Länsförsäkringar Bank låser Nya Dagbladets konto – kan varken ta emot eller betala ut pengar

publicerad 9 december 2022
- Nya Dagbladet
Markus Andersson, Länsförsäkringar Bank. Bild tillhandahållen av Nya Dagbladet
Markus Andersson, Länsförsäkringar Bank. Bild tillhandahållen av Nya Dagbladet
Markus Andersson, Länsförsäkringar Bank. Bild tillhandahållen av Nya Dagbladet

MEDIA. Under onsdagseftermiddagen nåddes redaktionen av beskedet att tidningens bankkonto blivit låst för utlandsbetalningar och att hela medieföretaget står under hot om nedstängning inom ett par veckor.

Text: Isac Boman och Sofie Persson, Nya Dagbladet

Banken har vägrat att svara på frågor om varför kontot låsts och har samtidigt fryst tillgångar för en nystartad stiftelse som skall främja oberoende journalistik i Sverige.

“Ett direkt hot mot tidningens verksamhet och förutsättningen för en fungerande demokrati”, säger Markus Andersson, ansvarig utgivare.

Tilltaget från bankens sida har föregåtts av en längre tids påtryckningar med frågor kopplade till ”bristande kundkännedom”. Detta trots att företaget bakom tidningen varit kund i Länsförsäkringar Bank i tre år, har god kontakt med den lokala handläggaren i Dalarna och att banken varit väl informerad om företagets verksamhet och affärer.

Samtliga kundkännedomsförfrågningar har besvarats fullständigt och i god tid. Banken har inte kunnat komma med några invändningar mot det underlag som presenterats. Under onsdagseftermiddagen låstes dock plötsligt tidningens bankkonto för utlandsbetalningar. Företaget har sökt Länsförsäkringar Bank som inte återkommit med någon förklaring.

“Vi ser mycket allvarligt på läget”, säger Markus Andersson som är ansvarig utgivare för Nya Dagbladet och vd på medieföretaget bakom tidningen.

Frilansande journalister som skulle få ersättning under onsdagen fick inga betalningar och står nu utan lön.

“Det är ett direkt hot mot tidningens verksamhet och förutsättningen för en fungerande demokrati i Sverige. Vi har tydliga indikationer på att tilltaget är direkt kopplat till vår publicistiska verksamhet.”

Fryser medel för allmännyttig stiftelse

Nya Dagbladet har också bildat en insamlingsstiftelse som skall arbeta med att främja oberoende journalistik i Sverige. Länsförsäkringar Bank informerades i god tid om stiftelsens verksamhet och syfte och godkände samtliga dokument som tillhandahållits i samband med att stiftelsen blev kund i banken.

Ett startkapital på 100 000 kronor avsattes till stiftelsen som placerats på ett temporärt konto hos banken. Efter att stiftelsen slutligen registrerades hos Länsstyrelsen har stiftelsen nekats få tillträde till kontot med hänvisning till frågor om ”kundkännedom” riktade till medieföretaget. Detta trots att den nybildade stiftelsen är en egen juridisk person helt skild ifrån medieföretaget och att stiftelsen på förhand godkänts som kund i banken.

Banken har vägrat svara på frågor om varför stiftelsen nekats tillgång till sitt nybildade bankkonto och fryst stiftelsens tillgångar utan förklaring. Stiftelsen kan därmed inte bedriva sin verksamhet i Sverige.

“Det är ett uppenbart angrepp mot vår journalistik där godtyckliga påståenden om ”bristande kundkännedom” används som förevändning för att stänga ned en kund som av banken eller utomstående påtryckare uppfattas som ’obekväm’”, fortsätter Andersson.

Systemhotande

Tidningens ansvarige utgivare pekar på det krassa faktum att det är en absolut förutsättning för alla publicistiska verksamheter att ha en tillförlitlig tillgång till ett bankkonto.

“Tillåts banker att godtyckligt stänga av kunder och verksamheter som kan uppvisa en lång historik av en välskött ekonomi utan något belastande underlag är det för samhället och dess funktioner vad man skulle kunna kalla för ’systemhotande’.”

I Sverige finns heller ingen statlig bank för privat- och företagskunder.

“Hela vår moderna ekonomi och vårt näringsliv bygger på att de privatägda bankerna tillhandahåller sina tjänster på ett betryggande sätt. Att bli avstängd från sin bank försätter de flesta verksamheter på obestånd och i konkurs inom loppet av några veckor”, konstaterar Markus Andersson.

Han tillägger att tidningen, givet situationen man försatts i, kommer att se sig tvungna att exponera de personligt ansvariga på banken om man inte omgående omvärderar sina processer.

“Den sista turen med banken ger oss ingen utväg. Det handlar uppenbart inte om seriösa farhågor kring penningtvätt eller ”terrorism. Detta är definitivt det allvarligaste hotet vi stött på under Nya Dagbladets tioåriga verksamhet och är nu en fråga om vår överlevnad”, avslutar Andersson.

Text: Isac Boman och Sofie Persson, Nya Dagbladet

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det är nog anglosaxiska imperiet som utövar påtryckningar på såna ekonomiska intressen som i sin tur år viktiga för länsförsäkringar bank.

 • Det är nog anglosaxiska imperiet som utövar påtryckningar på såna ekonomiska intressen som i sin tur år viktiga för länsförsäkringar bank.

 • Sverige omvandlas nu raskt till laglöst land. De ekonomiskt mäktiga kan bete sig hur som helst, utan juridiska konsekvenser.

 • Bankerna går inte att lita på längre, blir allt mer politiskt korrekta och tar sig friheter som borde straffas. Banker skall inte agera polis utan bara leverera sina tjänster till alla medborgare och förbjudas informera tredjepart om sina kunders affärer, inklusive skattemyndigheten, polisen, regeringen och USA, alla. Men det kan man bara drömma om nu när diktaturen tränger sig på.

 • Sverige omvandlas nu raskt till laglöst land. De ekonomiskt mäktiga kan bete sig hur som helst, utan juridiska konsekvenser.

 • Bankerna går inte att lita på längre, blir allt mer politiskt korrekta och tar sig friheter som borde straffas. Banker skall inte agera polis utan bara leverera sina tjänster till alla medborgare och förbjudas informera tredjepart om sina kunders affärer, inklusive skattemyndigheten, polisen, regeringen och USA, alla. Men det kan man bara drömma om nu när diktaturen tränger sig på.

 • Ohh shitt, inte nu iigen. Kan något gå fel när penningtryckeriet är monopoluserat till två klaner i västvärlden. Nä just de

  • Ja det är väl det som är hela verksamhetsiden?

   Skapa pengar ur tomma intet. Låna ut dem till hög ränta. Kontrollera allt som kunden gör med sina egna privata medel, som banken egentligen bara skall förvalta. Och sen när kunden gör något man tycker illa om, stjäla hela summan under tillräckligt lång tid för att förstöra kundens verksamhet. Allt utan ansvar för något.

   Finns misstanke om brott skall ju banken polisanmäla. Men det låter de ju bli eftersom de inte har något.

   Politiska trakasserier hemmahörande i en gammal kommuniststat. Eller ja, nu i en ny kommunisstat. Staten tillåter ju bankerna hålla på så här utan att lyfta fingret.

   • Västvärlden i stort har ju haft monopol på denna verksamhet och levt som parasiter på resten av världen. Men nu verkar sötebrödsdagarna vara över då Kina lanserar en helt ny ordning. Receptet för väst är alltså att sparka alla låtsasjobbare, satsa på kärnkraft, kavla upp ärmarna och åter införa en real ekonomi i stället för de spekulationsekonomier man kallade det postindustriella samhället som bara är en gigantisk bluff. Det vi ser är den reala ekonomins återkomst!

  • Dessutom använder banken omvänd bevisbörda mot kundens egna pengar som denne själv äger?

   Klart som korvspad att banken hittar på kreativa “lösningar” för att låsa kontot. Sedan skylla på lagstiftning, som bankerna själv lobbat fram.

 • Ohh shitt, inte nu iigen. Kan något gå fel när penningtryckeriet är monopoluserat till två klaner i västvärlden. Nä just de

  • Ja det är väl det som är hela verksamhetsiden?

   Skapa pengar ur tomma intet. Låna ut dem till hög ränta. Kontrollera allt som kunden gör med sina egna privata medel, som banken egentligen bara skall förvalta. Och sen när kunden gör något man tycker illa om, stjäla hela summan under tillräckligt lång tid för att förstöra kundens verksamhet. Allt utan ansvar för något.

   Finns misstanke om brott skall ju banken polisanmäla. Men det låter de ju bli eftersom de inte har något.

   Politiska trakasserier hemmahörande i en gammal kommuniststat. Eller ja, nu i en ny kommunisstat. Staten tillåter ju bankerna hålla på så här utan att lyfta fingret.

   • Västvärlden i stort har ju haft monopol på denna verksamhet och levt som parasiter på resten av världen. Men nu verkar sötebrödsdagarna vara över då Kina lanserar en helt ny ordning. Receptet för väst är alltså att sparka alla låtsasjobbare, satsa på kärnkraft, kavla upp ärmarna och åter införa en real ekonomi i stället för de spekulationsekonomier man kallade det postindustriella samhället som bara är en gigantisk bluff. Det vi ser är den reala ekonomins återkomst!

  • Dessutom använder banken omvänd bevisbörda mot kundens egna pengar som denne själv äger?

   Klart som korvspad att banken hittar på kreativa “lösningar” för att låsa kontot. Sedan skylla på lagstiftning, som bankerna själv lobbat fram.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *