Värmekraftverk kan ge förnybar energi och stabilitet

-

OPINION OM ENERGIKRISEN. De höga elpriserna, som har uppstått genom blockaden mot Ryssland och därigenom minskad och dyrare gas för elproduktion på kontinenten, och som sedan spridit sig till Sverige genom gemensamma elområden, visar att vi inte kan lita till kärnkraftverken som balanserande faktor.

Text: Hans Sternlycke

Situationen uppstår när förnybara elkällor inte räcker, därför att det inte blåser eller solen inte skiner, eller därför att stamnätets överföringskapacitet inte räcker. Flera har stått stilla när det behövts med stora effekter för strömtillgången.

Det visar också att det inte bara är för miljöhoten eller av ekonomiska skäl vi skall avstå från dem. Ukraina visar också på känsligheten för sabotage. Bortfall från så stora elproduktionsanläggningar är svåra att kompensera.

Kärnkraftsel är osubventionerad tre gånger så dyr som vind- eller solel, och när priset för den rusar upp rasar priset på förnybar el. Att bygga ett nytt kärnkraftverk kostar tre gånger så mycket att bygga som förnybar kraft, och det tar 15 år, medan sol-, vind- och vågkraft snabbt kan byggas ut.

Minikärnkraftverk blir inte billigare och de befinner sig bara på idéstadiet. Kärnkraften kan inte lindra klimatbelastningen, och den är inte fossilfri. Att bryta uran, anrika den och bygga kärnkraftverk kräver mycket fossil energi, och de radioaktiva gaserna från skorstenarna har stor klimateffekt.

Att garantera kärnkraften 400 miljarder kronor är missbruk av pengar. Elförsörjningen bör bli förnybar och lokalt producerad i stället för storskalig och centralt distribuerad.

Den blir billigare och säkrare, om dess intermittenta karaktär kan motverkas. Det kan ske genom lagring i batterier och vätgas. Det är något som utvecklas snabbt, men det är ännu dyrt.

Att bygga värmekraftverk är en billigare lösning för att klara effekttoppar och bristsituationer.

Idag kommer ungefär 9 procent av den producerade elen i Sverige från kraftvärmeverk. Ett kraftvärmeverk producerar el, samtidigt som den ger till fjärrvärmenätet. Verkningsgraden är över 90 procent. Rökgaskondensering kan ge verkningsgrader på 100 procent.

Kraftvärmeverk har länge hanterats styvmoderligt och missgynnats på olika sätt jämfört med andra energikällor, så att dess fulla potential inte kunnat utnyttjas. Med ett bättre regelverk och andra skatter skulle kraftvärme kunna bli en relativt snabb lösning på Sveriges elkris.

Verkningsgraden är över 90 procent. Rökgaskondensering kan ge verkningsgrader på 100 procent 1.

Värmekraftverken ligger där de behövs, centralt i städerna och kan producera elen precis när den behövs oberoende av väderlek och årstid. Redan idag är över 90 procent av bränslena förnybara eller restavfall. Vid kall väderlek ökar fjärrvärmebehovet och då när den behövs som bäst kan elproduktionen öka som mest.

Ändå har elproduktion i kraftvärmeverken hindrats av kontraproduktiva regelverk och skatter. Boverkets energiregler gynnar värmepumpar. Det finns begränsande tillstånd, man får helt enkelt inte producera mer el.

Vid kall väderlek kopplas elproduktionen ofta bort för bara fjärrvärme. Men om skatten på bioolja sänktes skulle det bli lönsamt att tillföra bioolja för att öka effekten och därmed parallellt med värmeproduktionen också kunna producera el.

När kärnkraftverken byggdes fick de tillgång till billiga lån via pensionsfonderna, till negativ ränta på grund av inflationen då, men inte värmekraft som hade varit lönsammare utan denna snedvridning.

Till 2023 finns ett sparmål på 10 procent av dagens elproduktion på 140 TWH

Om elvärmens 30 TWh ersätts med fjärrvärme från kraftvärmeverk, som ger 30-40 procent el och resten värme, ger det långt mer. Elforsk har visat att tio procents minskad elförbrukning skulle minska elpriset med 1,70 per Kh. Ny miljövänlig industri som fossilfritt stål i Norrland behöver 70 TWh el.

Dit skulle vi nå långt med slopad elvärme och ny el från värmekraft. Den behöver motbalanseras om resten av energin skall komma från vindkraftverk. Det kan värmekraft stå till tjänst med.

Med ny teknik kan även små värmeverk bli elproducenter. Enligt Energiföretagen skulle bara att använda de värmekraftverk som redan finnas fullt ut för elproduktion ge lika mycket el som ett kärnkraftverk mer, sådär 8 TWh el.

Text: Hans Sternlycke

Relaterat

Hans Sternlycke
Hans Sternlyckehttp://www.miljomagasinet.se/
Hans Sternlycke (1942-) är medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Första politiska engagemanget var syndikalismen, men antiparliamentarism var lite ofruktbar sedan Centern och Miljöpartiet. Tror idag mer på ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelse. Jag skriver gärna om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och övergång till hållbarhet. Vi behöver ett arbetsintensivare samhälle med mindre arbetstid. Låga inkomster skall inte beskattas.

33 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

33 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Erik Forsman
20 december 2022 kl 11:35

Hans Sternlycke

Är i dag 80 år. Grattis. Något måste ha format honom i unga år att bli den vänsterinriktade aktivist han är. Antagligen var det tidens anda. Det är förlåtlig, vi antar alla i unga år vår omgivnings föreställningar.

Anser det finns något tragiskt att på äldre dagar när man kommit upp i åren, att man inte utvecklas. Man står till och väljer att gnaga på gamla repstumpar. Här finner vi något motsägelsefullt: en stockkonservativ radikalist.

Jag brukar ge det rådet till alla som på äldre dagar gaggar om samma saker som de mässade om i unga år. Släpp det gamla. Låt det nya komma in.

Roland Salomonsson
Roland Salomonsson
Gäst
17 december 2022 kl 20:00

Sternlycke ljuger om massor av delar ovan.
*Kärnreaktorer släpper ingen radioaktiv rök.
*Vänstern, främst MP resp S, har systematiskt hindrat kompletterande energiåtgärder att införas. Varför straffbeskattas (och hindras försäljning av) lysfotogén? Varför hindra att allmänheten installerar reservelverk genom att införa orimliga drivmedelskostnader?
*Visst dröjer tillståndsprocessen för kärnreaktorer upp mot 10 år förutom byggtiden. MEN det dröjer lika länge för tillstånd för Vindkraft, oavsett om det blir till lands eller sjöss!
*Minikärnreaktorer löser inte problemen med överföring i stamnätet, såvida kravet inte läggs till att generatorerna måste vara minst 200 ton (hög överföringsspänning minska nätförlusterna).
*All el skall lagras och det skall ske genom vätgas eller batterier. Batterier är redan uteslutet om jordens befolkning skall ha el-bilar. Om projekten runt Stål utan Kol på allvar skall genomföras, så krävs 5-6 kärnreaktorer i Luleå-Bodenområdet INNAN det finns reell chans för genomförande. Skall vätgas användas så krävs dessutom önskad volym x 1,3 resp (volym x1,3) x 1,3. Dessutom är vätgas synnerligen explosivt. T ex kräver säkerheten att el-bilar förbjuds parkera inomhus resp att vätgas inte lagras inom någon mil från tätbebyggelse.
*Som en fljd av föregående kan Sverige inte producera bio-drvmedel eller bio-gas i den utsträckning som egentligen behövs. Skogen kommer att ta slut, samt att en viktig näringsgren dödas. Inte heller naturvård går att upprätthålla.
*Vad då “förnybar” el? Olja är t ex minst lika med vindkraft eller solkraft. Detta är bevisat genom Ryska djupborrningar. Gäller f ö även naturgas.
*Värmeverken ligger faktisk sällan i centrum av städerna. de som låg där är idag stängda. I stället har de flyttats till perrifiera områden, då detta är vad tillstånden kräver.
*De ekonomiska kalkylerna för olika kraftslag ovan, är gravt vilseledande. Bara en sådan sak som att vindkraftinvesteringarna måste göras om minst 3 ggr

Mopping Up
Mopping Up
Gäst
Reply to  Roland Salomonsson
17 december 2022 kl 22:18

https://www.treehugger.com/why-electric-cars-wont-save-us-there-are-not-enough-resources-build-them-4857798
Why Electric Cars Won’t Save Us: There Are Not Enough Resources to Build Them

https://youtu.be/z2HneqfZGsM
Electric Cars: Inconvenient Facts, Part One

https://youtu.be/ptI6BRVC1Kw
Electric Cars: Inconvenient Facts, Part 2

https://principia-scientific.com/?s=electric+vehicle
Search Results For ‘Electric Vehicle’

Kärnkraft är en underbar fantastisk energikälla – nästan oändlig och utan större problem.
Tillbaks till olja och gas igen – miljöproblemen löser vi – bra ekonomi.
Sverige har också till detta hydro vilket är otrolligt förmånligt

Billig energi och god tillgång är förutsättningen för ekonomisk utveckling.

Överdriven ensidig hysterisk satsning på El är en del i parasitkultens attack på världen för att knäcka och minska ekonomierna – krascha ordningen för att bygga ny och för att det är lätt att kontrollera en befolkning som går uteslutande på el….

Patrick
Patrick
Gäst
17 december 2022 kl 19:49

Om 70-90% av sveriges inhemska elproduktion hamnar på elbörsen nordpol och säljs till högstbjudande så är väl det huvudproblemet. Då.kommer folk frysa ihjäl.

jesslar53
jesslar53
Gäst
17 december 2022 kl 06:11

Kvalificerat svamel om effekter som inte finns och effekter som kan uppnås .
En stabil kraft behövs för att förse elsystemet med tillfölitlig el inte fluktuerande gräddvispar som står stilla ibland , hur kompensera för bortfall när det ej blåser eller nattetid i månsken???

Bengan
Bengan
Gäst
16 december 2022 kl 21:37

Varför är det helt tyst i massmedia om de skyhöga elpriserna?

Då det var kris vid förra årsskiftet med skyhöga elräkningar. Nu kommer elen i december kanske kosta det dubbla när räkningen kommer.

Kall vinter, inte sänka temperaturen inne… Elräkning på 20000kr för en månad i en eluppvärmd villa?

Mopping Up
Mopping Up
Gäst
16 december 2022 kl 20:49

RELATED BREAKING CLIMATE CHANGE NEWS!!! 1500 fish gone from climate change, this madness must stop!

https://www.zerohedge.com/political/picture-devastation-worlds-largest-cylindrical-aquarium-bursts-1500-tropical-fish-inside
“A Picture Of Devastation”: World’s Largest Cylindrical Aquarium Bursts With 1,500 Tropical Fish Inside

I am directly involved in the legal cleanup of this and can provide a little more detail as to what actually happened (Tyler, reach out to me you have my email if you’d like to verify my identity here). 

The city of Berlin required the hotel reduce the ambient temperature of the hotel lobby to save on energy due to sanctions. Its been abnormally cold in Berlin the past few nights dipping down to -11°C last night and -12°C the night before that. The water is heated to a constant temperature above 30°C for many of the fish species that lived in the tank. 

As the nights got colder and colder, the lower ambient temperature of the air surrounding the tank likely started causing deformations and hairline cracks in the bottom of the tank where the pressure is the greatest. Last night at -11° caused the ambient temperature to drop too low given the reduced heating in the lobby and is what it looks like caused the “sudden unintentional disassembly”/catastrophic failure of the tank. 

Everyone is already lawyering up including the city, the HVAC manufacturer, tank manufacturer, HVAC installer, building engineer, hotel – the litigation is going to be fun to watch and work on. 
–//–
Losses are tens of millions. All because the city made the hotel turn down the heat. I imagine someone will be blaming Putin before too long. 

HAUS TARGARYEN

Erik Forsman
16 december 2022 kl 15:47

Ränderna går ju inte ut Gröna Khmerernas folkmordsprogram; anser ni att jag vinklar för hårt?

MP: ”Kolonialism” att kompensera hushåll och företag för höga elpriser.

https://samnytt.se/mp-kolonialism-att-kompensera-hushall-och-foretag-for-hoga-elpriser/

Ladulås
Ladulås
Gäst
16 december 2022 kl 15:30

Intressant att se att det finns miljöpartister som fortfarande försöker armbåga sig upp i ringen, efter att de i 40 år sett till att Sverige – ett land, som haft stabil elproduktion sedan slutet på 1800-talet – nu befinner sig i samma vindsnurre-helvete som Danmark och Tyskland.

Utgående från klimat-mantrat har IPCC fått oss att sky koldioxiden – det ämne i atmosfären, 0,04%, som växtligheten världen över lider brist på. Sans och vett börjar dock sprida sig. Brittiska Royal Society, som hållit vetenskapens fana högt sedan 1660, men som under ett par årtionden gått på klimatlögnen, har nu lite i det fördolda kastat ut IPCCs trams och åter börjat taga till sig fakta.

Miljömupparna har – i tätt samarbete med de globalistiska oligarkernas rofferi – fått ha ensamrätt på att yttra sig i media, här och överallt annat. När deras luftslott nu raseras i verklighetens hårda värld, borde de helst bara vara tysta och inse att ingen längre tror på deras amsagor.

Mopping Up
Mopping Up
Gäst
Reply to  Ladulås
16 december 2022 kl 16:52

Roligt!!! …vindsnurre-helvete…
(fundamenten får väl stå som någon slags minnesmärken för kommande generationer över MP:s sällsamma vansinne…)

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Ladulås
18 december 2022 kl 16:05

Källa till ditt påstående om Royal Society’s syn på klimatet

Erik Forsman
16 december 2022 kl 13:45

Det är exakt sådana här resonemang som förts oss in i dagens situation. Att beror på hur saker och ting presenteras, inte hur verksamheten ser ut och fungerar.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
16 december 2022 kl 13:27

Kina satsar hårt på kärnkraft med torium – istället för uran – inget farligt avfall, ingen risk för att bygga atomvapen med, ingen bristvara.

Varför förekommer inte detta alternativ i energi- och miljödebatten i Sverige?

holmans
holmans
Gäst
16 december 2022 kl 11:02

Ok, “bioolja”? Var skulle den komma från? För att vara miljöpartist så är Sternlycke visserligen ett geni men det här inlägget låter som ett önsketänkande och som att han gått vilse i klimatöknen. “Ny miljövänlig industri som fossilfritt stål i Norrland”!
På vad sätt miljövänlig? För jag hoppas han inte syftar på att den inte producerar livets gas som får “miljön” att blomstra. Utan koldioxid så blir det öken. Men det kanske är den enda miljö som accepteras av en miljöpartist i sin vandring mot ett utopiskt samhälle?
Jag utgår från att han inte menar att värmekraftverken ska eldas med kol eller olja? Det bästa och renaste hade förstås varit gas men nu har vi ju i EU skjutit oss själva i båda fötterna för att hota ryssen.
Så vad ska vi elda med? Restavfall föreslås det. Ok, så vi ska dammsuga skogarna för att få flis? Om man är det minsta insatt i miljöarbete så förstår man att det är en katastrof för skogen. Kanske han menar att vi ska öka importen av sopor till Sverige som ju miljöpartiet har hjälpt till att få på plats? Oerhört miljövänligt! Varför inte släpa hit sopor ända från Chile för att botgöra vår katastrofala export av rödslam dit? Men det kanske man inte ska nämna..

Johan B Good
Johan B Good
Gäst
Reply to  holmans
16 december 2022 kl 13:47

Hampa, kan ersätta ved, diesel, olja, plast, bomull, etc.

Tyvärr inget för Sverige, för vill inte vara självständiga här. Vi vill göra som husse säger.

Hemsk tanke att alla skulle kunna värma sig, köra omkring i sina bilar och äta sig mätta när regeringen bestämt sig för att vagga in oss i agenda 2030.

Hemp revolution

Viva!

holmans
holmans
Gäst
Reply to  Johan B Good
17 december 2022 kl 00:50

Jo du har helt rätt, hampa kan vara lösningen på mycket; mat, mediciner, byggnadsmaterial, kläder, energi etc. Vissa sorters industrihampa blir väldigt höga, dvs mycket fibrer så det borde vara lämpligt för energi. Skulle vara intressant om någon räknade på hur mycket åkermark som skulle gå åt för att det skulle göra en markant skillnad för energisituationen..

Johan B Good
Johan B Good
Gäst
Reply to  holmans
17 december 2022 kl 16:03

Hittade detta, men inget kort svar tyvärr.

Hemp straw bone dry energy density (higher heating value) is testing at 7,912 Btu per pound for an end-of-growing-season harvest. For comparison, wood species average 8,000 Btu per pound. The usable energy will be determined by the lower heating value, which takes moisture level into account. It’s possible that the hemp straw will contain between 60 and 80% moisture content at end-of-season harvest. Evaporating that much water is costly; however, the straw must get down to 10% moisture in order to pelletize, so it will need to be treated like hay and allowed to dry in the field before being baled, or left uncut in the field until early spring for an average of 30% moisture harvest. The first option requires quite a bit of storage, and the latter requires the field not be used for winter planting.
To increase the energy density of a pelletized product, it can be torrefied. The final energy content is determined by dry solids mass reduction. A reasonable mass reduction to aim for is 30%, which will result in a corresponding 10% release of energy in the form of volatile organic compounds. The hypothetical 7,912 Btu per pound would calculate to roughly 10,173 Btu per pound of torrefied product.

Källa:
Hemp as an Energy Crop: Drying Considerations | Biomassmagazine.com

Johan B Good
Johan B Good
Gäst
Reply to  Johan B Good
17 december 2022 kl 16:06

It’s been calculated that hemp can produce more than 800 litres of biodiesel per hectare per year – a greater yield than crops such as soybean, sunflower, peanut or rapeseed. Added to that is the potential to also produce methanol, ethanol, biogas and solid fuels from the rest of the plant.

källa: Industrial Hemp’s Energy Potential – Biofuels – Hemp Gazette

holmans
holmans
Gäst
Reply to  Johan B Good
17 december 2022 kl 22:49

Intressant info! Det skulle innebära att om man ska vara självförsörjande för en dieselbil som körs 1000mil i månaden så behöver man en odling på ca 12 hektar. Ett samhälle som jag bor i på 5000 hushåll med en bil var skulle alltså behöva odla hampa på ca 60.000 hektar för att var och en i snitt skulle kunna köra 1000 mil om året. Kan man ens undvara så mycket åkrar för biodiesel?

Rita Ekholm
Rita Ekholm
Gäst
Reply to  holmans
18 december 2022 kl 08:08

orealistiska fantasier, som vind o sol i ett vinterland. åkrarna behövs för att producera mat till folket

Johan B Good
Johan B Good
Gäst
Reply to  Rita Ekholm
18 december 2022 kl 09:30

Där jag bor byggs det hus på odlingsmarken.

Att odla en planta som man kan bygga hus av, elda med, äta, tanka med, är nog lite smartare.

Det görs i många länder, så det är bara fantasi i ditt medvetande.

Erik Forsman
Reply to  Rita Ekholm
18 december 2022 kl 14:55

Men det är inte avsikten med Gröna Khmerernas politik (”åkrarna behövs för att producera mat till folket”) utan tvärt om svälta ihjäl folket och då är biodiesel en perfekt bortförklaring.    

Johan B Good
Johan B Good
Gäst
Reply to  holmans
18 december 2022 kl 09:24

Jag använder 10 liter i månaden, såna som jag kanske kompenserar för storförbrukarna.

Men dina beräkningar låter nedslående. Även om samma åker kan ge protein, pellets, olja och fibrer så är det ofantliga mängder mark som behövs, i alla fall om din tänkta konsumtion stämmer.

De 1000 liter du nämner hade räckt i 10 år för mig.

Så för mig finns där inget att tänka på, gör Sverige självförsörjande på hampa.

Det är inte för mig, det är för barnen och deras barn

holmans
holmans
Gäst
Reply to  Johan B Good
18 december 2022 kl 12:25

Tja “beräkningar” är väl lite för ambitiöst: Jag bara utgick från ditt citat “800 litres of biodiesel per hectare per year”. Om vi säger att snittförbrukningen är ca 1000 -2000 mil per år (jag skrev fel först, inte per månad naturligtvis utan per år) så är det hursomhelst orealistiskt.
Tyvärr! Men sen finns det en annan aspekt; hur bra är denna biodiesel för motorerna. Bönder jag känner vill inte ha detta i traktorerna, det sätter igen filter, fryser etc så vi får nog dras med riktig diesel ett tag till.

Johan B Good
Johan B Good
Gäst
Reply to  holmans
20 december 2022 kl 10:33

Ok då förstår jag bättre trögheten om man har den inställningen.

Men så är jag så van vid ”det går inte” mentaliteten. Det här sirapströga som finns i Sverige.

Jag lyssnar hellre på dom som faktiskt bygger hampa hus, kör omkring på hampa etanol, isolerar sina hus, tillverkar bildelar och plastkomposit etc etc

Dom som säger att något inte kan göras, ska inte stå i vägen för dom som gör.

jesslar53
jesslar53
Gäst
Reply to  holmans
17 december 2022 kl 06:55

Blandskog är en lösning att minska parasiter i vår skog att elda upp den ser jag som en stor miljöförstöing och därigenom får man en skog med samma årssammansättning som ger grogrund för angrepp av parasiter ( barkborre )… Berikandet av CO2 hjälper lite på ett kalhygge stort som ………….

Roland Salomonsson
Roland Salomonsson
Gäst
Reply to  jesslar53
17 december 2022 kl 20:13

Brukar vi skogen som före 1752 års eldningsförbud, d v s genom att BLÄDA, endast tillåta TALL resp Ek/Ekblandskog resp genom att regelmässigt MARKBRÄNNA, så får vi en frisk natur där de olika rödlistade arterna återkommer.
Men att tro att skogarna skall räcka till både näringsliv och till råvara för bio-diesel, vilken ju INTE är diesel (falsk marknadsföring), är inte sanning.
Dessutom produceras vindkraften på platser där den inte gynnar södra halvan av Sverige. Ett vindkraftverk kan enbart installeras typ 50 km från avsedda brukare av el. Res till någon av vindparkerna – ni kommer att chockas av förrödelsen! Och nu vill EU att vi skall “döda” havens liv också.

MikaelD
Mikael
16 december 2022 kl 09:16
MikaelD
Mikael
Reply to  Mikael
16 december 2022 kl 17:50

här är företaget han syftar på.

https://brillouinenergy.com/news

Mopping Up
Mopping Up
Gäst
16 december 2022 kl 03:57

MP: de största dårar vi har i svensk etablerad politik!

https://youtu.be/LdxL962kX9k
Kärnfysikprofessorn Jan Blomgren svarar Lorentz Tovatt: “Politiken har varit fullkomligt vansinnig”

https://youtu.be/-Xa-GnYOvJg
40 års felbeslut har bäddat för dagens energikris

https://youtu.be/Cb5zsD_vw1c
Elsa Widding riktar skarp kritik mot Miljöpartiet | Svensk energipolitik

https://youtu.be/K_xtMX0WDpA
Elsa Widding (SD) om klimatmålen: “Pausa i tio år” | “Köp in lager av olja och kol”

ELSA WIDDING FÖR ENERGIMINISTER!!!!

Harald Lilja
Harald Lilja
Gäst
Reply to  Mopping Up
16 december 2022 kl 09:05

“Hans Sternlycke (1942-) är medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Första politiska engagemanget var syndikalismen”

Erik Forsman
Reply to  Mopping Up
16 december 2022 kl 13:47

Tack. Vi väl underbyggd också.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Mopping Up
16 december 2022 kl 23:22

Finns det fler skillnader mellan Bolund och fähund än tre bokstäver?

Alla fina hundar må ursäkta denna liknelse med ett genomruttet kräk!

Hans Sternlycke
Hans Sternlyckehttp://www.miljomagasinet.se/
Hans Sternlycke (1942-) är medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Första politiska engagemanget var syndikalismen, men antiparliamentarism var lite ofruktbar sedan Centern och Miljöpartiet. Tror idag mer på ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelse. Jag skriver gärna om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och övergång till hållbarhet. Vi behöver ett arbetsintensivare samhälle med mindre arbetstid. Låga inkomster skall inte beskattas.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV