nya strukturerna. Liksom Erik Enby har hon hånats och förföljts då hon presenterat sina fynd, men liksom han har hon varit modig och stått upp för sin forskning.

Zandre Bothas arbete

Under de två sista åren har Zandre Botha med framgång arbetat en hel del med covidpatienter, framför allt vaccinskadade. På hennes hemsida finns utförliga protokoll över behandlingen.

Zandre är mycket ödmjuk och poängterar att hon inte har skolmedicinsk utbildning och därför inte är läkare, men hon vill gärna arbeta med dem och få sina mikroskoperingsfynd bekräftade.

Hon diagnostiserar och behandlar inte sjukdomar utan stöder hälsan med komplementär medicin och livsstilsförändringar. I hennes arbetsmetod ingår att upptäcka grundorsakerna i levande blodanalys och SCIO. Kroppen behandlas sedan med näringstillskott, diet, ozon med mera. För sinnets behandling använder hon NLP och för anden: bön, tillbedjan och meditation.

Levande blodanalys – R 350

Mikroskopi och blodanalys är ett stort intresse för Zandre Botha. Hon äger ett mycket avancerat mikroskop och använder sig av ”levande blodanalys – R 350”, en torkad blodcellsanalys.

Ett litet blodprov tas genom att pricka fingret. Blodet får torka på ett objektglas. Genom att sedan betrakta preparatet under ett kraftfullt mikroskop kan man bestämma kroppens tillstånd och erhålla viktig information som t.ex. matsmältningsdysfunktion, anemi, syre i blodet, kvalitet på röda och vita blodkroppar, candida, kolesterol, blodets pH-värde.

När Zandre Botha analyserade blod från vaccinerade patienter som kom till henne efter att ha blivit svårt skadade efter injektioner med så kallade covidvacciner, blev hon chockerad över sina fynd i deras blod. Hon började till slut undersöka Johnson & Johnsons vaccin för att se vad detta innehöll.

I videon nedan redovisar hon sina fynd.

Under intervjun visar dr Botha foton på olika patienters blodbilder. Hos en frisk patient är blodcellerna runda. Hos patienter som tagit vaccinet har blodcellerna förändrats. De har klumpat ihop sig i långa kedjor (se 2,43 min in i videon).

Flockat blod. Foto: Botha
Flockat blod. Foto: Botha
Svarta strukturer i blodprov. Foto: Botha
Svarta strukturer i blodprov. Foto: Botha

Detta är ett mycket farligt tillstånd där blodcellerna inte kan fungera som de ska. De kan inte längre ta upp syre och därmed blir det syrebrist i de inre organen. Blodklumpar uppstår inne i blodkärlens väggar. Inget syre kan längre nå de små kapillären inne i hjärtat och hjärnan.

Hon berättar:

"Så började jag lägga märke till svarta strukturer, mörka skuggor i blodpreparaten från de vaccinerade. (se 4, 28 min in i videon). Jag hade aldrig någonsin sett detta tidigare. Normalt ser man inte detta för man täcker blodet på ett speciellt sätt vid mikroskoperingen och pressar ihop samplet, men jag använde en egen teknik. (Hon visar detta.) Jag fann detta hos alla vaccinerade personer."

Dr Botha har på grund av sin speciella teknik kunna se många andra olika strukturer i blodet. Hon är dock inte specialiserad i mikrobiologi utan uppmanar forskare att ta del av hennes fynd och själva göra motsvarande undersökningar utifrån hennes teknik.

När dr Botha började undersöka en droppe av vaccinet fann hon strukturer som inte var biologiska (8.19 min in i videon) utan snarare ingenjörsmässigt tillverkade. Det visade en struktur av svarta sammanfogade ringar och efterlyser svaret på vad detta är. När hon samtalade med läkare om dem, menade dessa att de var för symmetriska för att vara luftbubblor.

I efterföljande video har hon fått svaret att det är en teknik som används bland annat i samband med mRNA-tekniken.

Tekniken kallas ”micro bubbles” och de svarta rundlarna är behållare som släpper ur mikroskopiskt små partiklar. Dessa krymper och försvinner när de tömt ut sitt innehåll.

När ”vaccinet” injicerats i kroppen, börjar behållarna ge ifrån sig material i form av taggiga mikroskopiskt små trådar (9.08 in i videon) och svarta klumpstrukturer. Samtidigt klumpar blodet ihop sig.

Covidvaccinerade patienter som uppvisar dessa blodbilder lider av åkommor som:

 • trombosis,
 • blodproppar,
 • kognitiva nedsättningar som minnesförlust och depression,
 • rörelsesvårigheter och
 • svår huvudvärk beroende på att blodet inte kan syrsättas.
 • Immunförsvaret sätts ur funktion kan inte längre stå emot virus och bakterier.
Dr Zandre Botha Post Vax Detox Protocol. Photos: Botha
Dr Zandre Botha Post-Vax detoxprotokoll. Foton: Botha

Dr Zandre Bothas behandlingsprotokoll för vaccinationsskadade patienter

Efter det att dr Zandre Botha analyserat ett blodprov från en covidvaccinerade patient, börjar hon åtgärda. Nedan följer de preparat hon sätter in:

 • Anti-coagulant – thrombocyte or curcumin, high doses garlic aspirin
 • Ivermectin: 12mg pd/5 days then 12mg/once per week
 • NAC 500mg 3x
 • Oxygen Capsules / Molecular Hydrogen Caps
 • Zeolite detox
 • Nano Colloidal Silver (drink and nebulize)
 • Chlorine Dioxide (CLO2 also called MMS)
 • Vitamin D 5000mcg (5000 mcg = 5mg which is still a high dose but it's somewhat common for short periods of time - also note that vitamin D is commonly measured in IU which stands for international units and 2.5 mcg of vitamin D is equivalent to 100 IU of vitamin D so check your labels)
 • Alkaline Powder
 • "Miracle Booster" (Chlorella, Spirulina, Moringa, Black seed, Barley Grass, Beet Root Powder, and other superfoods) for DNA repair

Terapier

 • Molecular Hydrogen
 • Ozone Therapy (IV or blood)
 • Rife Therapy (DNA & ATP Repair)
 • Cold Laser Therapy for Stem Cell Rejuvenation

Förbättringen börjar märkas efter några få veckor.

Kersti Wistrand

Relaterat

När Zandre Botha var 22 år gammal och arbetade för ett internationellt flygbolag råkade hon ut för en allvarlig trafikolycka som höll på att ända hennes liv. Hon låg i koma under sju dagar och läkarna var beredda på att hon skulle dö av sina svåra skador.

Zandre överlevde och lyckades sakta tillfriskna, till viss del på grund av en mycket djup nära döden-upplevelse. Under detta medvetandetillstånd upplevde hon sig vara en del av det gudomliga ljuset. Hon upplevde den villkorslösa kärleken som genomströmmade hela tillvaron och erfor sig ha tillgång till all världens kunskaper.

Under sin långvariga rehabilitering bad hon till Gud och fick styrka, uthållighet och andlig vägledning. Bland annat fick hon kontakt med representanter för integrativ medicin och genomgick behandling med ozonterapi.

När Zandre så småningom hade tillräckliga krafter utbildade hon sig till naturläkare. Hon har doktorerat i Sydafrika inom området ”alternativ medicin” och är certifierad blodanalytiker. Hon fokuserar på att finna orsakerna bakom försämringarna, inte symtomen och har under tolv år drivit en praktik där hon kunnat bevittna många mirakulösa tillfrisknanden.