Dan Ahlmark: Vad innebär rätten till det egna livet?

Publicerad

Författare

Ämne

ANALYS. Det utmärkande för den libertarianska ideologin är principen om människans rätt till det egna livet i ett frihetsorienterat samhälle. Grunden för denna uppfattning är ideologins syn på människan (1): hon ses som unik, äger sig själv, är sitt eget ändamål och har ett okränkbart värde. Hon har också en fri vilja (2).

VILKEN MÄNNISKA TALAR VI EGENTLIGEN OM?

Ja, det är inte bara den genomsnittliga personen utan alla, som självständigt kan klara sina liv. Och vilka egenskaper tänker vi då på, som är särskilt värdefulla?

Ja, oavsett nivån på sådana människors anlag i olika avseenden, kan följande karakteristiska ses som särskilt värdefulla: hennes förmåga till objektivt och rationellt tänkande, innovativt tänkande och initiativförmåga, vilja att ta ansvar, självständighet, integritet, heder/ärlighet, karaktärsstyrka och arbetssamhet.

Det gäller också den egenskap, som sägs utmärka alla andra goda egenskaper i deras yttersta uttryck: mod.

Egenskaperna förekommer i varierande utsträckning hos alla människor. Sådana med sämre allmän förmåga har kanske många egenskaper klart överlägsna andras gällande självständighet, integritet, heder/ärlighet, karaktärsstyrka och arbetssamhet.

Samtliga ovan angivna anlag syns sällan eller aldrig nämnas positivt av kulturmarxister. Skälet är troligen, att dessa egenskaper är förknippade med och är orsaker till framgång, medan kulturmarxister ofta syns ha bristande självförtroende och främst önskan att tas om hand av andra. Duglighet och goda egenskaper är då som att visa korset för Djävulen.

Vissa för individen viktiga områden berörs inte systematiskt av Rätten till det Egna Livet (REL). Även i auktoritära diktaturer behöver familjerelationer inte påverkas så mycket i sig av det politiska trycket. Det gäller även andra personliga relationer.

Därför nämns inte ovan vissa individers förmåga till djup empati och känslomässig betydelse för andra, mycket viktiga och värdefulla för hennes omgivning och kanske viktigare egenskaper än många andra förtjänstfulla.

VAD BETYDER R.E.L. FÖR INDIVIDEN?

Innebörden är, att denne själv helt beslutar om sitt liv dvs beträffande sig själv, sina åsikter och sitt handlande. Hon har också som medborgare rätt att genom deltagande i fria val styra det egna landet i den utsträckning, som ligger inom det allmännas domän.

Hon tar ansvar för allt gällande henne själv och sin familj och litar vanligen på det allmännas assistans bara beträffande få funktioner såsom rätt till skydd mot brott, finansiering av barnens skola mm.

Hon är fri att offentligt antingen tala eller vara åhörare, delta och agera i alla avseenden och situationer än sådana förbjudna enligt lag. Restriktioner avseende hennes lösa och fasta egendom ska kunna motiveras av begånget brott, allmän säkerhet eller skadlig inverkan på andra. Hon väljer själv leverantörer för alla varor och tjänster, som inte finansieras genom av riksdagen bestämda skatter. Det gäller personlig beslutsrätt avseende bl a val av skolor, sjukvård och äldrevård.

Den allra största delen av hennes inkomst disponerar hon själv, och det offentliga kan inte betunga henne med skattenivåer än sådana, som gäller alla medborgare. Genom att individerna själva i det samhället övertar ansvaret för viktiga funktioner, kommer inkomstskatterna att minska avsevärt, så hon kan ta ett sådant ansvar. Många av dessa aspekter garanteras av de Individuella Rättigheter (IR), som staten antas ha beslutat (1).

Rätten gällande personlig integritet – IR 3- bör bl a ange, att Staten inte har någon rätt att annat än vid misstanke om brott av viss svårighetsgrad, efter godkännande av domstol, insamla information om en person annat än sådan, som framkommer naturligt och är nödvändig i dess verksamhet (skatteväsende, olika typer av tillstånd osv).

Externa ombud för sådan insamling av information kan inte användas. Denna rättighet innebär ett flertal andra förbud mot informationsinsamling, övervakning, bedömning och dylikt avseende medborgare. Integritetsskyddet kommenteras i ett annat sammanhang.

Den allmänna utvidgningen av människans rättigheter leder naturligt till ett motsvarande ansvar. Hon ska klara att fatta beslut gällande sin egen situation på många flera områden än idag. Det är inget som en normal människa inte ska kunna, men det medför ett behov av kunskap.

Därför framför libertarianismen ett starkt önskemål om, att individen verkligen funderar över sin situation och särskilt uppmärksammar de andliga, mentala processer, som möjliggör hennes beslut och handlande i olika avseenden. Det får också konsekvenser för skolan. Förutsättningen för egna åsikter är människans livssyn, vars grund ju är kunskap, och vilken kan uppdelas på fyra komponenter (3).

De andliga kraven behandlas i komponenten Egensyn, vilka tillsammans med önskemålet om känslomässig kontroll är väsentliga att uppmärksamma. När dessutom full självständighet sedan erhålls gällande alla materiella aspekter av en familjs liv tillkommer nya och mera konkreta överväganden.

Individen bör också fastställa vilket monetärt ansvar hon individuellt vill ta för andra människor i Sverige och utlandet. Dessutom faller ett visst ansvar på henne att bidra till att skydda landet mot extern och internt våld och omstörtande verksamhet (3).

HUR MÖTER MAN ANSVARET FÖR ANDLIG  SJÄLVSTÄNDIGHET?

Förståelsen av att individen har en fri vilja och inser (a) existensen av en lägre och en högre nivå av medvetande och (b) betydelsen av att medvetet välja på vilken man ska befinna sig, är väsentlig.

Grunden för människans liv och utveckling är alltså hennes andliga självständighet. För att nå en sådan krävs ansträngning, och många drar sig för det tänkande, som bildandet av egna värderingar och egna ståndpunkter kräver.

Bl a åsikter i samhällsfrågor kräver kunnande, och innan man fått det, bör man avstå från att ta ställning i viktiga sådana frågor. Den starka indoktrineringen från samhället i skolan, media och många andra sätt gör det dock lockande och lätt att bara överta den styrande maktens åsikter. Och då många vänner och bekanta fallit för detta, utsätts man för tryck även från dem.

Många orkar därför inte bilda sig en egen uppfattning i väsentliga frågor utan blir andrahandsmänniskor dvs individens värderingar och åsikter beror huvudsakligen  på vad andra tycker. Dessas åsikter och dessutom ofta gillande blir det viktiga. Men självständighet är den naturliga vägen för den, som vill bli en riktig människa, och inte en bandspelare för andras åsikter.

Att nå sådan kräver verkligen ansträngningar och tidsinsats, och inget är viktigare än den uppgiften.

Så här utvecklas och uttrycker sig individualism – Del 1

Drivkraften för att nå självständighet är människans jag (personligheten och karaktären). Detta är särskilt tydligt hos dem, som redan som barn klart, ja, instinktivt, visar sin individualism. Men för andra gör sig behovet känt senare och växer ofta med kunskap och erfarenhet (4).

Personens förmåga medför, att hon i sitt tänkande blir alltmer medveten om de egna egenskaperna och valda värderingar, samt om världen och sin relation till denna. Det väcker tankar och känslor, och snabbt eller långsamt växer kanske en stark övertygelse att inte acceptera andra värderingar än sådana man själv valt eller avvisa åsikter, man inte funnit förenliga med sina egna värden.

De som inte känner ett särskilt behov av andlig självständighet kanske ändå så småningom lever upp till sådan pga sin intelligens, kunskap eller insikten att andras ståndpunkter ofta brister gällande sakskäl eller logik. Även respekten för sin egen intellektuella heder kan leda till att man själv bedömer och tar ställning.

De, som slaviskt söker gillande i samtal eller på Facebook för sina åsikter, troget härmande andra, glömmer att de förlorar det universum, vilket väntar på dem, som valt att tänka själva. Om man bara väljer att utveckla sig rätt, är vägen till att bli en individ klar.

Det innebär individuella värderingar, mål och vanor baserade på personens sant egen syn. Dessa medför särskilda känslor och bidrar till motivationen och självuppskattningen. Denna Egensyn är hos den självständige individen helt annorlunda människans, som domineras av kollektivet.

DEN CIVILA VÄLFÄRDSSTATEN

Så självständighet och oberoende är naturlig för den rationellt tänkande individen, och samhället måste bemöta det genom att respektera hennes rättigheter. Det är ju dessa, som möjliggör bl a hennes materiella självständighet.

De Individuella Rättigheterna (1) är därför en av samhällets allra viktigaste att precisera och skydda, och bestämningen placeras naturligtvis i landets författning. Genom att de definierar individens rätt att agera begränsas därmed statens verksamhetsområde. I den libertarianska staten (den Civila VälfärdsStaten) främjas just människors oberoende, allmänna frihet och välfärd.

Text: Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand

RelateratMer läsning

Seymour Hersh

Legendarisk NYT-journalist Seymour Hersh: USA ligger bakom Nord Stream-sabotaget

0
KRIG. Nord Stream förstördes i september förra året av USA i en hemlig operation, hävdar den Pulitzerprisbelönade undersökande journalisten Seymour Hersh. Den legendariske reportern...
Pascal Najadi, Hussain Najadi, Alain Berset och Klaus Schwab.

Schweiz president anmäld för covidlögn

1
COVIDSKANDALEN. Den 2 december 2022 klev Pascal Najadi, 55, tidigare investmentbankir in på en polisstation i Schweiz och anmälde landets president, socialdemokraten Alain Berset,...
Thomas Piketty

Thomas Piketty om demokratisk socialism: Jämlikhet är mer produktivt

0
OPINION. Thomas Piketty är en fransk ekonom som skapat debatt med sina tusensidiga böcker. Nu har han blivit ombedd av sina läsare att skriva...
Aga Wilson and Catherine Austin Fitts

Catherine Austin Fitts: Clues on How to Recapture Individual Freedom and Ditch the Global...

1
HEALTH & LIFESTYLE. Aga Wilson interviews Catherine Austin Fitts an American investment banker based in Tennessee. The main subject is different ways of getting...
Pizza i kartong som kan läcka PFAS. Foto: Nenad Stojkovic. Licens: CC BY 2.0

Sverige står bakom EU-lagförslag om stopp för användning av PFAS-ämnen

7
REGERINGEN. Sverige har, genom Kemikalieinspektionen, tillsammans med myndigheter i fyra andra länder tagit fram ett omfattande förslag om att begränsa användningen av drygt 10...
Dan Ahlmark, ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. Foto: Realia Förlag. Retusch: NewsVoice.se

Dan Ahlmark: Synen på indvider, partier och institutioner – Del 2

4
ANALYS.  Människor är ju så långt ifrån homogenitet som möjligt, vilket omedelbart visas, när samhället välkomnar individuell utveckling. Den riktiga människan är naturligt öppen...

Estland vill införa “poliszon” i Finska viken

18
Den 17 januari 2023 lade Estlands utrikesdepartement ett förslag med innebörden att landets militär, polis och kustbevakning skall ges rätten att på internationellt vatten...
Douglas A. MacGregor

Douglas MacGregor: Ryssland är redo för ett mycket större krig som Europa kommer att...

9
UKRAINAKRIGET. Clayton Morris intervjuar Douglas MacGregor om var NATO står i nästa skede i kriget mot Ryssland i Ukraina. Douglas Macgregor som är en...
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Dags att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

12 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

12 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Agneta Holst
Agneta Holst
Gäst
7 februari 2023 kl 13:39

Jag tackar med hela hjärtat Dan Ahlmark för hans visa ord! I Sverige har jag inte hittat:
DEN CIVILA VÄLFÄRDSSTATENSå självständighet och oberoende är naturlig för den rationellt tänkande individen, och samhället måste bemöta det genom att respektera hennes rättigheter. Det är ju dessa, som möjliggör bl a hennes materiella självständighe Däremot möts jag av fördomar (i Sverige) och en viss misstänksamhet vilket kanske beror på att de personer jag möter inte har självförtroende. Jag anser att fördomar är exakt vad ordet säger: du dömer innan du vet, innan du har sett, innan du har hört… Detta händer med mina nära svenska släktingar. Sedan 1965 bor jag i Italien och har haft många svenska gäster hos mig i Toscana, på landsbygden nära Poggibonsi, och det hände både där och när jag kom på besök i Sverige. I Italien är italienarna självständiga, begär att deras rättigheter blir respekterade, går inte naturligt efter folkmängdens övertygelser utan står fast för sina egna synpunkter. Jag hör till dom. Det som nu håller på att förstöra samhället är de materiella övertygandet att det som kan vara andligt, spirituellt, etiskt inte ska finnas kvar utan bara materia. Och så kan man inte leva medan vi ser hur samhällket långsamt brister på erfarenheter som blir försummade. Erfarenheter som vi för med oss genom våra familjer. Nu fortsätter jag inte utan tackar Dig igen för det mycket viktiga du har skrivit här! Tack!!!

zacharias
zacharias
Gäst
30 januari 2023 kl 20:34

det monetära systemet r roten till allt elände på denna planet.
Ism-er är ett sätt för mörkret att undgå upptäckt.

C.C. Lilja
C.C. Lilja
Gäst
22 januari 2023 kl 13:22

Libertarianismen är en statslös ideologi och saknar författningsdomstol. Det synes som Ahlmark inte förstår skillnaden mellan Libertarianism och Neoliberalism. Den senare förespråkar Minarkism, ett slags nattväktarstat, åtminstone enligt herrar som Robert Nozick och Johan Norberg. Libertarianismen kan vara högerorienterad a là Murray Rothbard med anarko-kapitalism, eller vänsterorienterad med Samuel Edward Konkin III, och då inriktad mot agorism.

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
Gäst
21 januari 2023 kl 18:54

I den Amerikanska konstitutionen är LIV och EGENDOM okränkbart.
Det gillar inte socialisten SOROS och hans lärjunge OBAMA!
Därav den tillfälliga röran.

Last edited 18 dagar sedan by Samuel af Ugglas
södergren
södergren
Gäst
21 januari 2023 kl 14:15

Hur många -ismer finns det? Från evighet till evighet säger skriften, således hur många som helst. Förvandlar man dessa -ism-epitet till en skala i frekvenser (ett bättre ord om det finns?) så faller polletten ned direkt. Ex låg frekvens = apati, hög frekvens = seren.
Däremellan sätter fantasin gränser.
Alldeles för enkelt.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
21 januari 2023 kl 10:47

Libertarianismen vill inte samordnat organisera nånting utan det ska ske av sig själv när man eliminerar skyddsnäten.

Men samma krafter som nu härskar tar bara över organiserandet ist för kollektivismens ideologer och fortsätter kollektivismen i en ofta mer cynisk variant.

Goda borgerliga ideologer har inte i realiteten besegrats av socialister utan av anglosaxiska imperiet.
Det är ju dom som spridit all kommunism!

Nicaragua’s Somosa tillämpade liberal yttrandefrihet och anglosaxernas företrädare demoniserade honom genom medierna och störtade honom.

Socialister och borgerliga, dit jag räknar libertarianer, tiger ihjäl den sanningen och stödjer den flera tusen år gamla oligarkiska samhällsordningen.
Men Lew Rockwells website har i alla fall avslöjat britterna.
https://www.lewrockwell.com/2021/04/richard-poe/how-the-british-invented-globalism/
Britternas aristokrater var typiska företrädare för en oligarkisk världsordning och kallade sig socialister för att lura mänskligheten i säcken.

Erik Forsman
21 januari 2023 kl 09:36

Tack Dan för ännu en insiktsfull artikel. Har börjat lära mig lite sakteliga hur dina artiklar är uppbyggda och vad syftet är, även om vi har lite olika syn på detta med ideologier.

Du nämner kulturmarxismen, som ofta benämns som just en ideologi men som mer är ett suversionverktyg förklätt till ideologi. Vi kan ju diskutera ideologier men även lämna den nivån för att tränga några lager djupare. Skulle någon bli och förespråka kulturmarxismen om de till fullo förstod innebörden? Hur går påverkan till vilket i sin tur ställer frågan hur människor är konstruerade som svarar på vad en människa egentligen är.

Kommer i dagarna ut med en artikel som delvis berör detta. Anser alltså att diskussionen om ideologi är grund och förflackar synen på människan. Den viktiga frågan är varför vi faller för suversionsförsök.

Erik Forsman
Reply to  Dan Ahlmark
22 januari 2023 kl 10:15

Du har helt rätt Dan i att svaret på frågan vad en människa i själva verket är, är fundamentalt inte bara för en ideologi. Har nu läst igenom länk ett (har läst den tidigare i och för sig samt det mesta annat du även författat) och har absolut sin rättmätiga plats i förklaringsmodell av det du kallar för KM: kulturmarxismen.

För mig är en ideologi en tvingande likformighet av allas hjärnor – alla ska tycka likadant – från tankekollektiv, idekollektiv till idekolletivism. Ofta förklädda i kvasiintellektuella låtsaslogiska förklaringar: “vi måste göra så här annars blir det så här är det är ännu värre”.

Ideologier är ett ett sent påfund (1600 – 1800-talet) och det är bara att ställa sig frågan vad som var markant under samma tidsrymd.

Ideologier säger sig bygga på en en människosyn men det stämmer inte enligt mig.

Jag kommer styvnackad hålla fokus på att gå djupare än vad alla ideologier gör.

För att svara på fråga vad en människa är måste man gå djupare och fråga hur en människa bli till, dvs säga ställa sig frågan vad ett barn igentligen är. Den här livsåskådning en undviker alla ideologier att ens närma sig.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Erik Forsman
22 januari 2023 kl 19:15

Att ideologierna undviker det är därför att dom alla utvecklats under imperiets paraply. Det brittiska imperiet som tog upp delar från det Venetianska imperiet som hade rötter i det romerska och började sitt manipulerande många århundraden före perioden 1600-1800. Den sistnämnda perioden transplanterade de sig till England.
Det som britterna senare bidragit med var att genom att studera det förflutna kunna ta fram kulter för att bemäktiga sig kontrollen över folk och spela ut dem. Syftet är självfallet inte att stimulera till självkännedom utan att skapa styrbara massor.
En del av syftet med att lokalisera kulturmarxismen i Frankfurtskolan var för att förnedra Tyskland som kulturnation. Att skära av alla rötter.