Falska rykten om en kontrollerad opposition kan infektera en frisk opposition

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 januari 2023
- Torbjörn Sassersson
Mikki Willis - Foto: London Real

NOTERAT. Den amerikanska dokumentärfilmaren Mikki Willis kommenterar kontrollerad opposition som en taktik för att förtrycka allmänhetens motstånd mot auktoritära regeringar, men falska rykten om en kontrollerad opposition som inte finns kan ha samma destruktiva effekt.

“Infighting” by design

Mikki Willis förklarar att härska genom att söndra är en mycket gammal taktik som ofta passerar under radarn även för en medveten befolkning. Människor måste samtidigt vara uppmärksamma på att det ofta handlar om falska rykten när någon i en motståndsrörelse pekas ut som en infiltratör av människor inom samma rörelse.

“Om ditt enda fönster mot världen är en digital skärm kanske du inte är medveten om att vi människor gör enorma framsteg i denna historiska kamp för frihet. Varje dag vinner vi nya segrar mot ett korrupt etablissemang som sätter vinst och makt över människor. Vi har genererat så mycket momentum att det enda som kan stoppa oss just nu… är vi.”

Begreppet kontrollerad opposition är med andra ord tveeggat. Vem kontrollerar egentligen vem?

Sammanfattning

ArcanumSkolan 2024
 • Att bygga upp en kontrollerad opposition är en urgammal metod att splittra en opposition.
 • En kontrollerad opposition vet ofta inte att den är kontrollerad. En person som tex påstår att någon annan är en infiltratör kan vara omedveten om att denne bara gått på ett falskt rykte.
 • En person som påstår att någon annan är en infiltratör kan själv vara en infiltratör.
 • En person kan vara vara omöjlig att kontrollera och utgör därför okontrollerbar opposition.

Text: Torbjörn Sassersson | Videokälla: Plandemicseries.com

Transkriberad video

kommer…

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Orsaken till att jag ställde frågan om feminismen till Christian Pavón, är hans verktyg för att avgöra om en rörelse är kontrollerad eller inte, är som följer: “Är oppositionen ren dvs sakfrågan är i centrum och personerna sekundära så är det normalt en sund rörelse”. Feminismen och woke-rörelsen kvalar här in med råge på definitionen. Orsak? Att Christian Pavón är utbildad på Södertörns Högskola: själva sinnebilden och hörnstenen i den kulturmaxistiska påverkan samt nermonteringen av Sverige. Här utbildas till exempel poliser som vi sätt frånstötande exempel på.
   
  Då blir min fråga till Christian: är definitionen av en äkta opposition gjord av Södertörns högskola? Det vore i så fall en definition ämnad avisa all äkta opposition, till förmån för de kontrollerade dvs den feministiska kontrollerade rörelsen samt den kontrollerade woke-rörelsen? Kan man med sin utbildning påverka poliser, kan man väl påverka jurister också.

 • Som ett rum av speglar. Möjligen gick det lite för fort att definiera begreppet kontrollerad opposition. All opposition är naturligtvis konstruerad i bemärkelsen organiserad således självorganiserar sig inte en opposition likt neutralt nätverk.

  I samma ögonblick en opposition organiserar sig, konstrueras den också och blir i någon mening även kontrollerad – riktar sin kritik, aktion eller manifestation mot (i regel) en maktkoncentration. Några eldsjälar driver på i kraft av resurser eller erfarenhet.

  Vi bör därför först definiera ut vad exakt vi menar med en kontrollerad opposition.

  Till sist detta med kontroll – att vara under kontroll eller i kontroll. Ofta upprepas att en part kontrollerar en annan – den parten kontrollerar den parten osv. Detta gränsar till ett magiskt tänkande. Det är oerhört svårt att kontrollera en människa – hur gör man då? Har aldrig lyckats (har i och för sig aldrig haft ambitionen heller). Däremot kan fungerar utpressning bra. Vad man kan göra är att försöka påverka människor, men det är inte samma sak som att kontrollera. Därför blir påståendet om kontrollerad opposition som att se in i ett rum av speglar – vem kontrollerar vem?

 • Kontrollerad oposition eller konstruerad oposition: tänker då främst på Occupy Wall Street eller BLM. Begreppet kontrollerad oposition är enbart ett grepp av ett helt smörgåsbord och ingår som ett led i en större helhetsgrepp som false flag, psykos osv. Här har vi hela kulturmarxismen som förgiftar våra sinnen. Lev Trotskij som lär ha sagt att den bästa opositionen är den man själv kontrollerar.

  En oposition måste inte heller vad synlig eller public innehållande många människor.

  Sedan en kommentar till Christian som tycks skilja på folkrörelse som tydligt enbart måste focusera på lösningar till skillnad från egenkära talare som uteslutande ägnar sig åt upplysning.

  Om lösningsfokusering är kriteriet för att kvala in som äkta oposition blir det lite bakvänt.

  Själv anser jag att man kan skilja på äkta och kontrollerad opinion på analysen. Har man inte förstått hur föremålet för det man är opposition till är konstruerad hur ska man då förstå vilka lösningar man vill promota? Det är här man ser om resonemanget det går i cirklar eller inte.

 • Steve Peter och Jane Ruby hackar på Robert Malone om detta hela tiden.
  Samtidigt som de hackar på alla som inte håller med om deras teorier om ormgift i vattnet och sprutorna.
  Malone är lugn, saklig och intelligent – en ann ledare. Så det är detta som sker mot honom.
  Även “Front Line Doctors” har fått sig en släng av sleven, eftersom de håller sig till det vetenskapligt belagda.
  Är tråkigt och onödigt, när det blir så. Förstår inte vad det blivit av dem.

  • De kan mycket väl vara att de är provokatörer, med finansiering från eliten. Det var sannolikt så som Ny Demokrati en gång krossades. Det försöktes även med SD, som dock lärt sig läxan och gjorde sig av med dessa.

  • Jaja, lite saklig kritik pallar han säkert. Sånt skadar väl inte en frisk oposition eller? Men jovisst blir det lite rörigt, när man rör till det och det är väl det som är tanken ofta kanske.

  • Tror du på teorierna om ormgift i vattnet och sprutorna? Tror du att `någon/några tillsätter ormgift i vattnet och sprutorna?

   • Nej, det blir för långsökt. Tror inte på djuren de hittat i vaccinen heller och inte på att där är själv byggande mikrochips.
    Det räcker och blir över med ett toxiskt Spikeprotein som är skapat i ett Biolab i Kina, finansierat av USA. Som genteknik i skadliga Lipider, får kroppens celler att producera. Allt patenterat innan Plandemin.

    • “…ett toxiskt Spikeprotein som är skapat i ett Biolab i Kina, … ..Som genteknik i skadliga Lipider, får kroppens celler att producera.” Vad jag känner till så lär det inte finnas någon studie som visar att kroppen verkligen producerar dessa s k spikproteiner. Vet du någon?
     Patent styrker inte med automatik någon sanning gällande kroppens e v producerande av dessa. Det skulle behöva forskas/studeras.

      • Han tror även på att det finns skalära mikrovågor vilket ingen har lyckats påvisa.(Men jag ifrågasätter honom inte generellt vill bara visa att han blandar högt och lågt)

     • Det är därför det blir antikroppar, de sätter sig på proteinet.
      Lipiden är en fett bubbla som tar sig in i cellen, det är inte den som immunförsvaret känner igen.
      Står i produkt bladet att “vaccinet” gör dem och alla möjliga som har obducerat har sett dem.
      Det finns studier, men jag letar inte upp dem nu, de har hittat Spikeproteinet två månader efter injicering i lymfkörtel.

      • Vill du förtydliga så att jag förstår vad du menar?
       Varför blir det antikroppar som sätter sig på proteinet? Vad sker då?Hur har man lyckats visa att så sker? Hur definierar du proteinet? Menar du att ett (eller flera?) spikprotein inkapslade i lipiden tar sig in i cellen, eller är det bara en lipid som tar sig in i cellen? Hur har man lyckats visa detta? Hur har man lyckats visa vad som sker i cellen?
       Vad är det för produktblad du hänvisar till? Har du länk? Menar du att det vaccinet ska göra är att få kroppen att göra spikproteiner? Varför? Vad skulle det vara bra för? Vore bra om du kan finna några studier.
       Vad jag förstår så är “antikroppar” inte specifika och uppstår som reaktion på något som är giftigt för oss. Det är därför som vacciner alltid innehåller giftiga adjuvanser för att få denna reaktion av att det bildas antikroppar, för att ge sken av att det är “vaccinet” som har “effekt”. Ingen antikroppseffekt utan giftiga tillsatser med andra ord.

 • En enkel metod att se om det är kontrollerad opposition eller ej är genom att se vissa tecken: Är oppositionen ren dvs sakfrågan är i centrum och personerna sekundära så är det normalt en sund rörelse. Om de dessutom kräver inga eller enbart lite pengar för medlemskap och dylikt så är det också ett tecken på det.

  Om det däremot är tvärtom och sakfrågan blir mindre och mindre central och personerna mer lyfts fram i spotlighten, ja då är det ofta så att man ska dra öronen åt sig.

  En annan varningssignal är att diskussionen bara går i cirklar. Tex man pratar bara om problemet men inga konkreta lösningar. Här måste jag lyfta fram Partiet De Fria och personkulten kring Carl Norberg.

  Där talas det enbart fikonspråk om problemen men begär du en konkret lösning så flummar de iväg totalt och kan aldrig erbjuda en konkret lösning. Detta till skillnad från tex Gula västarna och Covid-vaccmotstånds-grupper där budskapen är tydliga, människorna generellt i bakgrunden och budskapet är i centrum. Det är inte intressantast för dessa människor att bli kända själva utan att deras budskap vinner kraft och deras politiska vilja i dessa frågor vinner makt, inte att de själva vinner makt. Sakfrågan alltså alltid i centrum.

  Bra artikel för övrigt!

  • “Är oppositionen ren dvs sakfrågan är i centrum och personerna sekundära så är det normalt en sund rörelse”.

   Hur ställer du dig då till feminismen? Här finns står sakfrågor i centrum och någon central person står inte i centrum och det saknas ledare. Focus finns här på lösningar: bryt ner patriarkala dolda strukturer. Alltså en äkta opposition, ej kontrollerad?

   Gå istället min väg. Lyssna på deras analys. Ställ frågor. Håller resonemanget?

  • CN. SD. eller “fria” alternativ kan va en styrd opposition, bidragsgivare stödjer den med pengar, bidragsgivare fån länder eller personer talar om med bidragen, är dem nöjda väntas guld, är dem inte nöjda, väntas en värld i skuggorna.

 • Vad är en moralisk KOMPASS värd?
  Man får inte stjäla sin nästas LIV eller EGENDOM, en liten fotnot SOCIALISTEN förbisett kanske?

 • En bra artikel som belyser just problemet med kontrollerad opposition eller ryktet om att en opposition är kontrollerad; detta kan man ju aldrig riktigt veta. Det blir en karusell av anklagelser.

  Men det finns en tredje variant av styrd opinionsbildning vi kan se spåren eller effekten av. Ett exempel skulle kunna vara Samnytt och Fria tiders entoniga belysning och rapportering om hur invandrare, eller muslimer, förnedrar svenskar. På omvänt sätt belyser MSM inte ett ord av detta. Här har vi två olika sidor och vi tvingas välja någon sida av två möjliga. I själva verket så vill någon makt hetsa folkgrupper mot varandra.

  Motivet är att åstadkomma maximal konflikt för att få till stånd en Balkanisering. Därför finns det samtidigt ett intresse att dylika sidor inte försvinner helt, men man låtsas bekämpa dessa som får till följd att man leder oppositionen att stödja dessa sidor som om de vore hotade och på så vis åstadkommer befolkning den Balkanisering (på egen hand) som makten har som mål att åstadkomma.   

  • Erdogan vill ge 86 miljoner turkar passfrihet till hela Europa. EU tvekar, håller de på halster.
   John Bolton vill utesluta Turkiet ur Nato. Vad gör Erdogan då, som hämnd?
   Europa är förlorat och det finns ingen Karl Martell och funnes det någon kan han inte längre göra något.

   • Håller med här. Vad vore NATO utan Turkiet?

    Hur ställer sig USA inför valet mellan Sverige (som dels nermonterat väsentliga delar av sin krigsmakt, dels givit bort stora stycken) och Turkiet som utgör det militärt starkaste landet vid sidan av USA?  

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *