Infektionsdödligheten för unga vid Covid-19 är extremt låg enligt ny studie

Christian Pavón Christian Pavón (Pavon.se) är en Europarättsjurist med intresse för politik, juridik, kultur och geopolitik. Han är frilansare och en del av NewsVoice redaktion. Stöd Christians arbete genom att swisha till: 0730 975 418
publicerad 9 januari 2023
- Christian Pavón, jurist
Temabild: Covid-19 vaccination. Foto: Prostock Studio. Licens: Elements.envato.com

VÅRDINDUSTRIN. En studie som undersökte den åldersrelaterade infektionsdödlighetsfrekvensen (IFR) av covid-19 bland den icke-äldre befolkningen har funnit att andelen var extremt låg bland ungdomar.

“Median-infektionsdödlighet var 0,0003 procent mellan åldrarna 0 till 19 år, 0,002 procent vid 20–29 år, 0,011 procent vid 30–39 år, 0,035 procent vid 40–49 år, 0,123 procent vid 50–59 år och 0,5006 procent vid 60-69 år”, konstaterade studien som genomfördes i 29 länder.

“På global nivå kan IFR före vaccination ha varit så låg som 0,03 procent och 0,07 procent för 0–59 respektive 0–69-åriga personer.”

Studien syftade till att exakt uppskatta IFR (infection fatality rate) för covid-19 bland icke-äldre populationer i frånvaro av vaccination eller tidigare infektion.

För varje ytterligare 10 års ålder observerades IFR öka med ungefär fyra gånger. Efter att ha inkluderat data från ytterligare nio nationer, hamnade median IFR för 0–59 år på 0,025 till 0,032 procent och för 0–69 år låg på 0,063 till 0,082 procent.

ArcanumSkolan 2024

En studie som undersökte den åldersstratifierade infektionsdödlighetsfrekvensen (IFR) av covid-19 bland den icke-äldre befolkningen har funnit att andelen var extremt låg bland ungdomar.

De stora skillnaderna mellan nationer var knutna till skillnader i faktorer som om patienterna redan var sjuka innan i andra sjukdomar.

I stället finns allvarliga vaccinationsrisker för ungdomar

En nyligen genomförd studie som analyserade barn mellan 5 till 17 år som hade fått Pfizer Covid-19-sprutor fann en förhöjd risk för hjärtinflammation bland barn så unga som 12 år gamla.

Myokardit och perikardit uppfyllde tröskeln för en säkerhetssignal för barn mellan 12 till 17 år efter den andra och tredje dosen. Dessa hjärtsjukdomar kan orsaka långvariga problem och dödsfall.

“Signalen som upptäckts för myokardit/perikardit överensstämmer med publicerade peer-reviewed publikationer som visar en förhöjd risk för myokardit/perikardit efter mRNA-vaccin, särskilt bland yngre män i åldrarna 12-29 år”, sa forskarna.

I en intervju med Fox News i januari hade MIT-forskaren Stephanie Seneff sagt att det var “upprörande” att ge covid-19-vacciner till unga människor eftersom de har en “mycket, mycket låg risk” att dö av infektionen.

När man tittar på de potentiella skadorna av dessa vacciner för barn, är de inte meningsfulla, tillade hon. Med upprepade boosters kommer sådan behandling att vara “förödande” på lång sikt.

Föräldrar bör göra “absolut allt de kan” för att undvika att få sina barn vaccinerade mot Covid-19, rådde forskaren.

Flera länder har stoppat vaccinprogrammen mot Covid-19 för barn

I oktober upphörde svenska Folkhälsomyndigheten att rekommendera vaccination för 12-17-åringar förutom under särskilda omständigheter. Myndigheten erkände att väldigt få friska barn har drabbats allvarligt av viruset.

“Sammantaget ser vi att vårdbehovet till följd av covid-19 har varit lågt bland barn och unga under pandemin och även minskat sedan virusvarianten omikron började spridas”, sa Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

“I den här fasen av pandemin ser vi inte att det finns ett fortsatt behov av vaccination för denna grupp.”

Samtidigt fortsätter USA:s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att vaccinera barn, vilket tillåter nödgodkända av vacciner från Pfizer och Moderna för barn så unga som bara sex månader gamla.

information från U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) visar att det är den vaccinerade befolkningen som lidit de flesta av Covid-19-dödsfallen i augusti.

Under den månaden registrerades 6 512 dödsfall, varav 58,6 procent tillskrevs vaccinerade eller individer som fått påfyllnadsdoser (boosters). I januari utgjorde Covid-19-dödsfall bland de vaccinerade och boostade 41 procent av den totala dödligheten.

Text: Christian Pavón

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *