Militärgruppen Mozarts amerikanska befälhavare: Korrupt Ukraina begår systematiskt folkrättsbrott

publicerad 30 december 2022
- Kristoffer Hell
Militärgruppen Mozart. Dump: RT

UKRAINA. Våren 2022 startade den tidigare marinkårsöversten Andrew Milburn det privata militära företaget The Mozart Group. Det skedde som en reaktion på den ryska federationens militära intervention i östra Ukraina, inledd den 24 februari 2022 – närmare bestämt det ryskägda privata militärföretaget Wagnergruppens framgångar i striderna i östra Ukraina.

Ett par månader senare har överste Milburns bild av landet och kriget förändrats:

”Det [Ukraina] är ett korrupt skitsamhälle … Jag är inte ett stort fan .. Det [kriget] handlar inte om Ukraina. … Jag vet att sjuka människor driver Ukraina. Det handlar inte om det. Det handlar om globala normer … Det handlar om Putin.

… Ukrainarna bryter mot Haagkonventionen. … Deras filmande av vad de gör med krigsfångar bryter mot lagen om väpnade konflikter. … att dödar ryska fångar är en skändlighet. … man dödar inte män som ger sig … och det var många… ”

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq