Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Ryska spionaget och den hysteriska dansen kring fallen Kia, Skvortsov och Koulkova

publicerad 1 december 2022
- Kristoffer Hell
Ryskt par. Privat foto, pixelerat

ANALYS. Först efter två förlorade år, följda av fyra improduktiva år, i sin tur avlösta av fjorton månaders häktning, vågar åklagarväsendet vid en domstol presentera förundersökningen mot bröderna Kia – men bara på villkoret att allt som sägs och visas i den förblir hemligt.

Text: Kristoffer Hell, uppd kl 10:55, 2dec

Vad är åklagarna rädda för? Ryssland känner redan till hemligheterna, säger de.

“Grovt spioneri” löd anklagelsen när Peyman Kia anhölls den 20 september 2021. Femtiosju dagar senare häktades också hans bror Payam Kia, 35. Drygt ett år och trettiotre omhäktningar senare (enligt dokumentationen), väljer staten att åtala.

Båda bröderna nekar.

Trettiotre omhäktningar är inte metafor utan det faktiska antalet tillfällen Peyman och sedermera också Payam, omhäktats under de fjorton månader de suttit inlåsta utan att få sin sak prövad. I Sverige fungerar de nämligen som så att en person bara kan vara häktad i fjorton dagar, sedan måste de sättas på fri fot – eller besluta om fortsatt häktning [1].

Utdraget ur dagbladsboken nedan förklarar.

Den 23 september 2021 beslutar Stockholms tingsrätt att, på säkerhetspolisen begäran, häkta Peyman. Det sker i utbyte mot åklagarnas saliga löfte om att de är redo för batalj om två veckor, den 7 oktober 2021, med krutet torrt och bössorna laddade.

Det här var för över ett år sedan. Samma fars har sedan spelats upp över trettio gånger till, fast med datumen ändrade.

“Värsta spionfallet i svensk historia”

SVT beskriver affären som det “värsta spionfallet i svensk historia”.

Om detta stämmer, orsakade Peyman som anställd vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), 2011-2014, och säkerhetspolisen (SÄPO), 2014-2015, mer skada än både Stig Wennerström lyckades med mellan 1948-1963 och Stig Bergling under 1970-talet [2, 16, 17, 18].

Överste Stig Wennerström sålde ut “hela det svenska försvarsupplägget” liksom “stora delar av Draken-projektet” (Sveriges dåvarande stridsflygplan) till Sovjetunionen. För uppdragsgivarna i Moskva anförtrodde översten också att Sverige, via bland annat hemliga militära samarbetsavtal med USA, redan på 1950-talet uppträdde som en de facto medlem i NATO [3].

När sovjetiskt stridsflyg den 13 juni 1952 sköt ned ett svenskt signalspaningsplan öster om Gotland, den så kallade Catalinaaffären, kan skälet ha varit att Wennerström innan dess tipsat Moskva om att planet i själva verket flög för USA:s räkning och var utrustad med amerikansk spionteknologi som var så avancerad att inte ens NATO:s öppna medlemmar hade tillgång till den.

Två decennier senare överlämnade säkerhetspolisen och reservofficeren Stig Bergling till sin handläggare vid den sovjetiska militära underrättelsetjänsten GRU en topphemlig förteckning över “Sveriges försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd” [4].

Montage: Kristoffer Hell, arkivbilder, Public Domain

Varför är allt så hemligt för svenska folket när ryssarna redan vet?

Den svenska rättslogiken på 1960- och 70-talen synes ha varit att om Sovjetunionen redan känner till en svensk hemlighet finns inga skäl att inte berätta vad som skett för den yttersta uppdragsgivaren: den skattebetalande allmänheten.

Om nu Ryssland, i början på det 21:a århundradet, fått ännu en leverans av hemlisar från Sverige, och svenska myndigheter verkligen vet det, vilket de borde eftersom de häktar och åtalar människor för det, varför fortsätta med hemlighetsmakeriet?

Förundersökningen är över – behov av utredningssekretess saknas.

Samtidigt med hemligstämplandet läcker ändå någon inom den svenska nattväktarstaten praliner av skvaller till utvalda agenter inom statslojal media, som dukar upp dessa för allmänheten.

Det finns två rättegångar som drivs parallellt mot bröderna Kia, den hemliga i Stockholms tingsrätt och den i massmedia, där bara ena sidan kan komma till tals (eftersom den andra belagts med yppandeförbud).

Enligt TV4-konsulten Joakim von Braun kopierade Peyman SÄPO:s hela personallista och krängde den till Ryssland [15].

Om detta stämmer har läsaren nu ett facit till hur SÄPO bedömmer risk: en lista med namn på SÄPO-anställda i ryska händer är ett allvarligare hot mot befolkningens och landets överlevnad än en kvalificerat hemlig förteckning över Sveriges alla försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd.

Är säkerhetspolisen så viktig? Svårt att veta. Allt är hemligt.

Enda gångerna man hör talas om dem är när de gjort bort sig och det hamnar i tidningarna. De enda utomstående som verkar veta något om SÄPO är just de SÄPO inte vill vet något alls: Ryssland.

Vad skulle hända om säkerhetspolisen över en natt plötsligt bara försvann? Skulle någon ens märka att de var borta?

Media väljer narrativ över fakta

I artikeln “Säpos nattliga jakt på mullvaden – ‘dammsög’ Peyman Kias kontor” misslyckas Expressens Leif Brännström med att ge läsarna en enda relevant datapunkt. Istället slår han på en filmprojektor som rullar ut en historia “hämtad från en agentfilm, en spionjakt i bankfack med fiberoptik och i kontorsmiljö”.

Brännströms skildring av ett SÄPO som nattetid tassar omkring på offentliga toaletter, i hopp om att finna bevis på “döda brevlådor”, är andfådd. Om SÄPO fann något, förtigs detta. Precis som i en TV-serie lämnas läsaren vid en cliff-hanger [5].

Leif Brännström,reporter på Expressen. Bildkälla: SVT Play

Tendensen att bygga moderna myter och spinna sagor om samtiden, har också letat sig in i rättegångsalen.[6]

Istället för konkreta åtalspunkter väljer åklagarna Per Lindqvist och Mats Ljungqvist att inleda med att docera om hur myndigheten tror att rysk underrättelsetjänst är organiserad och att några av dess avdelningar använder sig av något som heter spioner i jakten på svåröverkomlig information [6].

Vem är målgruppen här? Mellanstadieelever?

Alla långbänkars moder – varför tog det så lång tid?

Fordom var det normala att vid misstanke om brott inleda förundersökning. Om denna styrker att brott faktiskt begåtts (vilket inte alltid är fallet) och att konkreta bevis mot fysiska personer existerar, kan dessa häktas och rättegång inledas.

Och då kan det gå undan.

Så gott som omedelbart efter att Stig Wennerströms städerska fann sovjetiska filmrullar med avfotograferade hemliga svenska handlingar på hans vind, greps översten. Mindre än ett år senare, den 12 juni 1964, föll dom [7].

Säkerhetpolisen Stig Bergling häktades i mars 1979. Åtta månader senare var också han dömd [4].

I fallet med bröderna Kia har mönstret misstanke-utredning-häktning-åtal-dom fått en annorlunda start.

Två år efter den misstänkta gärningen inleds en fyra år lång utredning (en svensk paradgren) som slutar i en häktning som drar ut i fjorton månader. Bara sträckan mellan häktning och åtal för Peyman är nästan dubbelt så lång som Berglings hela resa från häktad till dömd.

Expressen:

“Anmälan om spioneri upprättades i januari 2017. Vid den tiden hade Peyman Kia lämnat sina anställningar vid Säpo och den militära underrättelsetjänsten Must för ett arbete på Livsmedelsverket, där han kom att arbeta som säkerhetsskyddschef, direkt underställd generaldirektören.”[8]

Under fyra år av förundersökning och en post-9/11-lagstiftning som ger staten alla möjligheter att tillgripa hemliga tvångsmedel som kameraövervakning, telefonavlyssning, rumsavlyssning, dataavläsning och hackandet av datorer, missar alltså SÄPO att brodern Payam kan ha varit inblandad i Peymans förmenta “grov obehörig befattning med hemlig uppgift”? [23]

Var SÄPO så frustrerat av de egna misslyckandena att de lät Payam förbli “fri” (men övervakad) i hopp om att han, provocerad därtill av broderns gripande, i september 2021, skulle göra något överilat som i efterhand skulle ge SÄPO vad deras eget spioneri mot bröderna mellan 2017 och 2021 misslyckats med – bevis på att något brott faktiskt begåtts?

Gjorde Payam under sina 57 dagar i frihet, september till november 2021, något som gav SÄPO bevisen de uppenbarligen saknade?

Hade han gjort detta hade SÄPO varit fri att åtala bröderna redan i december 2021. Med bevisen på bordet och förundersökningen i hamn fanns inga skäl att vänta.

Det tog ytterligare ett år innan SÄPO vågade sig ut ur garderoben och in i hemligrummet på Stockholms tingsrätt.

Är detta SÄPO:s förhoppning och taktik också med det nyligen häktade paret Sergej Skvortsov och Elena Koulkova, i Saltsjöboo, där hustrun Elena kort efter gripandet släpptes?

Häktade paret Sergej Skvortsov och Elena Koulkova
Det misstänkta ryska paret. Privat foto, pixelerat

En annan av skvallerpralinerna om bröderna Kia, framdukad av Expressen, är att när Peyman (två år efter att han slutat på MUST och SÄPO) under en kortare tid var i besittning av vad som beskrivs som “en stor mängd kontanter”.[8]

Vad Expressen förtiger är att Payam, som bor på samma adress som sin bror, driver ett aktiebolag i restaurang- och livsmedelsbranschen, en omständighet som för läsare med erfarenhet av egenföretagande i kontantintensiva sammanhang kan upplevas som en förklaring så god som någon [13].

Måhända är kontantväsendet problemet?

Även om kontanter än så länge är lagliga har polisen, i likhet med Sveriges storbanker sedan 2009, ett ont öga till dem [14].

I över ett decennium har ju stat, myndigheter och banker försökt att förmå befolkningen att sätta likhetstecken mellan terrorism, kriminalitet och kontanter [22].

SÄPO-anställda, 2022, Sapo.se. Komposition: Kristoffer Hell
SÄPO-anställda, 2022, Sapo.se. Komposition: Kristoffer Hell

Vad mer kan den svenska nattväktarstaten ha missat?

Hur länge kan en människa i Sverige egentligen sitta inlåst utan att få sin sak prövad?

Under andra världskriget internerade Sveriges regering misstänkta kommunister utan att brott eller ens konkret misstanke förelåg. De hade helt enkelt fel bakgrund och/eller uppfattning för att tillåtas gå fria i en värld som befann sig i krig [19].

Sverige var inte ensamt.

Den amerikanska regeringen gjorde detsamma. För att bli internerad i nordamerika under andra världskriget räckte det med att ha japanskt påbrå [20].

Vidtogs häktningarna av bröderna Kia som en åtgärd för att förhindra ett befarat förestående brott, snarare än åtal för ett redan begånget brott polis och åklagare har bevis för?

Vi frågade åklagarna om det här – men fick aldrig något svar.

Eviga krig

Sedan den 11 september 2001, dagen för det amerikanska självmålet 9/11, lever världen i permanent krigstillstånd.

Våren 2022 drogs Sverige ned i malströmmen för gott.

Det gjorde det tillsammans med länder i Europa som valt EU-kommissionens och USA:s politik av europeiska självmordssanktioner mot Ryssland och leveranser av stridsutbildning och vapen till Zelenskyregimen i Kiev.

Den 18 maj 2022 gick Sverige all-in.

Det skedde när regeringen Magdalena Andersson sökte medlemskap för Sverige i krigsalliansen NATO, vars generalsekreterare Jens Stoltenberg vid flera tillfällen kungjort att en fred i Ukraina som tillgodoser ryska säkerhetsbehov per automatik är en förlust för NATO [9].

Det psykologiska kriget mot den svenska allmänheten har också eskalerat.

Angripare är regimlojal media som, via en folkuppfostrarkampanj maskerad som bevakning av en spionrättegång, försöker reducera den vuxna allmänheten till lallande ängsliga elvaåringar som ser fiender och konspirationer överallt och sväljer de offentliga lögnerna.

Även om det SÄPO vill lägga de åtalade till last stämmer, på vilket sätt är denna påstådda informationsinhämtning för främmande makt ett värre brott än det förräderi Sveriges egen funktionselit, under de senaste decennierna, begått mot befolkningen? [10, 11, 12]

 • Demografisk folkmordspolitik på väg att knuffa landet in i inbördeskrig
 • Dödliga massinjiceringar av nödgodkända och DNA-förstörande experimentbrygder
 • Ansökan om formellt medlemskap i en krigsallians redo att knuffa mänskligheten in i ett kärnvapenkrig

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

 1. Stockholms tingsrätt: STOCKHOLMS TINGSRÄTT Dagbok Målnummer: B 14349-21, utskrivet 2022-11-28 (PDf)
 2. SVT: Spionbröderna kan vara värsta fallet i Sverige någonsin – i dag inleds rättegången
 3. Wikipedia: Stig Wennerström
 4. Wikipedia: Stig Bergling
 5. Expressen: Säpos nattliga jakt på mullvaden – ”dammsög” Peyman Kias kontor
 6. Sveriges radio: Unik spionrättegång inledd – uppgifter och vittnen är hemliga
 7. Populär Historia: Storspionen Stig Wennerström
 8. Expressen: Förhöret som knäckte spionjägaren: ”Tror inte någon är frisk här inne”
 9. The Economic Times (youtube): NATO Chief on Russia-Ukraine conflict: Putin’s win will be a defeat for all of us
 10. Fria Sidor: Folkmordet på svenskarna – nativitetsberäkningar
 11. Claire Edwards: The COVID-19 Genocide of 2020
 12. Natural Immunity: naturalimmunity.org
 13. AFLD: America’s Front Line Doctors
 14. Alla Bolag: Dinera Food Delivery Svenska AB
 15. Polisen: Penningtvått och finansiering av terrorism
 16. Efter fem: Bröderna åtalas för grovt spioneri – för Rysslands räkning
 17. Säkerhetspolisen: Två personer åtalas för grovt spioneri, 2022-11-11
 18. Åklagarmyndigheten: Två män åtalade för grovt spioneri, 2022-11-11
 19. Försvarsmakten: Två personer åtalas för grovt spioneri, 2022-11-11
 20. Riksdagen: interneringsläger under andra världskriget Interpellation 1999/2000:236 av Svensson Smith, Karin (v)
 21. Wikipedia: Internment of Japanese Americans
 22. Kontantuppropet: kontantuppropet.nu
 23. Omni: Säpo hade span på Peyman i flera år – kollade bankfack

Kristoffer Hell är författare till boksviten “Västs Mörka Hjärta: 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan”, “Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen” och “Covid 1984”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq