Konsten att gå från förskräckt nyvaken till sansad klarvaken – Kristoffer Hell

publicerad 16 december 2022
- Kristoffer Hell
Elisabeth Kübler-Ross. Foto: Ken Ross

OPINION. Hört talas om Kübler-Ross DABDA-modell för att beskriva livskriser? Normalt antas modellen handla om när nära och kära plötsligt rycks ur ens liv. >Kanske fungerar uppvaknanden till en ny brutal verklighet på samma sätt? I synnerhet när den nya verkligheten är en dystopisk mardröm?

Text: Kristoffer Hell | Bild: Elisabeth Kübler-Ross. Foto: Kenrossphotography.com

Måhända som när man börjar misstänka att politikers och systemmedias varningar för en pågående katastrofal global uppvärming egentligen handlar om grön kolonialism och fortsatt exploatering av den lilla människan, eller som när en påstådd pandemi i själva verket visar sig vara en säsongssnuva som används för genomdriva ett globalt genetiskt injektionsexperiment för transhumanistisk folkmordspolitik.

Eller som när NATO alltmer framstår som en krigs- och terrorallians syftande till att cementera USA på piedestalen som planetens envåldshärskare eller skulle detta inte lyckas, reducera biosfären till en gigantisk kremeringsugn av gammastrålning.

Det vill säga som när Neo i filmen Matrix från 1999 vaknar upp ur som kuvös och konfronteras av mänsklighetens verkliga tillstånd.

Elisabeth Kübler-Ross och Kübler-Ross Change Curve

DABDA-modellen identifierar fem steg i en kris:

  1. Förnekande (Denial)
  2. Upprördhet (Anger)
  3. Förhandling (Bargaining)
  4. Depression (Depression)
  5. Acceptans (Accepting)

Nedan återges ”The Kübler-Ross Change Curve” – en förfining av den ursprungliga DABDA-modellen.

Kübler-Ross Change Curve
Kübler-Ross Change Curve

Kanske det bästa nyvakna i dag kan göra är att snabbt segla igenom de första fyra faserna i Kübler-Ross DABDA-modellen och snarast landa i acceptans av hur terrängen framför en faktiskt ser ut?

Text: Kristoffer Hell, författare till boksviten ”Västs Mörka Hjärta: 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan”, ”Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen” och ”Covid 1984”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq