“Baseringsområden för amerikanska styrkor” i Sverige är amerikanska militärbaser på svensk mark

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 januari 2023
- NewsVoice redaktion
General Cavoli (USA) besöke den svenska Försvarsmakten 2021.

SVERIGE. SwebbTV Nyheter rapporterar om att regeringen planerar så kallade “baseringsområden för amerikanska styrkor” på svensk mark efter att försvarsminister Pål Jonsson (M) meddelat att Sverige förbereder ett avtal med USA om att placera permanenta amerikanska trupper och krigsmateriel i landet.

Sammanställning: NewsVoice

Baseringsområden för amerikanska styrkor eller amerikanska militära baser på svensk mark?

SwebbTV skriver att Pål Jonsson är medveten om att det skulle vara för kontroversiellt att kalla ett främmande lands militärbaser på svenskt territorium för just militärbaser. Istället valdes formuleringen ”baseringsområden för amerikanska styrkor”.

“Orsaken till den svenska militära kapitulationen om sitt eget territorium, beskrivs på regeringskansliets hemsida vara Rysslands så kallade ”oprovocerade aggression” mot Ukraina.”

“Sverige är dock inte det enda land i Norden som skänker bort sin militära självständighet till USA. I februari förra året rapporterades att Danmark slutit en militärpakt med USA där USA tillåts att placera ett obegränsat antal trupper över hela landet och utan någon form av förvarning. Något som även Norge gjort.”

Regeringen skriver:

“Sverige och USA har påbörjat förhandlingsprocessen om ett avtal som fördjupar försvarssamarbetet mellan våra länder. Förhandlingarna rör ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA), vilket kommer att utgöra ett ramverk för det fortsatta försvarssamarbetet genom att reglera de juridiska förutsättningarna för amerikanska styrkors närvaro i Sverige”.

Regeringen återinför även civilplikten i Sverige

I måndags meddelade statsminister Ulf Kristersson att civilplikten återinförs och att antalet värnpliktiga ökas till 10.000 personer per år fram till 2030. Civilplikten införs efter att den varit vilande i 12 år.

I morgon torsdag tas de första stegen, då MSB får uppdraget av regeringen.

“I grunden handlar detta om att vi har ett kraftfullt försämrat säkerhetsläge”, sa försvarsminister Pål Jonson vid en pressträff, enligt Expressen.

Statsministern beskriver situationen i Ukraina som den stora anledningen.

Sammanställning: NewsVoice

Sverige och USA har påbörjat förhandlingar om fördjupat försvarssamarbete


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Om jag förstått saken rätt består USA av två fraktioner, en Republik USA och en Corporation USA. Republiken behöver ju enbart försvara sina gränser. Då faller alla baser runtom i världen. Medan USA corp “försvarar sina intressen” och då gäller enbart att roffa åt sig och då förstås alla baser runt Ryssland t.ex..
  Vad kan då Sverige ha som är så attraktivt att roffa åt sig?

 • I princip att informellt medlemskap i NATO.
  Och USA:s biolabb har vi väl redan här? Fristad för ukrainska forskare kallas det.

 • Finns ju massiva krafter i USA att minska USA:s inblandning i andra länder.
  Att dra hem folk som utplacerats över klotet verkar vara den nya vågen i USA.
  Kanske ett tecken på tillnyktring som även kommer att spilla hit gissar jag. Folk förstår att bistånd på miljarder till Ukraina hamnar i krigsindustrins fickor. Så också här i Sverige. Gynnar varken ukrainare eller svenskar.

  Vi kan ju varje dag se hur våra politiker virrar omkring och gör uttalanden som strider mot vad en annan just uttryckte. Lite kul att Centern vill en turk som ledare. Kan det månne ha med turkarnas motstånd mot svensk NATO-anslutning.

  Lägg ner Sverige/EU och gör nytt som gynnar demokrati och folken. Det är vårt ansvar att börja påverka våra lokalpolitiker att bli suveräna över respektive kommuns område.
  Vi kan inte tala om hållbarhet om inte lokala behov trygghet och matproduktion inte löses lokalt.

  LeifB

 • Via svensk politisk paradgren prostitution ska vi nu då äntligen få utländsk militär basering inför kommande krigering. Tur att svenska myndigheter precis redan övat på inhemska massbegravningsevent. Sen kommer man nog kunna köpa blommor i bulk tryggt förvisad om att nära och kära får sällskap in i evigheten. Även en vikande bostadsmarknad kan bli ett minne blott då den inte omfattar bombkratrar. Angående det där med civilplikt så är jag själv lite upptagen, men tack för att ni frågar.

  • Är faktiskt inte riktigt hundra på att de verkligen har övat på massbegravningar eller om det bara var en myndighetsrobot som ville så det fröet i tanken på folket. Men en sån övning sker ju mest på papperet där de kollar upp kapacitet för liktransport med lastbilar, antalet grävmaskiner och var någonstans kropparna kan dumpas utan att förgifta vattentäkter.

   Men förutom utländska baseringar i Sverige har de redan även börjat diskutera svensk trupp och material i Baltikum. Plus en civilförsvarsplikt som successivt kommer utökas till att inkludera allt fler och då har ju skiten inte ens satt igång på riktigt. När sen väl krigslekarna övergår i skarpt läge kommer det inte dröja länge innan vår egen lille giftige dvärg håller ett tal om det “totalen krieg” där precis alla ska vara med. Det här inkluderar även den majoritet av befolkningen som sömngår in i det här.

 • Gangsterligorna i Sverige expanderar. I invandrargettona flockas ynglen för att få ta del av de rikedomar, som narkotikahandel, utpressningsverksamhet och rån skapar. Enligt en kurdisk ung man jag känner, själv väletablerad dataingenjör, så hamnade alla hans klasskamrater i sådana kriminella ligor.

  Vad har nu det med NATO att göra?, frågar sig förstås läsarna av detta. Svaret är: Allt!

  Världen är fylld av gangsterligor, från de mest primitiva infödingsstammar till hela länder. Alla slåss mot alla och ve den, som inte kan värja sig. Sedan urminnes tider har människan slagits mot andra människor. Med rövarinkomster, alltmer sofistikerade vapen och alltmer avancerad stridstaktik har dessa ligor stadigt vuxit. För att hålla ihop ligorna har man byggt upp avancerade samhällen, med politiker, polis, lagar och domstolar – nationalstaten var född.

  Efter medeltidens huggsexa i Europa, där de olika ländernas krigsmakter (läs:gangsterligor) låg i ständig fejd, blev det för kostsamt med krigen och röverierna räckte inte för att betala dessa. Därför började de största länderna att söka mera lättare motstånd att råna världen över. Framgångsrikast av alla dessa gangsterligor var England, som huvudsakligen ägnade sig åt handel med opium och slavar, samt sjöröveri.

  Så framgångsrika var engelsmännen, att de skapade ett enormt imperium över hela världen, och rikedomarna hopades förstås hos överklassen i England. Efter den amerikanska revolutionen uppstod en konkurrens inom Imperiet och, genom VK1.1 och VK1.2, har tyngdpunkten till viss del tippat över till USA. Övriga engelsktalande länder (Kanada, Australien och Nya Zeeland) kvarstår dock under brittisk överhöghet.

  Detta AngloAmerikanska Imperium (AAI) expanderade enormt efter VK1.2, genom att endast det var vinnare. Därför flockades förhoppningsfulla länder i Europa runt AAI för att få ta del av dess rikedomar och NATO bildades. Tyskland och Italien gavs därvid förstås inget möjlighet att avstå medlemskap.

  • Kort avslutning: AAI driver, sedan ett par tre decennier, ett projekt att lägga under sig det ryska territoriet och dess råvarutillgångar. Warzawa-paktens upplösning gjorde många länder fria. Flera av dem klarade inte av friheten, utan bad att NATO skulle ockupera dem i stället. Genom skickligt manipulerande har AAI också kunnat lägga under sig ytterligare några länder, det senaste var Ukraina 2014.

   Ett nytt storkrig synes stå för dörren och politikerna i Sverige och Finland anar morgonluft. De räknar med att den mäktigaste gangsterligan av dem alla, AAI, skall gå segrande ur även den konflikten. Med Ryssland i ruiner kommer enorma vinster att gå in i AAI. Sverige och Finland vill då vara med och få sin del av rovet. Åt h-e med fred, frihet och nationellt självbestämmande – här finns pengar att tjäna. NATO – här kommer vi!

 • Dessa militärlager kräver jättelika markytor. Kommunerna kommer att stå i kö för att hysa dessa lager. Varje sådan markyta kräver därtill en amerikansk truppstyrka för bevakning. Innanför stängslen kommer amerikansk lag att gälla och amerikanska soldater kommer inte att dömas enligt svensk lag vid eventuell brottslighet (redan beslutat att förra Riksdagen/Regeringen). Om närliggande landningsbanor för flyg inte klarar att ta ned de jättelika plan USA transporterar soldater med så kommer de att byggas ut – utan att lokalbefolkningar får säga sitt. Saknas landningsbanor, så kommer de att nyanläggas. Vem betalar? Svenska skattebetalare lär komma att betala ALLT, även bevakarnas löner.

  • Självklart. När ett land frivilligt låter sig ockuperas av främmande trupp, så betyder det att det har givit upp sitt självbestämmande och ockupationsmakten kan sedan enkelt diktera villkoren.

   USA siktar på att förmå de europeiska NATO-länderna (som alltså inget har att välja på) skall gå i krig mot Ryssland. Precis som i VK1.1 och VK1.2 ämnar USA låta européerna ruinera sig själva – och ryssarna – i kriget. När det är klart, kliver USA in och roffar åt sig godsakerna, precis som tidigare.

  • Varje baseringsområde kommer att vara ett legitimt mål för Natos fiender, familjers fastighetsvärde kommer störtdyka och orten kommer att dö ut.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *