Att vägra vaccin i vården – En vetenskaplig rapport om systematiska kränkningar

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 12 december 2022
- Christer Nilsson
Temabild: Sjuksköterska. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com

SJUKVÅRDEN. Vårdpersonal som vägrade ta covidvaccin ledde till angiveri, hat, trakasseri och rädsla att förlora jobbet, men även till stolthet att man hade civilkurage att stå emot injektionerna.

Elin Larsson Boccato på Högskolan i Halmstad har i sin masteruppsats, september 2022, gjort en pilotundersökning om dessa missförhållanden i vården.  I vissa fall har många mått så dåligt att man velat säga upp sig och byta jobb.

 

Läs hela undersökningen: Att vägra vaccin i vården: En kvalitativ studie om vilka konsekvenser det får för vårdpersonal att de väljer bort vaccin mot Covid-19″ (PDF)

Urvalsprocessen bestod av två delar, dels ett snöbollsurval – kontaktpersonen vidarebefordrade kontakt till andra ovaccinerade inom vården – dels ett strategiskt urval och skulle inkludera så många kategorier vårdgivare som möjligt.

Sammanlagt visade 47 personer intresse av att delta och detta ledde fram till en grupp på elva personer – fyra män och sju kvinnor i åldrarna 27 år till 59 år.

Gruppen bestod av: specialistläkare, IVA, anestesisköterska, undersköterskor i hemtjänst och äldrevård, barnmorska, sköterskor i psykiatri och i larmcentral, personlig assistent för neuropsykiska funktionshindrade, LSS-handledare för gruppboende, massageterapeut i privat sektor samt naprapat som jobbat på infektionsavdelning för Covid-19.

Många vittnesmål om allvarliga kränkningar

Här framkom en mängd vittnesmål om allvarliga kränkningar av den personliga integriteten, om angiveri, om skvaller för chefen, om hot och hat i syfte att skrämma även brukare för faran att ha kontakt med ovaccinerad personal.

“…jag fick ju sparken därifrån, så enkelt var det, för att jag inte hade vaccinerat mig” – Specialistläkare, 56 år

“Man vägrade lyssna på varandra, det gick inte att prata om. Och det kan jag tycka är en jätte-misär, att vi tappar det enda verktyg vi har, vilket är kommunikation, liksom samtal. Men det gick inte, det här var så infekterat, det gick inte att prata om” – Personlig Assistent, 45 år

“…jag också konstigt nog är den enda på min arbetsplats, jag är den enda som inte har vaccinerat mig och den enda som inte haft Covid” –  LSS-handledare, 33 år

“Jag har också upplevt att jag har fått göra deras jobb när dom legat sjukskrivna på grund av biverkningar. Varje gång” – Undersköterska i Hemtjänsten, 51 år

“Extrema påtryckningar. Framför allt på jobbet […]. Och jag är alltså ensam i en personalgrupp på cirka 30, om att inte ha tagit det” –  Undersköterska i Hemtjänsten, 51 år

“Jag har nog varit ganska befriad från påtryckningar, eftersom jag kunde hävda direkt att jag tar inte – jag utsätter mig inte för en nära döden -upplevelse igen. Och det är inte så många som argumenterar emot det när jag berättar vad jag var med om, med den där svininfluensasprutan” –  Sjuksköterska på Larmcentral, 59 år

“Kollegor, som har blivit rent arga på mig, tittat snett på mig, och några har ju gjort mig den stora ynnesten att tala om för våra äldre att jag inte är vaxad också. Och då har dom sagt ”hon får inte komma”. De är livrädda för mig” – Undersköterska i Hemtjänsten, 51 år

“…sen förstod jag ju att hon hade skvallrat, hon var ju angivare, hon hade försökt luska”– Specialistläkare, 56 år

“… så blev jag inkallad till chefen, där det inkommit ett anonymt mejl från en person. Och strax innan detta kom då, så hade jag, jag hade väl lagt ut ganska mycket och delat om vaccinpassen och vad jag ansåg om det och hade haft ganska mycket diskussioner i olika Facebooktrådar… [syftet]det var ju att misskreditera mig som sjuksköterska och jag tror ju att hans största, hans högsta önskan har då varit att få mig avskedad” – Sjuksköterska på Larmcentral, 59 år

“Jag kunde inte offentligt stå för vad jag tyckte av rädsla för att bli helt utfryst, eller vad man ska säga, ur resten av samhället. Utan det var bara att hålla huvudet lågt och ducka för det här liksom och köra på. Frågor huruvida jag var vaccinerad eller inte svarade jag inte på helt enkelt” – Personlig Assistent, 45 år

“Ett tag var jag klar att säga upp mig och hoppa ut till arbetslöshet, så dåligt mådde jag på jobbet. Jag mådde dock inte tillräckligt dåligt för att springa och ta sprutan, till skillnad från alla andra” – Undersköterska i Hemtjänsten, 51 år

”…håll extra avstånd mot de ovaccinerade. Se till att inte kramas och speciellt inte dom ovaccinerade. Speciella restriktioner för de ovaccinerade”. Precis som att vi har liksom någon smitta mer än någon annan”  – Naprapat, 39 år

En slutsats man kan dra av denna utmärkta studie är att om det varit så illa ställt för de ovaccinerade i vården, hur kan det då inte ha sett ut på andra arbetsplatser i samhället? Kanske sju resor värre. Nya undersökningar får visa det.

Vaccinationshysterin har lett till polarisering, tvång, hot, stigmatisering och traumatiska upplevelser. Allt som påverkat vårt välbefinnande negativ. Vi har upplevt en sorg över att social samvaro och samhällsklimat har förändrats – och försämrats. Och det kan komma att upprepas inför en ny pandemi. Historien lär oss att vi inte har lärt något av historien.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq