Mohamed Omar: Allt fler muslimer flyr från Sverige

publicerad 7 januari 2023
- Gästskribent
Muslimsk kvinna (har inget med artikeln att göra). Foto: Ikhsan Sugiarto.

OPINION. På SVT läser jag en berättelse om en av alla de muslimsk-arabiska invandrarfamiljer som ”får problem” med socialtjänsten: ”Sundsvallsfamiljen uppmanades fly efter orosanmälan – valde att stanna”.

Text: Mohamad Omar | Artikeln har tidigare publicerats på Det Goda Samhället

SVT:s syfte med berättelsen verkar vara att tillbakavisa den väl spridda muslimska uppfattningen om att den svenska staten rövar bort muslimska barn.

Budskapet är att om föräldrarna bara samarbetar med socialtjänsten kommer allt sluta lyckligt.

"Sundsvallsfamiljen uppmanades fly efter orosanmälan". Skärmbild från SVT.se. Foto av Per-Erik Ström för SVT
“Sundsvallsfamiljen uppmanades fly efter orosanmälan”. Skärmbild från SVT.se. Foto av Per-Erik Ström för SVT

SVT:

“I början av 2022 fick föräldrarna Mohamad och Duha i Sundsvall samtal från socialtjänsten om barnen, och då blev de oroliga. För samtidigt pågick en kampanj på sociala medier om att svenska myndigheter ”kidnappar” barn.

Familjen fick från flera vänner rådet att omedelbart lämna landet för att inte barnen skulle omhändertas – men de valde en annan väg.”

Det vill säga om föräldrarna väljer att assimilera sig till den moderna svenska värdegrunden och ändra sitt levnadssätt finns det inget att frukta.

Föräldrarna i fallet granskades av den statliga myndigheten. De fick behålla sina barn:

”Mamma och pappa uppvisar goda förmågor vad gäller grundläggande omsorg”, stod det bland annat i beslutet.

Den arabiska mamman blev glad över myndighetens beslut:

”När vi fick beskedet var det obeskrivlig glädje. Jag ringde min mamma i Syrien och sa att jag får behålla mina barn.”

Det SVT inte verkar begripa är att hela denna situation utifrån många arabiska invandrares perspektiv ses som ett övergrepp mot dem som föräldrar, mot religionen och kulturen.

Jag har pratat med en advokat som själv har bakgrund i Mellanöstern. Han har haft kontakt med många familjer som har ”haft problem” med socialtjänsten genom åren.

Han, låt oss kalla honom Mustafa, berättar att allt fler muslimska familjer, till skillnad från dem som SVT valt att berätta om, väljer att fly från Sverige på grund av rädsla för socialtjänsten.

Denna återvandring är ett intressant fenomen som behöver belysas.

Många kritiker av Sveriges ansvarslösa invandringspolitik har tagit upp de olika ”pull-faktorer” som gör att folk lockas till Sverige, men Sverige har även faktorer som gör att invandrare, särskilt muslimer, vantrivs.

Mustafa förklarar för mig att den vanligaste anledningen till att muslimska familjer väljer att utvandra från Sverige är just socialtjänsten.

Han säger att klienter har beskrivit den svenska socialtjänsten som minst lika hemsk som Saddam Husseins hemliga polis.

Den andra faktorn, säger Mustafa, är vad man uppfattar som en orättvis behandling av män. Män är till exempel rädda för att fruarna vid en konflikt ska anklaga dem för misshandel eller våldtäkt och ta barnen ifrån dem.

Den tredje faktorn är hbtq-frågan. Mustafa berättar att många föräldrar är oroliga för att deras barn ska ”hjärntvättas” i skolan till att acceptera homosexualitet.

Man måste förstå att detta inte är en liten sak. I en arabisk-muslimsk kultur ses ofta ett homosexuellt barn som den ultimata skammen och förnedringen, något som är värre än döden för familjen.

Mustafa berättar att en av hans arabiska klienter som lämnade Sverige för att flytta hem till Irak förklarade att ”svenskarna ville göra hans son till homosexuell” och att han skulle uppleva det som att själv ”bli våldtagen varje dag” och aldrig kunna sova om natten.

När dessa ”avstötningsfaktorer” blir starkare än pullfaktorer som hög levnadsstandard, bidrag med mera överväger alltså vissa att emigrera från Sverige.

En klient som flyttade från Sverige till Turkiet, berättade för Mustafa, att han uppfattade det som en dålig investering att uppfostra barn i Sverige. ”Det är staten som äger barnen”, sa han, ”inte jag”.

Klienten menade att han som förälder får ”låna” sina egna barn under en period. Men detta under ständig övervakning från socialtjänsten. Han offrar sin tid och sina pengar på barnen, medan barnen får lära sig att de inte har några skyldigheter gentemot föräldrarna. När barnen blir stora och tjänar egna pengar ger de ingenting tillbaka. Istället har de blivit försvenskade och därmed liksom främlingar.

Text: Mohamad Omar

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Känns ju bra. Det är ju vårt mål, man skall assimilera sig och lämna våld och religiös fanatism bakom sig annars skall man ha ett helvete. Vi vill inte ha muslimer här som kallar oss otrogna och fostrar sina pojkar till krigare för Allah. Då skall man ut, och reser man själv är det bara bra.

 • Till sist om psykiatrin. Om föräldrarna inte anses som olämpliga i rollen kan barnen anses lida av div diagnoser. För att göra en lång historia kort remitteras barnen till BUP – barn- och ungdomspsykiatrin. Här gäller omvänd bevisbörda. Det skall bevisas att barnet inte lider av en obehandlad diagnos. Risken är mycket större att ett barn får diagnos än att ett barn lyckas gå genom ett psykiskt utredning utan bli satt under diagnos. Diagnos är ett annat ord för “rätten” att få adekvat behandling vilket är synonymt med psykdroger vilka alla så klart är beroendeframkallande. Skiter barnet att ta tabletterna tolkas abstinensbesvären som försämring i barnets psykiska hälsa som i dig är ett tecken på olämpligheten hos föräldrarna. Försök nu som förälder att motarbeta detta. Skola sammarbetar med både sos och psykiatrin.

  Ställ dig nu fråga om du inte hellre väljer sharia lagar där processen gör kort med hela denna kvinnodominerade sociala kontrollaparat?

  • Jag skrattar Erik. Men av förnöjsamhet. Du är klockren i dina målande inlägg så mina funderingar flödar mellan mina öron. Är du psykolog?
   Hur som helst så är inläggen bland det ärligt bästa på länge.
   En stor eloge till dig.

 • En farligt utveckling på en socialförvaltningen är den paranoida utvecklingen – misstanken om den olämpliga vårdnadshavare som göder rädslan att barnet skall fara illa. Just känslan “rädsla” tycks myndigheten vara ur stånd att hantera. Rädslan sprider sig oerhört lätt bland kvinnliga personal (min fördom).

  Tänk dig nu in i att du (omvänt) är ansvarig för att en paranoid person skall känna sig trygg, om du är själva källan till dennes rädsla. Det är naturligtvis en omöjlig uppgift då det aldrig går att bevisa känslor; än mindre går det att motbevisa rädslor hos en grupp. Ju högre den emotionella temperaturen skruva upp ju värre blir det.

  Målet blir till slut (omedvetet) att knäcka klienten, vilket betyder att besegra rädslan i gruppen. Denna process liknar i mångt och mycket forntida häxprocesser, som alltid har en ledare. Socialförvaltningen antar här ett tunnelseende som inte går att bryta när den väl har satt sig. Det är vad jag menar med att betrakta all personal på en socialförvaltning som potentiellt personlighetstörd, för att ha den mentala beredskap att möta Olle i grind i tid.

 • Lär dig hur negativa
  attributionsmönster förstärks i sociala utredningar för att motverka dom. Du är särskilt utsatt som man, men har också unik möjlighet att omvänt påverka. Lär dig hur du kan omdirigera en människas uppfattning om sig genom att begagna sig av neurolingvistisk programmering och förstärka den.

  I mitt fall räckte det med att gå frissan, köpa nya kläder och leende säga till den skräckslagna socialsekreteraren: “det känns som om du är rädd för mig, men det behöver du inte vara” var vid hennes ansikte helt förändrades. Hon mötte min blick och sa till mig: ” Nu är jag inte rädd längre” och log hela tiden resten av mötet.

  Tänk på att de allra flesta socialsekreteraren är ganska korkade, känslostyrda och därför ganska lätta att påverka. Det är avgrunden mellan att möta en läkare med specialistkompetens inom psykiatri och en socialsekreterare. De omvända gäller också makten de har. På socialförvaltningar är kompetensen låg men makten stor. På en psykiatrisk avdelningen (eller program) råder omvända förhållanden. Bland de mest allmänbildande personal jag träffat har varit psykiatriker. Ju mer de vet om människan psyke ju mer inser dom hur lite det vet.

  Att påverka en socialsekreterare är förhållandevis lätt, men försök och gör det med en psykiatriker. Här måste du använda en annan taktik. Ju mer spektakulära åsikter och synsätt du har, ju mer kommer psykiatrikern att hålla med dig. Allt för att få dig att känna dig trygg, omtyckt som om du talade med en vän, som tycker som du tycker. De är väldigt förslagna i att förminska sitt ego och förstärka ditt.

 • Har ingen up-to-date hur det ser ut på Socialförvaltningar i dag, men tänk på att deras utbildning är idiologisk, och har så alltid varit. Det underlättar om du betraktar personalen som varande personlighetstörd; dom flesta är naturligtvis inte det men det räcker med en drivande part i förvaltningen för att hela myndigheten skall på en slagsida.

  Myndigheten är känslodriven och första intrycket kan bli avgörande för myndighetens syn på ett “fall”.

  Myndigheten har inget institutionellt minne, och kan därför göra om samma misstag gång efter gång. Myndigheten bestämmer sig typ på en gång vilken syn de skall ha och backar aldrig men backar varandra.

  Negativ atrebutisring har de inte aning om vad det är. Blir du den onde föräldern i deras ögon gör förvaltningen vad den kan för att förstärka sin syn och du hamnar i en situation som oskyldig skyldig och trampar lätt vatten för att motbevisa icke uttalande anklagelser, undvik denna situation till varje pris.

 • Det går att klara sig ur sos och det hjälper ju högre position och utbildning du har, speciellt om du har det i samma profession som utredare själv har. Vidare be aldrig socialen om hjälp, aldrig. Jag upprepar håll myndigheter utanför din familj till vare pris. Uppträd normalt och bilda förtroendefulla relationer med förskola och skolas personal. Stick inte ut i diskussioner. Yppa aldrig skepsis mot samhället och uttala aldrig några som helst politiska åsikter. Om du och din familj skulle bli satta under utredningen, sammarbeta. Det bästa påverkan du kan ha är att sammarbeta. Spela in alla samtal i smyg. If worse comes to worst ha tidigt kontakt med en advokatbyrå som är specialiserad på just stadsadministration; typ en advokat som arbetat minst 10 på typ Socialstyrelsen som jurist och som kan vissa upp många, många vunna konflikter med psykiatrin och socialförvaltningar osv.

 • Tack för att skrivit detta. Jag undrar om du är insatt i vilket ärende Socialtjänsten ringde.
  Vem som helst kan göra en “OROSANMÄLAN” till Soc. Då är dom skyldiga att se över barnets/nens hem situation.
  Sverige har några regler vi “MÅSTE” följa…

  Folkbokföringen (skatteverket)
  Personnummer
  Skol PLIKT (även dagis/lekis förskola)
  Dagis är ej PLIKT men ett “måste” för att vara lite delaktig i samhället.
  BVC (ingen plikt ännu, rekommenderas starkt, ett “måste”
  Tandläkare för barnen ej PLIKT men ett “måste”.

  En Fråga:
  Om en ursvensk kvinna flyttar till ett land som “KRÄVER” (=PLIKT) Att hon bär slöja och hon vägrar… Vad händer då?
  Även Sverige i sitt “DEMOKRATISKA” styre har sina inslag av DIKTATUR…
  Dock är det en “Folkvald” DIKTATUR.

  Jag försökte få till hemskola för 15 år sedan, HELT OMÖJLIGT och det gällde endast barnets första skolår.

  Rekomenderar att du lyssnar till AIDA REVA s senaste You Tube video. Den måste ut till så många som möjligt. Jätte viktig information!

  https://youtu.be/I-Qi0TUHPdE

 • Infertilitet är ju sannolikt ett av huvudmålen med de experimentella medlen eftersom de som håller i piskan anser att vi är för många. Hur blir det om den insikten kommer till den muslimska världen? Vem kan översätta viktig info till arabiska och sprida i dessa samhällen? Här är f.ö. sidan om Sverige hos WEF. Man kan söka där på olika länder, men alla är i princip lika: https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006NwWBUA0

 • Undrar om det muslimska samhället har satt sig in i WEF:s strategier och lyssnat till Klaus Schwabs “åtaganden” för oss? Mycket finns ju öppet redovisat på WEF:s sida för strategier och i ders anföranden fån konferenserna. Bl a hävdar Schwab att “vi ska ta era barn ifrån er tidigit så att de inte indoktrineras av er”, “vi ska sätta in elektroder i era hjärnor så att vi kan läsa era tankar och drömmar för att kontriollera att ni inte är farliga, like it or not”, Fritt översatt från broken English. Läs och lyssna själv på deras sida med Intelligence = planer och strategier för allt, inklusive alla länder på vår planet. Klicka runt här så ser du vad som är på G och vad som redan har hänt och varför. Agile betyder f.ö. mjuk och följsam och används för regeringar och media. https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb00000015Hi2EAE

 • Högutbildad betyder högindoktrinerad, när statens läroverk har satt sina klor i dig från dagis till vuxen finns det få som inser hur maximalt hjärntvättade dom faktiskt är.

  En högutbildad människa, enligt mig, är den som varit på absoluta botten och lyckats ta sig upp och över ytan. Knappast den som har studielån på en mille och går lydigt och utan att ifrågasätta, till arbete och slösar bort sitt liv för skatten ska in..

  • WOW Jossan, du träffade rätt i prick. Jag upplever exakt samma sak. De flesta akademiker sover och är hjärntvättade medan de som gått den hantverksmässiga lärlingsutbildningen och lärt av livet, förstår mycket av det som händer i världen. Jag har också genom mina möten med flera högutbildade insett att det är starkt begränsade att tänka utanför ramen av sin utbildning, och därmed fungerar inte sunt förnuft och logik. T.ex. så har de flesta Dietister fått en lång utbildning inom kemikunskap, men förstår inget av den biologiska funktionen och kan därmed inte förstå hur matens kemi fungerar i praktiken i vår kropp. Jag har deltagit i flera läkarutbildinngar dör merparten av läkare och sjuksystrar öppet anser att diestiester inte kan ge rätt kostråd, då dom sakanr sunt förnuft pga sin begränsande utbildning. Och det är samma sak inom de flesta andra yrken numera.

  • Ja, universiteten kör med hjärntvätt på tvättbräda, de unga oskyldiga har ingen chans att värja sig från tortyren, och sen fortsätter tortyren från politiker, msm och publik tortyren på tv och radion.

 • Jag kan intyga att många afrikaner också lämnar Sverige. Jag hör från den afrikanska communityn att många som tidigare arbetat och levt i Europa insett att regionen inte är speciellt attraktiv. Det handlar om allt möjligt, från värderingar till livsstil och jämlikhet.
  Istället återvänder de till sina hemländer eller testar Nordamerika precis som svenskarna som testade USA och Kanada under våra svältperioder.

 • Tack för att ni tar upp detta ämne. Att efter många års lidande i tysthet inse att så många är drabbade ger tröst, men gör mig också SÅ arg. Tror inte främst det handlar om religion, utan att man skiljer sig från mängden och inte bara ställer sig i ledet. Att vara en engagerad och klok förälder med sunda värderingar – vilket innebär att våga ifrågasätta “sanningar”, normer och traditioner – har för staten blivit ett hot..
  Är svensk med hög akademisk utbildning och från början alltigenom ordnade förhållanden. Som ensamstående förälder tog jag själv kontakt med soc när mitt barn var 3 år, för att jag helt enkelt behövde avlastning. Detta blev början på ett 15 år långt helvete. Istället för att få hjälp blev vi ifrågasatta, misstrodda, jagade, anmälda och utredda, om och om – och om – igen, vilket satt djupa spår i oss båda. De största anmälarna var våra närmast anhöriga, för att vi inte var som de önskade. T ex att vi inte hade TV, var vegetarianer och att jag var intresserad av alternativmedicin, sådant kan få socialsekreterare att se rött. Flera gånger försökte man ta mitt barn från mig. När hen var 16 var jag så slut att jag kände att vi hade 2 val; antingen kasta in handduken och låta dem ta hen, med den troliga följden att hen fått livet helt förstört på något HVB-hem med droger, våld mm, eller att ta oss väldigt långt bort, där soc inte skulle kunna nå oss. Vi lyckades till slut fly från Sverige och levde närmare 2 år under radarn i ett annat land. Oerhört tufft, men vi överlevde – och fick vara ifred. Några mån före mitt barns 18-årsdag dog hens andra förälder och hen valde att åka tillbaka till Sverige, jag vågade inte förrän dagen D passerat. Då, efter att i 15 långa år blivit jagade med blåslampa, kunde jag äntligen andas ut, men är idag väldigt märkt av detta. Det har förstört stora delar av mitt, mitt barns och vårt liv, samt all min tillit till Sverige. Sedan finns det änglar även på soc, men det är kanske 1 av 20, som vågar se helheten och människorna.

  • Minst sagt frustrerande! Jag har levt (lever) ett slags dubbelliv, gjort annorlunda men ändå följt reglerna. Nu är barnen helt inskolade i samhället och jag känner ofta att jag misslyckats lära dom att tänka själva.
   En dag när våra barn får Familj så minns dom nog i alla fall o kanske undrar….
   Kram

  • Väldigt tråkigt att höra. Dylika historier är tyvärr vanliga. Grunden i Socialtjänstlagen utgår ifrån vad som är bäst för barnet i situationen samt att myndigheten skall följa förvaltningenslagen och följa de direktiv som där specisisas vilket inte alltid ser.

   Det har kommit att utvecklas till att barnen tillhör skola och myndigheter mer än till föräldrarna. Det har kommit till att föräldrarna är misstänkta som varandande olämpliga som så kallade “vårdnadshavare” till motsatsen bevisats.

   Det är oerhört tufft uppgift att vara förälder, kanske extra svårt för mödrar speciellt när barnen är små.

   Men min “take on this” är att föräldrarna bestämmer över barnen, inte myndigheter. Visst kommer barn att komma i kläm men föräldrarna borde vara omgivna av en stor släkt av mor- och farföräldrar syskon osv som är beredda att träda in.

   Men så ser det inte ut i det moderna samhället, en socialdemokrati har ödelagt kärnfamiljen och det med syftet att tillskansa sig barnens sinnen.

 • Som någon i tråden utryckte det, vart ska vi svenskar fly när “sos” är efter oss? Är du muslim och kan arabiska står många länder till buds. Som jag set har vi att välja mellan pest och kolera: antingen knäcker de muslimska familjerna sos (hurra) men får ett muslimskt samhälle med sharia lagar. Eller så får vi det ännu vi en värre när myndigheterna över bara blir fler o h fler samt tillskansar sig allt mer makt över oss.

 • Intressant, faktiskt tankar som jag tänkt, att “de” borde tänka, om oss och skolan här. Kan tänka att sådana tankar även ökar risken för att barnen (såväl killarna som tjejerna) blir bortgifta, innan de är vuxna.
  Desto mer “vi” håller på med pride parader och trans undervisning, desto svårare med integrering, även att “de” blir än mer religiösa, fundamentalistiska, för att “hålla avståndet” till denna “kulturen”.

 • Socialtjänsten är en skyddad verkstad utan insyn med en hel del utrymme för myndighetsövergrepp. Sen var det i alla fall förr låga intagningspoäng till socionomprogrammet och d.v.s. att socialsekreterare tillhör den mindre vassa delen av den akademiska världen. Har själv en släkting som är socialsekreterare och hon är inte direkt någon raketforskare.

 • Jag ser det nästan som en ”badge of honour” att mina barn lyckats göra saker som socialtjänsten sedan lagt sig i. Det är skönt att det fortfarande finns liv och glöd i barnen. Alla mina har vuxit upp och blivit högpresterande och tänkande människor.

  • Kom ihåg att socialtjänsten inte enbart trakasserar muslimer. Även en stor mängd etniska svenska familjer resp icke muslimska familjer trakasseras. Och de har oftast inget “hemland” att återvända till.

   När hörde ni att någon trakasserande socialtjänst åtalas och döms för “övergrepp”???

   Men det pågår en ständig flykt från Sverige som Svenska Staten i all statistik försöker dölja. Tro inte att alla etniskt svenska flyktingar anmäler till myndigheter att de utvandrar/flyr. Allt fler bara reser och kontaktar aldrig sina släktingar mer. Efter typ 5 år, så raderar folkbokföringen den “försvunne”!
   Är det en kvinna så är hon sannolikt försvunnen för evigt. De kvinnor som lämnar är ofta de som gifter sig utomlands och får nytt namn och sedan föder 2-3 barn i det nya landet, vilket innebär att Sveriges befolkning minskas med lika många.

   • När Förskingringskassan en gån i tiden slängde ut mig ur systemet en runda så hade jag “Socialbidrag” här i byfånediktaturen Smedjebacken. Nyutexaminerad socialsekreterare, låt oss kalla henne Lotta på bråkmakargatan, som gjorde som det föll henne själv in.

    Efter en 21 sidor lång anmälan till Socialtortyrelsen så fick kommunen en lång uppläxning. Socialtjänsten bröt uppenbarligen på så grundläggande punkter som att ge skriftliga beslut, eller ens läsa ansökningarna.

    Lotta fick sluta på bråkmakargatan, och sen skötte man handläggningen exemplariskt. Men att räkna ut vad en människa behöver för en “skälig” levnadsnivå är dock för komplicerat.

    Jag vann mot FK i Kamrrätten och fick tillbaks min SGI. Jag fick då sjukpenning retroaktivt, men socialtjänsten tog då hela beloppet men eftersom jag fick så hög “inkomst” det året så fick jag skatta som höginkomstagare.

    Jag levde alltså under existensminimum den perioden, men fick skatta som höinkomstagare. Jag anmälde till JK. Men en myndighet kan som bekant inte göra fel. Den socilistiska regimen i ett nötskal.

 • Intressant inlägg i debatten!

  Det är ju en intressant frågeställning vilken typ av kompetens, utbildning och ansvarsnivå en person som beslutar över en annan människas liv skall ha?

  Själv har jag sannolikt högre IQ, kompetens och utbildning än samtliga socialsekreterare jag varit i kontakt med. Men jag hade inte tagit på mig att göra det jobb de gjort. Med de resurser i tid osv som en socialsekreterare har så är det helt orimligt att de skall sitta och styra över människoliv.

  Så vad är bäst, en muslimsk fundamentalistfamilj, eller psykopaten pappa staten? Min erfarenhet är väl att psykopaten pappa staten har mycket lite kärlek i leden. Medans en familj, om än inte nödvändigtvis, bygger på kärlek. Religösa 1800 tals dogmer är väl inte trevligt. Men å andra sidan en socialtjänst som inte besitter grundläggande matematisk kunskaper för att kunna räkna ut ett “skäligt” så kallat “existensminimum” är väl inge bättre. Allternativt är de så omoraliska att de är likgiltiga inför den svält som dagens “förbehållsbelopp” innebär.

  Jag är glad jag inte är socialsekreterare. Deras religonsutövning bygger ju på den heliga skrift Sveriges Rikes lag. I den står att kommunen har det yttrsta ansvaret för individen. Hur socialister utan grundläggande männskliga värderingar skulle kunna ta “ansvar” för någonting övergår då mitt förstånd.
  Men människor fortsätter ju rösta på att de ska få det ansvaret, så skådespelet fortsätter.

  Enligt den röda religonen är ju alla människor lika mycket värda? Så en muslim som dödar sin homosexuelle son, kastar ut sin frisläpta dotter från balkongen och våldtar sin fru för att få ur sig frustrationen är ju precis lika mycket “värd” som alla andra. En värdeavgrund som slukar alla andra värderingar som OK kan ju inte sätta sig till doms över andra eller?

  • Svaret är att alla lyder, och ska lyda, under samma rättssystem i Sverige.

   Vi kan inte ha parallella rättssystem som sharia och romani kris för olika folkgrupper där man har helt olika mått för vad som är straffbart och olika straffsatser.

   Jag har själv jobbat med integration i en kommun under de senaste åren och sett allt från heder till klantänk och som svensk måste man förstå att det är en helt annan värld man ger sig in i. Socialtjänsten arbetar inte så nära målgruppen som jag gjorde och då får man inte den förståelsen som behövs vad det gäller språk, kultur och religion och man måste vara ödmjuk med att man aldrig blir fullärd.

   Många jag har jobbat med har sin familj i säkra grannländer och de ofta trivs men att det rent ekonomiskt är svårt där och då väljer man att fly vidare till Europa. Jag har bokat ett antal resor till Addis Abeba och Khartoum åt min målgrupp och när de kommer tillbaka till Sverige är de ofta nedstämda för att det är så krångligt och svårt att leva med så många lagar och regler som vi har.

   Man här har man ett aktivt val. Leva i Sverige och ta del av den välfärd som vi fortfarande har men foga sig under de lagar som gäller här eller leva ett friare liv tillsammans med sin familj men inte ha den ekonomiska standarden som vi har här.

   • Samhället vi ser omkring oss med dagliga sprängningar, skottlossningar och veckovisa mord är till hundra procent en politikerskapad krigssituation. Sen stiftar samma politiker lagar som då ska reglera precis hela befolkningen för att komma till rätta med denna situation skapad av dem själva. Jag har inget som helst förtroende för deras samhällsbyggande eller för de lagar de sen stiftar. Men som kommunanställd så är du en del av problemet och därför kan du inte heller se skogen för alla träden.

   • Svaret på Jarnebrings sista stycke är väl det som alla önskar:
    Äta kakan, men ändå ha den kvar! Fast det vet ju alla: Det går inte!

    Det är inte så svårt att lösa denna konflikt, faktiskt. Håll stenhårt på lagar, föreskrifter och regler! Låt bli s k kreativ bokföring och hyckleri.
    Exempelvis, det som inträffade under sextiotalets mitt när Sverige blev vänstervridet och “flyktingfrågan” debatterades. Vi följde Geneve-konventionens regler, vilket betydde att ett ringa fåtal per år, kunde bli beviljade asyl om reglerna följdes.
    Men speciella intressen från grupperingar, ofta frän mediavärlden och penning-starka krafter, hitkomna och levererade från typ amerikanska Ostkusten, togs välvilligt upp av särskilt Bonnierpressen, inte minst DN och Expressen, som starka pådrivare, liksom från Folkpartiet (dagens s k “Liberalerna”) som sedan gammalt levde i symbios med varandra. Jag nöjer mig med att nämna “förintelseöverlevaren” David Schwarz och hans “gärningar”!
    “Humanitära skäl för att få asyl” kom då att missbrukas och så har skett till den milda grad att invandring numera ses som folkutbyte av oss folksvenskar och det från ganska många håll, till sossarnas stora missnöje.

    “Allt fler muslimer flyr från Sverige”, skriver den själv muslimske artikelförfattaren. Om det är en riktig bedömning vore det bra, men det hjälper inte mig så mycket, som i minst 55 års tid fått stå ut med något jag aldrig accepterat.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *