Israel – Soldater drabbas av cancer till följd av strålning

publicerad 21 december 2022
- Mona Nilsson
Temabild på Israelisk soldat. Foto: Light Field Studios. Licens: Elements.envato.com

ELEKTROSMOG. Israeliska forskare redovisar att unga militärer som utsätts för radiofrekvent/mikrovågsstrålning löper förhöjd risk för cancer. Forskarna anser att beläggen nu är tillräckliga för att denna form av strålning, som även används inom telekommunikationer, klassas som cancerogen för människa, högsta cancerklassen enligt IARC:s klassificeringssystem.

De israeliska forskarna har studerat inrapporterade fall av cancer bland 46 unga israeliska militärer som i sitt yrke utsatts för radiofrekvent/mikrovågsstrålning. Medianåldern vid diagnos var endast 23 år och de drabbade hade fått en cancerdiagnos mellan åren 2002 och 2021.

De unga militärerna hade arbetat som radio- eller radaroperatörer och då helkroppsexponerats för mycket höga nivåer av strålning, som dock varit lägre än de som medges av de referensvärden som tillämpas i Sverige.

Dessa referensvärden har rekommenderats av den hårt kritiserade organisationen ICNIRP och skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter (inom 30 minuter) och saknar skydd mot skadliga effekter som exempelvis cancer, som uppstår på grund av längre tids exponering vid nivåer som inte ger upphov till uppvärmning.

De unga militärerna hade endast exponerats under 1-3 år. Latenstiden från exponeringen till diagnos var 4,6 år (medianvärde).

Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe

Lymfom och leukemi

De mest vanligt förekommande cancerformerna bland militärerna var lymfom eller leukemi (hematolymfoid cancer). 19 av de 46 cancerfallen tillhörde denna grupp.

Resultatet av forskarnas analys visar att frekvensen av lymfom eller leukemi bland militärerna var nästan fördubblad jämfört med den förväntade. Man observerade även kraftigt förhöjd risk för sarkom.

De nya resultaten är i linje med tidigare resultat som samma forskargrupp publicerade år 2018. Liksom nu undersöktes då cancerrisken bland militärer som i yrket utsatts för radiofrekvent strålning och forskarna fann att förekomsten av lymfom och leukemi var högre än den förväntade.

Bör klassas som cancerogen för människa

Forskarnas slutsats är att de nya resultaten är i linje med tidigare studier. Epidemiologiska studier som visat förhöjd risk för leukemi, lymfom till följd av helkroppsexponering samt hjärntumörer bland mobilanvändare. Dessutom har experimentella studier på denna strålningsform visat starkt på ett samband mellan exponeringen och cancer.

Baserat på dessa resultat och tidigare resultat anser forskarna att radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa och klassificeras i grupp 1, den högsta cancerklassen enligt IARC:s klassningssystem (Internationella Cancerforskningsinstitutet vid WHO).

De konstaterar vidare att resultaten läggs till den växande mängd belägg som visar att gällande referensvärden från ICNIRP som endast skyddar mot omedelbara termiska effekter är gravt otillräckliga som skydd.

Det borde vara obligatoriskt att minska anställdas exponering för radiofrekvent strålning, inklusive de högsta topparna av radarpulser, anser forskarna.

Forskarna rekommenderar vidare att strålskyddsåtgärder, säkerhetsinstruktioner, cancervarningar och mätningar av exponering samt regelbundna medicinska kontroller måste införas för all personal som utsätts för dessa risker.

Statistik

Mot bakgrund av att forskningen visar att den strålning som sänds ut från trådlös teknik orsakar cancer kan en ökning av cancerförekomsten i befolkningen förväntas med tanke på den ständigt ökande exponeringen som pågår under lång tid.

Statistik från Socialstyrelsens cancerregister visar att antalet fall av samtliga former av cancer ökar (diagrammet visar antalet fall per år mellan 1070 och 2020). År 2019 fick nästan 74 000 svenskar en cancerdiagnos. Det undre diagrammet visar antal fall per 100 000 invånare (åldersstandardiserat).

Se statistik från Socialstyrelsen.

Text: Mona Nilsson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag skrev till militären en gång och krävde en lista på de studier som visar att radarexponering är ofarligt.

  Svar uteblev!

  Jag ringde en gång till Byden för att diskutera dödsfall vid militärens övningar. Men så fort jag börja prata om skador med sekreteraren så hänvisa hon till “presstalespersonen” istället. Han hade själv varit radaroperatör och tyckte skador av radar var trams. Att en Svensk radaroperatör oftast sitter helt skyddad i ett skydsrum är väl en annan sak.

  På femtiotalet fick svensk radarpersonal skador av sändarna. Man kontaktade då andra länder för att se om de hade samma erfarenhet. Kalla handen, under kalla kriget. Och sen locket på! Militära angelägenheter skall man helst hålla tyst om.

  Själv polisanmälde jag militären sist de plåga mig med radar. De la ner ärendet direkt. I Sverige är det tillåtet att döda civila med elektromagnetisk krigföring i fredstid med andra ord.

  Men bra forskarna säkerställer långtidseffekterna i alla fall. Idag är ju påverkan av trådlös teknik på människan ett fysiskt faktum.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/

  Men nattväktarstaten fortsätter ju sitt folkmord i alla fall!

 • I källan står
  The new group of patients comprises Israeli soldiers previously exposed to occupational RFR. The patients were self-selected to enroll in the research in cooperation with an NGO

  Dvs dom 46 har inte utvalts slumpvis utan valt ut sig själva.

  Our work focuses on military and occupational settings where RFR exposure is typically high, involves the whole body and occurs mostly over a period of a few years per person

  Dvs det verkar som om dom arbetar nära kraftig radar?

  Det finns gamla fall där tekniker blivit blinda som gjort det. Ögonens protein har koagulerat

 • Jag skrev till militären en gång och krävde en lista på de studier som visar att radarexponering är ofarligt.

  Svar uteblev!

  Jag ringde en gång till Byden för att diskutera dödsfall vid militärens övningar. Men så fort jag börja prata om skador med sekreteraren så hänvisa hon till “presstalespersonen” istället. Han hade själv varit radaroperatör och tyckte skador av radar var trams. Att en Svensk radaroperatör oftast sitter helt skyddad i ett skydsrum är väl en annan sak.

  På femtiotalet fick svensk radarpersonal skador av sändarna. Man kontaktade då andra länder för att se om de hade samma erfarenhet. Kalla handen, under kalla kriget. Och sen locket på! Militära angelägenheter skall man helst hålla tyst om.

  Själv polisanmälde jag militären sist de plåga mig med radar. De la ner ärendet direkt. I Sverige är det tillåtet att döda civila med elektromagnetisk krigföring i fredstid med andra ord.

  Men bra forskarna säkerställer långtidseffekterna i alla fall. Idag är ju påverkan av trådlös teknik på människan ett fysiskt faktum.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/

  Men nattväktarstaten fortsätter ju sitt folkmord i alla fall!

 • I källan står
  The new group of patients comprises Israeli soldiers previously exposed to occupational RFR. The patients were self-selected to enroll in the research in cooperation with an NGO

  Dvs dom 46 har inte utvalts slumpvis utan valt ut sig själva.

  Our work focuses on military and occupational settings where RFR exposure is typically high, involves the whole body and occurs mostly over a period of a few years per person

  Dvs det verkar som om dom arbetar nära kraftig radar?

  Det finns gamla fall där tekniker blivit blinda som gjort det. Ögonens protein har koagulerat

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *