Militärgruppen Mozarts amerikanska befälhavare: Korrupt Ukraina begår systematiskt folkrättsbrott

publicerad 30 december 2022
- av Kristoffer Hell
Militärgruppen Mozart. Dump: RT

UKRAINA. Våren 2022 startade den tidigare marinkårsöversten Andrew Milburn det privata militära företaget The Mozart Group. Det skedde som en reaktion på den ryska federationens militära intervention i östra Ukraina, inledd den 24 februari 2022 - närmare bestämt det ryskägda privata militärföretaget Wagnergruppens framgångar i striderna i östra Ukraina.

Ett par månader senare har överste Milburns bild av landet och kriget förändrats:

"Det [Ukraina] är ett korrupt skitsamhälle ... Jag är inte ett stort fan .. Det [kriget] handlar inte om Ukraina. ... Jag vet att sjuka människor driver Ukraina. Det handlar inte om det. Det handlar om globala normer ... Det handlar om Putin.

... Ukrainarna bryter mot Haagkonventionen. ... Deras filmande av vad de gör med krigsfångar bryter mot lagen om väpnade konflikter. ... att dödar ryska fångar är en skändlighet. ... man dödar inte män som ger sig ... och det var många... "

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat